e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 12 Μαρτίου 2023

Ομιλία Οικουμενικού Πατριάρχου στους Αγ. Θεοδώρους Βλάγκας, 12.3.2023 [video Θ. Λειτουργίας]

Ὁμιλία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χοροστασίαν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας 

(12 Μαρτίου 2023)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σηλυβρίας κύριε Μάξιμε, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενε τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων,

Reverend Jerry Pillay, General Secretary of the World Council of Churches, with your honorable entourage,

Εὐλαβέστατοι κληρικοί,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Διαπλέοντες τό πέλαγος τῆς νηστείας, τῆς μετανοίας καί τῆς περισυλλογῆς, πρός ὑποδοχήν, καθαρᾷ τῇ ψυχῇ καί τῷ σώματι, τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, τιμῶμεν καί γεραίρομεν σήμερον ἐν Ἐκκλησίᾳ ἕνα μέγα Ἐπίσκοπο καί θεολόγο καί μοναχό, τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ.

Ἡ ἀκτινοβολία τῆς προσωπικότητός του εἶναι τόσον ἰσχυρή καί ἡ δύναμη τῆς θεολογικῆς του σκέψεως τόσο μεγάλη, ὥστε ὁ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς νά τιμᾶται σήμερα καί εἰς τήν Δυτικήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ἄλλοτε ἔβλεπε στό πρόσωπό του ἕνα πολέμιο ὡρισμένων διδασκαλιῶν της. Ἀρκεῖ νά σημειώσουμε ὅτι ἡ ἀσματική ἀκολουθία τοῦ σήμερον ἑορταζομένου Ἁγίου περιελήφθη καί στά λειτουργικά κείμενα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ «Ἀνατολικοῦ ρυθμοῦ» καί ψάλλεται ὑπό τῶν πιστῶν της, ὅπως καί παρ᾽ ἡμῖν.

Ὅλα αὐτά σημαίνουν ὅτι μία μορφή τοῦ ὕψους τῆς ἁγιότητος, τῆς μορφώσεως καί τοῦ ἤθους τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ δέν εἶναι δυνατόν παρά νά λάμπῃ στό νοητό στερέωμα τῆς ὅλης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί τιμᾶται σήμερα ἡ μνήμη του ὡς οἰκουμενικοῦ Ἁγίου ὄχι μόνον στή Θεσσαλονίκη, ὡς διατελέσαντος ἀξίου ποιμενάρχου αὐτῆς, ἀλλά καί ἐδῶ στή Βασιλίδα τῶν Πόλεων, τῆς ὁποίας ἐπιφανής γόνος ὑπῆρξε, καί σέ ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά, ὅπως εἴπαμε, καί ἀπό τούς Ρωμαιοκαθολικούς ἀδελφούς μας.

Εἶναι καθῆκον μας νά ἐνθυμούμεθα καί νά τιμοῦμε καί νά ἐπικαλούμεθα ἐκείνους οἱ ὁποῖοι εἴτε διά τῶν ἀγώνων καί τοῦ μαρτυρίου αὐτῶν, εἴτε διά τῶν συγγραμμάτων τους, ἐστερέωσαν τήν Ὀρθόδοξη πίστι μας καί μᾶς τήν παρέδωσαν γιά νά τήν κρατήσουμε καί ἐμεῖς ὑψηλά, ὡς τόν πολυτιμότερο θησαυρό μας καί νά τήν μεταδώσουμε στούς ἐπερχομένους, ὡς τή μόνη σωτηριώδη ἀλήθεια.

Τήν ἀλήθεια αὐτή κομίζουμε καί ἐμεῖς στή συμπαθῆ Κοινότητα τῶν Ἁγίων Θεοδώρων Βλάγκας, τήν ὁποία ἐπισκε-πτόμεθα ποιμαντορικῶς σήμερα, Β´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ὅπως συνηθίζουμε κατά τά τελευταῖα χρόνια, ἐπί τῇ διαγενο-μένῃ πανηγύρει αὐτῆς. Πράγματι, μέ τήν πίστι αὐτή τήν πατρογονική ζήσαμε αἰῶνες τώρα στίς ἐδῶ ἑστίες μας, μέ αὐτήν τήν πίστι κτίσαμε τούς ναούς μας, ἡ πίστις αὐτή ὁδηγεῖ τά βήματά μας πρός τά ἁγιάσματά μας καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τοῦ ἔτους, μέ τήν πίστι μας αὐτή ἀντιμετωπίζουμε τίς δυσκολίες καί τίς στενοχωρίες καί τά προβλήματα τῆς ζωῆς.

«Μεγάλα τά τῆς πίστεως κατορθώματα», ψάλλουμε στό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. Γιά τέτοια μεγάλα κατορθώματα τῆς δύναμης τῆς πίστεως ἀκούσαμε καί στήν σημερινή εὐαγγελική περικοπή. Μέ τή θεραπεία τοῦ παραλυ-τικοῦ τῆς Καπερναούμ, ὁ Χριστός μᾶς δείχνει ὅτι «πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι»! Ἐάν ἔχῃς πίστι, ὅλα εἶναι δυνατά. Ἴσως νά μήν εἶναι εὔκολα. Δυνατά ὅμως εἶναι! Ἐάν ἔχουμε, ἑπομένως, πίστι στόν Θεό καί στόν ἑαυτό μας – ναί, καί στόν ἑαυτό μας – τότε θά εἶναι δυνατή καί ἡ ἐπιβίωσί μας ἐδῶ. Καί, ἐάν θέλουμε ὄχι ἁπλῶς νά ζήσουμε ἐδῶ, ἀλλά νά ζήσουμε εὐτυχεῖς, τότε ἄς ἀκολουθήσουμε τή συμβουλή του Ἀποστόλου Παύλου καί ἄς ἔχουμε «τό μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει».

Εἰς τόν βίο τῆς ἐδῶ Ἐκκλησίας μας ὑπῆρξαν ἀσφαλῶς διά μέσου τῶν αἰώνων καί ἴσως ὑπάρχουν καί σήμερα σκιερά σημεῖα καί δή καί θύελλες καί καταιγίδες, ὅμως αὐτά διαδέχεται ἀργότερα ἡ αἰθρία, καί τόν σταυρό διαδέχεται πάντοτε ἡ Ἀνάστασις. Ἄλλωστε, ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς διαβεβαιοῖ ὅτι ὅν ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, μαστιγεῖ δέ πάντα υἱόν ὅν παραδέχεται. Γιά τήν πίστι μας, ἡ παίδευσις εἶναι πάντοτε ἔνδειξις τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός ἐμᾶς!

Μέ αὐτές τίς αἰσιόδοξες σκέψεις, ἐν τῷ μέσῳ μιᾶς ἐξαιρετικά δύσκολης συγκυρίας, μέ τόν πόλεμο τῆς Οὐκρανίας νά μαίνεται ἐπί ἕνα καί πλέον ἔτος τώρα, μέ τούς συνανθρώπους μας στήν Τουρκία καί στήν Ἑλλάδα νά ἐξακολουθοῦν νά θρηνοῦν καί νά θάβουν τούς νεκρούς συγγενεῖς καί φίλους τους, λόγῳ τῶν καταστρεπτικῶν σεισμῶν καί τοῦ φοβεροῦ σιδηροδρο-μικοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν, σηκώνουμε μέ πίστι τόν σταυρό μας καί ἀνεβαίνουμε στό Γολγοθᾶ. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, μή δειλιάσετε οὔτε στιγμή! Τό Πάσχα Κυρίου πλησιάζει! Ὁ Κύριος ἐγγύς! Ἐκεῖνος θά μᾶς ἐξαγάγῃ εἰς ἀναψυχήν! Νά εἶστε βέβαιοι! Ὁ Χριστός δέν μᾶς ἐγκατέλειψε ποτέ καί οὔτε τώρα θά το κάνῃ!

Καί αὐτά μέν δι᾽ ὅλους καί πρός ὅλους τούς παρόντες. Ἐπιθυμοῦμε, ὅμως, νά στρέψουμε τόν λόγο καί τήν προσοχή μας εἰδικά πρός ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται ἀπό διαφόρων θέσεων στήν προσφιλῆ καί φιλότιμη Κοινότητα Βλάγκας, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν καλό, σεμνό, δραστήριο καί πολλά κοπιάζοντα Ἐπόπτη τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, Ἱερώτατο καί προσφιλέ-στατο ἀδελφό ἅγιον Σηλυβρίας. Μετά ἔρχονται οἱ εὐσυνείδητοι κληρικοί τῆς Περιφερείας, ἡ ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Εὐγενε-στάτης κ. Μαρίας Τσιτσέκογλου νέα Ἔντιμος Ἐκκλησιαστική Ἐπιτροπή, ἡ Φιλόπτωχος Ἀδελφότης, τό διδακτικό προσωπικό τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς καί ἐν γένει ὅλοι ἐκεῖνοι, ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι, οἱ ὁποῖοι ἀγαποῦν τήν Κοινότητα καί ἐκτιμοῦν τήν ἀγωνιστικότητά της καί τόν ζῆλο μέ τόν ὁποῖον διεκδικεῖ τά νόμιμα συμφέροντά της καί, ὡς ἐκ τούτου, βοηθοῦν καί στηρίζουν τό ἔργο της. Ὅλους τούς συγχαίρουμε πατρικῶς καί τούς εὐχαριστοῦμε ἐξ ὀνόματος τῆς Ἐκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς.

Εὐλογημένο καί καλλίκαρπο τό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί εἰρηνικόν Ἅγιον Πάσχα σέ ὅλους σας, τέκνα ἐν Κυρίῳ πολυφίλητα.

* * *

         At this point, we take the opportunity to present to you the new General Secretary of the World Council of Churches, the Rev. Jerry Pillay, along with his honorable entourage. The General Secretary is making his first official trip after his installation to the Ecumenical Patriarchate in recognition of the unique position and responsibility of the Church of Constantinople as the first Throne in the Orthodox Christian world, as well as in honor of the leading role of the Holy Great Church of Christ in the establishment of the World Council of Churches, whose founding and very active member our Patriarchate has been since the very beginning of the WCC back in 1948.

         Dear Secretary General,

         On Friday we had the great joy to officially receive you at the headquarters of the Ecumenical Patriarchate in the Phanar, today we wholeheartedly welcome you to one of our many communities here in the Queen of Cities, the Church of St. Theodore in Vlanga, which last week celebrated the feast of its Patron Saint together with His Beatitude the new Archbishop Georgios of Cyprus. Since our title as Ecumenical Patriarch can never be complete without our identity as Archbishop of Constantinople – New Rome, in a similar way, your visit to the Phanar could not be completed without your encounter today with the “little” but very dynamic flock of our Archdiocese of Constantinople.

Despite the adversities, despite the tragedies, despite the trials and tribulations, we are still here and we walk the path of our destiny, having as sole compass, guide and hope our Lord and Savior Jesus Christ. We would like this encouraging scene to be the last picture that you take from us, from the Great Church, as you embark upon your crucial ministry, which we fervently pray to be fruitful and blessed by God!

Once again welcome!


Δεν υπάρχουν σχόλια: