e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 15 Μαΐου 2014

Το Χρονικό της Επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Γερμανία (10-14 Μαΐου 2014)

Πηγή: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀφίχθη τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 10ης Μαΐου 2014, εἰς Στουτγάρδην, πρῶτον σταθμόν τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου ἐν ἔτει 1963.
Τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον καί τήν Τιμίαν Συνοδείαν Αὐτοῦ, ἀπαρτιζομένην ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου, τῶν Πανοσιολογιωτάτων Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, καί Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, Νικολάου Μαγγίνα, Φωτογράφου-Δημοσιογράφου, καί Σάββα Σταγιᾶ, ἐκπροσώπου τῆς Νεολαίας, ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Στουτγάρδης ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης κ. Αὐγουστῖνος, μετά τῶν Βοηθῶν παρ̉ αὐτῷ Θεοφ. Ἐπισκόπων Ἀρίστης κ. Βασιλείου καί Λεύκης κ. Εὐμενίου, παρουσίᾳ ἐκπροσώπου τῆς Ἐθιμοτυπίας τοῦ Κρατιδίου Βάδης-Βυρτεμβέργης καί τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Παναγιώτου Πάρτσου, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ Κρατιδίῳ Βάδης-Βυρτεμβέργης ἐγένετο ἐν τῷ Ἀνακτόρῳ Neues Schloss ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Winfried Kretschmann, ὅστις ὑπεδέχθη τόν ἐκ τῆς Βασιλευούσης Ὑψηλόν Ἐπισκέπτην εἰς τά προπύλαια αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης ὑπέγραψεν εἰς τό Βιβλίον Ἐπισκεπτῶν εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως Αὐτοῦ, ἐνώπιον πολλῶν ἐκπροσώπων τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, καί, κατόπιν, ἔσχε κατ’ἰδίαν συνομιλίαν μετά τοῦ οἰκοδεσπότου ἐν ἰδιαιτέρᾳ αἰθούσῃ τοῦ Ἀνακτόρου, ἐν συνεχείᾳ δέ οἱ δύο ἡγέται μετέβησαν ὁμοῦ εἰς τήν μεγαλειῶδη Αἴθουσαν Τελετῶν αὐτοῦ, ἔνθα παρηκολούθησαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, τήν ἑρμηνείαν, εἰδικώτερον, μελοποιημένων ἀποσπασμάτων τῆς ποιήσεως τοῦ Κωνσταντίνου Καβάφη ὑπό τῶν ἀοιδῶν Μαρίας Παλάσκα καί Ζωγραφίας-Μαρίας Μαντέση, συντεθέντων ὑπό τοῦ Μουσικολ. Δρος Ἀθανασίου Σιμόγλου εἰδικῶς διά τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν. Ὁ Παναγιώτατος κληθείς εἰς τό βῆμα ἐξεφώνησεν ἐμπεριστατωμένην ὁμιλίαν ἐπί τοῦ θέματος: «Ἡ μέριμνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τήν οἰκολογικήν κρίσιν» [διαβάστε την ΕΔΩ], ἐνώπιον πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου ἐκ μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Γερμανίας, Ἀρχηγῶν καί ἐκπροσώπων ἑτέρων Ἐκκλησιῶν, ἐκπροσώπων τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καί τῆς Ἀκαδημαϊκῆς Κοινότητος τοῦ Κρατιδίου, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Γεροντοπούλου, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, στελεχῶν τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Κρατιδίου ἐν οἷς καί ἡ Εὐγεν. Ὑπουργός ἐπί τῆς Ἰθαγενείας καί τῶν Πολιτικῶν Δικαιωμάτων κα Bilkay Öney, τουρκικῆς καταγωγῆς, κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μετά τῶν εὐλαβεστάτων Πρεσβυτερῶν αὐτῶν καί πολλῶν Ὁμογενῶν.
 Προηγήθη καλωσόρισμα τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, ὅστις ἐπαρουσίασε τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην εἰς τό ἐκλεκτόν ἀκροατήριον διά λίαν τιμητικῶν λόγων, ἐξάρας τό μέν τάς ἀρίστας σχέσεις μεταξύ τοῦ Κρατιδίου Βάδης-Βυρτεμβέργης καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, τό δέ ὑπογραμμίσας, ἐμφαντικῶ τῷ τρόπῳ, τήν ἀνάγκην ἐνεργείας τῶν δεόντων ἀπό μέρους τῶν Τουρκικῶν Ἀρχῶν διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καί τήν ἔμπρακτον ἀπόδειξιν τοῦ σεβασμοῦ αὐτῶν πρός τά δικαιώματα καί τάς ἐλευθερίας τῶν ἐν Τουρκίᾳ διαβιουσῶν Μειονοτήτων. Ἀκολούθως ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος, ἀπευθύνων λόγον ἐπίκαιρον «περί τῆς μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν καταβαλλομένων ὑπ’αὐτῆς προσπαθειῶν διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος», ηὐχαρίστησεν ἐν ἀρχῇ τόν κ. Πρωθυπουργόν διά τήν φιλόφρονα ὑποδοχήν του, καί διά τό ἐνδιαφέρον καί τήν προσοχήν, διά τῆς ὁποίας οὗτος περιβάλλει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀναγνωρίζων καί τιμῶν ἐν τῇ πράξει  τόν ρόλον καί τήν μακραίωνα προσφοράν τοῦ Θεσμοῦ εἰς πάντας τούς τομεῖς τῆς πνευματικῆς, κοινωνικῆς καί ἀνθρωπιστικῆς ζωῆς˙ ὑπέμνησε τό πνευματικόν ὑπόβαθρον τῆς συγχρόνου περιβαλλοντικῆς κρίσεως, ὑποδείξας ὡς βασικήν αἰτίαν τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος τόν ἐγωκεντρισμόν, εἰδικώτερον δέ τήν ἄρνησιν ἀποδοχῆς τοῦ Θεοῦ ὡς Δημιουργοῦ, κυριάρχου καί κυβερνήτου τοῦ σύμπαντος κόσμου καί πηγῆς τῆς ζωῆς, τήν ἀδυναμίαν κατανοήσεως τῆς Δημιουργίας ὡς ἔργου τῆς ἀγάπης, τῆς προνοίας καί τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐμμονήν τοῦ ἀνθρώπου εἰς ἀλόγιστον, ἄκριτον καί ἀσύνετον χρῆσιν τῶν πηγῶν τῆς γῆς, κατέκλεισε δέ ὑπογραμμίσας ὅτι ὁ ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συνίσταται εἰς τήν προσπάθειαν εὐαισθητοποιήσεως καί ἀφυπνίσεως τῆς ἀνθρωπίνης συνειδήσεως, τῆς μόνης δυναμένης ἵνα ἀντισταθῇ εἰς τήν συντελουμένην καταστροφήν, δυνάμεως, ἐν τῷ πλαισίῳ ἀτομικῶν ἤ συλλογικῶν προσπαθειῶν, τοπικῶν φορέων, ἐθνικῶν Κυβερνήσεων ἤ διεθνῶν Ὀργανισμῶν. Ἡ ἐκδήλωσις, ἡ ὁποία ἐκαλύφθη ἐκτενῶς ὑπό πολυαρίθμων ἐκπροσώπων Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ἐπεστέφθη διά τῆς παρατεθείσης ἐν τῷ Ἀνακτόρῳ διεξιώσεως πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Ὅστις ἐπί μακρόν ἐδέχθη τά συγχαρητήρια πληθύος ἐπισκεπτῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Στουτγάρδης, ὅστις κατεσκευάσθη ἐν ἀρχῇ ὑπό τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας δι’ ὑλικῶν προερχομένων ἐκ τῶν ἐρειπίων τῶν κατεστραμμένων κτιρίων τῆς περιοχῆς μετά τόν Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον, παρεχωρήθη δ’ἐν ἔτει 1996 εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Γερμανίας, καταλλήλως διασκευασθείς, πρός λατρευτικήν χρῆσιν τῶν Ὀρθοδόξων. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τήν εὐλαβῆ προσφώνησιν τοῦ ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Ζαχαρίου Μπατζακάκη, ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε τόν ἀναστάσιμον χαιρετισμόν, τάς εὐχάς καί τάς εὐλογίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς τό μετ’ αἰσθημάτων βαθυτάτου σεβασμοῦ ὑπερπληρῶσαν τόν Ἱ. Ναόν ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖον ἐνουθέτησε πατρικῶς ὅπως «μένῃ ἡνωμένον μετά τῆς Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῶν, ὅστις ἵσταται εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ, μετά τῶν Ἐπισκόπων, τῶν Πρεσβυτέρων καί τῶν διακόνων, οὕς ἡ Ἐκκλησία ἔθετο εἰς τήν διακονίαν τῶν πιστῶν», καί ἀνέπτυξεν ἐνίας σκέψεις σχετικῶς πρός τό νόημα τῆς ἐγγιζούσης ἑορτῆς τῆς Θείας Ἀναλήψεως, ἐνῷ ἐξῇρε παραλλήλως τό ὑπό τήν συνετήν οἰακοστροφίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Αὐγουστίνου ἐπιτελούμενον ἀξιοθαύμαστον ἔργον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας εἰς πλείστους ὅσους τομεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τῆς ποιμαντικῆς διακονίας τῶν ἐν Γερμανίᾳ Ὀρθοδόξων, ἀνεξαρτήτως τῆς ἐθνικῆς αὐτῶν καταγωγῆς, ὑπογραμμίσας τούς κόπους καί τά ἐπιτεύγματα τῆς φιλοξενούσης Αὐτόν Ἐνορίας, εἰς τούς πιστούς τῆς ὁποίας διένειμεν ἐπί μακρόν ἀναμνηστικάς εὐλογίας. [Διαβάστε την ΕΔΩ].
Ἀργά τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῇ Ἐπαύλει Schloss Solitude, παρουσίᾳ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τῶν Βοηθῶν παρ’αὐτῷ Ἐπισκόπων καί κληρικῶν συνεργατῶν του, τοῦ Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Γεροντοπούλου μετά συνεργατῶν αὐτοῦ καί τοῦ ἀνωτέρω διαληφθέντος ἐν Στουτγάρδη Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος.


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝ ESSLINGEN ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ[φωτό: Ν. Μαγγίνας]
Τήν Κυριακήν, 11ην Μαΐου 2014, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης προεξῆρχε τῆς ἐν τῷ ἐν Esslingen Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν Βοηθῶν παρ’αὐτῷ Ἐπισκόπων, τῶν Ἀρχιερέων τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας καί μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Γερμανίας, ἤτοι τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Παλμύρας κ. Ἰωάννου ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Μάρκου καί Βοηθοῦ παρ’αὐτῷ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀγαπητοῦ ἐκ τῆς Ὑπερορίου Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου Ρωσσίας, καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεραφείμ ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας. Παρέστησαν ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Κρατιδίου Βάδης-Βυρτεμβέργης, ὁ Ἐντιμ. Δρ. Jürgen Zieger, Δήμαρχος Esslingen, οἱ προαναφερθέντες Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν καί Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Στουτγάρδῃ καί πλήθη πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπεφύλαξαν θερμοτάτην ὑποδοχήν εἰς τόν Προκαθήμενον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, προσῆλθον δέ εὐλαβῶς εἰς τήν μετάληψιν τῶν Θείων καί ἀχράντων Μυστηρίων. [Την Πατριαρχική Ομιλία διαβάστε ΕΔΩ].


Ὁ Πατριάρχης κατά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνέπτυξεν ἀπό στήθους λόγον πνευματικῆς οἰκοδομῆς, ἐπέδωκε τιμητικάς διακρίσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας εἰς πρόσωπα ποικιλοτρόπως εὐεργετήσαντα καί θυσιαστικῶς ὑπηρετήσαντα τήν συγκεκριμένην Ἐνορίαν, καί προσέφερεν ἀναμνηστικά δῶρα εἴς τε τόν Ναόν καί εἰς τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον αὐτοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Μιχαήλ Νεονάκην, ὅστις ἀντεδωρήσατο καλαίσθητον εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.
Ἐν συνεχείᾳ, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Ἑστιατορίῳ «Galleria Zeus» ἄριστον, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προαναφερθέντων ἐπισήμων, καθ’ὅ ὡμίλησαν ὁ Πρωθυπουργός τῆς Βάδης-Βυρτεμβέργης, ἐπαναλαβών λόγους ἐνισχυτικούς ὑπέρ τῶν δικαίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Δήμαρχος τῆς Πόλεως καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Μᾶρκος τῆς Ὑπερορίου Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, ἐξ ὀνόματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ἐν Γερμανίᾳ. [Την πατριαρχική πρόποση διαβάστε ΕΔΩ].
Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν πόλιν Feuerbach, τήν πρώτην ἱστορικῶς Ἐνορίαν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας ἐν τῷ Κρατιδίῳ Βάδης-Βυρτεμβέργης, ὑπαντηθείς διά Δοξολογίας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀρίστης κ. Βασίλειος, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βασίλειος Μελεκίδης, ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν ἐπιτελουμένην κατά τήν ἡμέραν ἐκείνην, κατά τό ἑορτολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀνάμνησιν τῶν ἐγκαινίων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τονίσας ὅτι «αἱ αὐλαί τοῦ Φαναρίου εἶναι αἱ αὐλαί τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἔπαυσε νά ἐξαγγέλλῃ τά θαυμάσια τοῦ Θεοῦ καί νά κηρύττῃ Χριστόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα», προτρεπόμενος δέ πατρικῶς τούς Ὀρθοδόξους τῆς περιοχῆς ὅπως διατηρήσουν τήν ἰδιοπροσωπείαν των καί διαφυλάξουν τήν γλῶσσαν, τά ἤθη καί τά ἔθιμά των ἐντός τῶν νέων πατρίδων, ἔνθα διαβιοῦν.
Ἀκολούθως, ἔσχε κατ΄ἰδίαν ἐπικοινωνίαν μετά τῶν ἐπί τούτῳ προσελθόντων μελῶν τοῦ ἐν τῇ πόλει Kirchheim ἑδρεύοντος «Προστατευτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων», προσφωνηθείς ὑπό τοῦ κ. Δημητρίου Μαλαθούνη, ἐκ προσώπου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, καί ἀντιφωνήσας διά λίαν συγκινητικῶν λόγων διά τήν πληγωμένην νῆσον Ἴμβρον, τήν ὁποίαν συνέστησεν εἰς αὐτούς ὅπως ἐπισκέπτωνται μετά τῶν οἰκογενειῶν των, ὥστε νά ἀναγεννῶνται ψυχικῶς ἀντλοῦντες ἀπό τάς ἀειζώους καί ἀειρρύτους πηγάς αὐτῆς. [Διαβάστε την ομιλία αυτήν ΕΔΩ].
Κατόπιν τούτου, ηὐλόγησε τήν πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθεῖσαν δεξίωσιν εἰς τήν εὐρύχωρον αἴθουσαν πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἡ ὁποία ἦτο κατάμεστος ἀπό τούς Ὁμογενεῖς τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, οἵτινες συνέρρευσαν διά νά ἐκζητήσουν τάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. Κατ’αὐτήν ὡμίλησεν ἀπό στήθους ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, ὁ ὁποῖος ἐξῇρε τήν σημασίαν τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως διά τήν τόνωσιν τοῦ ἠθικοῦ καί τήν πνευματικήν στήριξιν τῶν ἐν Γερμανίᾳ συμπηξάντων «νέας μικράς πατρίδας» Ὁμογενῶν, «οἵτινες», ὡς ὑπεγράμμισεν, «ἀντλοῦν ζωήν καί φῶς ἀπό τοῦ ἀειλαμποῦς Φαναρίου», ἐνῷ ὁ Πατριάρχης, ἐπεσήμανεν ἀπαντητικῶς τήν σημασίαν τῶν Πατριαρχικῶν ἱεραποδημιῶν, ἰδιαιτέρως τῶν ἀφορωσῶν εἰς Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου, ἔνθα δίδεται εἰς Αὐτόν ἡ εὐκαιρία τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπικοινωνίας μέ τό ποίμνιον αὐτῶν καί τῆς ἐκτιμήσεως τοῦ ἐπιτελουμένου ἐν αὐταῖς ἔργου πρός δόξαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ.
Τοιουτοτρόπως ὡλοκληρώθη ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Στουτγάρδην. Αὐθημερόν ὁ Πατριάρχης μετέβη ὁδικῶς εἰς Φραγκφούρτην, ὑπαντηθείς διά δείπνου παρατεθέντος εἰς τό ἑλληνικόν ἑστιατόριον Classico, παρουσίᾳ τῆς Εὐγεν. κας Εὐθαλίας Κακιοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἐκ τῶν τά πρῶτα φερόντων τῆς πόλεως. Ὡμίλησαν ἡ κ. Γεν. Πρόξενος, ἐκδηλώσασα τά διακατέχοντα αὐτήν αἰσθήματα σεβασμοῦ καί τιμῆς πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, διαζωγραφήσας συνοπτικῶς τό ἱστορικόν τῶν ἐν τῷ Κρατιδίῳ τῆς Ἕσσης Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, καί ὑπογραμμίσας τήν ἐργώδη προσπάθειαν τῶν κληρικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, καθώς καί τήν ἀρωγήν φιλογενῶν Ὁμογενῶν, καί, ἐν κατακλεῖδι, ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν σπουδαιότητα τῆς συμπορεύσεως καί στενῆς συνεργασίας μεταξύ Οικουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Ἑλληνικῆς πολιτείας ἐν τῇ ὑπ’αὐτό ὑπαγομένῃ ὁμογενειακῇ Διασπορᾷ.  


Η Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗι

Ὡς προεδηλώθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, εὑρίσκεται ἀπό τῆς 11ης Μαΐου ἐν Φραγκφούρτῃ, ἥτις ἀποτελεῖ τόν δεύτερον σταθμόν τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως  Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας.
Τήν πρωΐαν τῆς 12ης ἰδίου ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη, κατόπιν αἰτήσεως αὐτῶν, τούς ἀρχηγούς τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κρατιδίων Hessen-Nassau καί Pfalz, Αἰδεσιμ. Δρα Volker Jung καί κ. Christian Schad, ἀντιστοίχως, εἰς ἰδιαιτέραν αἴθουσαν τοῦ ξενοδοχείου Frankfurter Hof Steigenberger, ἐν ᾧ Οὗτος κατέλυσε, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γερμανίας καί Προύσης καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Κωνσταντίνου Miron. Εἰς τούς ὡς ἄνω ἐκκλησιαστικούς παράγοντας ἐγένετο γενική ἐνημέρωσις ἐπί τοῦ σκοποῦ τῆς Πατριαρχικῆς Ἐπισκέψεως εἰς Γερμανίαν, ἐπί τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐν Φαναρίῳ συγκληθείσης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατά μῆνα Μάρτιον Συνάξεως τῶν Προκαθημένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καί τῆς ἐπικειμένης συναντήσεως ἐν Ἱεροσολύμοις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μετά τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ἐνῷ ἀντηλλάγησαν σκέψεις ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης ἀνά διετίαν πραγματοποιουμένης συναντήσεως Θεολόγων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας ἐν Γερμανίᾳ (EKD). Οἱ ἐπισκέπται τοῦ Πατριάρχου ἐξέφρασαν τήν χαράν των διά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Προκαθημένου τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Γερμανίαν, ἐξῇραν τήν παρουσίαν εἰς τήν χώραν αὐτῶν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Αὐγουστίνου καί τήν συμβολήν αὐτοῦ καί τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς του εἰς τήν καλλιέργειαν ἀδελφικῶν σχέσεων μεθ’ἑτέρων ἐν τῇ χώρᾳ Ἐκκλησιῶν, καθώς καί τήν συνεργασίαν τῆς κατ΄αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τά ἀνά Κρατίδιον Διαχριστιανικά καί Διαθρησκειακά Συμβούλια, παραλλήλως δέ ἐξέφρασαν τήν λύπην των διά τό ὅτι ἡ ἐκπαιδευτική κοιτίς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ κατά Χάλκην Ἱερά Θεολογική Σχολή, παραμένει εἰσέτι κλειστή, καί ὑπεσχέθησαν περισσότερον ἐνεργόν ἀνάδειξιν ἀπό μέρους αὐτῶν τοῦ προβλήματος τούτου εἰς πᾶν ἐπίπεδον πολιτικῶν ἐπικοινωνιῶν τῆς χώρας των μετά τῆς χώρας, ἔνθα ἑδρεύει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡ Θεολογική αὐτοῦ Σχολή.

Ἀκολούθως, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν ἐπ’ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου τιμώμενον Καθολικόν Καθεδρικόν Ναόν, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ καί προσφωνηθείς ὑπό τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Δρος Thomas Löhr, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Φραγκφούρτης Αἰδεσιμ. κ. Johannes zu Eltz καί τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως κ. Peter Feldmann. [Την πατριαρχική ομιλία διαβάστε ΕΔΩ]. Ὁ Πατριάρχης προσεκύνησε μετ’ ἐκδήλου συγκινήσεως καί εὐλαβείας τό ἐν τῷ Ναῷ ἀποτεθησαυρισμένον ἀπό τοῦ ἔτους 1239 τμῆμα τῆς τιμίας κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, προστάτου Αὐτοῦ καί τῆς πόλεως τῆς Φραγκφούρτης, τῶν παρισταμένων Ὀρθοδόξων κληρικῶν ψαλόντων τό «Χριστός Ἀνέστη» καί τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου, καί ἐξεναγήθη ἐντός τοῦ ἐπιβλητικοῦ εἰς μέγεθος Ναοῦ, τό ἱερόν βῆμα τοῦ ὁποίου κοσμεῖται διά τοιχογραφιῶν ἐξιστορουσῶν τόν βίον καί τό μαρτύριον τοῦ Ἀποστόλου. Πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ παρετέθη δεξίωσις ἐν τῇ παραπλεύρῳ Αἰθούσῃ, εἰς τήν ὁποίαν παρεκάθησε καί ἡ Εὐγεν. κα Εὐθαλία Κακιοπούλου, Γενική Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Φραγκφούρτῃ.
Ἑπόμενος σταθμός τοῦ Πατριάρχου ἦτο ὁ Ἱ. Ναός Ἁγίου Γεωργίου Φραγκφούρτης, ἀνιδρυθείς εἰς τήν θέσιν παλαιοτέρου ναϊδρίου ἐντός τοῦ πάρκου Grüneburgpark, χάρις εἰς τήν εὐλάβειαν καί φιλογένειαν τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου. Μετά τήν Δοξολογίαν ἐπί τῇ ὑποδοχῇ τοῦ Πατριάρχου, Οὗτος ἀπηύθυνε λόγον πατρικῆς νουθεσίας καί οἰκοδομῆς εἰς τούς ὑπηρετοῦντας εἰς τό γεώργιον τοῦτο τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κληρικούς, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐν τῷ Ναῷ συγκληθείσης Ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, δι΄ἐμπεριστατωμένης ὁμιλίας ἐπί τοῦ «φοβεροῦ καί τοῖς ἀγγέλοις αἰδεσίμου» Μυστηρίου τῆς ἱερωσύνης, ἀναλυθείς ἐκτενῶς εἰς τάς ἐννοίας τῆς χάριτος καί τοῦ ἤθους, τῆς πολιτείας καί τῆς βιοτῆς, διά τῶν ὁποίων ὀφείλουν νά διακρίνωνται οἱ κληρικοί. [Την ομιλία του Πατριάρχου διαβάστε ΕΔΩ]. Ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως ὁ Πατριάρχης ἀπένειμεν εἰς τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀμβρόσιον Κουτσουρίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐνῷ εἰς ἅπαντας τούς προσελθόντας εἰς τήν Σύναξιν κληρικούς διένειμε τό ἐκδοθέν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπιμελείᾳ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς, βιβλίον ὑπό τόν τῖτλον: «Μικραί Πατρίδες: αἱ Ἐνορίαι τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας 1963-2013». Ἀκολούθως, ηὐλόγησε τό ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Ναοῦ παρατεθέν γεῦμα, τῇ συμμετοχῇ τῶν μετασχόντων τῆς Συνάξεως καί τῶν προδιαληφθέντων Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος καί Μεγ. Εὐεργέτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τό ὁποῖον ἐπλαισίωσεν διακεκριμένη Ὁμογενής καλλιτέχνις τῆς Ὄπερας τῆς Φραγκφούρτης, διά τῆς ἀποδόσεως μουσικῶν συνθέσεων.


Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορίαν Προφήτου Ἠλιού Φραγκφούρτης, ὑπαντηθείς ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ὑπό ἀναριθμήτου πλήθους πιστῶν ἐκ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τοῦ Κρατιδίου τῆς Ἕσσης, οἱ ὁποῖοι ὑπερπληρώσαντες τό ἐσωτερικόν τοῦ Ναοῦ, τόν αὔλειον χῶρον καί τάς περιβαλλούσας αὐτόν ὁδούς, ἐπευφήμουν εὐλαβῶς τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους. Μετά τό πέρας τῆς τελεσθείσης Δοξολογίας, τόν Πατριάρχην προσεφώνησεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος, ὁ ὁποῖος προσέφερεν ἐξ ὀνόματος τῆς ὑπ’αὐτόν Ἐνορίας τετράδια καί βιβλία διά τούς μαθητάς τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ἁγίων Θεοδώρων Ἴμβρου, καθώς καί χρηματικήν ἐπιταγήν ἐκ μέρους τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἕσσης διά τήν προαγωγήν τῆς ὁμογενειακῆς ἐκπαιδεύσεως ἐν τῇ γενεθλίῳ νήσῳ τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις ἐχαιρέτισε τόν πιστόν καί φιλόθεον λαόν τοῦ Θεοῦ διά καταλλήλου προσλαλιᾶς, τῇ παρουσίᾳ τῶν μελῶν τοῦ Διαχριστιανικοῦ καί Διαθρησκειακοῦ Συμβουλίου τοῦ Κρατιδίου τῆς Ἕσσης καί τῶν ἐν Φραγκφούρτῃ Γενικῶν Προξένων τῆς Ἑλλάδος, Τουρκίας, Ρωσσίας, Σερβίας, Γεωργίας καί ἄλλων χωρῶν. [Την ομιλία Βαρθολομαίου διαβάστε ΕΔΩ].
Μετά τήν ἀνταλλαγήν τῶν εἰθισμένων τῇ περιστάσει ἀναμνηστικῶν δώρων ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν πρός τιμήν Του προετοιμασθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐνορίας ἐν τῇ αἰθούσῃ αὐτῆς δεξίωσιν καί, ἐν συνεχείᾳ, ἀνεχώρησεν ὁδικῶς μέ προορισμόν τήν Βόννην, ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, ἔνθα ἀφιχθείς, ηὐλόγησεν ἀνεπίσημον δεῖπνον, εἰς ὅ παρεκάθησαν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, κληρικοί καί λαϊκοί συνεργάται τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γρηγόριος Δελαβέκουρας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Ντύσελντορφ, μετά τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κας Μαρίας.
 

Η Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝ ΒΟΝΝΗι

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπισκέπτεται ἀπό τῆς ἑσπέρας τῆς 12ης Μαΐου τήν Βόννην, ἥτις ἀποτελεῖ τόν τρῖτον σταθμόν τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας.


     Τήν πρωΐαν τῆς 13ης Μαΐου ὁ Πατριάρχης καί ἡ Τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ ἐπεσκέφθησαν τό Μουσεῖον Συγχρόνου Ἱστορίας τῆς Γερμανίας (Haus der Geschichte), ἱδρυθέν ὑπό τοῦ Καγκελλαρίου Helmut Kohl. Ὁ ὑποδεχθείς τόν Πατριάρχην Ἐλλογιμ. Καθηγητής Δρ. Harald Biermann, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Μουσείου, συνώδευσε τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην κατά τήν περιήγησίν Του εἰς τά ποικίλα ἐκθέματα αὐτοῦ (ἀντικείμενα, φωτογραφίας, ἀποκόμματα ἐφημερίδων, ὀπτικοακουστικόν ὑλικόν), δι’ ὧν ἐξιστορεῖται ἡ πορεία τῆς Γερμανίας ἀπό τοῦ τέλους τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ἡ συντελεσθεῖσα ἁλματώδης βιομηχανική ἀνάπτυξις αὐτῆς, ἡ ἀπό τῆς τέφρας τῶν ἐρειπίων μέχρι τῆς συγχρόνου κυριαρχίας εἰς τό εὐρωπαϊκόν γίγνεσθαι οἰκονομική πρόοδος τῆς χώρας, αἱ κατακτήσεις τῶν ἐργατικῶν καί κοινωνικῶν κινημάτων αὐτῆς, ἡ ἐξέλιξις τοῦ πολιτικοῦ βίου, ἡ τραγῳδία τῆς διαιρέσεως τῶν κατοίκων τοῦ Βερολίνου -καί τοῦ λαοῦ τῆς Γερμανίας ἐν γένει- εἰς δύο τμήματα, Ἀνατολικόν καί Δυτικόν, διά τῆς οἰκοδομήσεως τοῦ διαβοήτου Τείχους κατά τά πρῶτα ἔτη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 καί ὁ ἐν συνεχείᾳ θρίαμβος τῆς πτώσεώς του ἐν ἔτει 1989, ἡ ὁποία ὡδήγησεν εἰς ἐπανένωσιν τῆς χώρας δι’ἐντυπωσιακῶν τελετῶν ἐνώπιον τῆς Πύλης τοῦ Μαγδεμβούργου τήν 3ην Ὀκτωβρίου 1990.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας ὑπαντηθείς διά Δοξολογίας ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος, ὑπερπληρώσαντος τό ἐσωτερικόν, τόν αὐλόγυρον καί τούς πέριξ αὐτοῦ χώρους, πρός τό ὁποῖον ὁ Πατριάρχης ἐπεδαψίλευσε τήν εὐχήν καί τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν ἀναγνώρισιν, τήν τιμήν, τήν εὐαρέσκειαν καί τόν ἔπαινον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τό μέγα καί ἱερόν, τό «τιτάνιον» ἔργον, τό ὁποῖον συνετελέσθη ἀπό τῆς συστάσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν διάρκειαν τῆς 35ετοῦς Ποιμαντορίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐγουστίνου, ἡ διακονία τοῦ ὁποίου ἐταυτίσθη πρός τήν ἀνακαίνισιν τῶν ὑφισταμένων καί τήν ἀνέγερσιν νέων μεγαλοπρεπῶν Ναῶν καί Πνευματικῶν Κέντρων ἐν αὐτῇ. [Την ομιλία Βαρθολομαίου διαβάστε ΕΔΩ].

Ἀφοῦ ηὐλόγησε τούς συνεργάτας καί τάς εὐγενεστάτας κυρίας τῆς διακονίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Συνόδου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων Γερμανίας, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Μαγδεμβούργου Δρος Gerhard Feige, ἐκ προσώπου τοῦ ἀπουσιάζοντος εἰς Ρώμην Προέδρου τῆς Συνόδου, καί Δρων Gregor Maria Hanke, Karl-Heinz Wiesemann, Hans-Jochen Jaschke καί Nikolaus Schwerdtfegen, καθώς καί τοῦ Ἀρχιγραμματέως αὐτῆς Αἰδεσιμολ. Δρος Hans Langendörfer SJ. Ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ ηὐχαρίστησε τούς ἐν Γερμανίᾳ Ρωμαιοκαθολικούς Ἐπισκόπους διά τό ἐνδιαφέρον των καί τήν συνεργασίαν αὐτῶν μετά τῆς τοπικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθώς καί διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’αὐτῶν προσπαθείας πρός εἰρηνικήν συνύπαρξιν τῶν Χριστιανῶν ἐντός τῆς πολυεθνικῆς καί  πολυπολιτισμικῆς κοινωνίας τῆς χώρας, ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ διά τήν ἐπικειμένην συνάντησιν ἐν Ἱεροσολύμοις μετά τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καί τήν ἐλπίδα Του ὅτι αὕτη δέν θά περιορισθῇ εἰς ἐπετειακήν ἔξαρσιν ἑνός ἱστορικοῦ γεγονότος ἐν τῇ ζωῇ τῆς Χριστιανικῆς Οἰκουμένης, ἀλλά θά συμβάλῃ εἰς τήν προώθησιν ἔτι περαιτέρω ἀδελφικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς, κατά τό παράδειγμα τοῦ διαλόγου ἀγάπης καί τῶν πράξεων καταλλαγῆς, ἅτινας ἐνεκαινίασαν μεγάλαι μορφαί τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὡς οἱ ἀοίδιμοι Οἰκουμενικοί Πατριάρχαι Ἀθηναγόρας καί Δημήτριος καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κυρός Μελίτων, καθώς καί οἱ Πάπαι Ἰωάννης ὁ ΚΓ’, Παῦλος ὁ ΣΤ’ καί ὁ Καρδινάλιος Ἰωάννης Βίλλεμπραντς. [Την πατριαρχική ομιλία διαβάστε ΕΔΩ]. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Σύνοδος παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου Οὗτος παρεχώρησε συνέντευξιν πρός εἰδησεογραφικά Δίκτυα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα καλύπτουν δημοσιογραφικῶς τήν Πατριαρχικήν Ἐπίσκεψιν εἰς Γερμανίαν.
Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τό ξενοδοχεῖον Maritime, ἔνθα εἶχε καταλύσει, καί ηὐλόγησε τήν πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας δεξίωσιν εἰς παγγερμανικόν ἐπίπεδον. Περισσότεροι ἀπό 500 προσκεκλημένοι, ἐν οἷς ἐκπρόσωποι τῶν Γερμανικῶν Ἀρχῶν, τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος, ἀρχηγοί καί ἐκπρόσωποι ἑτέρων Ἐκκλησιῶν, Ἄρχοντες τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐκπρόσωπος τῆς ἐν Κολωνίᾳ Ὑποδιευθύνσεως τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων (Diyanet İşleri Başkanlığı), Ἀκαδημαϊκοί, ἐπιχειρηματικοί παράγοντες καί ἐκπρόσωποι  Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως προσῆλθον διά νά ὑποβάλουν σέβη καί νά λάβουν τήν εὐχήν τοῦ Παναγιωτάτου, ὁ Ὁποῖος δι̉ ὁμιλίας ἐξέφρασεν εὐχαριστίας πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας διά τό ἐπιτελεσθέν ὑπ’αὐτοῦ ἔργον, πρός τόν λαόν καί τάς Ἀρχάς τῆς φιλοξενούσης χώρας, τάς ἐπιτρεψάσας τήν ἐλευθέραν καί ἀκώλυτον ἀνάπτυξιν αὐτοῦ. [Την ομιλία του Πατριάρχου διαβάστε ΕΔΩ].
Μετά τό πέρας τῆς δεξιώσεως ὁ Πατριάρχης ἐταξίδευσεν ἀεροπορικῶς εἰς Βερολῖνον, πρωτεύουσαν τῆς Γερμανίας ἀπό τοῦ ἔτους 1990, προπεμφθείς τιμητικῶς εἰς τόν Ἀερολιμένα Βόννης-Κολωνίας ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Δελαβέκουρα.Η Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩι

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπισκέπτεται ἀπό τῆς ἑσπέρας τῆς 13ης Μαΐου τό Βερολῖνον, πρωτεύουσαν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, ἥτις ἀποτελεῖ τόν τέταρτον σταθμόν τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς τήν τοπικήν Ἱεράν Μητρόπολιν τοῦ Θρόνου.
Τήν πρωΐαν τῆς 14ης Μαΐου ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Ὁμοσπονδιακόν Κοινοβούλιον τῆς χώρας (Deutscher Bundestag) πρός συνάντησιν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, Ἐξοχ. Καθηγητοῦ κ. Norbert Lamment, γενόμενος προφρόνως δεκτός ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων ἀκροάσεων τῆς Βουλῆς, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας καί συνεργατῶν τοῦ κ. Προέδρου. Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασεν εὐχαριστίας διά τήν προσφερομένην ὑπό τῆς Γερμανικῆς Πολιτείας φιλοξενίαν είς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τήν παρεχομένην εἰς αὐτήν δυνατότητα ὅπως ἐπιτελῇ τό ποιμαντικόν ἔργον αὐτῆς, ἤτοι τήν πνευματικήν διακονίαν τῶν ἐν τῇ χώρᾳ διαβούντων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Διά τῆς προσφωνήσεώς Του ἐτόνισεν ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον κατά τήν ἐπί δεκαεπτά αἰῶνας συνεχῆ καί συνεπῆ προσφοράν αὐτοῦ πρός τόν Χριστιανισμόν καί τόν κόσμον οὐδέποτε διέκρινε τούς ἀνθρώπους κατά φυλάς καί ἔθνη, ἀλλ’ἐκινήθη πάντοτε ὑπό οἰκουμενικόν ἑνοποιητικόν πνεῦμα, διηκόνησε δέ καί διακονεῖ ἀνθρώπους καί λαούς διαφορετικούς κατά τήν πολιτιστικήν, κοινωνικήν καί μορφωτικήν κατάστασιν αὐτῶν, καλλιεργοῦν τό πνεῦμα τῆς ἀλληλοπεριχωρήσεως καί τῆς ὑπερβάσεως τῶν φυλετικῶν καί ἄλλων διακρίσεων. [Διαβάστε την πατριαρχική ομιλία ΕΔΩ].
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπόνδου Βουλῆς ἐξέφρασεν ἀπό τῆς ἑαυτοῦ πλευρᾶς τήν χαράν του διά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Γερμανίαν μνησθείς τῆς ἰδικῆς του πρό ἐτῶν ἐπισκέψεως εἰς τήν ἐν Φαναρίῳ ἕδραν Αὐτοῦ, ἐνῷ ἐξῇρε τήν προσωπικότητα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐγουστίνου καί τήν προσφοράν τῆς κατ’αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως ὡς σπουδαίου πνευματικοῦ καί πολιτιστικοῦ παράγοντος τῆς χώρας, συνεπείᾳ τῆς ὁποίας ἀπολαμβάνει αὕτη ὑψηλῆς περιωπῆς καί ἀναγνωρίσεως παρά τοῖς κορυφαίοις θεσμοῖς τῆς Γερμανικῆς Πολιτείας. Ἡ συνάντησις κατεκλείσθη διά τῆς ἀνταλλαγῆς ἀναμνηστικῶν δώρων καί τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου εἰς τόν χῶρον προσευχῆς καί περισυλλογῆς τοῦ Κοινοβουλίου.

Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἔσχε κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Johachim Gauck, Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ, καθ΄ἥν ἐξέφρασε πρός τόν ὕπατον Πολιτειακόν Ἄρχοντα τῆς χώρας τάς θερμάς εὐχαριστίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν παρεχομένην ὑπο τοῦ Κράτους τῆς Γερμανίας συμπαράστασιν πρός τούς ἐν αὐτῷ διαβιοῦντας Ὀρθοδόξους καί τόν Ποιμένα αὐτῶν, Σεβ. Μητροπολίτην κ. Αὐγουστῖνον, τονίσας ὅτι, τόσον τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὅσον καί ὁ Ἐξοχ. κ. Gauck, ὑπό τήν διττήν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἡγέτιδος ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἡπείρῳ χώρας καί Πάστορος, μέχρι τῆς ἐκλογῆς του, τῆς ἐν Γερμανίᾳ Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας, καταδικάζουν κατά τόν ἐντονώτερον τρόπον πᾶσαν μορφήν βίας, φανατισμοῦ καί μίσους. Ἡ συνάντησις διεξήχθη ἐντός ἐγκαρδίου ἀτμοσφαίρας καί διήρκεσε περί τήν μίαν ὥραν.
Ἀπό τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Πρωθυπουργίας, ἔνθα ἔσχε συνάντησιν μετά τῆς Ἐξοχ. κας Angela Merkel, Καγκελλαρίου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας. Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασεν εὐχαριστίας διά τήν συνεργασίαν τῆς ὑπ’αὐτήν Κυβερνήσεως μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐγουστίνου. Ἡ Ἐξοχ. Καγκελλάριος ἐπέδειξεν ἐνδιαφέρον νά πληροφορηθῇ τά ἀπασχολοῦντα τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον προβλήματα -ὡς εἶχε πράξει ἄλλως τε καί κατά τήν τελευταίαν συνάντησίν της μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τήν 25.02.2013 ἐν Ἀγκύρᾳ-, ἐφ’ᾧ ὁ Πατριάρχης ἀνέπτυξε τά αἰτήματα αὐτοῦ εἰς τόν χῶρον τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἰδιαιτέρως τῆς ἐλευθερίας θρησκείας, συνειδήσεως καί θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως, ἐνῷ ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκην τοῦ ἐμπράκτου σεβασμοῦ τῆς ἰσότητος ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς Τουρκίας, λαϊκῶν καί κληρικῶν, ἄνευ τῶν εἰς βάρος των διακρίσεων καί ἀδικιῶν τοῦ παρελθόντος.

Μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἐν πνεύματι εἰλικρινείας καί κατανοήσεως διεξαχθείσης συναντήσεως μετά τῆς κας Angela Merkel, ὁ Πατριάρχης κατηυθύνθη εἰς τήν κατοικίαν τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος, Ἐξοχ. κ. Παναγιώτου Ζωγράφου, καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ἄριστον, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου μετά τῶν Βοηθῶν παρ’ αὐτῷ Ἐπισκόπων καί κληρικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ καί τῶν Ἐξοχ. κ.κ. Λεωνίδου Εὐαγγελίδου, Πρέσβεως ἐ.τ., Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Φρυγανᾶ, Συμβούλου Πρεσβείας, καί κ. Ἀριστείδου Ρασιοπούλου, Προξένου. [Την πρόποση του Πατριάρχου, διαβάστε ΕΔΩ].
Ἐν συνεχείᾳ, Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Ritz Carlton κατάλυμά Του τόν Ἐξοχ. κ. Cem Özdemir, Βουλευτήν τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου καί Ἀρχηγόν τοῦ Γερμανικοῦ Κόμματος «τῶν Πρασίνων», μεθ’ οὗ συνεζήτησε θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀφορῶντα εἰς τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, τήν εὐρωπαϊκήν προοπτικήν τῆς Τουρκίας καί τήν κατάστασιν τῶν Μειονοτήτων ἐν αὐτῇ.


Ἀργότερον ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν δεσπόζοντα τοῦ κέντρου τῆς πόλεως ἐπιβλητικόν εἰς μέγεθος καί ἀρχιτεκτονικήν Καθεδρικόν Ναόν (Berliner Dom) τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας ἐν Γερμανίᾳ (EKD), ὑπαντηθείς ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Nikolaus Schneider, Προέδρου τοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, καί ἐξεφώνησεν ἐμπεριστατωμένην ὁμιλίαν ἐπί τοῦ θέματος: «Ἀειφορία, Βιωσιμότης καί Ὕμνος τοῦ Δημιουργοῦ: ἐκκλησις διά μίαν οἰκολογικήν ἠθικήν ἐξ Ὀρθοδόξου ἀπόψεως», δεχθείς ἐπί μακρόν τά σέβη ἑκατοντάδων προσελθόντων ἀκροατῶν, Ὀρθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικῶν καί Διαμαρτυρομένων, κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ἀκολούθως δέ ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τῆς φιλοξενούσης Ἐκκλησίας ἐπίσημον δεῖπνον, καθ’ ὅ ἐξῇρε τάς ἱστορικάς σχέσεις μεταξύ τοῦ κόσμου τῆς Διαμαρτυρήσεως καί Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀρξαμένας ἀπό τοῦ 16ου αἰῶνος καί ἐμπλουτισθείσας κατά τήν διάρκειαν τῆς τελευταίας πεντηκονταετίας διά τῆς παραχωρήσεως ὑπό τῶν Εὐαγγελικῶν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Γερμανίας τῆς χρήσεως ναῶν πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν αὐτῆς ἐν πνεύματι ἀγάπης καί καλῆς θελήσεως, καί ἀνέπτυξεν ἐνίας σκέψεις σχετικῶς πρός τούς σχεδιαζομένους ὑπό τῆς EKD ἑορτασμούς ἐπί τῇ συμπληρώσει μετά τριετίαν 500 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Προτεσταντισμοῦ, καλέσας τούς πιστούς αὐτοῦ ὅπως μή περιορισθοῦν μόνον εἰς ἑορταστικάς ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις, ἀλλά προβοῦν, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, καί εἰς αὐτοκριτικήν. [Διαβάστε την πατριαρχική ομιλία ΕΔΩ].
Η Επίσκεψη συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια: