e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Τιμή και μνήμη Αγίας Βαρβάρας της Αθληφόρου στην Παναγούλα Μπανάτου

Πρωί 4ης Δεκεμβρίου 2014 στον Ναό της Παναγούλας Μπανάτου 
Φωτορεπορτάζ: Ιωάννης Πορφύριος Καποδίστριας 


Στον ναό της Παναγούλας Μπανάτου, όλα ήταν ανοιξιάτικα σήμερα το πρωί -παρά του ότι βρισκόμαστε στον Δεκέμβριο- κι έτοιμα για τον Όρθρο, την Αρτοκλασία και τη θεία Λειτουργία. Ηλιόλουστο περιβάλλον, πλούσιος διάκοσμος από άνθη, χαροποιά αισθήματα επί τη συνάξει για την μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, την οποία σέβεται πολύ ο λαός μας, εξαιτίας της σωτηρίας της Ζακύνθου από τη Βλογιά, το 1725. 

Εκτός από τον Εφημέριο π. Παναγιώτη Καποδίστρια, έλαβαν μέρος στο Ιερατικό Συλλείτουργο, ο Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Κυπριώτης (Εφημέριος Αγίου Χαραλάμπη στο Ποτάμι πόλεως), ο Οικονόμος Παναγιώτης Πόθος (Εφημέριος Αγίου Ευσταθίου Αργασίου) και ο Πρεσβύτερος Νικόλαος Γουσέτης (Εφημέριος Αγίου Γεωργίου Χουρχουλιδίου και Αγίου Νικολάου Κουκουναρίας). 

Έψαλαν, μαζί με τον Πρωτοψάλτη μας κ. Δημήτρη Κάνδηλα και τους συνεργάτες του, οι Ψάλτες του Ι. Ν. Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας Μαχαιράδου, ενώ μέσα στο εκκλησίασμα βρίσκονταν ευάριθμοι μαθητές από το Γυμνάσιο Βανάτου, μαζί με τους καθηγητές τους. 

Στην ομιλία του ο π. Παναγιώτης αναφέρθηκε στο ότι η Αγία Βαρβάρα υποστήριξε με το αίμα την αφοσίωσή της στον Χριστό, γενόμενη έτσι φωτεινότατο παράδειγμα για τους νέους της εποχής μας κυρίως, οι οποίοι έχουν αποπροσανατολισθεί, μη έχοντας πλέον εμπνευστή και μπροστάρη στον αγώνα της ζωής τους

Το φαναριώτικο Ανακοινωθέν για την Επίσκεψη Βαρθολομαίου στο CERN

Πατριάρχης ἐπισκέπτεται τήν ἕδραν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Πυρηνικῶν Ἐρευνῶν (CERN)


Κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως, Α. Θ. Παναγιότης τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Τετάρτης, 3ης τ.μ., ἐπεσκέφθη τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργανισμοῦ Πυρηνικῶν Ἐρευνῶν, ὁποῖος ἐφέτος ἑορτάζει τήν συμπλήρωσιν 60 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του. Εἰς τήν εἴσοδον ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἐλλογ. κ. R. Heuer μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐν οἷς καί ὁ Ἑλληνοαυστραλός Καθηγητής κ. Ἐμμανουήλ Τσεσμελῆς, Ἀντιπρόεδρος Διεθνῶν Σχέσεων.
Εἰς τήν ἐμπεριστατωμένην ξενάγησιν συμπεριελήφθη καί ὁ εἰς βάθος 100 μέτρων ὑπό τήν γῆν χῶρος τῶν ἐπιστημονικῶν πειραμάτων (Μεγάλος Ἐπιταχυντής Ἀδρονίων), μέ τά ἀναγκαιοῦντα μέτρα ἀσφαλείας, ὅπου ὁ κ. Γεν. Διευθυντής καί οἱ συνεργάται του ἀπήντησαν εἰς ἐρωτήσεις τῶν ἐπισκεπτῶν των.
Ἐπηκολούθησε γεῦμα καί ὑπογραφή εἰς τό βιβλίον ἐπισκεπτῶν τοῦ CERN ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καταγράψαντος τάς ἐντυπώσεις Αὐτοῦ, ὡς καί ἀνταλλαγή ἀναμνηστικῶν δώρων.
            Ἐν συνεχείᾳ, εἰς εἰδικήν αἴθουσαν, παρουσίᾳ ἐπιστημόνων ὁ Πατριάρχης ἐξεφώνησεν ἀγγλιστί τήν ὁμιλίαν Του μέ θέμα τάς σχέσεις Θρησκείας καί Ἐπιστήμης – πρός ἕν κοινόν ὅραμα καί λεξιλόγιον, ὑποστηρίξας τάς ἐπί τοῦ θέματος θέσεις τῆς Ἐκκλησίας διά τῆς προσαγωγῆς πολλῶν χωρίων ἔκ τε τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί κυρίως ἐκ τῶν ἔργων τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν ἔλαβεν ἐνεργόν μέρος καί ὁ συνοδεύων Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Περγάμου κ. Ἰωάννης, Ἀκαδημαϊκός.

*
*     *

            Τό CERN ἀποτελεῖ διακρατικόν ὀργανισμόν διά τήν ἔρευναν εἰς τόν τομέα τῆς πυρηνικῆς φυσικῆς, χαρακτηρίζεται ὡς «ἐπιστημονική καρδία τῆς Εὐρώπης», πρόκειται δέ διά τό μεγαλύτερον εἰς ἔκτασιν καί σημαντικώτερον ἐρευνητικόν κέντρον αὐτοῦ τοῦ εἴδους παγκοσμίως.
Τό CERN ἱδρύθη τό 1954 ὑπό 12 εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, τά ὁποῖα σήμερον ἔχουν ἀνέλθει εἰς 21, καί ἀπετέλεσε μίαν ἀπό τάς πρώτας καί ἱστορικῆς σημασίας προσπαθείας διακρατικῆς συνεργασίας ἐν Εὐρώπῃ μέ στόχον νά κλείσῃ τάς πληγάς τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων. Κατεσκευάσθη καί λειτουργεῖ εἰς τά σύνορα Ἑλβετίας καί Γαλλίας πλησίον τῆς Γενεύης. Ἀπασχολεῖ ἐπί μονίμου βάσεως περί τούς 2400 ἐργαζομένους, μεταξύ τῶν ὁποίων συγκαταλέγονται καί πολλοί Ἕλληνες εἰς σημαντικάς θέσεις. Τό Κέντρον διενεργεῖ πειραματικήν ἔρευναν εἰς τό πεδίον τῆς φυσικῆς ὑψηλῶν ἐνεργειῶν, δηλαδή τῆς μελέτης τῶν στοιχειωδῶν σωματιδίων πού ἀποτελοῦν τήν ὕλην.
Αἱ ἔρευναι τοῦ CERN προσφέρουν εἰς τήν ἀνθρωπότητα σημαντικήν γνῶσιν διά τήν ἀποκρυπτογράφησιν τῶν φυσικῶν μυστηρίων καί τήν ἐξέλιξιν τοῦ σύμπαντος κόσμου, ἀλλά καί ἐξαιρετικῆς ἀξίας νέας τεχνολογικάς ἀνακαλύψεις, ὅπως π.χ. τό World Wide Web (τό διαδίκτυον). Τό σημαντικώτερον ὅμως εἶναι ὅτι τά ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν τοῦ CERN τίθενται κατ᾿ εὐθεῖαν εἰς τήν διάθεσιν τῆς ἀνθρωπότητος, πάντοτε δι᾿ εἰρηνικούς σκοπούς, καί δέν ἀποτελοῦν προϊόν ἀποκλειστικῆς ἐκμεταλλεύσεως ἀπό συγκεκριμένα πρόσωπα ἤ κυβερνήσεις ἤ φορεῖς. Ὅπως πολύ χαρακτηριστικῶς τιτλοφορεῖται ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ CERN διά τόν ἐφετεινόν ἑορτασμόν τῶν 60 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεώς του, τοῦτο «ἑορτάζει 60 χρόνια ἐπιστήμης ὑπέρ τῆς εἰρήνης».

Διά τῆς Πατριαρχικῆς ταύτης ἐπισκέψεως εἰς τό κορυφαῖον αὐτό κέντρον ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης καί διαθεσίμου πρός τό σύνολον τῆς ἀνθρωπότητος γνώσεως ἐνισχύεται σημαντικῶς ὁ διάλογος καί ἡ τόσον ἀπαραίτητος διά τήν ἀνθρωπότητα συνεργασία τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Ἐπιστήμην, εἰδικώτερον δέ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως μέ τήν διεθνῆ ἐπιστημονικήν κοινότητα.

Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο CERN

Πηγή: NEWSBOMB


O οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος πραγματοποίησε χθες (3/12/2014) επίσημη επίσκεψη στο CERN, προσκεκλημένος του γενικού διευθυντή, Rolf Heuer,  με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 60 ετών από την ίδρυση του ερευνητικού οργανισμού.

Ο κ. Βαρθολομαίος είναι ο πρώτος προκαθήμενος Ορθόδοξης Εκκλησίας που επισκέπτεται το CERN και η επίσκεψή του αποτελεί συμβολικό βήμα για την ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ Εκκλησίας και Επιστήμης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του ο οικουμενικός πατριάρχης επισκέφθηκε την αίθουσα όπου διεξάγεται το μεγαλύτερο πείραμα στον κόσμο, ο μεγάλος επιταχυντής ανδρονίων, στην υπόγεια σήραγγα μήκους 27 χλμ και βάθους πέραν των εκατό μέτρων, κάτω από τα γαλλο-ελβετικά σύνορα.

Επιπλέον, ενημερώθηκε από τον κ. Heuer για τις δραστηριότητες του οργανισμού και ειδικότερα για τις εργασίες αναβάθμισης του επιταχυντή, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, ούτως ώστε την άνοιξη του 2015 να λειτουργήσει εκ νέου σε υψηλότερες ενέργειες.

Στο τέλος της επίσκεψής του ο κ. Βαρθολομαίος συμμετείχε με επιστήμονες του CERN σε συζήτηση, κατά την οποία ανέπτυξε τις θέσεις της Εκκλησίας για τη Δημιουργία, τον διάλογο με την επιστήμη, αλλά και την πολύ μεγάλη συμβολή της επιστήμης στην ειρηνική συνεργασία μεταξύ των κρατών.

Τον πατριάρχη συνόδευαν, μεταξύ άλλων, οι μητροπολίτες Περγάμου Ιωάννης και Ελβετίας Ιερεμίας, καθώς και ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδος στο CERN, πρέσβης Αλέξανδρος Αλεξανδρής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών(CERN) ιδρύθηκε το 1954, αποτελείται 21 κράτη - μέλη, εκ των οποίων η Ελλάδα είναι ιδρυτικό, με ιδιαίτερα ενεργό παρουσία και απασχολεί δεκάδες Έλληνες, οι οποίοι έσπευσαν να καλωσορίσουν τον κ. Βαρθολομαίο.

Στιγμές από την Αρχιερατική Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ναό της Αγίας Βαρβάρας Κήπων Ζακύνθου

Πρωί 4ης Δεκεμβρίου 2014, προεστώτος της Ευχαριστιακής Συνάξεως του Σεβ. Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Διονυσίου Δ΄.
Επισημαίνουμε ότι ο εν λόγω Ναός -εννοείται μια προγενέστερη εκδοχή του- προέκυψε ως ευχαριστία του λαού της Ζακύνθου, για την απαλλαγή του από την επιδημία της Βλογιάς, το 1795. 
[Για το σημερινό αποκλειστικό φωτορεπορτάζ μερίμνησε ο π. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος]