e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015

Εορτάζοντας τον Άγιο Αντώνιο στην πόλη Fano, ένα από τα τελευταία βυζαντινά κάστρα της Αδριατικής

ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ: Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, ο Καθηγητής της ερήμου, δεν είναι εναντίον της προόδου και δεν απορρίπτει αυτήν. «Η εξέτασις, με προσευχήν, η οποία εμπνέει υπευθυνότητα και ωριμότητα, του νέου πνεύματος, της προόδου, εξελίξεως, αλλά και ανατάσεως του ανθρώπου προς τα άνω, όταν συνδυάζεται με ό,τι “ἐκ Θεοῦ ἐστί” είναι το μονον αποδεκτόν και ευάρεστον τω Θεώ» κηρύττει ο Μέγας Αντώνιος.
Η παλαίφατος και περίλαμπρος πόλις Fano (Φανός), ένα από τα τελευταία Βυζαντινά Κάστρα της Αδριατικής, το οποίον επολέμησαν αγρίως οι πειραταί, από δύο ετών ανάβει εις αυτήν, μετά από 11 περίπου αιώνας, το «Φως της Αναστάσεως», το οποίον είναι το «φως της Ορθοδοξίας», το «φως του Χριστού.

Την Αρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, με την ευκαιρία της πανηγύρεως της εκκλησίας του Φάνο, παρηκολούθησαν πλείστοι όσοι νέοι, φοιτηταί και μαθηταί, καθώς και γυναίκες και άνδρες, οι οποίοι εκοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων, ηυχαρίστησαν τω Σωτήρι ημών Χριστώ και εδοξολόγησαν Αυτόν. Η παρουσία του εντιμ. Δημάρχου της πόλεως Φάνο κ. Massimo Seri, του Έλληνος Προξένου κ. Δημητρίου Μπεληγιάννη, του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας κ. Γεωργίου Σολωμού, καθηγητών και διδασκάλων, Οργανισμών και Αδελφοτήτων, καταδεικνύουν το κύρος της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εις τα μέρη της Ανδριατικής. Ετελέσθη κατ’ αυτήν Μνημόσυνον υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων των θυμάτων του πλοίου Norman Atlantic. Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Βίκτωρ Κιλότσης με τον εφημέριον της πόλεως Πέζαρο π. Γεώργιον Μπαταλούταν, διηκόνησαν κατά τήν Αρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν. Πολλές δεκάδες Ορθοδόξων προσήλθον και προσεκήνυσαν την θαυματουργόν εικόνα του Αγίου Αντωνίου.

Ο Άγιος Αντώνιος, ο μετά τον Πρόδρομον «Άγγελος της Ερήμου», εις όν είναι αφιερωμένη η εκκλησία μας εις το άλλοτε Βυζαντινόν Κάστρον του Φάνο, απολιόρκητον και ασκλάβωτον επί αιώνας, εσκορπούσε τα νάματα της Ορθοδοξίας και τα φώτα του βυζαντινού πολιτισμού. Η πόλις ευρίσκει και πάλιν μετά από 11 αιώνας την Ορθόδοξον αίγλην της, με την αναγέννησιν της Ορθοδοξίας, της οποίας η θετική και τετιμημένη παρουσία της και εις τα μέρη του Veneto λάμπει, φωτίζει και σώζει, χάρις εις την ιεραποστολικήν δράσιν της Ορθοδόξου Μητροπόλεως, η οποία ήρχισε το έργον της αναγεννήσεως, το συνεχίζει με ζήλον και ευπρέπειαν, όχι μόνον μεταξύ των Ορθοδόξων μεταναστών, οι οποίοι έχουν φοβερά προβλήματα, αλλά και μεταξύ αυτών οι οποίοι ήλλαξαν δια διαφόρους λόγους την εκκλησιαστικήν αυτών υπόστασιν. Η Ορθοδοξία εν Ιταλία, η οποία, χάρις εις τήν Ορθόδοξον Μητρόπολιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ανεγνωρίσθη υπό του Ιταλικού Κράτους, έχει τα ίδια δικαιώματα με την Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν, η οποία συνεργάζεται, με κατανόησιν, σεβασμόν και ευγενή διαθεσιμότητα με την Ορθόδοξον Μητρόπολιν.

Η πόλις του Φάνο, η οποία είναι το προπύργιον της εμπορικής πόλεως της Αγκώνα, έδωσεν εις την Μητρόπολιν την ευτυχή ευκαιρίαν ώστε η Ορθόδοξος Μητρόπολις να πλησιάση την σπουδαίαν αυτήν εμπορικήν και βιομηχανικήν πόλιν της Αγκώνος, να κάμη διάλογον ο Μητροπολίτης μας κ. Γεννάδιος μετά του Ρωμαιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου κ. Menicheli, ο οποίος κατ’ αυτάς ανυψώθη εις Καρδινάλιον. Επέτυχε την ίδρυσιν ενορίας και, τη βοηθεία του Θεού, ελπίζει να αναστηλώση την εκκλησίαν την οποίαν εδώρησε τη Ιερά Μητροπόλει ο νέος Καρδινάλιος της πόλεως Αγκώνα, η οποία θα αφιερωθή προς τιμήν της Αγίας Άννης.

Eις την Ιταλίαν, ένθα υπάρχει εκκλησιαστική ειρήνη και σεβασμός αμοιβαίος, αλλά και διάθεσις αγαθή και συνεργασία ανθρώπινη και χριστιανική, η Ορθόδοξος Μητρόπολις του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναπτύσσει ένα έργον θαυματουργικόν, ευπρόσδεκτον τω Θεώ, παρά την έλλειψιν περιουσίας και ενοικίων, όμως έχει την ευλογίαν του Θεού και την προστασίαν της Παναγίας μας και προχωρεί, σύμφωνα με το πνεύμα και τα ιδεώδη της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, προς τα πρόσσω, προοδεύει και καρποφορεί διά τό καλόν και το ευγενές συμφέρον των Ορθοδόξων αδελφών μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: