e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

Η Κυριακή, 27η Αυγούστου 2017, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Φωτογραφίες: Yani Kayakoparan


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 27ην Αὐγούστου, ἐκκλησιάσθη ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου. Ἐν τῷ τέλει διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας προσκυνητάς. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε Μήνυμα πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Διονύσιον καί τό πλήρωμα τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ, δι᾿οὗ ἐκφράζει τήν συμπάθειαν καί συμπαράστασιν Αὐτοῦ τε καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς ἀλλεπαλλήλους καταστροφικάς πυρκαϊάς τάς πλήξασας τήν νῆσον Ζάκυνθον κατά τάς τελευταίας ἡμέρας. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανόν, ἐκζητήσαντας τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον, ἐξ Ἐσθονίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γαβριήλ, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος, μετά τοῦ Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Γρηγορίου Ξενοφωντινοῦ, ὡς καί τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Ἀρχαγγέλης. 
- Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Νεοχωρίτην, Ἄρχοντα Πρωτοψάλτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Πανάγον, Ἄρχοντα Καστρίνσιον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Φωτογράφον, ἐξ Ἀμερικῆς. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Κουρουμπλῆν, Ὑπουργόν Ναυτιλίας καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος. 
- Τήν Εὐγεν. δίδα Μαριάνθην Βαφειάδου καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Βαφειάδην, αὐτάδελφον αὐτῆς, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ἀφροδίτης καί τῶν τέκνων των Φωτίου καί Τατιάνας, ἐξ Ἀθηνῶν. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, κατά τάς διοργανωθείσας ἐν Κρήτῃ ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν ὑπό τῆς Ὀρχήστρας «Adalar Kent Konseyi» διοργανωθεῖσαν μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τοῖς κήποις τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, τήν Κυριακήν, 27ην Αὐγούστου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Γ´ τοῦ Πατελάρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τήν 21ην Αὐγούστου, ἐν τῷ ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ, εἰς Ἀξόν Μυλοποτάμου Κρήτης. 
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Τάκου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ θυγατρίου τοῦ ζεύγους Ἀχιλλέως καί Εὐαγγελίας Χανίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Ἀντιγόνης, τήν Κυριακήν 27ην ἰδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: