e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017

Ειδήσεις εκ Φαναρίου της 21ης Δεκεμβρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 


Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 21ης Δεκεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τό ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου στεγαζόμενον Ἐργαστήριον δημιουργικῆς ἀπασχολήσεως παιδίων προσχολικῆς ἡλικίας καί ηὐλόγησε τό ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀγάπης Παπαδοπούλου διδακτικόν προσωπικόν καί τούς ἐν αὐτῷ παῖδας ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἀρχιερ. Προϊσταμένου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς, μετά συνεργατῶν αὐτῶν, εὐχηθείς εἰς ὅλους καλάς ἑορτάς. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Μιχαήλ Χρηστίδου, Γεν. Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Εὐξείνου Πόντου, δεῖπνον, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀποχωρήσει τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ἐμιρζᾶ, Ἐκτελεστικοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ὀργανισμοῦ, ἐν τῇ ἐν Maslak Πρεσβευτικῇ κατοικίᾳ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
     Τούς Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Σεραφείμ Δεληγιάννην καί Ὁσιωτ. Μοναχόν Μάξιμον Παπάζογλου, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος, μετά τοῦ πατρός αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφίλου Βουλκίδου, Ζαχαροπλάστου, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως. 
     Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Δημήτριον Τσιρόπουλον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων. Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας. 
     Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Ἀντώνιον Πιτταρᾶν, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Greek Economic Forum», Μάξιμον Στεργίου, Ὑπεύθυνον Πολιτισμοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Εὐάγγελον Ἀγγελᾶτον, Ὑπεύθυνον τοῦ Γραφείου τοῦ Ἱδρύματος ἐν Λονδίνῳ. 
     Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Νικηφόρον, Νομικόν, ἐκ Καβάλας. 
     Τόν Ἐντιμ. κ. Korhan Keserci, Διευθυντήν τοῦ ἐν Unkapanı Ὑποκαταστήματος τῆς Τραπέζης «Garanti», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Betül Sevim, Στελέχους αὐτῆς, τοῦ Ἐντιμ. κ. Yiğit Kumbaracı καί τῆς Εὐγεν. κ. Özge Ayla, Στελεχῶν τῆς Ἀσφαλιστικῆς Ἑταιρίας «Euroko Sigorta», ἐντεῦθεν. 
     Ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Κεφάλαν, Ὀδοντίατρον, καί Σπυρίδωνα Πανταζῆν, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἄνναν Βαρυτίμου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου, ἐντεῦθεν. 
     Ἐπί δέ τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ.κ. Βασίλειον Καρακάσην, Ἐπιχειρηματίαν, καί Χρῆστον Ψευτέλην, Ταμίαν τῶν Πατριαρχείων, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Βασιλικήν Πετρίδου, Πρόεδρον τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας τοῦ Ζαππείου Λυκείου, καί Ἀναστασίαν Κορτίδου, ἐντεῦθεν. 
     Τόν Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέα Καρανικόλαν, ἐκ τῶν Ὁδηγῶν τῶν Πατριαρχείων, ὅν καί ηὐλόγησε πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
     Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Ἀγκύρᾳ συζήτησιν στρογγυλῆς τραπέζης, ἐπί τῆς ἐνεστώσης καταστάσεως τῶν Μειονοτικῶν καί Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων ἐν τῇ Χώρᾳ, ἐν τῷ ἐν τῇ Πόλει Γραφείῳ Ἐκπροσωπήσεως αὐτῶν παρά τῇ Γενικῆ Διευθύνσει Βακουφίων, τήν Πέμπτην, 21ην Δεκεμβρίου. 
     Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Πέραν ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐξοχ. Δρος Süleyman Gündüz, Βουλευτοῦ τοῦ Κυβερνῶντος Κόμματος «AKP», ἐπί τοῦ θέματος «Ey Hüzünler Şehri Kudüs», ἐν τῷ ἐν Beyoğlu Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ τοῦ Δήμου, αὐθημερόν.

Μήνυμα του Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου για την εορτή των Χριστουγέννων 2017

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΕΥΣΕΒΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ


Θεοτίμητον καί θεοφρουρούμενον Ποίμνιον τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης,

Ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν θά ἑορτάσῃ σύμπας ὁ χριστιανικός κόσμος, καί, μάλιστα, ἡ ἁγιωτάτη Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, τήν ἱερωτάτην, χαρμόσυνον καί ὑπέρλαμπρον Ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, «τήν Μητρόπολιν τῶν Ἑορτῶν», κατά τόν Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως, καί τό «Παιδίον νέον ὁ πρό αἰώνων Θεός ἡμῶν», τό ὁποῖον θά γεννηθῇ, ζητεῖ κατοικίαν, ὅλως ἰδιαιτέρως σήμερον, διά νά ἐγκατασταθῇ καί ζήσῃ μαζί μας. Ἀς συμμετάσχωμεν εἰς τήν ἀνεκλάλητον αὐτήν χαράν, καί οὐράνιον εὐλογίαν, τήν ὁποίαν παρέχει εἰς ἡμᾶς ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ὁδός καί ἡ Ζωή, ὁ Σωτήρ μας Χριστός, καί ἄς προσφέρωμεν εἰς Αὐτόν τήν καρδίαν μας διά κατοικίαν, διά νά ζήσωμεν μαζί Του αἰώνια καί κεχαριτωμένα, θεοτίμητοι καί θεοφρουρούμενοι, ἀγκαλιάζοντας τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί ἀκούοντες τήν ἀγγελικήν φωνήν νά διακηρύττῃ καί νά δοξολογῇ τόν «Ήλιον τῆς Δικαιοσύνης»:  «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Ὁ Θεός τῆς εἰρήνης καί τοῦ ἐλέους, ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ Ὁποῖος διδάσκει τήν ταπείνωσιν καί τήν θυσίαν, Αὐτός εἶναι ἡ μοναδική δύναμις καί ἐλπίδα, ἡ ὁποία δύναται νά σταματήσῃ τά μικρά καί μεγάλα βάσανα τῆς ταλαιπωρημένης κοινωνίας, καί, γενικά, τῆς ἀνθρωπότητος, ἐάν, βεβαίως, ἡ καρδία μας γίνῃ φάτνη· ἐάν ἡ πίστις μας ἀγγίξῃ τό κράσπεδόν του καί δώσωμεν εἰς Αὐτόν τό χέρι τῆς συμφιλιώσεως καί τόν σεβάσμιον ἀσπασμόν τῆς μετανοίας· ἐάν ἡμεῖς γίνωμεν φίλοι του, ἀδελφοί του καί ἀκόλουθοί του εἰς τήν πορείαν τῆς Στρατευομένης Ἐκκλησίας. Ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπό ἡμᾶς, διότι τό «Παιδίον νέον» ἐπιθυμεῖ σφόδρα νά σωθῇ ὁ ἄνθρωπος καί ποτέ δέν ἐγκαταλείπει αὐτόν.

Διά τόν ἄνθρωπον τό «Παιδίον νέον» εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ὁδός καί ἡ Ζωή. Εἶναι ἑπομένως ἡ λύτρωσις καί ἡ σωτηρία του. Προσκυνοῦμεν Σε, Χριστέ, Θεέ ἀληθινέ, ἦλθες ἐπί τῆς γῆς καί λαβών σάρκα καί βάπτισμα αἰτῶν, συνανεστράφεις τοῖς ἀνθρώποις, εὐδοκίαν, εἰρήνην καί σωτηρίαν αὐτοῖς παρεχόμενος.

Χαιρετίζω τό τετιμημένον καί ἀφωσιωμένον τῇ Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ Ποίμνιον τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, καθώς καί πάντας τούς Ὀρθοδόξους ἡμῶν ἀδελφούς, ἐν Ἰταλίᾳ καί Μελίτῃ εὑρισκομένους, ἀσπάζομαι τόν σεμνόν καί δημιουργικόν Κλῆρον μας, καθώς καί τούς Ποιμένας Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας καί Ἐπισκόπους, μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Ἰταλίας καί Μελίτης.

Ἐπί δέ τούτοις, μεταφέρων πρός τόν Κλῆρον καί τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν καί τάς διαπύρους καί θεοπειθεῖς εὐχάς τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, εὔχομαι εἰς ἕνα ἕκαστον ἐξ ὑμῶν: «Εὐλογημένος, εἰρηνικός καί αἴσιος κατά πάντα ὁ Νέος χρόνος 2018»!

Ἐν Βενετίᾳ τῇ 24ῃ Δεκεμβρίου 2017

 † Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος

Εόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός, με πατριαρχικές ευχές, στη Μονή της Αγ. Αναστασίας Φαρμακολυτρίας Χαλκιδικής


Εσπέρας 21ης Δεκεμβρίου 2017, στην πανηγυρίζουσα Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας Χαλκιδικής, χοροστατούντος του Ηγουμένου της Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Αποστόλου. Θερμές πατρικές ευχές απέστειλε ο Πατριάρχης του Γένους κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄.