e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Χάλκη για τον Άγιο Φώτιο και άλλα νέα εκ Φαναρίου (5-6.2.2018)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Tό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 5ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου καί τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς, Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί τῆς περί αὐτόν ἀδελφότητος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀνιδρυτοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τρίτης, 6ης Φεβρουαρίου, καθ’ ἥν ἐξετέθη εἰς τόν σωλέα, εἰς προσκύνησιν ὑπό τῶν πιστῶν, ἀπότμημα ἱ. λειψάνου τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου, τό ὁποῖον, δωρηθέν πρός τήν Ἱ. Μονήν ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐπιφανίου Δημητρίου, εἰς διηνεκῆ εὐλογίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐνασκουμένων καί τῶν προσκυνητῶν αὐτῆς, ὑπεδέχθη κατά τήν προτεραίαν, συμφώνως πρός τά ὑπό τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως προβλεπόμενα,  ὁ Σεβ. Ἡγούμενος.  
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Ἔφοροι τῆς Ἱ. Μονῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, oἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός, ὁ Ἐξοχ. κ. Veselin Naydenov, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας, μετά τοῦ Συμβούλου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ilian Mateev, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, πιστοί ἐκ τῶν νήσων καί ἐκ τῆς Πόλεως, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.    
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν, παρουσίᾳ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. İsmail Hakkı Durmuş, ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Κυβερνῶντος Κόμματος «ΑΚP» εἰς τάς Νήσους, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ἀλληλοδιαδόχως ὁ Σεβ. Ἡγούμενος, καλωσορίσας τούς ἐκλεκτούς συμπανηγυριστάς καί παρουσιάσας τήν προσφάτως ἐκδοθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης μεταπτυχιακήν ἐργασίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Λαδᾶ, ὑποψηφίου Διδάκτορος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τόν τίτλον «Ἡ διαμόρφωση τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας», ἐν συνεχείᾳ δέ ὁ ἅγιος Ἑλβετίας, ἀναφερθείς εἰς τάς ζωηράς καί ἀνεξιτήλους ἀναμνήσεις αὐτοῦ ἐκ τῆς ἑπταετοῦς περιόδου φοιτήσεώς του ἐν τῇ Σχολῇ, καί ἐν τέλει ὁ Παναγιώτατος, Ὅστις ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό ὑπό τοῦ Σεβ. Ἡγουμένου ἐπιτελούμενον ἔργον καί τήν κατά Θεόν αὔξησιν τῆς ὑπ’ αὐτόν ἀδελφότητος διά τῆς προσθήκης εἰς τάς τάξεις τῶν μοναχῶν τοῦ ὀγδόου κατά σειράν ἐκ τῶν δοκίμων αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Περικλέους Χατζῆ, καρέντος πρό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς προτεραίας ὑπό τοῦ ἁγίου Προύσης. Κατ᾿ αὐτήν ἐγένετο καί προβολή διαφανειῶν διά τά σχέδια διαμορφώσεως τῆς δασικῆς ἐκτάσεως ἐπί τοῦ Λόφου τῆς Ἐλπίδος. 
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ἑόρτιος Τράπεζα εὐλογηθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριάρχου, εἰς ἥν παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ συνεορτασταί.  

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Σεβ.  Συνοδικόν Μητροπολίτην Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σεραφείμ Στεργίου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Νικάνορος Ζάβορδας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐπιφάνιον Δημητρίου, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἐκ Βόλου. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Veselin Naydenov, Ἀντιπρόεδρον τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας, μετά τοῦ Συμβούλου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ilian Mateev, ἐκ Σόφιας. 
   Τόν Ἐντιμολ. κ. Νικόλαον Οὐζούνογλου, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Ἀναγνωστοπούλου, Γεν. Γραμματέως αὐτῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνην, Ἄρχοντα Προστάτην τῶν Γραμμάτων – Καθηγητήν Λαογραφίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί τούς Ἐλλογ. κ.κ. Θεόδωρον Παναγόπουλον, Ὁμότιμον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Ἑλένης Κόρσου, Καθηγητρίας τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου, Tudor Dinu, Ἀν. Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, καί Γεώργιον Πάλλην, Ἐπ. Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῶν Εὐγεν. κυριῶν Αἰκατερίνης Σοφιανοῦ, Ἐπιχειρηματίου, Πηνελόπης Μωραΐτου, Συγγραφέως, Μαρίας Κοκκίνου, Ἰδιοκτητρίας τῶν ἐκδόσεων «Πορφύρα», ἐξ Ἀθηνῶν, Πωλίνας Κροντήρη, ὁμοίως Συγγραφέως, Κάτιας Παντελῆ, Ἰατροῦ, ἐντεῦθεν, Γεωργίας Σοφιανοῦ καί Σταυρούλας Χριστοδούλου, ἐκ Λαμίας.  
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σταμάτιον - Νικόλαον Κίσσαν, Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα, Πρόεδρον τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως. 
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Ψωμιάδου, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρίας «APSON», ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κ. Ἰωάννου, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία Παμμακάριστος», καί τήν ἐπακολουθήσασαν διάλεξιν τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας κ. Θεοδώρου Γιάγκου, ἐπί τοῦ θέματος «Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί Ἁγιότητα», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις «Μεγάρῳ Μακεδονίας», τήν Δευτέραν, 5ην Φεβρουαρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν παρουσίασιν τοῦ διτόμου πονήματος τῶν Ἐλλογ. Συγγραφέων Ἠλία καί Ἰωάννας Ἀνδρέου, ὑπό τόν τίτλον «Ἴμβρος: Ἔνα μικρό νησί μέ μεγάλη ἱστορία», ἐν τῇ ἐν Ἀθήναις Αἰθούσῃ τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου «Ἰανός», αὐθημερόν. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀνθίμου Κορομηλᾶ, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Συνδέσμου Κατοίκων Συνοι-κισμοῦ Κωνσταντινουπολιτῶν Πυλαίας Θεσσαλονίκης, ἐν τῷ Ἑστιατορίῳ «Ἄμπελος», τήν Κυριακήν, 4ην ἰδίου.   

Νέα έκκληση του Οικουμενικού Πατριάρχου για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης [φωτογραφίες + video]

Σε ομιλία του σε εκδήλωση κατά τον εορτασμό της μνήμης του Ιερού Φωτίου


Νέα έκκληση προς τις αρμόδιες Αρχές της Τουρκίας να επιτρέψουν την επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, προκειμένου να επανορθώσουν μια μεγάλη αδικία που συντελέσθηκε, απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε ομιλία του, που πραγματοποίησε σήμερα, στην Αίθουσα Τελετών της «σιωπηλής», από το 1971, Σχολής, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ιερού Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και ανιδρυτού της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης όπου στεγάζεται το ιστορικό θεολογικό εκπαιδευτήριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

«Είναι τόσο κρίμα, τόσο μεγάλη αδικία η αναστολή της λειτουργίας αυτού του φυτωρίου των θεολογικών γραμμάτων! Είναι τόσο κρίμα, ιδιαιτέρως σήμερα, που η ανθρωπότης έχει ανάγκη από το φως του Χριστού και της Εκκλησίας του, [που έχει ανάγκη] να καταρτίζουμε στελέχη και να τα στέλνουμε για να συνεχίζουν το φωταγωγικό έργο των αποφοίτων της Χάλκης. Σήμερα, όπως είπε κάποιος, πέρασαν τα άθεα, πέρασε ο Κομμουνισμός, και ήρθαν τα αντίθεα. Από τα άθεα περάσαμε στα αντίθεα. Γι’ αυτό έχει τόση ανάγκη ο κόσμος από πνευματική τροφή. Βλέπουμε τις αιματοχυσίες, τους πολέμους που γίνονται εδώ και εκεί, και ενώ η Εκκλησία μας προσεύχεται σε κάθε Ακολουθία της, εν εσπέρα και πρωί, και μεσημβρία και εν παντί καιρώ, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και υπέρ της ενότητος των πάντων, όλα αυτά καθυστερούν τόσο πολύ να έρθουν», σημείωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε: «Και κάνω από αυτή την θέση, αυτή την στιγμή, για μια ακόμη φορά, για πολλοστή φορά, κάνω μια έκκληση εις τας εφ’ ημάς τεταγμένας Αρχάς, να ακούσουν το δίκαιον αίτημά μας, τον κρυφό πόθο μας, και να μας ανοίξουν την Σχολή, η οποία μόνο καλό θα κάνει στην Εκκλησία, στην ανθρωπότητα και σε αυτήν την χώρα εις την οποίαν εδρεύει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Εάν η έντιμος Κυβέρνησις της Αγκύρας είχε συνειδητοποιήσει το μέγα όφελος το οποίον θα είχε από την επαναλειτουργία της Σχολής μας θα το είχε κάνει προ πολλού. Δεν θα την είχε κλείσει καθόλου. Αλλά δυστυχώς επικρατούν άλλες σκέψεις φαίνεται, άλλες σκοπιμότητες, αλλιώς δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, πως ένα τέτοιο  φυτώριο γραμμάτων και πολιτισμού να μένει «σιωπηλό» και «παροπλισμένο».

Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ανέφερε ότι κάθε φορά που ο ίδιος αλλά και όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής επιστρέφουν στη Χάλκη ως προσκυνητές, ανακαλούν στη μνήμη τους τα όμορφα χρόνια που πέρασαν, «κάθε ημέρα και κάθε στιγμή που ζήσαμε υπό τη στέγη αυτής της φιλόξενης Μονής».

Προηγουμένως, κατόπιν προτάσεως του ηγουμένου της Μονής της Αγίας Τριάδος, Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τίμησε όλους όσοι στήριξαν ποικιλοτρόπως τις δραστηριότητες και τα ανακαινιστικά έργα που πραγματοποιήθηκαν κατά το περασμένο έτος στην  Ιερά Μονή.

Καλωσορίζοντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τους Αρχιερείς και όλους τους προσκυνητές, ο Μητροπολίτης Προύσης αναφέρθηκε στη σημαντική δωρεά προς την Ιερά Μονή τμήματος του ιερού λειψάνου του ιδρυτού της, Ιερού Φωτίου, «την οποία έκανε ο εκλεκτός κληρικός και πιστό τέκνο της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Δημητρίου, τον οποίο ευχαριστούμε για την σπουδαία αυτή πράξη και τον θεωρούμε στο εξής ως ένα εκ των μεγάλων ευεργετών της καθ’ ημάς μονής».

Ακολούθως παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική προμελέτη για τις ήπιας μορφής παρεμβάσεις στη δασική έκταση που περιβάλλει την Ιερά Μονή,  που εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό των έργων ανακαίνισης της και ανάπλασης των χώρων της.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Μητροπολίτες Γέρων Δέρκων Απόστολος, Πρόεδρος της Εφορείας της Μονής, Ελβετίας Ιερεμίας, ο οποίος έλαβε τον λόγο μετά τον Πατριάρχη και μοιράστηκε τις αναμνήσεις του από τα χρόνια της φοιτήσεώς του στην Σχολή, Τρανουπόλεως Γερμανός, Μυριοφύτου και Περιστάσεως Ειρηναίος, Μύρων Χρυσόστομος, οι Επίσκοποι Ερυθρών Κύριλλος και Αραβισσού Κασσιανός, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής της Βουλγαρίας κ. Vaselin Mareshky, ο Πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, Άρχοντες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ο Πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινοπολιτών Νικόλαος Ουζούνογλου, η Ομοτ. Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου, πρώην Αντιπρύτανης του Α.Π.Θ., πλήθος πιστών από τα Πριγκηπόννησα, την Πόλη και προσκυνητών από την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Στο περιθώριο του εορτασμού, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του κ. İsmail Hakkı Durmuş, Προέδρου του Κόμματος AKP των Πριγκηποννήσων, να φυτέψουν από κοινού, σε μια συμβολική ενέργεια, έναν πλάτανο στους κήπους της Μονής.

Νωρίτερα, το πρωί, τελέστηκε Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου, στο κατάμεστο από πιστούς Καθολικό της Μονής. 

Σε δήλωσή του, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής της Βουλγαρίας, σημείωσε ότι παρέστη, στην πανήγυρη της Μονής, ως απλός προσκυνητής, θέλοντας να εκφράσει την αγάπη και τον σεβασμό του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πρόσθεσε δε, πως πάντοτε προσφέρει τις καλές υπηρεσίες του για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ της Μητέρας Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και της πρώτης θυγατέρας του Οικουμενικού Θρόνου, της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, και του ευσεβούς λαού της χώρας του. 


Συλλαλητήριο και κατάληψη Μονής Εσφιγμένου - ένα εθνικό πρόβλημα - ένα πρόβλημα που αφορά όλους


Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στην πρωτεύουσα της χώρας μας και το πολυπληθές συλλαλητήριο που διοργανώθηκε εκεί και σε σχέση με την προβοκατόρικη παρουσία σε αυτό εξτρεμιστικών στοιχείων, δήθεν αγιορείτικης προέλευσης, θα θέλαμε να πληροφορήσουμε όλους αυτούς, που μας ρωτούν για το γεγονός, ως εξής:

Έχουν τονιστεί επανειλημμένως η ύπαρξη, η δράση, τα «πιστεύω» και η πραγματική ταυτότητα των καταληψιών του κεντρικού κτηρίου της Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους, οι οποίοι αποδεδειγμένα χαρακτηρίζονται από τυχοδιωκτισμό, βιαιότητα, σκοπιμότητες και παραπληροφόρηση. Σκοπός τους η εξαπάτηση και η εκμετάλλευση των θρησκευτικών ευαισθησιών προς ίδιον όφελος. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι σχισματικοί και δεν ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Παρεισέφρησαν λάθρα στο Άγιο Όρος και κατέλαβαν το βασικό κτήριο της Μονής Εσφιγμένου διά της βίας. Έως σήμερα συνεχίζουν την κατάληψη με τη χρήση βίαιων μέσων και ψευδών αφηγημάτων. Υποστηρίζουν πως είναι οι τελευταίοι γνήσιοι ορθόδοξοι χριστιανοί στη γη και λειτουργούν με χαρακτηριστικά σέκτας. Δεν αποδέχονται τα μυστήρια της Εκκλησίας προχωρώντας σε αναβαπτισμούς ορθοδόξων χριστιανών! Δεν αποδέχονται Αγίους της Εκκλησίας (π.χ. Άγιο Παΐσιο, Πορφύριο κ.ά.) για αυτό και δημοσίως τους υβρίζουν. Η αγιορείτικη, και συνάμα εθνική και εκκλησιαστική, κληρονομιά της Μονής Εσφιγμένου (κειμήλια, βιβλιοθήκη χειρογράφων, λείψανα αγίων, αγιογραφίες, ναοί κτλ.) βρίσκεται σε κίνδυνο σε χέρια αγνώστων και αναρμοδίων ατόμων.

Το συγκεκριμένο ζήτημα κακώς ονομάστηκε «ζήτημα της Μονής Εσφιγμένου», διότι είναι ζήτημα πολύ ευρύτερο, που αφορά και τον κλήρο και τον λαό σε όλες τους τις εκφάνσεις. Οι συνεχείς εκκλήσεις μας και οι ενημερώσεις προς όλες τις κατευθύνσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκαν μέχρι τώρα εμπράκτως και ανάλογα με την σοβαρότητα που χρειάζεται (με εξαίρεση την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους), παρά την διά λόγου συμπαράσταση, η οποία περιστασιακά υπήρξε και πλούσια, ιδιαίτερα σε ιδιωτικό επίπεδο, από όλες τις ομάδες των «αρμοδίων». Ήρθαν όμως τελικά οι ίδιοι οι καταληψίες να μας επιβεβαιώσουν, αποκαλύπτοντας παγκόσμια το πραγματικό τους πρόσωπο.

Το συλλαλητήριο, λοιπόν, των Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2018, είχε ένταση και παλμό, δείχνοντας πως σε κρίσιμες στιγμές οι Έλληνες ξέρουν να ενώνονται και να παραμερίζουν τυχόν διαφορές, που τους χωρίζουν. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές, η επίσημη παρουσία της Εκκλησίας μέσω εκπροσώπων της Ιεράς Συνόδου, αλλά και αυτή του Αγίου Όρους μέσω της Ιεράς Κοινότητος, της μόνης δηλαδή νόμιμης και κανονικής εκπροσώπησης, που έχει πάντοτε το Περιβόλι της Παναγίας, έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αίγλη.

Ήρθαν, όμως, οι εν λόγω καταληψίες με την βοήθεια «μπράβων» σε μια ιερή, θα έλεγε κάποιος, στιγμή και για ένα υπέρτατο-υπαρξιακό θέμα του Ελληνισμού, να επιβάλουν στο βήμα του ομιλητή, τον επικεφαλής της καταλήψεως κτηρίων της Μονής Εσφιγμένου με τη βία, προπηλακίζοντας τους διοργανωτές. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου καταγγέλλοντας το γεγονός.

Έτσι, λοιπόν, για μία ακόμη φορά, την στιγμή που κατετίθετο η ψυχή του Ελληνισμού και πραγματοποιούνταν μια πραγματική τελετουργία, θα έλεγε κανείς, στο βωμό της πατρίδας, ήρθε η σκιά του φανατισμού, η καρικατούρα του εθνικισμού και της γραφικότητας, να μιάνει τα ιερά και τα όσια με το δηλητήριο της ιδιοτέλειας και να ρίξει το σκοτάδι της επάνω στις ψυχές των προγόνων μας, που όπως ειπώθηκε, αυτές τις στιγμές υπερίπταντο των συγκεντρωμένων. Δεν σεβάστηκαν την ιερή αυτή στιγμή, δεν σεβάστηκαν τους ομιλητές, μήτε τον συγκεντρωμένο Ελληνισμό και προσπάθησαν να καπηλευθούν τα ιερά και τα όσια του Γένους μας, για να επιδείξουν παγκόσμια την γύμνια των επιδιώξεών τους.

Καλούμε την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία δέχτηκε κατά πρόσωπο μια τέτοια προσβολή, να καταδικάσει την πράξη ατίμωσης, που υπέστησαν οι εκπρόσωποί Της, σεπτοί Ιεράρχες, από την συγκεκριμένη ομάδα σχισματικών καταληψιών και να ταχθεί εμπράκτως ως συγκυρηναίος στον αγώνα που καταβάλλει το Άγιο Όρος μαζί με την Ιερά Κοινότητα και την Ιερά Μονή μας, εναντίον του φανατισμού και των καταληψιών εκπροσώπων του, προς όφελος της Εκκλησίας, προς όφελος της πατρίδας μας και του λαού που τις απαρτίζει, ο οποίος παραμένει εκτεθειμένος στην μισαλλοδοξία του καθενός και συχνά απληροφόρητος πλανάται σε χώρους θολούς, που δεν έχουν καμιά σχέση με Χριστό και Πατρίδα.

Τέλος, καλούμε κάθε φιλαλήθη άνθρωπο να κατανοήσει ότι οι σχισματικοί καταληψίες του κεντρικού κτηρίου της Μονής μας δεν είναι ένα «προσωπικό» πρόβλημα, ούτε αφορά μόνο τα στενά όρια του Αγίου Όρους, αλλά είναι πρόβλημα του συνόλου της Εκκλησίας, δηλαδή σύμπαντος του κλήρου και του λαού. Τμήμα του Αγίου Όρους τελεί υπό κατάληψη από άτομα άσχετα με το Άγιο Όρος, άτομα που προβαίνουν σε συστηματική αντιεκκλησιαστική προπαγάνδα, αλλά και βαρύνονται με βαριές ποινικές καταδίκες.  Όταν ένα τέτοιο πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται από τους αρμόδιους του κλήρου και του λαού συνολικά και με δυναμισμό και μάλιστα από την ρίζα του, τότε παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου

10 χρόνια ανελλιπούς συνεργασίας της Διονυσίας Μούσουρα με το "Νυχθημερόν". Νέο διήγημα: "Η μπροστέλα"

Φεβρουάριος 2008 – Φεβρουάριος 2018!
Συμπληρώνεται δεκαετία από τότε που ο φίλτατος πατήρ π. Καποδίστριας μου έκανε την τιμή να μου προτείνει συνεργασία στο, σχετικά, νέο, τότε, ηλεκτρονικό περιοδικό που ο ίδιος με κέφι και μεράκι είχε ιδρύσει, το Νυχθημερόν!
Έκτοτε, ανελλιπώς, χωρίς καμιά απουσία, δέκα ολόκληρα χρόνια τώρα, κάθε μήνα, μοιράζομαι μαζί σας «Αναμνήσεις και Νοσταλγίες» από την παλιά Ζάκυνθο, με επίκεντρο, ει δυνατόν, τον γενέθλιο τόπο, το Μπανάτο!
Ψάχνοντας στο σεντούκι της Μνήμης, ανέσυρα κι έφερα στην επιφάνεια μνήμες και θύμησες σχεδόν ξεχασμένες. Μοιράστηκα μαζί σας, πολλά, πάρα πολλά! Συμβάντα, βιώματα και παθήματα προσωπικά αλλά και αυτά πολλών Ζακυνθινών, που η ίδια θυμάμαι ή που άλλοι μου διηγήθηκαν.
Κι όλοι εσείς, Ζακυνθινοί και όχι μόνο, εντός κι εκτός Ζακύνθου και Ελλάδας, με τιμάτε, διαβάζοντας με. Τα πρώτα χρόνια, σχολιάζατε κι εγώ σας απαντούσα πάντα. Μετέπειτα, για τεχνικούς και τεχνολογικούς λόγους, έγινε κάπως δύσκολο να γίνονται σχόλια.
Από αυτήν Ενότητα, προέκυψε το βιβλίο μου Γνεφολογήματα που εκδόθηκε το 2014 από τις εκδόσεις Περίπλους και παρουσιάστηκε στη Ζάκυνθο την ίδια χρονιά. Ήταν, το έκτο κατά σειρά βιβλίο μου. Τον Ιούλιο του 2017, παρουσιάστηκε στην Ζάκυνθο, από τον Ναυτίλο, με έδρα τη Μελβούρνη, το όγδοο βιβλίο μου, με τίτλο Ταξίδια που δεν τελείωσαν, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται αρκετά από τα νεότερα διηγήματα του Νυχθημερόν.
Θα ήθελα με την ευκαιρία των Γενεθλίων αυτής της Ενότητας, να ευχαριστήσω θερμά, αρχικά τον π. Παναγιώτη για την όμορφη ευκαιρία που μου έδωσε να επικοινωνώ μαζί σας, μέσω των γραπτών μου και αφετέρου Όλους εσάς για την τιμή που μου κάνετε να με διαβάζετε! Υπόσχομαι, να συνεχίσω για όσο Εσείς με διαβάζετε και μου το επιτρέπει ο Χρόνος!
Σας ευχαριστώ
δ. μ.
Η μπροστέλα

Γράφει η ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΟΥΣΟΥΡΑ
-Λοιπόν, όπως είπαμε κυρά Βαγγελιώ, σύμφωνοι; Θα περάσεις λίγο αλάργα, τάχα κάπου πας. Κοίτα να ΄ναι πρωί, γύρω στο κολατσιό. Γιατί αν είναι όντως όπως λένε, εκείνη την ώρα πρέπει να είναι έξω να σκουπίζει τσι αυλές. Στάσου λίγο να πεις Καλημέρα, πες και δυο κουβέντες έτσι αόριστες, κόψε καλά την κίνηση και κίνα για πάρα πέρα.
-Κι αν δεν την δω;
- Ε, αν δεν την δεις τότε θα προχωρήσεις και θα φύγεις και θα περάσεις την άλλη και την παράλλη. Και κοίτα καλά, αν είναι έξω η μάνα της, τσιμουδιά, καλημέρισε την κι αν σου πιάσει κουβέντα, ξέρεις εσύ, άλλα αντ΄ άλλων θα της λες.
-Το νου σου μην πονηρευτεί.
-Αν περάσεις κάμποσες μέρες και δεν φανεί η κοπέλα, πέρνα μια μέρα, όλο και κάποιος θα ΄ναι απέξω, πιάσε κουβέντα, ότι τάχα μου έρχεσαι από το διπλανό χωριό κι είσαι κατάκοπη, αν σου πουν να πιείς ένα καφέ ή λίγο νερό να ξαποστάσεις, μην πεις όχι, ευκαιρία μπορεί να δεις και την κοπέλα.
-Εντάξει κυρά Τασία μου, είπε η Βαγγελιώ, αλλά τόσα πολλά σουλάτσα, φτωχή γυναίκα είμαι κι εγώ, άσε που με πήρανε και τα χρόνια και τα πόδια μου πονάνε από τ' αρθριτικά.
-Μην ανησυχείς, φέρε μου εσύ καλά μαντάτα και δεν θα σ΄ αφήσω έτσι. Εκτός από το ρεγάλο σου, θα σου δώσω και πάρα πάνω, θα δεις.
Έτσι η κυρά Βαγγελιώ η προξενήτρα των γύρω χωριών, ανέλαβε να κατασκοπεύσει τη Γωγώ να διαπιστώσει αν φοράει μπροστέλα ή όχι.
Μέγα δείγμα η μπροστέλα πως αν ήταν όντως νοικοκυρεμένη και συμμαζωμένη κοπέλα, οπωσδήποτε θα φορούσε μπροστέλα για να κάνει τις δουλειές της!
-Αχ Γεωργία μου, έλεγε η Τασία στη γειτόνισσα, πού ακούστηκε γυναίκα χωρίς μπροστέλα; Άμα βλέπεις τέτοια στη σημερινή νεολαία, να φεύγεις. Η γυναίκα που θα πάρει ο Νικόλας μου θα είναι κοπέλα με τα όλα της! Από σπίτι νοικοκυρεμένο, από σόι που να μην έχει ακουστεί για ζητήματα ηθικής και τέτοια, σεμνή και ταπεινή και, ε, να 'χει και το κατιτίς της, όχι και με το βρακί στον πισινό. Γιατί έχουμε να προικίσουμε και την Ανθούλα μας. Να πάρει προίκα σε μετρητό ο Νικόλας μου να προικίσουμε την Ανθούλα μου και να μείνουν τα λιόφτα κι η σταφίδα στην φαμελιά. Όχι, όμως, να πάρει όποια κι όποια μόνο για την προίκα, τα 'παμε αυτά.
Ξαμολήθηκε η κυρά Βαγγελιώ για την κατασκοπία. Μα, πονηρούτσικη όπως ήταν, τι δηλαδή έτσι θα παιδευόταν, έπρεπε να ζήσει κι εκείνη, πέρασε μία πέρασε δύο πέρασε τρεις από το σπίτι πουθενά η Γωγώ κι αποφάσισε να λάβει άλλα μέτρα.
Πιάνει έναν χωριανό που έμενε εκεί κοντά και του είχε λίγη εμπιστοσύνη, το και το του λέει, έχεις δει εσύ την Γωγώ με μπροστέλα καμιά φορά σαν γείτονας που είσαι;
-Τι λες κυρά Βαγγελιώ μου τώρα, άλλη έγνοια δεν είχα παρά να παραμονεύω τι φορεί η μια κι η άλλη. Τώρα που το λες, όμως, θα 'χω το νου μου κι αν πάρει κάτι το μάτι μου θα σου πω.
Περνούσαν οι μέρες, οι βδομάδες και τίποτα νέα η προξενήτρα για την Τασία η οποία άρχισε να ανησυχεί.
Ανησυχεί κι η προξενήτρα που εν τω μεταξύ είχε κι άλλα προξενιά να φροντίσει, δεν μπορούσε να χάνει τον καιρό της με την μπροστέλα της Γωγώς, αμάν μωρέ και τούτη η Τασία έγνοια που την μάρανε μην δεν φορεί μπροστέλα η νύφη για να την έχει δούλα η ίδια.
Η κοπέλα ήταν όμορφη και καλή, αλλά και μορφωμένη, είχε πάει και δυο τάξεις στο Γυμνάσιο! Μοναχοκόρη την είχε η Μάνα της, μη στάξει και μη βρέξει οι γονέοι και τ΄ αδέλφια της, σιγά και μην την είχαν να σαρώνει τσι αυλές και να φορεί μπροστέλα λες κι είναι δουλικό!
Απηύδησε η κυρά Βαγγελιώ να περνοδιαβαίνει και να μην βλέπει καθόλου τη Γωγώ, την πίεζε κι η Τασία, έτσι σκέφτηκε να βάλει μπροστά τα μεγάλα σχέδια να τελειώνει. Πάει και πιάνει την Μάνα της Γωγώς και της κάνει χαρτί και καλαμάρι το πιθανό προξενιό και τσι απαίτησες της υποψήφιας πεθεράς.
Ε, ρε, άστραψε και βρόντηξε η Μάνα που θεώρησε προσβλητικό τέτοιο προξενιό για το παιδί της. Ακούς εκεί θράσος στην εποχή που ζούμε, είχε ήδη μπει η νέα δεκαετία, 1961 πια κι η Τασία ήθελε νύφη με μπροστέλα για τον κανακάρη της, μωρέ σιγά τον άνδρα, αμ, δεν σφάξανε! Ξαποστέλνει και την προξενήτρα και φεύγει με κάποια ανακούφιση η κυρά Βαγγελιώ.
Ο γείτονας εν τω μεταξύ, άρχισε να σκέφτεται πως δεν θα ήταν άσχημη εκλογή να την γυρέψει ο ίδιος για τον μικρό του γιο που μόλις είχε απολυθεί από φαντάρος.
Ξανά-μανά η κυρά Βαγγελιώ στο σπίτι της Γωγώς, αγριεύει μόλις την είδε η Μάνα, την καθησυχάζει η προξενήτρα πως όχι, όχι, δεν ήρθε πάλι για τον… μπροστελάκια, αλλά για το γιο του γείτονα του Βασίλη! Εκείνος εκτιμάει την φαμελιά της και θέλει να συμπεθερέψουνε γιατί πιστεύει πως ταιριάζουν οι φαμελιές και τα παιδιά και θα ζήσουν καλά! Μόνο την κοπέλα θέλουν, ούτε προίκα ούτε τίποτα! Ο γιος του έχει καλή τέχνη, είναι Τορναδόρος, θα τον βοηθήσει ο πατέρας του ν' ανοίξει μαγαζί στη χώρα και θα ζήσουν εκεί τα παιδιά γιατί είχε ένα παλιό σπιτάκι πριν τους σεισμούς στη χώρα, πήρε αρωγή και το 'χτισε, ό,τι πρέπει για το καινούριο ανδρόγυνο!
Χαράς ευαγγέλια όλοι κι ιδιαίτερα η κυρά Βαγγελιώ, που την ευχαρίστησε και με το πάρα πάνω ο Βασίλης, που εξ αιτίας της παίρνει τέτοια κοπέλα ο γιος του! Έβαλε μόνο έναν όρο η προξενήτρα να μην ανακοινώσουν το συνοικέσιο μέχρι να πάει η ίδια τσι νοβιτές στην Τασία, μην το μάθει ξάφνου και πάθει κόρπο! Δυσκολεύτηκε λίγο να πείσει την Τασία πως ήταν για το καλό του γιου της που δεν έστρεξε το προξενιό και κείνη θα του 'βρει καλύτερη κοπέλα. Μωρέ και μπροστέλα θα φορεί και τσεμπέρι, θα ιδεί!
δ.μ.