e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 19 Μαΐου 2019

Πατριαρχική Χοροστασία στον Άγ. Γεώργιο Κυπαρισσά Υψωμαθείων + άλλα νέα εκ Φαναρίου, 19.5.2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης Μαΐου. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τοῦ Παραλύτου, 19ην Μαΐου, ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Κυπαρισσᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων,  καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἐκκλησιάσθησαν ὅμιλοι προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ἐνοριῶν Ἁγίων Ἀναργύρων Wetzlar, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀρσενίου Καρατζᾶ, καί Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Μονάχου, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Θωμᾶν Καραμῆτσον, ὡς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, καί ἀπήντησεν Οὗτος, καλωσορίσας πάντας τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς καί ἐξάρας τήν καθοριστικήν συμβολήν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου εἰς τήν ἑδραίωσιν καί ἀνάδειξιν τῆς ὀρθοδόξου παρουσίας ἐν τῇ Χώρᾳ ταύτῃ, ἐνῷ ἀνεφέρθη ἰδιαιτέρως εἰς τήν οἰκουμενικήν διάστασιν τῆς διακονικῆς μαρτυρίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀνά τήν ὑφήλιον, μέ πρόσφατα παραδείγματα τάς ἐκλογάς νέων, δυναμικῶν καί μεμορφωμένων Ποιμεναρχῶν διά τάς ἐν Ἀμερικῇ καί ἐν Αὐστραλίᾳ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπάς αὐτοῦ, ἀλλά καί τήν ἐπ’ ἐσχάτων κανονικήν διευθέτησιν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήματος ἐν Οὐκρανίᾳ.  
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ναοῦ.

* * *

 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Βουκουρεστίου, τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Ρουμανίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Laurentiu Lazar.   

* * *

Λόγῳ τῆς ἐπί θύραις μεταβάσεως Αὐτοῦ εἰς Ἀθήνας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐπεσκέφθη προεορτίως, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον καί ηὐχήθη εἰς αὐτόν ὑγείαν κατ’ ἄμφω καί μακροημέρευσιν ἐπ΄ ἀγαθῷ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐκφράσας αὐτῷ καί τήν ὁλόθυμον Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν διά τήν ἐν αὐτῇ πολυετῆ, εὔορκον καί ὑποδειγματικήν διακονίαν του.

* * *

 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Ἐλλογ. Δρα Bernd Scherer, ἐκ Γερμανίας.
- Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Χ. Ἀναστασιάδου μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἀναστασίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Σταῦρον Γαργαρίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Karun Nora Malhasoğlu, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν, καί Βασίλειον-Χρῆστον Φραντζελᾶν, ἐντεῦθεν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: