e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 24 Απριλίου 2022

Μήνυμα του Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου για το Πάσχα 2022

Μήνυμα
τοῦ Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων Ἀποστόλου
ἐπί τῇ Λαμπροφόρῳ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
πρὸς τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ

ΠΑΣΧΑ 2022
* * *
«Φωτίζου, φωτίζου ἡ νέα Ἱερουσαλήμ· ἡ γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε. Χόρευε νῦν, καὶ ἀγάλλου Σιών· σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου, Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου» (Eἰρμός Θ' ᾠδῆς Κανόνος τοῦ Πάσχα).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ὁ ὡς ἂνω εἰρμὸς τῆς ἐνάτης ᾠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Πάσχα ἔχει ἰδιαίτερη θεολογικὴ καὶ σωτηριολογικὴ βαρύτητα. Εἰς τὸν ὓμνον αὐτὸν συνδέεται ἡ προφητεία τοῦ Ἠσαΐου (60,1) περὶ τῆς ἐν δόξει ἐλεύσεως τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν ἀναφορὰ εἰς τὴν μητέρα Αὐτοῦ, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Ἡ λαμπρή ἔγερσις τοῦ Χριστοῦ προξένησε ἰδιαίτερη χαρά εἰς τὴν Θεοτόκο, ἡ ὁποία προηγουμένως ἐβίωσε τὸ μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Υἱοῦ της εἰς τὸν Γολγοθᾶ. Ὅμως, ἡ Λαμπροφόρος Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἄλλαξε τὰ δεδομένα καὶ ὁδήγησε στὴ σωτηρία τὸν ἂνθρωπο. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Κύριος τῆς δόξης (Α΄ Κορ. 2,8), στὸ πρόσωπο τοῦ ὁποίου ἑνώνεται κατὰ τρόπο ὑπέρλογο «ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως καὶ ἀχωρίστως» ἡ θεία φύση μὲ τὴν ἀνθρώπινη φύση, προσλαμβάνει τὴν ἀνθρώπινη φύση. Ἒτσι δίδεται σὲ αὐτὴ ἡ δυνατότητα τῆς σωτηρίας, ὅπως σοφά τονίζει ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος λέγων ὃτι «τὸ γὰρ ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον, ὃ δὲ ἥνωτται τῷ Θεῷ τοῦτο καὶ σώζεται (PG 37,181). Μὲ τὴν Ανάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κορυφώνεται ἡ πρόσληψη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καὶ δίδεται πλέον ἡ δυνατότητα στὸν ἂνθρωπο τῆς σωτηρίας καὶ τῆς κατὰ χάριν συμμετοχῆς του στὴν δόξα τοῦ Κυρίου. Ὁ ἂνθρωπος μέσα ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναται πλέον μαζὶ μὲ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο ν᾽ ἀναφωνήσει: «ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ τὴν δόξαν κυρίου κατοπτριζόμενοι τὴν αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν καθάπερ ἀπὸ κυρίου πνεύματος» (Β΄ Κορ 3,18).

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ ὃλη αὐτὴ σωτήρια γιὰ τὸν ἂνθρωπο μεταμόρφωση συντελεῖται πλέον χάρη στὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐντός τῆς Νέας Ἱερουσαλήμ, τῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας κεφαλή εἶναι ὁ Χριστός (Κολ. 1,18) καί μέσα ἀπό τίς πράξεις ἀγάπης τῶν πιστῶν.
Γιὰ ἐμᾶς ἡ Νέα Ἱερουσαλήμ εἶναι τὸ Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, ὡς πρωτόθρονη, μαρτυρική καὶ δοξασμένη Ἐκκλησία. Εἴμεθα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μία αἱματοβαμμένη και πεφωτισμένη Ἐκκλησία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τῶν Μεγάλων Πατέρων, τοῦ Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Μεγάλου Φωτίου καί ἄλλων. Ἐδῶ προσαρμόζεται ἄριστα ἡ Εἰκών τῆς Ἄκρας Ταπεινώσεως τοῦ Χριστοῦ, πού ὑπενθυμίζει τὸν Νυμφίον Χριστόν, τὸν Ἐσταυρωμένον Χριστόν, ἀλλά καί τόν Ἀναστάντα ἐκ Τάφου Χριστόν.

Τί κι᾽ ἄν ἄλλοι δίνουν «ὄξος μετά χολῆς μεμιγμένον» εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, διότι εἶναι ἀνίκανοι νά πληροφορηθοῦν τό μυστήριον τοῦ Σταυροῦ;

Τί κι᾽ ἄν ἄλλοι προσπαθοῦν νὰ διαμερίσουν τὰ ἱμάτια αὐτῆς «βάλλοντες κλῆρον»;

Τί κι᾽ ἄν ἄλλοι ἐμποδίζουν κατὰ τρόπο μανικό τὴν ἐλευθερία τῶν πιστῶν νὰ τεθοῦν ὑπὸ τὶς πνευματικὲς φτερούγιες τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία «ὥσπερ πελεκάν, τετρωμένης τὴν πλευράν αὺτῆς, τοὺς θανόντας παῖδας ἐζώωσε, ἐπιστάξας ζωτικοὺς αὐτοῖς κρουνούς»;

Ἁπανταχοῦ Ἅπαντες ἀναφωνῶμεν:
«Ἀνέστη Χριστός καὶ πεπτώκασι δαίμονες».
«Ἀνέστη Χριστός καὶ χαίρουσιν ἄγγελοι».
«Ἀνέστη Χριστός, καὶ ζωή πολιτεύεται».
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Δέρκων, Ἅγιον Πάσχα 2022.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΔΕΡΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: