e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

Οικουμενικός Πατριάρχης: "Εκφράζουμε την αγανάκτηση και την απογοήτευσή μας για την επανεμφάνιση και διάδοση νεοναζιστικών τάσεων και κινημάτων"

Μήνυμα κατά την επίσημη παρουσίαση του βιβλίου «Άουσβιτς: Έλληνες – Αριθμός Μελλοθανάτου» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης


Την αγανάκτηση και την απογοήτευσή του για την επανεμφάνιση και διάδοση νεοναζιστικών τάσεων και κινημάτων στο σημερινό κόσμο, εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, με αφορμή την πρώτη επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του κ. Γεωργίου Πηλιχού, «Άουσβιτς: Έλληνες – Αριθμός Μελλοθανάτου», η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Ελλάδος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, επισήμανε ότι το εκδοθέν βιβλίο αποτυπώνει, στις 1188 σελίδες του, «τας ειδεχθεστάτας σελίδας απανθρωπίας της ιστορίας, αι οποίαι συνδέονται με το "Ολοκαύτωμα" και ειδικώτερον με τον εκτοπισμόν και αφανισμόν του 90% των Ελλήνων Εβραίων εις το στρατόπεδον συγκεντρώσεως, καταναγκαστικής εργασίας και εξοντώσεως, Άουσβιτς, το σύμβολον του ριζικού κακού και της απυθμένου θηριωδίας».

«Το Άουσβιτς», συνέχισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, «είναι η απόδειξις, μέχρι ποίου σημείου καταστροφικότητος και βιαιότητος δύναται να φθάση ο άνθρωπος, όταν καταστή έρμαιον πλύσεως εγκεφάλου και ρητορικής του μίσους, όταν νεκρωθούν τα συναισθήματά του και στερεύσουν αι δημιουργικαί του δυνάμεις. Η εικών, την οποίαν έχομεν διά τον άνθρωπον, καθορίζει την συμπεριφοράν μας προς αυτόν. Η βία γεννάται πρώτον εις τον νούν και την καρδίαν του ανθρώπου, πριν εκφρασθή εμπράκτως. Δυστυχώς, η ανθρωπότης δεν φαίνεται ότι διδάσκεται από την ιστορίαν. Αι συγκλονιστικαί εμπειρίαι εξευτελισμού του ανθρωπίνου προσώπου, κατά τον 20ον αιώνα, δεν εσυνέτισαν το ανθρώπινον γένος, δεν απέτρεψαν την συνέχισιν της βίας, των πολέμων, της εκμεταλλεύσεως του ανθρώπου από τον συνάνθρωπόν του. Ανεπτύχθησαν καταστροφικά πυρηνικά όπλα, τα οποία απειλούν και αυτήν ταύτην την διατήρησιν της ζωής επί της γης. Ο κόσμος μας παραμένει πλήρης ανταγωνισμών, διακρίσεων και αδικίας, στυγνής καταπατήσεως των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι απογοητευτικόν το γεγονός ότι, ενώ το 2018 συμπληρώνονται 70 έτη από της Οικουμενικής Διακηρύξεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η οποία, εκφράζουσα τον αποτροπιασμόν της παγκοσμίου κοινότητος απέναντι εις την απανθρωπίαν του ολοκληρωτικού πολέμου και την φρίκην του Ολοκαυτώματος, ανέδειξε τας θεμελιώδεις αξίας και τα οικουμενικά ιδανικά, τα οποία οφείλουν να σέβωνται και να προάγουν όλοι οι λαοί και τα κράτη, σήμερον, σκόπιμοι παρερμηνείαι, αθετήσεις της Διακηρύξεως και καταχρήσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου διά πολιτικούς σκοπούς, υποσκάπτουν τον σεβασμόν και την πραγμάτωσίν των».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισήμανε ότι «οφείλομεν να αγωνισθώμεν άπαντες, πρόσωπα και λαοί, κράτη και διεθνείς οργανισμοί, η κοινωνία των πολιτών, τα ανθρωπιστικά κινήματα, αι θρησκείαι και η Εκκλησία, διά την ειρήνην και την δικαιοσύνην, διά τον σεβασμόν της ελευθερίας και της αξιοπρεπείας του ανθρώπου, διά να μη βιώση η ανθρωπότης νέα Ολοκαυτώματα. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον αγωνίζεται διά την νίκην της αγάπης εναντίον της μισανθρωπίας, διά την ειρήνην και την καταλλαγήν, διά την συνεργασίαν των θρησκειών, διά την προστασίαν του ανθρώπου και της κτίσεως. Η χριστιανική ημών πίστις είναι ανάχωμα εναντίον των τάσεων αντικειμενοποιήσεως του ανθρώπου, του "ηγαπημένου του Θεού", και αρνήσεως του σεβασμού της ιερότητος του προσώπου του».

Με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ο Οικουμενικός Πατριάρχης καταδίκασε, για άλλη μια φορά, κάθε μορφή ρατσισμού, φυλετικού μίσους αλλά και κάθε ιδεολογία που προωθεί την επιβολή της ισχύος ενός ανθρώπου σε έναν άλλο άνθρωπο. «Απορρίπτομεν τας ιδέας και τας ιδεολογίας, αι οποίαι τροφοδοτούν και ευνοούν τας τάσεις αυτοαποθεώσεως του ανθρώπου και του τιτανισμού της ισχύος, του ρατσισμού και του φυλετικού μίσους, της μετατροπής του ανθρώπου εις αριθμόν, εις απρόσωπον οντότητα, εις μετρήσιμον μέγεθος και εκμεταλλεύσιμον αντικείμενον. Εκφράζομεν την αγανάκτησιν και την απογοήτευσιν ημών διά την επανεμφάνισιν και διάδοσιν νεοναζιστικών τάσεων και κινημάτων εις τας ημέρας μας. Παρακαλούμεν αδιαλείπτως τον πανοικτίρμονα Θεόν να διαφυλάξη την ανθρωπότητα από την βίωσιν και την εμπειρίαν νέας απανθρωπίας εις το παρόν και το μέλλον. Προσευχόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων της πρωτοφανούς θηριωδίας, των ακάκων παιδίων, των αμετρήτων αθώων ανδρών και γυναικών, των αγνών ανθρώπων με ειδικάς ανάγκας, όλων αυτών, οι οποίοι ηφανίσθησαν με κριτήριον την καταγωγήν, την θρησκείαν, τον πολιτισμόν, τας πολιτικάς των πεποιθήσεις, την διανοητικήν, ψυχικήν και σωματικήν των κατάστασιν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Στο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη όλους τους συντελεστές της έκδοσης και ιδιαιτέρως τον συγγραφέα κ. Γεώργιο Πηλιχό, ο οποίος με τον καρπό της πολυετούς έρευνάς του, «εγχαράσσει βαθέως εις την μνήμην και εις την συνείδησιν της ανθρωπότητος τα παθήματα, τα μαρτύρια και τας μαρτυρίας των θυμάτων της βίας, τα οποία εβίωσαν τον φόβον και τον τρόμον, την πώρωσιν και την σκληροκαρδίαν των συνανθρώπων των, και υπέστησαν ανειπώτους ταπεινώσεις, εξευτελισμούς, αφορήτους βασάνους και βιαίαν θανάτωσιν». Τόνισε δε, πως το έργο "Άουσβιτς: Ελληνες - Αριθμός Μελλοθανάτου" συμβάλλει καθοριστικά στον εμπλουτισμό των γνώσεών μας για τον αφανισμό των Ελλήνων Εβραίων. «Μας υπενθυμίζει το βάθος της εκπτώσεως και του εκβαρβαρισμού του ανθρώπου, αποκαλύπτει όμως, εκ παραλλήλου, ότι, ακόμη και μέσα εις το πέλαγος και τας αβύσσους της βαρβαρότητος, διασώζεται το μεγαλείον της ψυχής και η αξιοπρέπεια, το φως της θυσιαστικής αγάπης, η ευσπλαχνία και η αυτοθυσία, η δύναμις της αντιστάσεως εις το κακόν και του αγώνος διά την ελευθερίαν». Μήνυμα 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου 
κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ «Ἄουσβιτς: Ἕλληνες - Ἀριθμός Μελλοθανάτου» 
(Θεσσαλονίκη, 18 Ἰανουαρίου 2018)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Θεσσαλονίκης κύριε Ἄνθιμε,
Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,
Κυρίαι καί Κύριοι,

Χαιρετίζομεν ἐκ Φαναρίου τήν παρουσίασιν, ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Θεσσαλονίκης, τοῦ καθ᾿ ὅλα ἐντυπωσιακοῦ βιβλίου τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ "Ἄουσβιτς: Ἑλληνες - Ἀριθμός Μελλοθανάτου", τό ὁποῖον ἀπαθανατίζει, εἰς τάς 1188 σελίδας του, τάς εἰδεχθεστάτας σελίδας ἀπανθρωπίας τῆς ἱστορίας, αἱ ὁποῖαι συνδέονται μέ τό "Ὁλοκαύτωμα" καί εἰδικώτερον μέ τόν ἐκτοπισμόν καί ἀφανισμόν τοῦ 90% τῶν Ἑλλήνων Ἑβραίων εἰς τό στρατόπεδον συγκεντρώσεως, καταναγκαστικῆς ἐργασίας καί ἐξοντώσεως, Ἄουσβιτς, τό σύμβολον τοῦ ριζικοῦ κακοῦ καί τῆς ἀπυθμένου θηριωδίας. Αἱ ἄθλιαι συνθῆκαι διαβιώσεως τῶν κρατουμένων, ὁ ἐξευτελισμός τῆς ἀνθρωπίνης ἀξιοπρεπείας, τό ἀκόρεστον μῖσος κατά τοῦ συνανθρώπου, τά παγερά πρόσωπα καί ἡ ἀναλγησία τῶν φρουρῶν καί τῶν ἐπιστατῶν, οἱ κυνικοί καί ἐπίορκοι ἱατροί, τά βασανιστήρια, οἱ θάλαμοι ἀερίων καί τά κρεματόρια, συνεκρότουν τόν τέλειον μηχανισμόν μαζικῆς καί συστηματικῆς ἐξουθενώσεως καί ἐξολοθρεύσεως ἀνθρώπων.

Τό Ἄουσβιτς εἶναι ἡ ἀπόδειξις, μέχρι ποίου σημείου καταστροφικότητος καί βιαιότητος δύναται νά φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν καταστῇ ἕρμαιον πλύσεως ἐγκεφάλου καί ρητορικῆς τοῦ μίσους, ὅταν νεκρωθοῦν τά συναισθήματά του καί στερεύσουν αἱ δημιουργικαί του δυνάμεις. Ἡ εἰκών, τήν ὁποίαν ἔχομεν διά τόν ἄνθρωπον, καθορίζει τήν συμπεριφοράν μας πρός αὐτόν. Ἡ βία γεννᾶται πρῶτον εἰς τόν νοῦν καί τήν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου, πρίν ἐκφρασθῇ ἐμπράκτως. Δυστυχῶς, ἡ ἀνθρωπότης δέν φαίνεται ὅτι διδάσκεται ἀπό τήν ἱστορίαν. Αἱ συγκλονιστικαί ἐμπειρίαι ἐξευτελισμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, κατά τόν 20όν αἰῶνα, δέν ἐσυνέτισαν τό ἀνθρώπινον γένος, δέν ἀπέτρεψαν τήν συνέχισιν τῆς βίας, τῶν πολέμων, τῆς ἐκμεταλλεύσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν συνάνθρωπόν του. Ἀνεπτύχθησαν καταστροφικά πυρηνικά ὄπλα, τά ὁποῖα ἀπειλοῦν καί αὐτήν ταύτην τήν διατήρησιν τῆς ζωῆς ἐπί τῆς γῆς. Ὁ κόσμος μας παραμένει πλήρης ἀνταγωνισμῶν, διακρίσεων καί ἀδικίας, στυγνῆς καταπατήσεως τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι ἀπογοητευτικόν τό γεγονός ὅτι, ἐνῶ τό 2018 συμπληρώνονται 70 ἔτη ἀπό τῆς Οἰκουμενικῆς Διακηρύξεως τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία, ἐκφράζουσα τόν ἀποτροπιασμόν τῆς παγκοσμίου κοινότητος ἀπέναντι εἰς τήν ἀπανθρωπίαν τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ πολέμου καί τήν φρίκην τοῦ Ὁλοκαυτώματος, ἀνέδειξε τάς θεμελιώδεις ἀξίας καί τά οἰκουμενικά ἰδανικά, τά ὁποῖα ὀφείλουν νά σέβωνται καί νά προάγουν ὅλοι οἱ λαοί καί τά κράτη, σήμερον, σκόπιμοι παρερμηνεῖαι, ἀθετήσεις τῆς Διακηρύξεως καί καταχρήσεις τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου διά πολιτικούς σκοπούς, ὑποσκάπτουν τόν σεβασμόν καί τήν πραγμάτωσίν των.

Ὀφείλομεν νά ἀγωνισθῶμεν ἅπαντες, πρόσωπα καί λαοί, κράτη καί διεθνεῖς ὀργανισμοί, ἡ κοινωνία τῶν πολιτῶν, τά ἀνθρωπιστικά κινήματα, αἱ θρησκεῖαι καί ἡ Ἐκκλησία, διά τήν εἰρήνην καί τήν δικαιοσύνην, διά τόν σεβασμόν τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀνθρώπου, διά νά μή βιώσῃ ἡ ἀνθρωπότης νέα Ὁλοκαυτώματα. 

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀγωνίζεται διά τήν νίκην τῆς ἀγάπης ἐναντίον τῆς μισανθρωπίας, διά τήν εἰρήνην καί τήν καταλλαγήν, διά τήν συνεργασίαν τῶν θρησκειῶν, διά τήν προστασίαν τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως. Ἡ χριστιανική ἡμῶν πίστις εἶναι ἀνάχωμα ἐναντίον τῶν τάσεων ἀντικειμενοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ "ἠγαπημένου τοῦ Θεοῦ", καί ἀρνήσεως τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἱερότητος τοῦ προσώπου του. "Οὐδέν γάρ ὡς ὁ ἄνθρωπος ἱερόν, ᾧ καί φύσεως ἐκοινώνησεν ὁ Θεός" (Ν. Καβάσιλας, PG 150, 649). 

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, δίδομεν τή καλήν μαρτυρίαν τῆς πίστεως, τῆς μή καταισχυνούσης ἐλπίδος καί τῆς οὐδέποτε ἐκπιπτούσης ἀγάπης. Ἀπορρίπτομεν τάς ἰδέας καί τάς ἰδεολογίας, αἱ ὁποῖαι τροφοδοτοῦν καί εὐνοοῦν τάς τάσεις αὐτοαποθεώσεως τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ τιτανισμοῦ τῆς ἰσχύος, τοῦ ρατσισμοῦ καί τοῦ φυλετικοῦ μίσους, τῆς μετατροπῆς τοῦ ἀνθρώπου εἰς ἀριθμόν, εἰς ἀπρόσωπον ὀντότητα, εἰς μετρήσιμον μέγεθος καί ἐκμεταλλεύσιμον ἀντικείμενον. Ἐκφράζομεν τήν ἀγανάκτησιν καί τήν ἀπογοήτευσιν ἡμῶν διά τήν ἐπανεμφάνισιν καί διάδοσιν νεοναζιστικῶν τάσεων καί κινημάτων εἰς τάς ἡμέρας μας. Παρακαλοῦμεν ἀδιαλείπτως τόν πανοικτίρμονα Θεόν νά διαφυλάξῃ τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τήν βίωσιν καί τήν ἐμπειρίαν νέας ἀπανθρωπίας εἰς τό παρόν καί τό μέλλον. Προσευχόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν θυμάτων τῆς πρωτοφανοῦς θηριωδίας, τῶν ἀκάκων παιδίων, τῶν ἀμετρήτων ἀθώων ἀνδρῶν καί γυναικῶν, τῶν ἁγνῶν ἀνθρώπων μέ εἰδικάς ἀνάγκας, ὅλων αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἠφανίσθησαν μέ κριτήριον τήν καταγωγήν, τήν θρησκείαν, τόν πολιτισμόν, τάς πολιτικάς των πεποιθήσεις, τήν διανοητικήν, ψυχικήν καί σωματικήν των κατάστασιν. 

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι κατ᾿ ἐξοχήν τόπος μαρτυρίου καί μαρτύρων τῆς πίστεως. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν ἡμέραν μνήμης τῶν μαρτύρων μέ ἀναστάσιμον λαμπρότητα, διότι τό μαρτύριον καί οἱ μάρτυρες εἰκονίζουν καί ἀκτινοβολοῦν τήν δόξαν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ παραπέμπει καί ὁδηγεῖ εἰς τήν Ἀνάστασιν, ἀποκαλύπτει τήν πληρότητα τῆς Ἀληθείας του διά τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν τῇ Ἀναστάσει. Συμφώνως πρός τήν πίστιν ἡμῶν, ἡ τελική νίκη ἀνήκει εἰς τόν Θεόν, εἰς τήν ἐσχατολογικήν Βασιλείαν τῆς Ἀληθείας καί τοῦ Φωτός, ὅπου "οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος" (Ματθ. ιγ', 43) 

Συγχαίρομεν τόν Ἐντιμότατον συγγραφέα καί ἐπιμελητήν τοῦ παρόντος ἔργου κ. Γεώργιον Πηλιχόν διά τό ἀξιολογώτατον πόνημά του, διά τοῦ ὁποίου ἐγχαράσσει βαθέως εἰς τήν μνήμην καί εἰς τήν συνείδησιν τῆς ἀνθρωπότητος τά παθήματα, τά μαρτύρια καί τάς μαρτυρίας τῶν θυμάτων τῆς βίας, τά ὁποῖα ἐβίωσαν τόν φόβον καί τόν τρόμον, τήν πώρωσιν καί τήν σκληροκαρδίαν τῶν συνανθρώπων των, καί ὑπέστησαν ἀνειπώτους ταπεινώσεις, ἐξευτελισμούς, ἀφορήτους βασάνους καί βιαίαν θανάτωσιν. 

Τό ἔργον "Ἄουσβιτς: Ἑλληνες - Ἀριθμός Μελλοθανάτου" συμβάλλει καθοριστικῶς εἰς τόν ἐμπλουτισμόν τῶν γνώσεών μας περί τοῦ ἀφανισμοῦ τῶν Ἑλλήνων Ἑβραίων. Φέρει εἰς τό φῶς ἀγνώστους μέχρι πρό ὁλίγου πηγάς, ἀρχεῖα, πειστήρια καί πτυχάς τοῦ στυγεροῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος, πλούσιον φωτογραφικόν ὑλικόν, σημαντικά ἀρχειακά τεκμήρια καί συγκλονιστικάς προσωπικάς ἱστορίας τῶν θυμάτων. Μᾶς ὑπενθυμίζει τό βάθος τῆς ἐκπτώσεως καί τοῦ ἐκβαρβαρισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀποκαλύπτει ὅμως, ἐκ παραλλήλου, ὅτι, ἀκόμη καί μέσα εἰς τό πέλαγος καί τάς ἀβύσσους τῆς βαρβαρότητος, διασώζεται τό μεγαλεῖον τῆς ψυχῆς καί ἡ ἀξιοπρέπεια, τό φῶς τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης, ἡ εὐσπλαχνία καί ἡ αὐτοθυσία, ἡ δύναμις τῆς ἀντιστάσεως εἰς τό κακόν καί τοῦ ἀγῶνος διά τήν ἐλευθερίαν.

Ἐκφράζοντες τήν εὐαρέσκειαν ἡμῶν πρός τούς συντελεστάς τῆς παρούσης ἐκδόσεως καί τούς ὁμιλητάς κατά τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου, ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας ὑμᾶς, τούς μετέχοντας εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην, τήν ζείδωρον χάριν καί τό ἀμέτρητον ἔλεος τοῦ διά φιλανθρωπίαν ἐπί γῆς ὀφθέντος, τοῖς ἀνθρώποις συναναστραφέντος καί σώσαντος τό ἀνθρώπινον γένος καί τήν κτίσιν πᾶσαν Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: