e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

Αρχιεπισκόπου Αγχιάλου Βασιλείου: «Πραγματεία περί του κύρους της χειροτονίας κληρικών υπό Επισκόπου καθηρημένου και σχισματικού χειροτονηθέντων»


Δημοσιεύεται εδώ μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη του Αρχιεπισκόπου Αγχιάλου Βασιλείου, μετέπειτα Σμύρνης, με τίτλο: "Πραγματεία περί του κύρους της χειροτονίας κληρικών υπό Επισκόπου καθηρημένου και σχισματικού χειροτονηθέντων" (Σμύρνη, 1887)Καθ. A. Kartaschoff: "Το της Εκκλήτου δικαίωμα των Οικουμενικών Πατριαρχών εν τη πράξει"


Δημοσιεύουμε σήμερα την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη του Καθ. A. Κartaschoff, με τίτλο: "Το της Εκκλήτου δικαίωμα των Οικουμενικών Πατριαρχών εν τη πράξει" (περιοδικό ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, Τόμος ΚΓ', 1948)Επιστροφή Βαρθολομαίου από τον Πόντο, απονομή οφφικίου νέου Άρχοντος Ορφανοτρόφου και άλλα νέα εκ Φαναρίου (18.10.2018)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Eἰδήσεις

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ 

Τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 18ης Ὀκτωβρίου 2018, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπέστρεψε μετά τῆς συνοδείας Του, δι᾽ἀεροσκάφους τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, ἐκ Σινώπης, ὁλοκληρώσας τήν τετραήμερον προσκυνηματικήν πορείαν Αὐτοῦ εἰς τήν περιοχήν τοῦ Πόντου. 

* * *

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἀπένειμεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Τριαντάφυλλον Παγκέρην, Ἐπιχειρηματίαν, ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει φιλογενῆ του δρᾶσιν εἰς τούς κόλπους τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ὁμογενείας, ἰδιαιτέρως δέ διά τό ἀξιόλογον φιλανθρωπικόν του ἔργον πρός κάλυψιν τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν τῶν ἐνδεῶν συνανθρώπων ἡμῶν τόσον ἐν τῇ Πόλει, διά τῆς ἐνισχύσεως τοῦ ἔργου τῆς Πνευματικῆς Διακονίας, ὅσον καί ἐν Εὐρώπῃ καί Νοτίῳ Ἀμερικῇ.  
     Ὁ νέος Ἄρχων, μέ καταγωγήν ἐκ Σμύρνης, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν εἰς τό σεπτόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
     Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Δημήτριον Γρενιᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Σικάγου, καί τούς Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ὀρφανοτρόφον κ. Τριαντάφυλλον Παγκέρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας, ἐκ Σικάγου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Παγκέρη, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Κολομβίας, καί Ἐλλογ. Δρα Τρύφωνα Ὀρφανόν, Καρδιολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ, ἐξ Ἰνδιάνας Η.Π.Α.. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Μαξίμου, κατά τάς διοργανωθείσας ὑπό τῆς ΡΚαθολικῆς Κοινότητος ‘Sant’ Egidio’ ἐκδηλώσεις ὑπέρ τῆς εἰρήνης, ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πέτρου Μπολόνιας, μεταξύ 14ης καί 16ης Ὀκτωβρίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Πρυτανείας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Τελετήν Ἀπονομῆς τῆς ἀνωτάτης τιμητικῆς διακρίσεως «Χρυσοῦς Ἀριστοτέλης» τῷ Μακ. Ἀρχιεπισκόπῳ Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίῳ, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 18ην τ.μ..
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Παραπληγικῶν Τουρκίας (Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği) ἐκδήλωσιν παρουσιάσεως τῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ νέου Πολιτιστικοῦ Κέντρου αὐτοῦ, ἐν Beylikdüzü, τήν Τρίτην, 16ην ἰδίου.   
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά:
     α) τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Rafael Mendivil, Πρέσβεως τῆς Ἱσπανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Carlos Diaz Valcárcel, Γεν. Προξένου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας, ἐν τῇ ἐν Bαθυρρύακι Πρεσβευτικῇ Κατοικίᾳ, τήν Δευτέραν, 15ην τ.μ., καί
     β) τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Gerhard Lutz, Γεν. Προξένου τῆς Αὐστρίας, δεξίωσιν ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, τήν Πέμπτην, 18ην ἰδίου.    


Ιερατικό Συλλείτουργο προς τιμήν του Αγίου Ευαγγελιστή Λουκά στην Κουκουναρία Μπανάτου


Πρωί της Πέμπτης, 18ης Οκτωβρίου 2018, τιμώντας την μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά, στον πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ναό της Οικογένειας Κουρτέση, στον γραφικό συνοικισμό Κουκουναρία, δεύτερη Ενορία του Μπανάτου εν Ζακύνθω. 
     Συλλειτούργησαν ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος π. Παναγιώτης Καποδίστριας και ο οικείος Εφημέριος Ιερομόναχος Πορφύριος Γουσέτης, ενώ παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Ιερείς π. Σκοπιώτης Σούρμπης και π. Παναγιώτης Ποταμίτης. Παρέστησαν πολλοί προσκυνητές από τα περίχωρα. Ομίλησε κατάλληλα ο π. Παναγιώτης Καποδίστριας. 
     Στο τέλος δόθηκε ως τράτο (:κέρασμα) παραδοσιακό παστέλι και φ(ρ)ιτούρες. Ακολούθησε καφές και πλούσιο γεύμα στο σπίτι των εκ των ιδιοκτητών του Ναού κ.κ. Νικολάου και Βενετίας Κουρτέση. 
[Φωτογραφίες: Παναγιώτης Διον. Μούσουρας]

Με 237 ψήφους Ουκρανών Βουλευτών ο Ναός του Αγ. Ανδρέου Κιέβου δωρήθηκε για μόνιμη χρήση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο


[Ρεπορτάζ με πληροφορίες από τα ουκρανικά Μ.Μ.Ε.: π. Παν. Καποδίστριας] 


Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, γνωστό ως Verkhovna Rada, σήμερα (18.10.2018) πέρασε τον περιώνυμο κι επιβλητικό Ναό του Αγίου Ανδρέα Κιέβου στη μόνιμη χρήση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 237 βουλευτές ψήφισαν υπέρ για την απόφαση αυτή

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, ο κρατικός ναός Andriyivska, που λειτουργούσε ως Μουσείο, αλλά ανήκε στην εκκλησιαστική παράταξη του Μακαρίου, μεταφέρεται τώρα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο για δωρεάν μόνιμη χρήση. Οι εκάστοτε εκπρόσωποι της Κωνσταντινούπολης αναμένεται να τελούν εκεί τη θεία λατρεία, θρησκευτικές τελετές, λιτανείες ή ό,τι άλλο. 

Το σχέδιο ψηφίσματος είχε αποσταλεί στο Κοινοβούλιο πριν από λίγες ημέρες από τον Πρόεδρο της χώρας Petro Poroshenko. Νωρίτερα, ο Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η απόφαση για τη μεταβίβαση της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα συμφωνήθηκε με τους Ιεράρχες των τοπικών Εκκλησιών. «Για να διασφαλιστεί ότι η Μητέρα Εκκλησία και ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα έχουν έναν ναό όπου θα μπορούν να προσεύχονται, θα τελούν θείες Λειτουργίες, σε συμφωνία με την εκκλησιαστική ιεραρχία πάρθηκε αυτή την απόφαση κι εγώ πρόκειται να φέρω το ζήτημα αυτό στο Κοινοβούλιο», είχε δηλώσει ο Ποροσένκο. Ο αρχηγός του κράτους, δήλωσε επίσης ότι η ατμόσφαιρα που επικρατεί σήμερα στην Ουκρανία επιτρέπει «σταθερή αισιοδοξία»


Τραγικά πανικόβλητοι οι Ρώσοι ελπίζουν στον θάνατο του Οικουμενικού Πατριάρχου


[Πληροφορίες από ρωσικά και ουκρανικά ΜΜΕ: π. Παν. Καποδίστριας]

Οι Ρώσοι εκκλησιαστικοί του Πατριαρχείου Μόσχας βρίσκονται ήδη σε πανικό εν όψει παροχής Αυτοκεφαλίας στην Ουκρανία. Μια ακόμη τραγική στιγμή τους είναι ότι αποβλέπουν στον θάνατο του Οικουμενικού Πατριάρχου, ώστε μετά να διορθωθεί το -κατά τη γνώμη τους- σφάλμα Βαρθολομαίου. 

Τούτο ισχυρίζεται η ρωσική εφημερίδα newdaynews.ru ότι το δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Βλαντιμίρ Βιγλιάνσκι, δημοσιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας, προεστός του ναού της Αγίας Μάρτυρος Τατιάνας στο κρατικό πανεπιστήμιο της Μόσχας. 

Υπενθύμισε ότι στο παρελθόν υπήρξαν "επαίσχυντες" συμφωνίες, στις οποίες συμμετείχε η Κωνσταντινούπολη, όπως στη Λυών τον 13ο αιώνα και στη Φερράρα - Φλωρεντία τον 15ο αιώνα. Τότε η διάσπαση θεραπεύτηκε. Όμως τώρα, εκτιμά ο Ιεράρχης Βλαδίμηρος, εφόσον βρίσκεται εν ζωή ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος θα συμπληρώσει τον ερχόμενο Φεβρουάριο τα 79 χρόνια του, "δεν υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες, αλλά μόλις πεθάνει, νομίζω ότι όλα θα επανέλθουν στο φυσιολογικό. [...]  Η σχέση του με την Αμερική είναι γνωστή· στην Τουρκία, για δεκαετίες, υποστηρίχθηκε από Αμερικανούς Προέδρους. Όλα όσα συμβαίνουν συνδέονται με τη γεωπολιτική", υποστήριζε ο Βιγλιάνσκι. 

Σχόλιο δικό μας: Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου...