e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016

Χρονικό Πατριαρχικού Προσκυνήματος στη Σμύρνη και την Κρήνη (5-11 Φεβρουαρίου 2016)
Προσκυνηματικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν «μαργαριταρένιαν» Σμύρνην καί τήν «φίλην παιδείας» Κρήνην τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἐπραγματοποίησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, διά νά προστῇ εἰς τάς ἀντιστοίχους πανηγύρεις τῶν πολιούχων των Ἁγίου Βουκόλου Ἐπισκόπου Σμύρνης (06/02) καί Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους (10/02).

Οὕτως, ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησεν ἐκ τῆς Πόλεως τήν  Παρασκευήν, 5ην Φεβρουαρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου, τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγορίου Φραγκάκη καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, καί κ. Μαρίου Ταρίνα, Κλητῆρος, ἀφιχθέντα δέ εἰς τήν Σμύρνην ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Συκῆς, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, ἡ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Εὐγεν. κ. Θεοδώρα Χατζούδη, κληρικοί καί λαϊκοί ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκπρόσωπος τῶν Δήμων τῆς περιοχῆς. Ἀκολούθως ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη διαδοχικῶς τόν Νομάρχην Σμύρνης Ἐντιμ. κ. Mustafa Toprak εἰς τό ἱστορικόν κτήριον τῆς ἕδρας αὐτοῦ, τόν Δήμαρχον Σμύρνης Ἐντιμ. κ. Aziz Kocaoğlu καί τήν Δήμαρχον Konak Εὐγεν. κ. Sema Pekdaş, οἵτινες καί ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ἐγκαρδίως καί μετ’ αἰσθημάτων τιμῆς καί ὑπολήψεως.

Εἰς τήν συνέχειαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Βουκόλου ἔνθα ὑπεδέχθη πιστόν ἀντίγραφον τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς ἐπικαλουμένης «Παραμυθίας» ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους, ὅπερ καί ἐτοποθετήθη εἰς κατάλληλον τόπον, ἐνῶ ἀργότερον μετεφέρθη εἰς τήν Ἁγίαν Φωτεινήν πρός διηνεκῆ προσκύνησιν καί εὐλογητήν Θεομητορικήν προστασίαν εἰς τήν ζωήν τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης. Εἶτα ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου συμπροσευχηθέντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καί Δράμας κ. Παύλου, ὡς καί τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, ἐν μέσῳ πληθύος κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν, ἐκ τῆς Πόλεως, ἐκ Σμύρνης καί ἐξ Ἑλλάδος. Εἰς τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ τόν Πατριάρχην προσεφώνησαν ἡ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος Εὐγεν. κ. Θεοδώρα Χατζούδη καί ὁ Ὁσιώτ. Ἱερομόναχος κ. Εὐδόκιμος Βατοπαιδινός, ἀντεφώνησε δέ Οὗτος ἑορτίως, εὐχαριστήσας τήν Βατοπαιδινήν Ἀδελφότητα διά τήν πρόφρονα προσφοράν αὐτῆς.

Ἀκολούθως ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρέστη καί ὡμίλησεν εἰς τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐντιμ. κ. Παρασκευᾶ Συριανόγλου «Μιά ἀγάπη, δυό Θεοί» εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης,  παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ekrem Demirtaş, ὅστις καί παρέθεσε δεῖπνον. Ὁ Πατριάρχης κατά τάς Λειτουργίας Αὐτοῦ ἐμνημόνευσε κατ’ἐπανάληψιν τήν ἡρωΐδα τοῦ ὡς ἄνω βιβλίου Φωτεινήν Τσακανίκα, ἐκ Κυδωνιῶν, ὡς καί ἅπαντα τά θύματα τῆς μεγάλης ἐκείνης τραγῳδίας.

Τήν κυρίαν ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τοῦ πολιούχου Σμύρνης Ἁγίου Βουκόλου ἡ Α. Θ. Παναγιότης προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα καί Δράμας κ. Παύλου, συμπροσευχομένων τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, τῶν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννου Ἀμανατίδου, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, καί Κυριακοῦ Λουκάκη, Πρέσβεως αὐτῆς ἐν Ἀγκύρᾳ, καί τοῦ κ. Γενικοῦ Προξένου, τῶν στρατιωτικῶν ἀκολούθων, τῆς Ἡγουμένης Θεοξένης Μοναχῆς καί ἀδελφῶν ἐκ τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, ἀδελφῶν ἐκ τῆς ὡσαύτως Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης Παγγαίου καί πλήθους λαοῦ προσελθόντος διά νά τιμήσῃ τόν Ἀποστολικόν Ἅγιον καί τήν πάλαι ποτέ καί ἀεί σεμνήν πανήγυριν αὐτοῦ ἐν Μπασμανέ Σμύρνης. Παρέστησαν δέ τιμητικῶς καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν τῆς Σμύρνης κ. Lorenzo Peritto καί ἡ Δήμαρχος Konak Εὐγεν. κ. Sema Pekdaş. Ἠκολούθησε λιτανεία πέριξ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὄπισθεν τοῦ ὁποίου ὁ Παναγιώτατος ἐφύτευσε μυρσίνην, ὡς καί κατά τό παρελθόν ἔτος. Εἰς τήν συνέχειαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ηὐλόγησεν, τῇ συμμετοχῇ τῶν ὡς ἄνω διαληφθέντων προσώπων, τό ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης παρατεθέν ἐπίσημον ἄριστον, καθ΄ ὅ καί ὁμιλήσας ἐξῇρε  τήν ἀκάματον διακονίαν καί ἐκδαπάνησιν τοῦ ἱερατικῶς Προϊσταμένου Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Κυρίλλου Συκῆ, χάρις εἰς τήν ὁποίαν τό ἔργον τοῦ Χριστοῦ συνεχίζει νά καρποφορῇ καί ἤδη «πολύν καρπόν φέρει» καί ἐν Σμύρνῃ. Τό ἑσπέρας τἡς ἰδίας ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου ἐν τῷ εὐγενῶς παραχωρηθέντι Καθεδρικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Κοινότητος Σμύρνης, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν χαιρετισμοί μεταξύ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Lorenzo καί Αὐτοῦ καί ἠκολούθησε δεξίωσις. Μετά ταῦτα ὁ Παναγιώτατος ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν συναυλίαν τῆς διασήμου ἑλληνίδος ἀοιδοῦ Εὐγεν. κ. Χαρούλας Ἀλεξίου, Σμυρναϊκῆς καταγωγῆς,  παραστάντων ἐπισήμων ἐκπροσώπων τῶν πολιτικῶν καί δημοτικῶν ἀρχῶν τῆς πόλεως εἰς τό ὑπερπληρωθέν Μέγαρον Μουσικῆς Σμύρνης, ἔνθα καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί τουρκιστί.

Τήν Κυριακήν, 7ην Φεβρουαρίου, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατήσαντος, ἀδείᾳ καί προτροπῇ Αὐτοῦ, τοῦ Πανιερ. Μητροπολίτου Κορωνείας κ. Παντελεήμονος, κηρύξαντος ἐπικαίρως, εἰς δέ τό τέλος ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος καί ἐκ Σμύρνης καταγομένου Ἀκαδημαϊκοῦ Κωνσταντίνου Δεσποτοπούλου καί ἄλλων προσφιλῶν Αὐτῷ νεκρῶν, ὡμίλησε καί διένειμε τό ἀντίδωρον καί τά ἀναμνηστικά τῶν ἑορτασμῶν τοῦ Ἁγίου Βουκόλου. Παρέστησαν οἱ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὁ κ. Πρέσβυς, ὁ κ. Γενικός Πρόξενος καί πολλοί πιστοί. Ἐκ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς Κορδελιόν (Karşıyaka) καί προσεκύνησεν εἰς τόν ἐκεῖσε Ρωμαιοκαθολικόν Ναόν τῆς Ἁγίας Ἑλένης, γενόμενος δεκτός μετά τιμῆς ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου  κ. Lorenzo, προσφωνήσαντος τόν Πατριάρχην Ὅστις καί ἀπήντησε καταλλήλως. Ἐπηκολούθησε δενδροφύτευσις εἰς τόν αὔλειον χῶρον, μεθ’ἥν ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ τοπικοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Hüseyin Mutlu Akpınar, ὅστις ὑπεδέξατο Αὐτόν μετά σεβασμοῦ, παραθέσας ἐν συνεχείᾳ γεῦμα πρός τιμήν Του. Μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν ἀντηλλάγησαν προπόσεις.

Τό ἑσπέρας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τοῦ Β΄ Ἁγιολογικοῦ Συνεδρίου μέ τίτλον «Οἱ ἀπαρχές τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν Ἰωνία καί οἱ Βιβλικοί Ἅγιοι» εἰς τήν αἴθουσαν καί πάλιν τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης, παρακολουθήσας τήν διάλεξιν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Γαλίτου, Ἄρχοντος Μ. Διδασκάλου τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὁμοτίμου Καθηγητοῦ καί Προέδρου τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου, παρουσίᾳ διακεκριμένων ἐπιστημόνων-Καθηγητῶν ἐκ πολλῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἑλλάδος, Η.Π.Α., Γερμανίας, Βουλγαρίας καί Ρουμανίας. Εἰς τήν συνέχειαν ηὐλόγησε τό ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ, παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton». Καί ἐνταῦθα ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ τοῦ ἀμφιτρύονος καί τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις συνεχάρη τόν κ. Γενικόν διά τήν εὔορκον μακράν θητείαν του ἐν Σμύρνῃ καί τῷ ηὐχήθη ἐπιτυχίαν καί εἰς τά νέα ἐν Ἀθήναις καθήκοντα αὐτοῦ.

Τήν Δευτέραν, 8ην Φεβρουαρίου, ὁ Πατριάρχης ἡμῶν προσελθών εἰς τούς χώρους τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης, ἔσχεν ἐγκάρδιον καί θερμήν συνάντησιν μετά τοῦ περιβάλλοντος Αὐτόν ἀπό ἐτῶν μετά σεβασμοῦ καί ἀγάπης Προέδρου κ. Ekrem Demirtaş, ὅστις καί παρέθεσε γεῦμα εἰς τούς χώρους τοῦ Ἐπιμελητηρίου πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου καί τῶν ἐκλεκτῶν Συνέδρων. Τό ἑσπέρας ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τό Δημαρχεῖον τοῦ Bayraklı, γενομένη δεκτή ὑπό τοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Hasan Karabağ. Εἰς παρακείμενον λόφον, μέ θέαν τήν μαρτυρικήν παραλίαν τῆς Σμύρνης, ἐφύτευσεν ἐλαίαν ὡς σύμβολον καταλλαγῆς καί εἰρήνης καί παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου ἐν μέσῳ πολλῶν συνδαιτυμόνων.

Τήν Τρίτην, 9ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης μετέβη εἰς τούς χώρους τοῦ Κεντρικοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Σμύρνης ὅπου Τόν ὑπεδέχθη ἡ διευθύντρια Εὐγεν. κ. Ayşe Üngör εἰς ἥν ἐπέδωκε ψηφιακόν δίσκον περιέχοντα 2000 φωτογραφίας ἐκ τῆς παλαιᾶς Σμύρνης. Εἰς τήν συνέχειαν ἐπεσκέφθη τό Ἀρχαιολογικόν Μουσεῖον Σμύρνης ὡς καί τό Ἐθνολογικόν Μουσεῖον, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ ὑπευθύνου Ἀρχαιολόγου Ἐντιμ. κ. Mahır Atıcı. Ἀκολούθως παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Sema Pekdaş, Δημάρχου τοῦ Konak, γεῦμα. Κατά τήν πρόποσίν Του ὁ Πατριάρχης ἐξῇρε τόν ρόλον τῆς γυναικός εἰς τήν κοινωνίαν καί εἰς τήν πολιτικήν καί ηὐχαρίστησε τήν κ. Δήμαρχον διά τήν ἥν παρέχει ὑποστήριξιν πρός τήν ἐν Σμύρνῃ Ὀρθόδοξον ἡμῶν Κοινότητα.

Τό ἑσπέρας μετέβη εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης, ἔνθα προσεκύνησε ἀπότμημα τῶν μαρτυρικῶν αὐτοῦ λειψάνων, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Lorenzo, καί ἐν συνεχείᾳ παρηκολούθησε τήν λῆξιν τοῦ Β΄ Ἁγιολογικοῦ Συνεδρίου καί τήν καταληκτήριον ὁμιλίαν τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Καραβιδοπούλου, Ἄρχοντος Ἐξάρχου, ὁμοτίμου Καθηγητοῦ. Μετά τοῦτο ὁ Δήμαρχος Σμύρνης Ἐντιμ. κ. Aziz Kocaoğlu παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τῶν Ἐλλογιμ. Συνέδρων. Ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις. 

Τήν Τετάρτην, 10ην Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μετέβη εἰς τήν περιοχήν τῆς Ἐρυθραίας καί δή εἰς Κρήνην (Çeşme). Ἐκεῖ εἰς τό πανηγυρίζον καί προσφάτως ἀνακαινισθέν ὑπό τοῦ Δήμου σέβασμα τοῦ ἑορτάζοντος Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους ἐτέλεσε διά πρώτην φοράν, μετά σιγήν 94 ἐτῶν, τήν ἀναίμακτον ἱερουργίαν συλλειτουργησάντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Χίου κ. Μάρκου καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου. Κατά τήν ἱστορικήν ταύτην Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης, ὁ Βουλευτής Χίου τῆς συμπολιτεύσεως Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέας Μιχαηλίδης, οἱ Δήμαρχοι Χίου Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Βουρνούς καί Çeşme Ἐντιμ. κ. Muhittin Dalgıç, ὅστις ὑπεδέχθη τόν Πατριάρχην ἡμῶν μετ’ἐγκαρδιότητος καί προσέφερεν Αὐτῷ ἀνθοδέσμην, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης Ἐντιμ. κ. Ekrem Demirtaş, καθώς καί  πολιτικοί παράγοντες καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ τῆς γειτονικῆς Χίου, κομίσαντες ἀντίγραφον τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου μεταφερθείσης ἐκεῖ ἐκ τοῦ Ναοῦ τούτου, ἥτις φυλάσσεται ἔκτοτε ἐν Χίῳ. Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐν συγκινήσει πολλῇ, ὡμίλησαν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Συκῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτης Καλαμπόκης ἐκ μέρους τῶν ἐν Χίῳ ἀπογόνων τῶν Μικρασιατῶν καί ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, Ὅστις καταλήγων ἀπένειμε, προτάσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου κ. Μάρκου, τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας εἰς τόν Πρωτοψάλτην τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου πόλεως Χίου Μουσικολ. κ. Δημήτριον Ζαννῖκον. Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἡμῶν μετέβη εἰς τό Δημαρχεῖον τοῦ Karaburun, ἔνθα Τόν ὑπεδέχθη ὁ Δήμαρχος τῆς περιοχῆς Ἐντιμ. κ. Ahmet Çakır, παραθέσας ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν Αὐτοῦ. Εἰς τήν συνέχειαν ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τήν γενέτειραν τοῦ Δημάρχου εἰς τό χωρίον Çatalkaya (Teke) προσκληθείς ὑπό τοῦ Προέδρου, ἔνθα σώζεται ἐν ἐρειπιώδει μορφῇ ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Ἐκεῖθεν ὁ Παναγιώτατος ἐπέστρεψεν εἰς Σμύρνην ἔνθα παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, τό ὁποῖον παρέθεσεν ὁ ἐπιχειρηματίας καί Ἕλλην πολίτης κ. Mehmet Bastıyalı, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Swiss». 

Τήν ὑστεραίαν, Πέμπτην, 11ην Φεβρουαρίου, τήν πρωΐαν ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη, προσκληθείς ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Τσακίρη, διά πρόγευμα εἰς τήν Προξενικήν κατοικίαν, μεθ’ ὅ  ἐπεσκέφθη τά ἱστορικά Θεῖρα (Tire). Εἰς τήν περιοχήν ταύτην ἐγένετο δεκτός πρό τοῦ Δημαρχιακοῦ Μεγάρου ὑπό τοῦ Δημάρχου Ἐντιμ. κ. Tayfur Çiçek καί ἀκολούθως ἐξεναγήθη εἰς ἱστορικά καί παλαιά Ρωμαίηκα σεβάσματα τῆς περιοχῆς καί παρεκάθησεν εἰς τό ὑπό τοῦ Δημάρχου παρατεθέν γεῦμα. Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, χάριτι Θεοῦ, ἐπέστρεψεν ἀεροπορικῶς εἰς τήν Πόλιν, γενομένη δεκτή ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς τοῦ Φωτίου εἰς τήν φωτεινήν τοῦ Βουκόλου ἕδραν μεταβάς ὁ Πατριάρχης ἡμῶν ἐκόμισε καί πρός τόν χῶρον τῶν ἑπτά Ἐκκλησιῶν τῆς Ἀποκαλύψεως τό μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ ἐλπίδος, τῆς καταλλαγῆς καί συμφιλιώσεως ἀνθρώπων καί λαῶν καί δή γειτόνων, ποιήσας ἰδιαιτέραν μνείαν, καί δή οὐχί ἅπαξ, τοῦ δράματος τῶν προσφύγων εἰς τήν περιοχήν.

Ἐντύπωσιν προὐκάλεσεν εἰς τούς Συνέδρους καί ὅλους τούς προσκυνητάς ὁ ἀμέριστος σεβασμός καί ἡ ἔκδηλος ἀγάπη πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τῶν ἀρχῶν καί τῶν κατοίκων τῆς μεγαλοπόλεως Σμύρνης καί τῶν περιχώρων, αἰσθήματα, τά ὁποῖα πλουσίως εἶχον ἐκδηλωθῆ καί πέρυσιν ὅτε τό πρῶτον ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐπισήμως τήν πόλιν καί ἑώρτασε, καί δή μετά πάντων τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τήν πανήγυριν τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, Ἐπισκόπου Σμύρνης, ἔκτοτε καθιερωθεῖσαν.

"Αυτό που έχει σημασία είναι ο δικός μας Παναγιώτατος Πατριάρχης Βαρθολομαίος". Έτσι γράφει η "Hürriyet" στο πλαίσιο της συνάντησης Πάπα με Πατριάρχη Μόσχας

Πηγή: Φως Φαναρίου


HÜRRİYET  
13 Şubat 2016
'Esas olan bizim Patrik Bartolomeos Cenapları' 

“Rusya Patriği Kiril’in Papa Françesko ile görüşmesi bizi ilgilendirmez. Dünyadaki Ortodoksları temsil eden bizdeki Patrikhane ve bizim Bartolomeos Cenaplarıdır. Rusya Patriği otosefaldir yani otonom bir kilisedir. Bizimkine bağlıdır, bizimkinin adını önce duayla anar. Fakat her zaman bizimkiyle paralel gitmiyor, ters çıkışlar yapıyor. Rekabet çıkarıyor, ama rekabetlik bir şey yok. Esas olan, bizim Patriktir. Ona sahip çıkmamız gerekiyor. Kiril’in Papa ile Küba’da görüşmesi ayrı şey. Barış için görüşen herkes buyursun istediğini yapsın. Bizi ilgilendirmiyor. Biz kendimizinkine bakarız. Küba’ya önce bizimki gitti birkaç yıl önce. Küba’nın ve Fidel’in yalnız zamanında destek oldu, sahip çıktı o insanlara çünkü çok sahipsizdiler. İyi oldu. Bu yeni gidiyor. Buyursun görüşsün Papa ile. Türkiye’yi ilgilendirmez. Protokol de imzalasalar, Ortodoksları dünyada İstanbul temsil ediyor. Putin’in bu görüşmede rolü olması da bizi ilgilendirmez. Biz, bizim Patrik burada ne yapar, ona bakarız. Fener Patrikhanesi, Roma Ortodoks Patrikhanesi demektir ve dünya Ortodokslarının lideridir. Bunu Rusya’da tanır. Bizim saygı göstereceğimiz Patrik, kendi ülkemizdeki müessesemizdir. Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan gelenek budur.” 

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 

“Η συνάντηση του Πατριάρχη Ρωσίας Κυρίλλου με τον Πάπα Φραγκίσκο δεν μας ενδιαφέρει. Αυτός που εκπροσωπεί τους ανά τον κόσμο Ορθοδόξους είναι το Πατριαρχείο που βρίσκεται στην χώρα μας και ο δικός μας Παναγιώτατος Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο Πατριάρχης Ρωσίας είναι Πατριάρχης μίας Αυτοκέφαλης, αυτοδιοίκητης δηλαδή Εκκλησίας. Υπόκειται, όμως, του δικού μας Πατριάρχη, και στις Ακολουθίες μνημονεύει πρώτα του ονόματός Του. Δεν πορεύεται, όμως, πάντοτε παράλληλα προς τον δικό μας Πατριάρχη, ενίοτε σημειώνονται αντιθέσεις. Εκδηλώνει ανταγωνιστική συμπεριφορά, χωρίς όμως να νοείται στα εκκλησιαστικά ανταγωνισμός, καθώς αυτό που έχει σημασία είναι ο δικός μας Πατριάρχης. Θά πρέπει να τον στηρίξουμε. Η συνάντηση του Κυρίλλου με τον Πάπα στην Ρώμη είναι κάτι διαφορετικό. Όποιοι επιθυμούν να συναντηθούν για την ειρήνη είναι ευπρόσδεκτοι να πράξουν αυτό που θέλουν. Αυτό δεν ενδιαφέρει εμάς. Εμείς θα προσέξουμε τον δικό μας (Πατριάρχη). Στην Κούβα πρώτα εκείνος πήγε προ πολλών ετών. Υπεστήριξε την Κούβα και τον ηγέτη της Φιντέλ Κάστρο τον καιρό της απομόνωσής τους, τους ενίσχυσε, διότι ήσαν πολύ απομονωμένοι Και έπραξε πολύ σωστά. Ο Κύριλλος τώρα ακόμη πηγαίνει. Με το καλό να πάει και να συναντηθεί με τον Πάπα. Για την Τουρκία, όμως, είναι αδιάφορο. Ας υπογράψουν και Κοινή Διακήρυξη. Τους Ορθοδόξους παγκοσμίως η Κωνσταντινούπολη τους εκπροσωπεί. Το εάν έπαιξε κάποιο ρόλο και ο Πούτιν για την πραγματοποίηση αυτής της συναντήσεως ομοίως δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς θα κοιτάξουμε εδώ ο Πατριάρχης μας τι κάνει. Πατριαρχείο του Φαναρίου σημαίνει Ορθόδοξο Πατριαρχείο (Νέας) Ρώμης, αυτό που αποτελεί τον ηγέτη των Ορθοδόξων της υφηλίου. Αυτό το αναγνωρίζει και η Ρωσσία. Ο Πατριάρχης που θα σεβόμαστε εμείς ηγείται δικού μας ιδρύματος, που βρίσκεται στην δική μας χώρα. Αυτό υπαγορεύει η παράδοση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας”.

Καθηγητής Ιστορίας İlber Ortaylı

Μάθημα θάρρους από τη 18χρονη Νεκταρία Αναστασοπούλου: "Δυσλειτουργική καρδιά είναι αυτή που δεν έχει αγάπη μέσα της" [video]
Η 18χρονη Νεκταρία Αναστασοπούλου, φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών στα Ιωάννινα, ανήμερα της... ημέρας των ερωτευμένων (14.2.2016), έκανε την διαφορά! Δεν φιλοτέχνησε π.χ. ροζ καρδούλες με βέλη και τα γνωστά γλυκανάλατα, αλλά μας άνοιξε διάπλατα την πονεμένη καρδούλα της. Πώς; Έφτιαξε  ένα βίντεο 11 λεπτών (που ήδη έχει γίνει viral), το ανάρτησε στη σελίδα της στο Facebook και μίλησε ευθέως, αυθόρμητα, ενίοτε χιουμοριστικά για τον Γολγοθά που καρτερικά ανεβαίνει από παιδούλα, καθώς πάσχει από κυανωτική συγγενή καρδιοπάθεια

Μας δίνει όντως ένα πολύτιμο μάθημα θάρρους και εκπέμπει μηνύματα προς όλους μας! Τονίζει χαρακτηριστικά: "Οποιοσδήποτε προσπαθεί να σε κάνει να νιώσεις άβολα, αυτός έχει την άρρωστη καρδιά. Αν έχεις αγάπη μέσα σου, είσαι υγιής. Μια άρρωστη καρδιά δεν είναι αυτή που έχει ασθενήσει ή έχει πάρει φάρμακα. Δυσλειτουργική καρδιά είναι αυτή που δεν έχει αγάπη μέσα της. Zήσε την κάθε μέρα, ρούφα τη ζωή μέχρι την τελευταία σταγόνα." 

Και αλλού, στη σελίδα της γράφει: "Αγώνας για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, η 14 Φλεβάρη δεν είναι μόνο η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αλλά και η παγκόσμια ημέρα συγγενών καρδιοπαθειών! Αγάπη, δύναμη σε πάσχοντες και μη!"

Νεκταρία, εύγε! Να έχεις δύναμη και υγεία να μας διδάσκεις αντοχές! Ο Θεός μαζί σου!