e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

Έκτακτη συμμετοχή του μουσικού σχήματος "Magnifique" στο χριστουγεννιάτικο "Αληθώς"


Ήδη ανακοινώσαμε στους φίλους του Κέντρου Λόγου "Αληθώς" για την προ-Χριστουγεννιάτικη βραδιά που ετοιμάζουμε, για την Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015, στις 7 το βράδυ, στην γνωστή ευρυχωρία του Ναού της Παναγούλας Μπανάτου, με γενικό θέμα "Τα παιδιά της Προσφυγιάς" και θεολογικό υπόβαθρο το υμνογραφικό "Σήμερον ο Άναρχος άρχεται".

Το νέο που έχουμε να προσθέσουμε είναι ότι εκτάκτως θα συμμετάσχει το Μουσικό Σχήμα Πνευστών του νησιού "Magnifique", αποδίδοντας εορταστικά ακούσματα των Χριστουγέννων. 

Το σχήμα αποτελείται από τους εξής μουσικούς: Νίκος Μυλωνάς - τρομπέτα, Διονύσης Μαρούδας - τρομπόνι, Ιωάννης Μαρούλης - γαλλικό κόρνο, Νικόλαος Τράνακας - κρουστά, Νικόλαος Σούλης - κλαρίνο, Χαρά Αντιόχου - κλαρίνο και Ειρήνη Γιακουμέλου - κλαρίνο. 

Ευχαριστούμε τους συντελεστές του σχήματος για την αυθόρμητη πρότασή τους να συμμετάσχουν στη Χριστουγεννιάτικη Συναυλία μας, δηλώνουμε μάλιστα προς κάθε κατεύθυνση ότι το Μορφωτικό Κέντρο της Ενορίας μας είναι πάντοτε ανοικτό για συμμετοχές των πολιτιστικών σχημάτων στις δράσεις του.

Βηματισμοί Ορθοδοξίας στην ιπποτικό κρατίδιο του Αγίου Μαρίνου

Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος: «Ἡ Ὀρθόδοξος πίστις εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ χάρις της εἶναι ἡ ἀληθινή χαρά καί ἡ δύναμίς του εἰς τό διάβα τῆς ζωῆς»





























Ἡ νεοσύστατος ἐνορία καί ὁ κεντρικός Ἱερός Ναός τῶν Ἀρχαγγέλων εἶναι ἡ λαμπροτάτη ἔπαλξις τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης εἰς τό εἰρηνικόν καί φημισμένον κρατίδιον τοῦ Ἁγίου Μαρίνου. Τό μεταναστευτικόν πρόβλημα καί ἡ ἀνεργία δέν ὑπάρχουν, ἀποτελεῖ δέ «Κράτος τάξεως καί δικαιοσύνης». Καί εἰς τόν Ἅγιον Μαρίνον, ἔνθα ὑπάρχουν τέσσαρες χιλιάδες Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἐκ Ρωσίας, Οὐκρανίας, Ρουμανίας, Ἰταλίας, Βουλγαρίας καί Ἀλβανίας, καί τούς ὁποίους διακονεῖ ἐκκλησιαστικά καί πνευματικά ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης, αὕτη ἔχει ἀποκτήσει τήν ἀγάπην καί τόν θαυμασμόν αὐτῶν, μάλιστα, χάρις εἰς τήν σοβαρότητα, τήν εὐπρέπειαν, τήν τάξιν, τήν διαθεσιμότητα καί τήν διάκρισιν, αἱ ὁποῖαι χαρακτηρίζουν τήν Ἱεράν Μητρόπολιν, τό κῦρος αὐτῆς ἔχει ἀνέλθη εἰς μέγαν βαθμόν. Σχέδιον τῆς Μητροπόλεως εἶναι ὅπως εἰς τό μέλλον θεμελιώσῃ Μονήν, ἡ ὁποία θά εἶναι γαλήνιος τόπος προσευχῆς καί φιλοξενίας, ἀλληλεγγύης καί φιλανθρωπίας.
Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπέτυχε καί εἰς τόν Ἅγιον Μαρίνον νά θέσῃ εἰς τούς κόλπους αὐτῆς τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι προέρχονται ἐκ τῶν ἄλλων κατά Τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ὑπό τήν στέγην καί τήν πνευματικήν φροντίδα της, καί ἑπομένως, τοῦ Πανσέπτου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, μέ τάς ἐνορίας των, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τήν ἀναφοράν των εἰς αὐτήν καί, μάλιστα, μνημονεύεται καί πολυχρονίζεται εἰς αὐτάς ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μαζί μέ τόν Μητροπολίτη μας. Εἶναι μεγάλη χαρά καί βαθεῖα συγκίνησις νά μνημονεύεται εἰς αὐτάς τό Ὄνομα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, οἱ δέ χιλιάδες Ὀρθόδοξοι ἐθνικῶς νά ἀνήκουν εἰς ἄλλα κράτη καί ἐκκλησιαστικῶς εἰς τήν ἰδίαν πνευματικήν Κανονικήν Ἀρχήν, τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν, τήν ὁποίαν ἤρχισε νά γνωρίζῃ ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, τήν προσφοράν καί τάς θυσίας αὐτῆς ὑπέρ τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως τῶν λαῶν. Πράγματι, ἡ Μητρόπολις κατώρθωσε μέσα εἰς τά πλαίσια τῶν δυνατοτήτων της νά ἀνταποκριθῇ κατά θαυμαστόν τρόπον εἰς τούς Ἱερούς Κανόνας, ἐν σχέσει πρός τό λίαν σημαντικόν καί ζωτικόν θέμα τοῦ Κανονικοῦ δικαίου τῆς Διασπορᾶς.
Τήν ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς Ποιμαντορικῆς Περιοδείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας ἐπίσκεψιν εἰς τόν Ἅγιον Μαρίνον, ἐπωφελήθη καί ἡ ἐνορία τοῦ Ρίμινι, ἔνθα εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ ναόν τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, εἰς τήν ὁποίαν διηκόνησαν ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σεραφείμ Κοράλλος (Ἰταλικῆς καταγωγῆς), ὁ π. Ἀνδρέας Γρηγορᾶς (Οὐκρανικῆς καταγωγῆς), ὁ π. Γεώργιος Μπαταλούτα (Ρουμανικῆς καταγωγῆς), ὁ π. Δημήτριος Γούρης (Οὐκρανικῆς καταγωγῆς) καί ὁ διάκονος Δημήτριος Ζάσκος (Ρωσικῆς καταγωγῆς).
Καί εἰς τήν Ἀρχιερατικήν αὐτήν Περιφέρειαν, τοῦ Ἁγίου Μαρίνου καί Ρίμινι, ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις, παρά τήν ποικιλίαν γλωσσῶν, ἠθῶν καί ἐθίμων, ὑπάρχει, ἀπό Ὀρθοδόξου πλευρᾶς, θαυμασία συμβίωσις μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων καί δή ἡ δημιουργικότης εἰς τήν λαμπράν ἱπποτικήν αὐτήν χώραν εἶναι τό κύριον χαρακτηριστικόν της. Τό ἀξιοσημείωτον εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν Ἁγίου Μαρίνου καί Ρίμινι εἶναι ὅτι αὐτή χαρακτηρίζεται καί ὡσάν μία Λευϊτική Ἔπαλξις, ἡ ὁποία προσφέρει ἱερεῖς καί χαρίζει πνευματικά ἐπιτεύγματα. Μάλιστα, αἱ ἐνορίαι της συγκαταλέγονται μεταξύ τῶν πρώτων τῆς Μητροπόλεως εἰς ζωτικότητα, δραστηριότητα καί παρρησίαν.
Ἐπίτευγμα μεγίστης σημασίας εἶναι καί ἡ δωρεά ὑπό τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀγκῶνος τῇ Ὀρθοδόξῳ Μητροπόλει, παλαιᾶς ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θά κτισθῇ ἐξ’αρχῆς, κατά τήν Βυζαντινήν Τέχνην καί τήν Ἑλληνορθόδοξον Παράδοσιν.
Ὁ Ἅγιος Μαρίνος, ἡ ἱπποτική χώρα τῶν παλαιφάτων κάστρων καί τῶν πολεμικῶν ἐπάλξεων, ἀνταξία τῆς ἄλλης Ἰωαννικῆς τῶν Σταυροφόρων ἀριστοκρατικῆς καί πλουσιωτάτης θαλασσομάχου ναυτικῆς δυνάμεως, τῆς Ρόδου, δεσπόζει μέσα εἰς τά ἀειθαλῆ καταπράσινα αἰωνόβια δένδρα τῆς ὀνομαστῆς ὀροσειρᾶς τοῦ Ρίμινι, ἔνθα χιλιάδες τουρίσται ἐξ ὅλης τῆς Ὑφηλίου ἐπισκέπτονται τόν πανέμορφον Ἅγιον Μαρίνον, τήν χώραν «τῆς τάξεως καί τῆς δικαιοσύνης».
Πάντως, ἡ ἀναγέννησις τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι γεγονός ἀναντίρρητον, καί τό θαῦμα αὐτό τῆς Μητροπόλεως συνεχίζεται μέ ἐνθουσιασμόν καί ζῆλον, μέ ἐπίγνωσιν καί φόβον Θεοῦ, μέ νέους κατηχουμένους, ἑτοίμους πρός τό φώτισμα. Ἡ Ὀρθοδοξία λάμπει, φωτίζει καί ἐλευθερώνει καί τό Φῶς της, φῶς ἀναστάσεως, σώζει τόν ἄνθρωπον, τόν ἑνώνει μέ τόν Κύριον καί Δημιουργόν τῆς κτίσεως, καί τόν βοηθεῖ νά φθάσῃ εἰς τήν μέθεξιν μέ τόν Σωτῆρα μας Χριστόν.

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για την 25ετία Αρχιερωσύνης του Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονουφρίου [video + φωτογραφίες]

9 Δεκεμβρίου 2015, στον Καθεδρικό Ναό της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου