e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 12 Απριλίου 2018

Τα Αναστάσιμα Εσπέρια 2018 για την Ζωοδόχο Πηγή στον πανηγυρίζοντα Ναό της Χρυσοπηγής προαστίου Μπόχαλης Ζακύνθου


Εσπέρας Πέμπτης της Διακαινησίμου, 12ης Απριλίου 2018, χοροστατούντος του οικείου Μητροπολίτου Σεβ. Ζακύνθου κ. Διονυσίου Δ΄, ο οποίος μάλιστα κήρυξε τον θείο λόγο.


Δελτίο ειδήσεων εκ Φαναρίου της 12ης Απριλίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης τῆς Διακαινησίμου, 11ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τήν Κεντρικήν Συναγωγήν Neve Şalom καί παρηκολούθησε τήν ὑπό τῆς Ἀρχιρραββινείας τῆς Πόλεως διοργανωθεῖσαν τελετήν ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων, μέ θέμα «Hatırla ve asla Unutma». 

* * *

Τήν Πέμπτην τῆς Διακαινησίμου, 12ην Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό ἐν Yeşilköy ξενοδοχεῖον «WOW» καί ὡμίλησε κατά τήν ὑπό τοῦ Ἱδρύματος «Marmara Grubu» διοργανωθεῖσαν 21ην «Εὐρασιατικήν Διάσκεψιν Κορυφῆς» ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Τεχνολογία ἔναντι τῆς Πολιτικῆς: Πέραν ἀπό τά διλήμματα», παρουσίᾳ Ἀρχηγῶν Κρατῶν, Ὑπουργῶν καί ἐπιστημόνων ἐκ διαφόρων Χωρῶν. 

* * *

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου κ. Κυρίλλου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί παρηκολούθησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπραγματοποιήθη ἡ παρουσίασις τοῦ συγγράμματος τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ ὑπό τόν τίτλον «Ἄουσβιτς: Ἕλληνες - Ἀριθμός Μελλοθανάτου», τό ὁποῖον, ὡς γνωστόν, ἐπαρουσιάσθη τό πρῶτον ἐν τῷ Μεγάρῳ Μουσικῆς Θεσσαλονίκης τήν 18ην Ἰανουαρίου τ.ἔ..
Ἐνώπιον τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Παππᾶ, Ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως, μελῶν τοῦ φιλομούσου κοινοῦ καί ἐκπροσώπων τῆς Ὁμογενείας, ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ οἰκοδεσπότης Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, καί ὁ συγγραφεύς τοῦ πονήματος κ. Πηλιχός.      

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρόδου κ. Κύριλλον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ὀλύμπου κ. Κυρίλλου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τῶν Θεοφιλ. Χωρεπισκόπου κ. Melke Akyüz, Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, Ἐντιμ. κ. Turguay Altınışık, ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ, καί τῆς Εὐγεν. κ. Lolita Asil, Γραμματέως, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
- Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀργύριον Γαβριηλίδην, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μεθ’ ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Φανουρίου Ἄνω Τούμπας. 
- Τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Παππᾶν, Ὑπουργόν Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Γεωργίου Φλωρεντῆ, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουγείου, Κωνσταντίνου Ἀγόρη, Συμβούλου τῆς Α. Ἐξοχότητος, Ἀνδρέου Σταματίου, Προϊσταμένου ἐν τῷ Γραφείῳ Τύπου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ, Συγγραφέως, ἐξ Ἀθηνῶν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Νικολάου Παππᾶ, Ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Πολιτικῆς, Τηλεπικοινωνιῶν καί Ἐνημερώσεως, καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Πέμπτην τῆς Διακαινησίμου, 12ην Ἀπριλίου. 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενι-κοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Εἰρήνης Χρυσοχόου, αὐταδέλφης τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθερίου Χρυσοχόου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Παναγίας τῶν Κοιμητηρίων Χώρας Πάτμου, αὐθημερόν. 

Αναστάσιμοι στην πασχαλιάτικη γιορτή 2018 της Βαγγελίστρας Μαριναίικων Μπανάτου


Πρωί Πέμπτης του Πάσχα, 12ης Απριλίου 2018, στο γραφικό ξωκλήσι της Βαγγελίστρας (ιδιοκτησίας της Οικογένειας κ. Έλλης Αβούρη), σ' ένα ανοιξιάτικο λιοστάσι του συνοικισμού των Μαριναίικων, στο Μπανάτο της Ζακύνθου. 
     Συλλειτούργησαν ο Εφημέριος π. Παναγιώτης Καποδίστριας και ο προσκεκλημένος Πρεσβύτερος Ιωάννης Ρένεσης, Εφημέριος Φαγιά και Δράκα. Παρέστη συμπροσευχόμενος ο Οικονόμος Νικόλαος Αβούρης, Εφημέριος Πλάνου, ο οποίος -σημειωτέον- τυγχάνει γείτονας του ναϊδρίου. 
     Ομίλησε επίκαιρα ο π. Παναγιώτης περί του ότι η Ανάσταση του Κυρίου Ιησού συγκαλεί όλους, "νηστεύσαντας και μη νηστεύσαντας", στη λαμπρή Χαρά του Ουρανού, η οποία αισθητοποιείται διά του αενάως αυτοπροσφερόμενου Θεού μες από το Άγιο Ποτήριο της θείας Ευχαριστίας.
     Έγινε η καθιερωμένη Αρτοκλασία, ευλογήθηκαν τα λαμπριάτικα αυγά, μετά δε την απόλυση της αναστάσιμης θείας Λειτουργίας ακολούθησαν πλούσια κεράσματα έξω από τον ναό, ευγενική προσφορά της ιδιοκτήτριας και των περιοίκων. 
     Ικανός αριθμός πιστών εκκλησιάστηκαν, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Μπανάτου κ. Τιμόθεο Ελ. Στραβοπόδη, πολλοί μάλιστα κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων.
     Μια επιπλέον κατανυκτική και μεγαλοπρεπής (στην απλότητά της) γιορτή της Βαγγελίστρας τέλειωσε. Ήταν η 13η φορά που λειτουργήθηκε ο εν λόγω ναός, στη νέα φάση του, μετά την καταστροφή του από την δεινή εκείνη Σεισμοπυρκαγιά του Αυγούστου 1953.
[Φωτογραφίες: Ιωάννης Πορφύριος Καποδίστριας]

Επίσκεψη σπουδαστών Θεολογικού Σεμιναρίου των Σκοπίων στο Φανάρι

Οικουμενικός Πατριάρχης: Η Μητέρα Εκκλησία όλων των βαλκανικών λαών είναι η Κωνσταντινούπολη 
Απευθυνόμενος σε σπουδαστές Θεολογικού Σεμιναρίου των Σκοπίων


Την επισήμανση ότι στις διορθόδοξες σχέσεις θα πρέπει να υπάρχει ευθύτητα, εντιμότητα και ειλικρίνεια έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθυνόμενος σε όμιλο Καθηγητών και τελειοφοίτων σπουδαστών του Σεμιναρίου των Σκοπίων «Άγιος Κλήμης της Αχρίδος», οι οποίοι επισκέφθηκαν την Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο πλαίσιο προσκυνηματικής εκδρομής τους στην Κωνσταντινούπολη και τη Θεσσαλονίκη. 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην πρόσφατη ενέργεια της Εκκλησίας της Βουλγαρίας να δώσει «εκκλησιαστική μητρότητα» στην σχισματική Εκκλησία της ΠΓΔΜ. 

«Θίγω αυτό το θέμα επειδή θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Αυτή η ενέργεια της αδελφής Εκκλησίας της Βουλγαρίας ήταν λανθασμένη. Δεν βοηθεί. Περιπλέκει τα πράγματα. Η Μητέρα Εκκλησία όλων των βαλκανικών λαών είναι η Κωνσταντινούπολη. Αυτό το λέει η αδέκαστος ιστορία. Αυτή που συζητείται είναι μια πλασματική μητρότης. Και δεν μπορεί η Βουλγαρία να σας εισαγάγει στην Κανονικότητα, σε κανονικές σχέσεις με τις άλλες Εκκλησίες. Εις τας διορθοδόξους σχέσεις πρέπει να υπάρχει ευθύτης, εντιμότης και ειλικρίνεια», σημείωσε και πρόσθεσε: «Κάθε φορά που συγκαλείται Σύναξη Ορθοδόξων Προκαθημένων είτε εδώ, είτε εις το Σαμπεζύ, η προσπάθειά του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι να βάζουμε όλα τα θέματα τα διορθόδοξα πάνω στο τραπέζι και να τα συζητούμε με εντιμότητα και ειλικρίνεια. Το ίδιο κάναμε και εις το θέμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, την οποία ετοιμάσαμε όλες οι Εκκλησίες μαζί. Η τελευταία Σύναξις των Ορθοδόξων Προκαθημένων ήταν τον Ιανουάριο του 2016 στο Σαμπεζύ και συζητήσαμε, έστω και με δυσκολίες μερικές φορές εκεί, όλα τα θέματα και ετοιμάσαμε τα κείμενα τα οποία θα ενέκρινε η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος. Ετοιμάσαμε τον Κανονισμόν λειτουργίας της και είπαμε, “τον Ιούνιο καλή Αντάμωση στην Κρήτη”. Τα υπέγραψαν όλοι και πέρασαν τρεις, τέσσερις μήνες χωρίς να προκύψει κάτι το καινούργιο, χωρίς να διαμαρτυρηθεί κανείς, και την τελευταία στιγμή τέσσερις Εκκλησίες είπαν εμείς δεν ερχόμαστε. Όμως η Σύνοδος έγινε. Αλλά αυτό δεν δείχνει εντιμότητα και ειλικρίνεια από μέρους αυτών των τεσσάρων Εκκλησιών, αφού τα είχαμε συμφωνήσει και τα είχαμε υπογράψει όλα». 

Στην ομιλία του αναφέρθηκε και στην επίσκεψη που πραγματοποίησε προχθές, Τρίτη, ο Πρόεδρος της ΠΓΔΜ με την οικογένεια και τη συνοδεία του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στις καλές και φιλικές σχέσεις που έχουν μεταξύ τους, καθώς συναντώνται συχνά σε διεθνή συνέδρια που διοργανώνονται στην Πόλη. 

Ο Πατριάρχης προέτρεψε τους φοιτητές να επισκέπτονται συχνά την Πόλη και την Έδρα της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας. «Να ξέρετε ότι σας αγαπούμε και να έρχεστε όποτε θέλετε σε αυτή την όμορφη και ιστορική Πόλη, όπου είναι οι Αυλές της Μητρός Εκκλησίας από την οποία πήρατε και εσείς, και όλοι οι βαλκανικοί λαοί, και η Ρωσία, το βάπτισμα και τα φώτα του Χριστιανισμού. Επομένως, κάθε φορά που έρχεστε εδώ κοντά μας, στην Κωνσταντινούπολη, δεν πρέπει να αισθάνεσθε ότι είστε ξένοι, ότι είστε επισκέπτες, φιλοξενούμενοι, αλλά ότι είστε στο σπίτι σας. Έχουμε πολλές ελπίδες για εσάς και τη διακονία σας εις την Εκκλησία στο μέλλον. Αυτά ισχύουν παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή την στιγμή τα γνωστά προβλήματα μεταξύ της χώρας σας και της Ελλάδος και μεταξύ της Εκκλησίας σας και όλων των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ακριβώς, υπολογίζουμε στη νέα γενεά θεολόγων και κληρικών, η οποία μπορεί να συμβάλει στη σύσφιγξη των σχέσεων γειτονικών λαών και μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Εμείς σήμερα, η δική μας γενεά, η πρεσβυτέρα, θα κάνει ό,τι μπορεί για τη βελτίωση της καταστάσεως, ιδιαιτέρως το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, που έχει τον συντονιστικό ρόλο εις τα διορθόδοξα πράγματα, και μετά τη δική μας γενεά εσείς θα πάρετε τη σκυτάλη και θα συνεχίσετε, θα καλλιεργήσετε και θα επαυξήσετε αυτές τις καλές σχέσεις μεταξύ των λαών μας και των Εκκλησιών μας». 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσέφερε ως ευλογία στους Καθηγητές και τους σπουδαστές βιβλία με την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου καθώς και με τα επίσημα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, τα πασχαλινά αυγά και ιερά ενθύμια και τους προσκάλεσε με πατρική στοργή να γευματίσουν μαζί στην Πατριαρχική τράπεζα.