e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

Κάιρο: Έναρξη εργασιών Μικτής Επιτροπής Διαλόγου Ορθοδόξων και Λουθηρανών

Το πρωί της 25ης Μαΐου 2024 έλαβε χώρα στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου η επίσημη τελετή ενάρξεως των εργασιών της Γ’ Συναντήσεως της ΙΗ΄ Ολομελείας της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Παγκοσμίου Λουθηρανικής Ομοσπονδίας.

Τους δεκαπέντε (15) Ορθοδόξους εκπροσώπους Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και τους δέκα (10) Λουθηρανούς μετέχοντες, Αρχιερείς, Πρεσβυτέρους και λαϊκούς Πανεπιστημιακούς θεολόγους, υπό τους Σεβασμιωτάτους Συμπροέδρους, Μητροπολίτη Κρήνης κ. Κύριλλο και Επίσκοπο κ. Johnn Schneider υπεδέχθη στο Ηγουμενείο της Ι. Μονής, ως εκ προσώπου της ΑΘΜ του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος κ. Παντελεήμων, Αρχιγραμματεύς και Μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πρεσβυγενούς Πατριαρχείου, πλαισιούμενος από τον Πανοσιολ. Καθηγούμενο, Αρχιμ. κ. Δαμασκηνό Αλαζράι.

Κατόπιν, ελαβε χώρα η έναρξη των εργασιών της Γ’ Συναντήσεως της Ολομελείας της προαναφερθείσης Διεθνούς Μικτής Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου, κατά την οποία ο Σεβασμιώτατος Πτολεμαΐδος απηύθυνε προς τους μετέχοντας τον ακόλουθο χαιρετισμό του Σεπτού Προκαθημένου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας : 

           «Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κρήνης κ. Κύριλλε, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Johann Schneider, Συμπρόεδροι της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Παγκοσμίου Λουθηρανικής Ομοσπονδίας, Σεβασμιώτατοι άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί Πρεσβύτεροι, αγαπητοί αδελφοί και αδελφαί εν Κυρίω, οι συγκροτούντες την ως άνω Διεθνή Μικτήν Επιτροπήν, Χριστός Ανέστη!

Μετά πολλής χαράς καλωσορίζομεν υμάς, τα μέλη της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου, εις την έδραν του Παλαίφατον Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και πάσης Αφρικής, είς την πρωτεύουσαν της Αιγύπτου, το Κάϊρον, το οποίον εκκλησιαστικώς μετά της  περιλαλήτου Πόλεως του Μ. Αλεξάνδρου, συγκροτούν την ενιαίαν Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αλεξανδρείας  Περιποιεί τιμήν διά την των Αλεξανδρέων Εκκλησίαν η φιλοξενία και η παρούσα θεολογική διαβούλευσις υμών εις την πολυαιώνιον Ιεράν και Θεοβάδιστον Πατριαρχικήν Μονήν Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Παλαιού Καΐρου, μεταξύ 25ης καί 31ης Μαϊου ε. ε. της Γ´ Συναντήσεως της ΙΗ´ Ολομελείας του σπουδαίου τούτου Διαλόγου, τον οποίον Χάριτι Θείᾳ από ετών διεξάγουν αι Εκκλησίαι ημών προς δόξαν του Ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Περιποιεί τιμήν λοιπόν διά την καθ΄ ημάς Δευτερόθρονον Αποστολικήν Εκκλησίαν, η επίγνωσις της προσφυγής και της ενσυνειδήτου επιστροφής των ανηκόντων σήμερον εις διαφορετικάς Ομολογίας Χριστιανών εις την «ενιαίαν θεολογικήν πηγήν» των πρώτων Χριστιανικών αιώνων, την Καθέδραν του Αγίου Αποστόλου Μάρκου του Ευαγγελιστού, Φωτιστού και πρώτου Επισκόπου της περιζήλου Αλεξανδρείας. Της  μητροπόλεως του αρχαίου κόσμου, κοιτίδος του Χριστιανισμού και δημιουργού Θεολογίας, η οποία οδήγησεν την υπ’ ουρανόν Εκκλησίαν εις οδόν Αληθείας, διά των μεγάλων Πατέρων και Διδασκάλων της Πίστεως,  των Αγίων Αρχιεπισκόπων και Παπών, οίτινες εκλέϊσαν τον καθ’  ημάς Αποστολικόν και Πατριαρχικόν Θρόνον, ως του Προέδρου της Α’ Οικουμενικής Συνόδου Αλεξάνδρου Αλεξανδρείας, των υψιπετών θεολόγων και στύλων της αμωμήτου πίστεως ημών Μεγάλων Αθανασίου και Κυρίλλου Αλεξανδρείας, του Ιερομάρτυρος Πάπα Προτερίου, του θεράποντος της αγάπης Ιωάννου του Ελεήμονος και πλήθους Αγίων Αρχιεπισκόπων και Παπών. Ούτοι καθοριστικώς εθεολόγησαν, θυσιαστικώς διεποίμανον και μαρτυρικώς ετελεύθησαν, από των αιχμηρών αιώνων των αιρέσεων και της Αραβικής κατακτήσεως έως και των νεοτέρων χρόνων.

Εν ταυτώ, η διαλογική σύναξις υμών αποτελεί και ευλογίαν δι’άπαντας τους Χριστιανούς του κόσμου, διότι η Αποστολική Καθέδρα της Αλεξάνδρειας, ως ακτινοβόλος πνευματικώς φάρος δισχιλιοστού πολυκυμάντου αλλά αδιακόπου βίουδιά την διάδοσιν του Ευαγγελίου και των δογματικών αληθειών, κατανοεί και θέτει τον διάλογον και την σημασίαν αυτού εις το κέντρον της μαρτυρίας Αυτής διαχρονικώς.  Αι θεολογικαί και πνευματικαί παρακαταθήκαι των μεγάλων θεολόγων της Αλεξανδρείας και των πεφωτισμένων ασκητών και μοναχών της Ερήμου της Νιτρίας συνετέλεσαν τα μέγιστα εις την διαμόρφωσιν της θεολογίας της Α´ Οικουμενικής Συνόδου του 325 μ.Χ, της οποίας την 1700ην επέτειον μετά πάσης μεγαλοπρεπείας θα εορτάσῃ ο χριστιανικός κόσμος κατά το προσεχές έτος. Ο εκ των προκατόχων ημών Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, θεολογήσας περί της Ενσαρκώσεως του Λόγου, προώθησεν τοιουτοτρόπως τον διάλογον μεταξύ των φιλοσοφικών τάσεων της εποχής αυτού μετά της θεολογίας και της Εκκλησίας.

Αι σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά των Λουθηρανών θεολόγων ανάγονται εις τον 16ον αιώνα, ότε θεολόγοι της Τυβίγγης και ο Πατριάρχης  Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμίας Β´ ο Τρανός ήρχισαν επίσημον θεολογικόν διάλογον δι᾽ αλληλογραφίας, εις την πρόοδον του οποίου συνέβαλον τα μάλα και οι Προκάτοχοι ημών, Άγιος Κύριλλος Λούκαρις (1572-1638) και Μητροφάνης Κριτόπουλος (1589-1639). Γευόμεθα των καρπών της προεργασίας ταύτης διά της πλέον των 30 ετών συνεχούς κοινής εργασίας της υμετέρας Διεθνούς Θεολογικής Επιτροπής. Ο Πατριαρχικός Θρόνος του Αποστόλου Μάρκου χαίρει μάλιστα διά την συμπερίληψιν και συνεισφοράν αυτής διαχρονικώς εις τον διάλογον τούτον δι’εκπροσώπων, τόσον διά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Ναϊρόμπι κ.Μακαρίου κατά τα περελθόντα έτη, όσον και διά της παρουσίας το γε νυν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀξώμης κ. Πέτρου και του Ελλογιμωτάτου Καθηγητού της Ανωτάτης Θεολογικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου Λιάντα. Η θεολογική φωνή του καθ’ ημάς παλαιφάτου Πατριαρχείου αποτελεί μαρτυρίαν της Ευχαριστιακής και Αποστολικής ταυτότητος και οντολογίας της Ορθοδοξίας εις την Αφρικανικήν ήπειρον.

Εν τω πνεύματι τούτῳ, χαιρετίζομεν άπαξ έτι τα μέλη της παρούσης Διεθνούς Μικτής Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου τούτου και μεταφέρομεν εις άπαντες, διά του εκπροσωπούντος την ημών Μετριότητα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαΐδος κ. Παντελεήμονος, Αρχιγραμματέως και Μέλους της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου, του αόκνως μεριμνήσαντος μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μέμφιδος κ.Νικοδήμου, ἡμετέρου εν Καΐρω Επιτρόπου, του παρ’ ημίν Θεοφιλεστάτου Βοηθού Επισκόπου Ιππώνος κ.Στεφάνου και του Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου της φιλοξενούσης υμάς Θεοβαδίστου Πατριαρχικής Μονής Αγίου Γεωργίου, Αρχιμ.κ.Δαμασκηνού Αλαζράι, τον ημέτερον Πασχάλιον χαιρετισμόν και τον Πατριαρχικόν ασπασμόν εν Χριστώ Αναστάντι, ευχόμενοι απόλυτον επιτυχίαν εις τας εργασίας του Διαλόγου διά της Χάριτος του Δομήτορος της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ως ευ παρέστητε!

†Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Β’

Εν τη Μεγάλη Πόλει της Αλεξανδρείας
τη 25η Μαΐου 2024 ».

Κατά την αντιφώνησή τους, διαδοχικώς, οι Σεβασμιώτατοι Συμπρόεδροι της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής, Μητροπολίτης Κρήνης κ.Κύριλλος και Επίσκοπος κ.Johnn Schneider, εξέφρασαν ευγνώμονες ευχαριστίες προς την ΑΘΜ για την ευγενή και αβραμιαία φιλοξενία στην έδρα του Δευτεροθρόνου Πατριαρχείου, στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

Σημειώνεται, ότι οι εργασίες της Γ’ Συναντήσεως της ΙΗ΄ Ολομελείας της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Παγκοσμίου Λουθηρανικής Ομοσπονδίας θα διαρκέσουν έως την προσεχή Παρασκευή, 31η Μαΐου 2024, με ολοήμερες συνεδριάσεις καθημερινώς στην Θεοβάδιστη Πατριαρχική Μονή του Αγίου Γεωργίου Π. Καϊρου

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας &  Ιεράς Συνόδου
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Δεν υπάρχουν σχόλια: