e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Ανατυπώθηκε το υπό Π. Β. Πάσχου παλαιό βιβλίο "Το Γεροντικόν, ήτοι Αποφθέγματα Αγίων Γερόντων"

Γράφει ο π. Παναγιώτης Καποδίστριας 

Να, λοιπόν, που οι εφημερίδες διατηρούν την... αξία τους: Δηλαδή προσφέρουν -συχνά, πυκνά- φθηνά και προσιτά, βιβλία σπουδαία και αξιανάγνωστα! Βέβαια, οι εφημερίδες δεν υπάρχουν γι' αυτό, αλλά έτσι που κατάντησαν η ενημέρωση και τα μέσα που θα έπρεπε να την υπηρετούν, κάλλιο η προσφορά των βιβλίων, παρά η παρα-πληροφόρηση! Θου, Κύριε... 

Σήμερα, μες από μια σαββατιάτικη εφημερίδα, αποκτήσαμε ένα βιβλίο - σταθμό του πολυαγαπητού δασκάλου μου, Καθηγητή Πανεπιστημίου και έγκριτου ποιητή Π. Β. Πάσχου. Πρόκειται για "Το Γεροντικόν ήτοι Αποφθέγματα Αγίων Γερόντων", με Εισαγωγή του μακαριστού Μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτη. Ο Π. Β. Πάσχος έκαμε τον Πρόλογο, το Κείμενο, το Γλωσσάριον, τα Σχόλια, το Ευρετήριον θεμάτων, που αφορούν στις εν λόγω δημοσιευθείσες ιστορίες. Η επανέκδοση πραγματοποιήθηκε από την 2η έκδοση του Εκδοτικού Οίκου "Αστήρ" Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου. 

Στην παρούσα φωτοστατική ανατύπωση προτάσσεται ένα σύγχρονο προλογικό σημείωμα του Π. Β. Πάσχου, με τίτλο "Απαραίτητη επισημείωση (2014)", όπου μας εξηγεί πώς φθάσαμε να ξανακρατάμε στα χέρια μας το παλαιό εκείνο βιβλίο με τις ιστοριούλες από τον βίο των Μοναστών. Παλαιό βιβλίο, αλλά εξόχως επίκαιρο και νεάζον, δεδομένου ότι η σοφία και ο ψυχοσωματικός ιδρώτας των Αγίων Πατέρων δύνανται να παραμένουν στον αιώνα ως πηγή αναψυχής και ιδιάζοντα τρόπο ανακούφισης και ανανέωσης των ψυχικών υποθέσεών μας!  

Χάριν των νεότερων αναγνωστών μας, αντιγράφουμε μια ενδεικτική παράγραφο από την Εισαγωγή του π. Θεοκλήτου Διονυσιάτη: "[...] Οι άγιοι Πατέρες των ερήμων δεν εκράτησαν δι' εαυτούς μόνον τον πλούτον της πείρας των. Αλλ' εις ημάς τα τέκνα αυτών, κατά πίστιν, ως άλλους τραπεζίτας, κατά το ιερόν Ευαγγέλιον, έδωκαν το αλληγορούμενον ¨αργύριόν των¨, διά των θείων συγγραμμάτων, υποτυπώσεων και αποφθεγμάτων όπως, αποκτώντες την γνώσιν των αρετών και παθών και ακολουθούντες τα παραδείγματα αυτών, διεγερθώμεν ως εξ ύπνου εις την ζήλωσιν αυτών και εις την εργασίαν τής κατ' αρετήν τελειότητος. Εντεύθεν δε, οδηγούμενοι υπό του παναγίου και φωτιστικού πνεύματος, ανακαλύψωμεν τα βάθη της ηθικής φιλοσοφίας, εκκλίνοντες των εξ ίσου πεπλανημένων οδών της υπερβολής και ελλείψεως, ήτοι τας σατανικάς ακρότητας, εις τας οποίας διολισθαίνουν οι εστερημένοι του φωτός της διακρίσεως, εξ υπερηφανείας. [...]".

Αντιγράφουμε -χάριν ενδεχόμενης ωφέλειας- και ορισμένα αποφθέγματα εκ του Γεροντικού: 

* Έλεγεν ο Αββάς Ιωάννης ότι φυλακή εστί, το καθίσαι εν τω κελλίω και μνημονεύειν του Θεού πάντοτε - και τούτο εστί το, εν φυλακή ήμην και ήλθετε προς με. 

* Είπε πάλιν: τις ισχυρός ως ο λεών; και διά την κοιλίαν αυτού εμπίπτει εις παγίδα και όλη η ισχύς αυτού ταπεινούται. 

* Είπεν ο Αββάς Ποιμήν των Αββά Ιωσήφ: ειπέ μοι πώς γένωμαι μοναχός; και είπεν: ει θέλεις ευρείν ανάπαυσιν και ώδε και εκεί, επί παντί πράγματι λέγε: εγώ τις ειμί; και μη κρίνης τινά.  

* Είπεν ο Αββάς Ιάκωβος, ότι μείζόν εστίν το ξενητεύσαι παρά το ξενοδοχείν. 

* Είπεν ο Αββάς Ποιμήν, ότι το φυλάσσειν, και εαυτώ προσέχειν και η διάκρισις, αι τρεις αύται αρεταί, οδηγοί εισί της ψυχής. 

* Είπε πάλιν: το πένθος διπλούν εστί - εργάζεται και φυλάσσει. 

* Είπε πάλιν: αρχή κακών εστίν ο περισπασμός. 

* Είπε πάλιν ο Αββάς Ποιμήν, ότι εάν ποιήση άνθρωπος καινόν ουρανόν και καινήν γην, ου δύναται αμεριμνήσαι. 

* Είπε πάλιν, ότι ο άνθρωπος δέεται της ταπεινοφροσύνης και του φόβου του Θεού, ώσπερ της πνοής της εκπορευομένης εκ της ρινός αυτού.

* Είπεν ο Αββάς Σισώης: ζήτει τον Θεόν και μη ζήτει πού κατοικεί. 

* Είπεν ο Αββάς Σεραπίων, ότι ώσπερ οι στρατιώται του βασιλέως ου τολμώσιν ιστάμενοι έμπροσθεν αυτού δεξιά ή αριστερά προσέχειν, ούτω και ο άνθρωπος, εάν ίσταται ενώπιον του θεού και προσέχη ενώπιον αυτού εν φόβω πάση ώρα, ουδέν του εχθρού δύναται αυτόν εκφοβήσαι. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: