e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 19 Ιουνίου 2016

Feast of Pentecost: A Concelebration of Unity [video]


The Holy and Great Council of the Orthodox Church opens today with a concelebration of the Divine Liturgy for the Feast of Pentecost by the Primates of the Orthodox autocephalous Churches.


HOMILY
BY HIS ALL-HOLINESS
ECUMENICAL PATRIARCH BARTHOLOMEW
CHAIRMAN OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL OF THE ORTHODOX CHURCH
AT THE CONCELEBRATION OF THE DIVINE LITURGY
IN THE METROPOLITAN CHURCH
OF ST. MINAS IN HERAKLION, CRETE
WITH THEIR BEATITUDES
​THE PRIMATES OF THE HOLY ORTHODOX CHURCHES

(Sunday of Pentecost, June 19, 2016)

Your Beatitudes, Holy Brother Primates of the local Orthodox Churches, Theodoros of Alexandria, John of Antioch, Theophilos of Jerusalem, Kirill of Moscow, Irinej of Belgrade, Daniel of Bucharest, Neophyte of Bulgaria, Ilia of Georgia, Chrysostomos of Cyprus, Ieronymos of Athens, Sawa of Warsaw, Anastasios of Tirana, and Rastislav of Prešov, together with Your honorable delegations,

Your Excellency Mr. President of the Hellenic Republic,

Your Eminence Archbishop Irenaios of Crete, together with the Most Reverend and beloved brothers who, together with you, comprise the Holy Eparchial Synod of the Church of Crete,

Most Reverend and Right Reverend holy brothers,

Blessed Orthodox Clergy and Laity from all across the world,

A joyful day has now dawned, in which we celebrate the historic manifestation of the institution of the Church, which is constituted by the Holy Spirit, and we Orthodox brothers, who represent all the local Orthodox Autocephalous Churches, have gathered together in a liturgical assembly, so that we may carry out the duty and responsibility of the one Orthodox Church to the people and to the world today, by convening our Holy and Great Council.

Today is a day of unity, as we are all united in the faith and the sacraments through our liturgical gathering in one place and have come together “in the breaking of the Bread.” The Holy Eucharist truly reaffirms the unity and catholicity of our Orthodox Church.

The event of Pentecost, which took place in Jerusalem, marked the Church’s starting point in its historical journey and laid the foundations for the sanctification of human history in its entirety. The Apostles and the three thousands Christians who were baptized by them at that time comprised the first Church, which is a theanthropic reality of Christ, present in all of its members. Today, we, too, are filled with the same inspiration from the tongues of fire – from the Holy Spirit – and we are one Church, one body, even though we come from different ethnic, linguistic, and cultural traditions. Christ the God-man, the “firstborn among many brethren” (cf. Rom. 8:29), is present in each of our members.

Today, the fulfillment of the purpose of Divine Economy in its totality is taking place. Because, at Pentecost and after Pentecost, “God’s love has been poured into our hearts through the Holy Spirit” (Rom. 5:5). There is one Christ and we are all His joints and members: “All these are inspired by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as he wills” (1 Cor. 12:11).

Through our distinctness, each Orthodox Church, as well as every faithful Orthodox Christian, are joined to one body, each with his own gifts, over which we should not look to others with suspicion or anger, but rejoice as if they were our own: “The treasure that my brother acquires … I possess also,” proclaims Macarius of Egypt (Spiritual Homilies 3, 2, ΒΕΠΕΣ [Library of Greek Fathers and Ecclesiastical Authors], 41, p. 156).

Every local Orthodox Church has its own treasure and offers it to Christ. The eye cannot say to the hand “I have no need of you,” nor again the head to the feet. Within the Church, there is no individual local Church that does not hold significance in its own right, so as to enable the One, Holy, Catholic, and Apostolic Church not to be in need of each and every one of its members, nor can one member exist independently and absolutely sovereign, as is being attempted by those outside of the Church; especially during these last days. The Orthodox Church Militant, most honorable brothers, which is present on earth, perpetually continues the “upper room” of Pentecost, our local Churches, which are represented by all of us here today. We represent the mystical body of Christ, which extends unto the ages and delivers the human race from manifold suffering and impasses, and we are united with the Church Triumphant, fulfilling God’s dispensation and unifying the earthly with the heavenly (see the Kontakion of the feast of the Ascension). This is precisely the mission of our Orthodox Church.

At the same time, today is a day of crying out to the gracious Paraclete to come and abide in us and keep us in Its Truth and Its sanctification, as stated by our Lord during his agonizing prayer in the Garden of Gethsemane. This entreaty of our Lord, which is fulfilled here on this great day of Pentecost, is and remains the primary request of all humanity in a divided world that is full of strife, and which thirsts for unity, on behalf of which the Son of God gave up Himself so that all of us may have life, and that we may have it more abundantly.

Our Orthodox Church has the supreme gift and blessing of possessing the treasure of truth and preserving intact the gift of the All-Holy Spirit, which “has filled the whole world” (Wis. 1:7), and it is obliged to give the contemporary world a testimony of love and unity, and to reveal the hidden hope that lies within it. Of course, we do not boast over the truth of our Church. We sense its singular splendor, but also our own personal weakness and unworthiness. However, this is not enough when it remains on a theoretical level. It behooves a response on the practical level, where, unfortunately, we are greatly lacking.

The Lord began His preaching to the world by calling on the people to repent. The work of a Christian throughout the duration of his life is repentance. We, the leaders of the Church, especially, are obliged to provide a good example and embrace the entirety of the truth which we have received; because our opponent tries to scatter misguided ideas in our hearts which negate the truth of our faith. Those fellow men and women of ours who are misled about the truth spread these misguided ideas, which appear novel and worthy of attention, and often manage to lure away a good amount of faithful through the repeated skillful presentation of these ideas. For this reason, we Bishops ought to gather together to discuss the matters that are confronting the Orthodox Church at different times and throughout the world, so as to adopt the appropriate measures to protect the faithful from the prevailing errors. Especially in our time, there is a very large number of errors that are circulating, and the arguments used by the deceivers are particularly sophisticated, which means that a coordinated effort on the part of the shepherds of the Orthodox Church is required in order to inform the faithful. The number of religious factions that are attempting to lead the Orthodox faithful astray are in the hundreds. The discussions and exchange of related experiences on the manner in which to counter the methods of the aforementioned organizations during the Council will have much to offer to the Orthodox Church.

The Lord of the Orthodox Church, Who is “the same yesterday, today and forever,” worked with us so that we could reach today’s historic moment of the Holy and Great Council, this liturgical Gathering, and communion from one Common Cup. Regardless of our different opinions, we Orthodox Christians ought to point out that the only road on our course in this world is unity. Of course, this road demands a living sacrifice, much work, and is achieved after great struggle. It is certain that this Council of ours will contribute towards this direction by creating a climate of mutual trust and understanding through our meeting in the Holy Spirit and through an edifying and sincere dialogue.

The unity of the Orthodox Church and its faithful represents our mission. It is followed by the testimony of our Church, so that the world may see “its good works” – our good works – shining brightly, be refreshed, and glorify “our Father who is in heaven.” Our ecclesial unity does not take on the form of a federation, nor does it stem from the congregating around some mortal figure. It proceeds from and is made complete by our common faith, which is synonymous with salvation, with eternal life. “And this is eternal life,” to know the Father and Him whom He sent, Jesus Christ, the King of kings and Lord of lords, as he is depicted in our Orthodox Iconography as well.

Your Beatitudes, Holy brethren,

Your Excellency Mr. President of the Hellenic Republic,

Blessed Orthodox Christians, clergy, monastics, and people everywhere under the heavens,

We are convinced – and we proclaim at this historic moment from the altar of the Metropolitan Cathedral of the Island of Crete, which is an extension of the one belonging to the Holy and Great Church of Christ, the church of the Haghia Sophia (Holy Wisdom), Haghia Irene (Holy Peace), and Haghia Dynamis (Holy Might); that is, the Holy Synthrone of John Chrysostom, Gregory the Theologian, and Photios the Great – that only in unity and by living out our Orthodoxy as an experience of faith and life is it possible to navigate through the modern world’s dramatic history and give a testimony of salvation to those both near and far.

Setting aside the problems that arise from our different ethnic backgrounds, we beseech the descent of the Paraclete upon all of us as well, so that illuminated by Him – by the “Light and Life, and living fountain of reason; by the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding … the Spirit of sovereignty and the Spirit that expiates sins; the God Who deifies” (cf. sticheron for the vespers of Pentecost) – we may issue a message of truth, genuineness, and hope all across today’s world, which thirsts, and our Churches as an institution and we as persons may reaffirm that we are precious vessels.

The Holy Spirit unites us in the Church through the “bond of perfection” and love, and is expressed and borne witness to by the persons of the Holy Trinity, which is of one nature, but reveals itself in three persons. Similarly, the Orthodox Church is One, but reveals itself in the world through its individual local vines, which are unbreakably and indivisibly attached to one – to one Church, to one body.

Brothers, fathers and children, today the totality of our Holy Orthodox Church is represented here in Crete: “we have seen the true light; we have received the heavenly Spirit; we have found the true faith, worshipping the undivided Trinity, for the Trinity has saved us.” Therefore, we bless the Lord of Mercy and Compassions, and every supplication with one voice and one heart, for He is “the source of our existence, our breath, our understanding, our knowledge of God, the Holy Spirit and the Father Who is without beginning, and His only begotten Son … the One Who gave us to comprehend the beauty of heaven, the sun in its course, the orb of the moon, the order of the stars and the harmony and different movements that prevail among them … the turning hours, the changing seasons, the flowing air, the cycle of years … our hope of gaining the heavenly kingdom, equality of honor with the angels, the contemplation of glory.”

To this All-Holy Spirit, which brings to perfection all good things, and today’s concelebration, and the testimony of our Orthodox Church to the entire world in and through this Holy and Great Council of ours, to It, together with the Father and the Son, do we dutifully offer praise, now and forever, and unto the ages of ages. Amen.ПРОПОВЕДЬ 
ЕГО БОЖЕСТВЕННЕЙШЕГО ВСЕСВЯТЕЙШЕСТВА
ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХА ВАРФОЛОМЕЯ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СВЯТОГО И ВЕЛИКОГО
СОБОРА
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ,
НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В СВЯЩЕННОМ МИТРОПОЛИЧЕМ ХРАМЕ
СВЯТОГО МИНЫ В ИРАКЛИОНЕ НА КРИТЕ
В СОСЛУЖЕНИИ С БЛАЖЕННЕЙШИМИ 
ПРЕДСТОЯТЕЛЯМИ 
​СВЯТЕЙШИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ    

(Неделя Пятидесятницы, 19 июня 2016 года)

***

Блаженнейшие и Святейшие братья Предстоятели поместных Православных Церквей Александрийской, к. Феодор, Антиохийской, к. Иоанн, Иерусалимской, к. Феофил, Московской, к. Кирилл, Белградской, к. Ириней, Бухарестской, к. Даниил, Софийской, к. Неофит, Грузинской, к. Илия, Кипрской, к. Хризостом, Афинской, к. Иероним, Варшавской, к. Савва, Тиранской, к. Анастасий, Прешовской, к. Ростислав с честными Вашими  сопровождающими, 

Ваше Превосходительство, г-н Президент Греческой Республики,

Преосвященнейший Архиепископ Критский, господин Ириней и Ваши Преосвященства и возлюбленные братья, составляющие Священный Епархиальный Синод Критской Церкви,

Священнейшие и Боговозлюбленные святые братья, 

Благословенный по всему миру Православный клир и народ, 

Ныне настал радостный день, когда мы празднуем историческое появление института Церкви, собранной Святым Духом, и встречаемся все мы, Православные братья, представители всех поместных Православных Автокефальных Церквей, в литургическом собрании, дабы исполнить  долг и обязанность единой Православной Церкви перед миром и современным человеком, созывая наш Святой и Великий Собор.

Сегодняшний день – день единства, ибо все мы соединены в вере и таинствах нашим общим литургическим собранием и встречей «в преломлении Хлеба». Божественная Литургия подлинным образом выявляет единство и соборность нашей Православной Церкви.

Событие Пятидесятницы, свершившееся в Иерусалиме, ознаменовало собой отправную точку исторического поприща Церкви и заложило основы для освящения всей человеческой истории. Апостолы и крестившиеся от них три тысячи христиан стали первой Церковью, которая есть богочеловеческая реальность Христа, присутствующая во всех её членах. Сегодня и мы исполнены тем же вдохновением огненных языков Всесвятого Духа, и составляет одну Церковь, единое тело, хотя происходим из различных национальных, языков и культурных традиций. Богочеловек Христос, «первородный между многими братьями» (Рим. 8,29) присутствует во удах каждого из нас.

Сегодня происходит свершение всей цели Божественного смотрения. Ибо, как в день Пятидесятницы, так и после него, «любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым» (Рим. 5,5). Един Христос, и все мы являемся сочленениями и членами Его: «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12,11).

При всех наших различиях, каждая Православная Церковь и каждый православный верующий, все мы соединены в одно тело, каждый со своими дарами, которым мы не должны завидовать, видя их у других, но радоваться как своим собственным: «Сокровище, которым обладает брат мой... владею и я», ­– утверждает преп. Макарий Египетский («Духовные Беседы». Беседа 3.2. ΒΕΠΕΣ Т. 41, С. 156). 

Всякая поместная Православная Церковь обладает своим сокровищем, принося его Христу. Глаза не могут сказать рукам: «нет нужды в вас», равно как и голова – ногам. Внутри Церкви не существует такой поместной Церкви, которая не имела бы значения, равно как и Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь не может не нуждаться в каждом из своих членов, и каждый отдельный член не существует самостоятельно и независимо от неё, чего добиваются нецерковные элементы в эти апокалиптические времена. Воинствующая в мире, Православная Церковь вечно продолжает извечную горницу Пятидесятницы, олицетворяемую нашими поместными Церквями, которые сегодня представляем все мы, честнейшие братья. Мы составляем мистическое тело Христово, продолжающееся в веках и избавляющее человеческий род от различного рода мучений и безысходности, и соединяемся с Небесной Церковью, исполняя Божественное смотрение и «яже на земли соединяя небесным» (кондак Вознесения). Именно таковой является миссия нашей Православной Церкви.

Вместе с этим, сегодняшний день есть день взывания к благому Утешителю, чтобы Он «пришёл и вселился в нас», соблюдая нас в Его Истине и в Своём Освящении, согласно молитве Господа нашего, в агонии принесённой в Гефсиманском саду. Это Господнее прошение, исполняющееся в сей великий день Пятидесятницы, есть и останется первейшим все-человеческим прошением в разделённом и конфликтующем мире, жаждущем единства, за которое Сын Божий предал Себя, дабы все мы имели жизнь и имели с избытком.

Наша Православная Церковь, обладая величайшим даром и благословением ­– владения сокровищем истины и хранения в целостности даров Святого Духа, «наполняющего вселенную» (Прем. Сол. 1,7), ­– должна дать современному миру свидетельство любви и единства, открывая таящуюся в нём надежду. Конечно, мы не превозносимся истинностью нашей Церкви, но чувствуем ее уникальное величие, и вместе и свою немощь и недостойнство. Тем не менее, это не должно оставаться лишь на теоретическом уровне. Необходим ответ на уровне жизни, где у нас, к сожалению, не достаёт многого.

Господь начал свою проповедь в мире призывом людей к покаянию. И дело христианина на всем протяжении его жизни –покаяние. В особенности и мы, предводители Церкви, должны дать добрый пример и проникнуться незыблемой истиной, переданной нам. Поскольку супротивник наш стремится посеять в наших сердцах ложные идеи, опровергающие истину нашей веры. Эти ложные воззрения, инновационные и достойные внимания, назойливо распространяют среди верующих, по чрезмерному рвению, наши собратья, заблуждающиеся в вопросах истины, кому нередко удаётся своей умелой пропагандой совратить большое число верующих. По этой причине, нам, Епископам, надлежит собраться, чтобы обсудить вопросы, с которыми всякий раз и повсюду сталкивается Православная Церковь, дабы принять подобающие меры ради защиты верующих от возобладавших заблуждений. Большое количество заблуждений, которые циркулируют особенно в наше время, и изощрённые аргументы, используемые зачинщиками, требуют от пастырей Православной Церкви скоординированных усилий, чтобы предостеречь верующий народ. Сотнями появляются на свет секты и парарелигиозные организации, стремящиеся привлечь православных верующих. Соборные обсуждения и обмен соответствующим опытом в противостоянии методам этих организаций способны принести большую пользу Православной Церкви. 

«Вчера и сегодня и во веки тот же» Господь Православной Церкви содействовал тому, чтобы сегодня достигли сего исторического момента Святого и Великого Собора, этого литургического собрания и причащения единой Святой Чаше. В независимости от наших различных взглядов, мы, Православные, должны ознаменовать собою, что единственный путь нашего поприща в мире – это единство. Конечно, путь этот требует жизненной жертвы, многого труда и достигается тяжёлым подвигом. Несомненно, сей Собор наш внесёт свой вклад в этом направлении, через организацию во Святом Духе совещаний, конструктивного и искреннего диалога, и создание атмосферы взаимного доверия и понимания.

Единство Православной Церкви и верующих является нашей миссией. Свидетельство нашей Церкви продолжается, дабы мир увидел её сияющей «добрыми делами ее», собственными нашим делами, и, умиротворившись, прославил «Отца нашего иже еси на небесех». Наше церковное единство не носит характер некоей федерации, и не исходит от сплочения вокруг некой человеческой личности, но проистекает и совершается из общей веры нашей, отождествляемой со спасением и вечной жизнью. «Сия же есть жизнь вечная», да знаем Отца и посланного Им Иисуса Христа, Царя царствующих и Господа господствующих, каковым Он изображается нашей Православной Иконографией.

Блаженнейшие и Святейшие братья,

Ваше Превосходительство г-н Президент Греческой Республики,

Благословенные Православные, духовенство, монашеские чины и народ повсюду в поднебесной!

___________

Мы с уверенностью заявляем в этот исторический момент из алтаря Митрополичьего Храма Великого острова Крит, который является продолжением Святой и Христовой Великой Церкви – Храма Божией Премудрости и Мира и Силы, который был сопрестольем Священного Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Святого Фотия Великого, что только в единстве, живя Православие наше как опыт веры и жизни, сможем мы пройти поприще драматической истории современного мира и дать спасительное свидетельство и дальним, и ближним.

Отодвигая проблемы, вытекающие из различия этнических наших происхождений, мы молимся о нисшествии Утешителя на всех нас, чтобы мы, озарённые Тем, Кто есть «Свет и живот источник умный, Дух премудрости и разума… обладаяй и очищаяй прегрешения Бог и боготворяй» (см. Стихира на Вечерни Пятидесятницы), обратились с посланием истины, подлинности и надежды ко всему жаждущему современному миру и провозгласить Церкви наши как институт и себя как личности, будучи сосудом честным.

Святой Дух единит нас в Церкви «совершителем союза» –любовью, которую выражают и о которой свидетельствуют Лица Святой Троицы, которая, будучи Единой по сущности, открывается в Троице Лиц. Таким образом, по аналогии, Православная Церковь ­– Едина, и она открывается миру через поместные ответвления свои, которые собираются неразлучно и нераздельно воедино, в одну Церковь, в одно тело.

Братья, отцы и чада, сегодня на Крите представлена наша Святая Православная Церковь целиком: «видехом свет истинный, прияхом Духа небеснаго, обретохом веру истинну, нераздельней Троице поклоняемся, та бо нас спасла есть». Мы благословляем, таким образом, едиными устами и единым сердцем Господа Милости и Щедрот и всякого утешения, ибо от Него же «подобает нам всем быть, воздыхать, думать, познавать Бога Духа Святого и Безначального Отца и Сына Его Единородного…   помышлять доброту небес, солнца путь, луны круг, звезд же благолепоту, и во всем этом благолепие же и разнообразное движение… помышлять часов чередование, времен и ветров изменение, времен годичных круговращение…  чаяти царства небесного, ангельского равночестия, славы Боговидения».

Сему же Духу Святому, Который есть свершение всего благого и сегодняшнего сослужения и свидетельства в нашем Святом и Великом Соборе и через него нашей Православной Церкви всему миру, – Ему же хвалу, со Отцом и Сыном подобающе приносим, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь.Homélie
de Sa toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomaios,
président du saint et grand Concile de l’Église orthodoxe,
lors de la divine liturgie célébrée en l’église métropolitaine Saint-Minas d’Héraklion
en concélébration avec Leurs Béatitudes les Primats
des très-saintes Églises orthodoxes autocéphales

(Dimanche de Pentecôte, 19 juin.)

Béatitudes très-saints frères Primats des Églises orthodoxes locales, Théodore d’Alexandrie, Jean d’Antioche, Théophile de Jérusalem, Cyrille de Moscou, Irénée de Belgrade, Daniel de Bucarest, Néophyte de Sofia, Elie de Géorgie, Chrysostome de Chypre, Jérôme d’Athènes, Sava de Varsovie, Anastase de Tirana, Rastislav de Presov, et les vénérables membres des délégations qui vous accompagnent,

Monsieur le Président de la République,

Éminence Archevêque Irénée, entouré des bien-aimés frères, Leurs Éminences les membres du saint-synode provincial de l’Église de Crète,

Éminences et Excellences saints frères,

Clergé et Peuple orthodoxes bénis partout sur terre, 

Aujourd’hui s’est levé un jour joyeux, où nous célébrons la manifestation historique de l’institution de l’Église que l’Esprit très-saint rassemble tout entière. Tous les frères orthodoxes représentant les Églises autocéphales locales, nous sommes réunis en assemblée liturgique pour accomplir le devoir et la tâche incombant à l’Église orthodoxe Une envers le monde et nos contemporains, en convoquant notre saint et grand Concile.

Aujourd’hui c’est un jour d’unité, étant tous unis dans la foi et les sacrements, grâce à notre assemblée liturgique en un même lieu et notre rencontre « dans la fraction du Pain ». La divine Eucharistie confirme vraiment l’unité et la catholicité de notre Église orthodoxe.

La Pentecôte, qui a eu lieu à Jérusalem, fut l’événement marquant le début du parcours historique de l’Église et posa les fondements pour la sanctification de l’histoire de l’humanité. Les Apôtres et les trois-mille chrétiens baptisés par eux en ce temps ont constitué la première Église qui est une réalité divino-humaine du Christ présente dans tous ses membres. Aujourd’hui, nous sommes aussi comblés par le très-saint Esprit de ce même souffle de langues de feu ; nous sommes une Église, un corps, bien qu’issus de traditions nationales, linguistiques et culturelles différentes. Christ Dieu-homme, « le premier-né d’une multitude de frères » (Rm 8, 29), est présent en chacun de nous, ses membres.

Aujourd’hui, le plan entier de la divine économie est accompli. Car, dans et après la Pentecôte « l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit saint » (Rm 5, 5). Le Christ est Un et nous en sommes tous les articulations et les membres : « Mais tout cela, c’est l’unique et même Esprit qui le met en œuvre, accordant à chacun des dons personnels divers, comme il veut » (I Co 12, 11).

Dans notre diversité, chaque Église orthodoxe, mais aussi chaque croyant, sommes unis en un corps, possédant chacun ses propres charismes ; charismes qu’il ne faut pas envier chez les autres, mais nous en réjouir comme s’ils étaient les nôtres : « Le trésor que mon frère acquiert (…) je le possède aussi », affirme Macaire l’Égypte (Homélies spirituelles 3, 2, ΒΕΠΕΣ, 41, 156).

Chaque Église orthodoxe locale possède son propre trésor et l’offre au Christ. Les yeux ne peuvent pas dire aux mains, ni la tête aux pieds : « nous n’avons pas besoin de vous ». Au sein de l’Église, il n’y a pas d’Église locale qui n’aurait son importance, de sorte que l’Église une, sainte, catholique et apostolique n’ait pas besoin de chacun de ses membres ni qu’aucun membre n’existe de manière autonome et indépendante, comme ceux du dehors tentent de le faire, notamment en ces temps apocalyptiques. L’Église orthodoxe militant dans le monde perpétue la « chambre haute » de la Pentecôte que sont nos Églises locales que nous tous, très-vénérables frères, représentons ici aujourd’hui. Nous composons le corps mystique du Christ, prolongé dans le siècle et délestant le genre humain des tourments multiples et sans issue. Nous nous conformons au plan de l’économie de Dieu, à l’œuvre du salut accomplie en notre faveur, unissant les cieux et la terre (cf. Kontakion de l’Ascension). C’est là que réside précisément la mission de notre Église orthodoxe.

Aujourd’hui, c’est aussi un jour de cri vers le Paraclet de bonté le suppliant de venir et demeurer en nous, nous garder dans Sa vérité et Sa sanctification, selon la prière douloureuse du Seigneur dans le jardin de Gethsémani. Cette demande dominicale – accomplie ici en ce jour de la solennité de Pentecôte – est et reste la demande primordiale de l’humanité dans un monde divisé et entre-déchiré en quête d’unité pour laquelle le Fils de Dieu s’est livré pour que nous ayons la vie et que nous l’ayons en abondance.

Ayant été gratifiée de la bénédiction suprême de posséder le trésor de vérité et de sauvegarder intégralement le don du très-saint Esprit « qui remplit la terre » (Sg 1, 7), notre Église orthodoxe doit livrer au monde un témoignage d’amour et d’unité, lui révéler l’espérance gardée comme un trésor secret. Certes, nous ne nous flattons pas de la vérité de notre Église. Nous ressentons sa majesté unique, mais aussi notre faiblesse et incapacité personnelle. Pourtant, ce n’est pas suffisant si cela reste au niveau théorique. Cela exige de nous y conformer au niveau du vécu, sur lequel force est de constater que malheureusement nous sommes très en retard.

Le Seigneur commença sa prédication dans le monde en invitant les hommes au repentir ; et la tâche du chrétien est de faire pénitence sa vie durant. Nous, les dirigeants de l’Église, devons tout spécialement donner le bon exemple et embrasser intégralement la vérité reçue. Car notre adversaire cherche à semer dans nos cœurs de fausses idées censées réfuter la vérité de notre foi. Ces idées erronées – qui se veulent modernistes et dignes d’attention – que nos semblables égarés loin de la vérité prêchent par excès de zèle et répètent habilement parmi les fidèles – parviennent souvent à séduire bon nombre d’entre eux. Dès lors, nous les évêques devons nous réunir pour délibérer de ces questions, auxquelles l’Église orthodoxe est parfois et en divers lieux confrontée, de sorte à prendre les mesures appropriées pour protéger les croyants contre les aberrations existantes. La multitude d’erreurs qui sont aujourd’hui colportées et l’argumentation très élaborée utilisée par leurs instigateurs astreignent les pasteurs de l’Église orthodoxe à un effort concerté pour informer le peuple fidèle. Ce sont par centaines que les sectes religieuses et organisations affiliées cherchent à entraîner les croyants orthodoxes. Les délibérations conciliaires et l’expérience partagée sur la façon de contrecarrer les méthodes de ces organisations profiteront énormément à l’Église orthodoxe.

Le Seigneur de l’Église qui « est le même, hier, et aujourd’hui, et pour l’éternité » coopéra pour nous permettre de parvenir à ce moment historique du saint et grand Concile, à cette assemblée liturgique et à la communion au calice commun. Sans égard pour nos différences de vues, nous Orthodoxes devons souligner que l’unique voie de notre cheminement dans le monde c’est l’unité. Certes, cette voie exige un sacrifice vivant, beaucoup de labeur et il faut durement lutter pour ne pas s’en écarter. Il est certain que notre Concile contribuera dans cette direction, établissant – par la consultation en l’Esprit saint, et le dialogue constructif et franc – un climat de confiance et de compréhension mutuelle.

Notre mission, c’est l’unité de l’Église orthodoxe et de ses fidèles. Vient ensuite le témoignage de notre Église pour que le monde voie briller « ses bonnes œuvres », nos ouvrages, qu’il soit réconforté et rende gloire à « notre Père qui est aux cieux ». Notre unité ecclésiale n’est pas une quelconque forme fédérative, ni ne résulte d’un ralliement autour d’une personne. Elle émane de notre foi commune et s’y accomplit, foi qui est identique au salut et à la vie éternelle. « Or c’est ici la vie éternelle » connaître le Père et Celui qui envoya Jésus Christ, le Roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui dominent, tel que représenté dans notre iconographie orthodoxe.

Béatitudes très-saints frères,
Monsieur le Président de la République Hellénique,
Orthodoxes bénis, clergé, ordres monastiques et peuple partout sur terre,

Nous sommes certains et nous déclarons en ce moment historique depuis l’autel de l’église métropolitaine de la Grande-Île de Crète – qui est un prolongement de celle de la sainte Grande Église du Christ : l’église de la Sagesse, de la Paix et de la Puissance divine, c’est-à-dire le saint synthronon de Jean Chrysostome, Grégoire le Théologien et Photius le Grand – que ce n’est qu’en restant unis et vivant notre Orthodoxie en tant qu’expérience de foi et de vie, que nous serons en mesure de traverser l’histoire dramatique du monde contemporain et de témoigner du salut devant ceux qui sont près et ceux qui sont loin. 

Mettant de côté les problèmes causés par notre origine ethnique différente, nous implorons le Paraclet de descendre aussi sur nous tous, afin qu’éclairés par Lui qui est « Lumière et Vie et Source spirituelle vivante, Esprit de sagesse, Esprit d’intelligence (…) Esprit souverain, purifiant les péchés, Dieu et déifiant » (cf. Stichère de Pentecôte) nous portions au monde entier qui en a soif un message de vérité, de pureté et d’espérance ; afin que nous proclamions que nos Églises en tant qu’institution et nous en tant que personnes en sommes les réceptacles sacrés.

Le saint Esprit nous unit à l’Église par le « lien de la perfection », l’amour, exprimé et avéré par les personnes de la sainte Trinité qui, tout en étant une par nature, se révèle en Trois Personnes. De même, par analogie, étant Une, l’Église orthodoxe est révélée dans le monde par ses plants locaux liés entre eux pour former un tout, une Église, un corps. 

Frères, pères et enfants, aujourd’hui, notre sainte Église orthodoxe, tout entière représentée ici en Crète, s’écrie : « Nous avons vu la lumière véritable, nous avons reçu l’Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi en adorant l’indivisible Trinité, car c’est elle qui nous a sauvés. » D’une seule voix et d’un seul cœur, nous bénissons le Seigneur de miséricorde, de compassion et de toute consolation. Car de Lui « nous avons tous l’être, le souffle, l’intelligence, la connaissance de Dieu – le très Saint-Esprit, le Père éternel et son Fils unique-engendré – pour comprendre la beauté du ciel, le parcours du soleil, le cycle de la lune, le bon ordre des étoiles, ainsi que l’harmonie régissant leur mouvement (…) comprendre aussi la succession des heures, les changements de saisons, des vents, des années, des époques (…) espérer gagner le Royaume de cieux, égaler les Anges, contempler la gloire ».


Car, au tout-saint Esprit appartiennent la mystagogie des bienfaits et de la concélébration d’aujourd’hui, ainsi que le témoignage – en Concile et par le Concile – livré au monde ; et c’est à Lui que nous offrons notre chant, comme il convient, avec le Père et le Fils, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.

Δεν υπάρχουν σχόλια: