e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018

Νέας Κρήνης Ιουστίνος προς Οικουμενικό Πατριάρχη: «Στηρίζομε τη μεγάλη Σας προσπάθεια για την εφαρμογή των Ιερών Κανόνων» (video)[Φωτογραφίες: Οικουμενικό Πατριαρχείο]
Την Κυριακή 4η Νοεμβρίου 2018, η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, στο Φανάρι.

Στη Θεία Λειτουργία, στην οποία κανονικότατα στα Δίπτυχα μνημονεύθηκε, μαζί με τους λοιπούς Προκαθημένους, και ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος, συμμετείχαν πολλοί προσκυνητές από την Ελλάδα, με πλέον σημαντική και σημειολογική την παρουσία του...

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου, επικεφαλής ομίλου νέων που διακονούν στο έργο της Μητροπόλεώς του.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος κ. Ιουστίνος προσεφώνησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη με θερμούς λόγους αγάπης και υιϊκής αφοσιώσεως, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στις προσπάθειες που αυτό καταβάλλει ανά την οικουμένη για την εφαρμογή των Ιερών Κανόνων της Εκκλησίας.

Η προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς ανήκει στις λεγόμενες «Νέες Χώρες», οι οποίες πνευματικώς υπάγονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά η διοίκησή τους ανατέθηκε επιτροπικώς στην Εκκλησία της Ελλάδος με τον Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο του 1928.

Είναι προφανές, ότι η ξεκάθαρη τοποθέτηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου, με αφορμή το τρέχον εκκλησιαστικό ζήτημα της Ουκρανίας, υπέρ των δικαίων και προνομίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που δεν είναι υπόθεση «αυθαιρεσίας και κυριαρχίας», αλλά απορρέουν από Ιερούς Κανόνες των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων, προμηνύει την στάση που πρόκειται να πάρει επισήμως για το ζήτημα η Εκκλησία της Ελλάδος, η απόφαση της οποίας αναμένεται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον από οποιασδήποτε άλλης τοπικής Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας...

Παρατίθεται χαρακτηριστικό απόσπασμα από την προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη:

«(...) Παναγιώτατε, γνωρίζετε καλώς ότι όλοι ημείς, οι οποίοι ευρισκόμεθα εις τας λεγομένας «Νέας Χώρας», αι οποίαι πνευματικώς υπάγονται εις την Υμετέραν πεπνυμένην Σεπτήν Κορυφήν, άπαντες αποδίδομεν τον οφειλόμενον σεβασμόν και την αγάπην εις την Μητέρα Μεγάλην του Χριστού Εκκλησίαν και εις την Υμετέραν Σεπτήν Κορυφήν. (...)

Παναγιώτατε, δι’ ημάς η Κωνσταντινούπολις, το Φανάριον, το Οικουμενικόν μας Πατριαρχείον, αποτελεί το κέντρον της εσωτέρας και βαθυτέρας καρδίας μας. Ουδείς εκ των Ρωμιών δύναται να αντιπαρέλθει την Κωνσταντινούπολιν και τον Πατριάρχην τον Οικουμενικόν. (...)

Όπως πολλάκις έχετε ειπεί, είσθε ολίγοι αλλά είσθε και αμέτρητοι, Παναγιώτατε. Είσθε αμέτρητοι διότι εις τους ώμους σας τους στιβαρούς φέρετε την μεγάλην ευθύνην όλων των Μεγάλων Πατέρων, των Ιεραρχών, των Οσίων, των Ασκητών, οι οποίοι διαχρονικώς ευρίσκοντο υπό την πνευματικήν σκέπην του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Είσθε αμέτρητοι, διότι δεν προσμετράται εις την Ιστορίαν τούτου του τόπου το πλήθος διά των ζώντων, αλλά είναι σύναξις ζώντων και κεκοιμημένων. Τούτο άλλωστε είναι και η Εκκλησία. Είναι Ιερά Σύναξις της Στρατευομένης και της Θριαμβευούσης Εκκλησίας. Υμείς, Παναγιώτατε, ενσαρκώνετε αυτήν την Σύναξιν, την Ιεράν Σύναξιν της Εκκλησίας των Ζώντων και των Κεκοιμημένων. Τοιουτοτρόπως, Υμείς φέρετε την μεγάλην ευθύνην να πορεύεσθε προς τα έσχατα μη λησμονούντες όλην αυτήν την Ιεράν Παρακαταθήκην.

Παναγιώτατε, γνωρίζομεν ότι αι ημέραι, τας οποίας διερχόμεθα, εκκλησιαστικώς είναι ημέραι, θα έλεγον, κρίσιμαι αλλά και συγκλονιστικαί. Διά μίαν ακόμη φοράν, η Μητέρα Εκκλησία, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ο Οικουμενικός Πατριάρχης καλείται όχι να αυθαιρετήσει, αλλά να εφαρμόσει Ιερούς Κανόνας, τους οποίους οι Πατέρες έθεσαν εν Οικουμενικαίς Συνόδοις. Θέλομεν να γνωρίζετε ότι ημείς οι ταπεινοί και ανάξιοι δούλοι σας, αλλά και πνευματικά σας τέκνα, στηρίζομεν την μεγάλην σας προσπάθειαν, ουχί επαναλαμβάνω διά κυριαρχίαν και αυθαιρεσίαν, αλλά διά την εφαρμογήν των Ιερών Κανόνων. Και προσευχόμεθα από τα βάθη της καρδίας μας, ο Θεός να Σας δίδει δύναμιν, υπομονήν και σύνεσιν, την οποίαν έχετε, διά να τελεσφορήσει η υπόθεσις την οποίαν εννοώ.

Παναγιώτατε, την καρδίαν μας Σας προσφέρομεν. Και προσφέρομεν την καρδία μας, διότι Υμείς πρώτος προσεφέρατε εις ημάς την δικήν Σας καρδίαν. Ο Θεός να Σας πολυετεί, να Σας πολυχρονίζει, να Σας δίδει δύναμιν και υγείαν ακλόνητον και σταθηράν, να πορεύεσθε εις την οδόν, την οποίαν επορεύθησαν οι Άγιοι προ Υμών προκάτοχοι και Πατέρες και να είσθε δι’ ημάς φως, φως ιλαρόν, φως χαροποιόν, φως ζωοποιόν, φως παραμυθητικόν, φως, το οποίον θα μας οδηγεί εις το μέγαν Φως, το άκτιστον Φως, που είναι το Φως του Ιησού Χριστού.

Υποβάλλομεν υιϊκά σεβάσματα και βαθυτάτην καλογερικήν μετάνοιαν και ασπαζόμεθα με μεγάλον σεβασμόν την Τιμίαν Δεξιάν Σας».Κυριακή Ε΄ Λουκά, 4.11.2018, στον Ναό της Παναγούλας εν Βανάτω Ζακύνθου


Πρωί Κυριακής Ε΄ Λουκά, 4η Νοεμβρίου 2018, στον ηλιοπερίχυτο Ναό της Παναγούλας Μπανάτου, για την Ευχαριστιακή Σύναξη της ημέρας του Κυρίου, της μιάς των σαββάτων. Εξαιτίας των αλλεπάλληλων σεισμικών δονήσεων της νύχτας, ολίγοι εκλεκτοί προσήλθαν να εκκλησιασθούν!


"Πρωτοκύριακο" 2018 στην Κέρκυρα. Η ανάμνηση του θαύματος του Αγ. Σπυρίδωνος για την απαλλαγή από την πανώλη (1673)


Με την συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 4 Νοεμβρίου  2018  η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος στην πόλη της Κέρκυρας, επί τη αναμνήσει του θαύματος του Αγίου και την απαλλαγή της νήσου από την πανώλη το έτος 1673.

Της λιτανεύσεως προεξήρχαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ναζαρέτ κ. Κυριακός, Βρεσθένης κ. Θεόκλητος, Χόνις και Σαμτρεντίας κ. Σάββας εκ Γεωργίας και ο επιχώριος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος.

Στον σύντομο λόγο του ο κ. Νεκτάριος αναφέρθηκε στις αναρίθμητες ευεργεσίες του Προστάτου της νήσου Αγίου Σπυρίδωνος, ο οποίος προστάτευσε και συνεχίζει να προστατεύει τον λαό της Κέρκυρας. Σήμερα νοσούμε ως Έθνος πνευματικά, εξαιτίας της απομακρύνσεώς μας από τον Θεό. Γι’ αυτήν μας την συμπεριφορά έχουν αποθρασυνθεί και οι γείτονές μας, οι οποίοι διεκδικούν εδάφη της χώρας μας. Αλλά και οι δυτικοί εποφθαλμιούν την Ελλάδα μας, διότι αυτή είναι η κιβωτός της Ορθοδοξίας και  η κοιτίδα του πολιτισμού. Στόχος τους είναι να αποδομήσουν  τις βάσεις που μας κράτησαν όρθιους στο διάβα των αιώνων.

Καταλήγοντας ο Μητροπολίτης Κερκύρας τόνισε ότι η απάντηση σε όλους αυτούς που απεργάζονται την αλλοτρίωσή μας είναι το πλήθος των πιστών που διατρανώνει με όλη του την ψυχή ότι μοναδική του ελπίδα είναι ο Ιησούς Χριστός και απαντοχή του οι Άγιοι της Εκκλησίας μας.

Να σημειωθεί ότι της λιτανεύσεως του Ιερού Λειψάνου, προηγήθηκε η τέλεση της Θείας Λειτουργίας στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Σπυρίδωνος, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού και συνιερουργούντων των Μητροπολιτών Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου, Χόνις και Σαμτρεντίας κ. Σάββα και του επιχώριου Μητροπολίτου  Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου.

Τον Θείο λόγο κήρυξε ο κ. Κυριακός ο οποίος υπογράμμισε ότι το χαριτόβρυτο λείψανο του Αγίου  Σπυρίδωνος αποτελεί πηγή ιαμάτων. Ο Άγιος σύμφωνα με ιστορικές πηγές συνδέεται με την Αγία Γη των Ιεροσολύμων, καθώς παρευρέθη στα εγκαίνια του πανσέπτου Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου στην Αγία πόλη Σιών.

Κλείνοντας ο κ. Κυριακός ευχήθηκε ο Άγιος Σπυρίδων να δίδει την χάρη του σε όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς.
Κυριακή Ε΄ Λουκά, 4.11.2018, στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Στοκχόλμης [πλήρες video]
Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ. 
ΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑΣ κ. ΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΟΡΟΣΤΑΤΗΣΕ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ κ. ΚΛΕΟΠΑΣ.


Οικουμενικός Πατριάρχης: "Την στιγμή που οι εκ βορρά αδελφοί μας ομιλούν για σχίσμα, εμείς ομιλούμε για αγάπη"


Ενημερωτικό Δελτίο
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Οικουμενικός Πατριάρχης: Την στιγμή που οι εκ βορρά αδελφοί μας ομιλούν για σχίσμα, εμείς ομιλούμε για αγάπη 
επεσήμανε σε ομιλία του μετά τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία χοροστάτησε, σήμερα, Κυριακή, 4 Νοεμβρίου, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι 

«Με την αγάπη πορεύεται η Μητέρα Εκκλησία δια μέσου των αιώνων και με αυτή την αγάπη προσπαθεί και τώρα να λύσει το εκκλησιαστικό πρόβλημα της Ουκρανίας. Καθ’ ην στιγμή οι εκ βορρά αδελφοί μας ομιλούν για σχίσμα, εμείς ομιλούμε για αγάπη!», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, υπενθυμίζοντας τους λόγους του επισκόπου Ρώμης Κλήμεντος προς τους Κορινθίους: «Ουδέν βάναυσον εν αγάπη, ουδέν υπερήφανον, αγάπη σχίσματα ουκ έχει, αγάπη ου στασιάζει, αγάπη πάντα ποιεί εν ομονοία. Εν τη αγάπη ετελειώθησαν πάντες οι εκλεκτοί του Θεού. Δίχα αγάπης ουδέν ευάρεστόν έστι τω Θεώ». 

Αφορμή για την αναφορά του Παναγιωτάτου στην προσπάθεια που καταβάλλει η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως για την επίλυση του εκκλησιαστικού προβλήματος στην Ουκρανία και τη θεραπεία των σχισμάτων που δοκιμάζουν επί δεκαετίες την ενότητα της τοπικής Εκκλησίας αποτέλεσε σχετική αποστροφή κατά την προηγηθείσα προσφώνηση του παρισταμένου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνου, ο οποίος εξέφρασε την στήριξή του στις κανονικές ενέργειες της Μητρός Εκκλησίας για τη διευθέτηση του εν λόγω ζητήματος.

«Αναφερθήκατε, μετά παρρησίας», σημείωσε ο Πατριάρχης απευθυνόμενος στον Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, «και στο επίκαιρο πρόβλημα της Ουκρανίας, το οποίον έγινε αφορμή να συγκρουστούμε με την αδελφήν Εκκλησίαν της Ρωσίας, η οποία δυσκολεύεται να κατανοήσει ότι όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο χειραφέτησε τόσους και τόσους λαούς εις τα Βαλκάνια - αποδυναμώθηκε το ίδιο το Πατριαρχείο, αλλά αναγνώρισε το δικαίωμά τους για εσωτερική αυτοδιοίκηση, ανεξαρτησία εκκλησιαστική, Αυτοκεφαλία, και εξέδωκε του σχετικούς Πατριαρχικούς και Συνοδικούς Τόμους συστάσεως και δημιουργίας αυτών των τοπικών Αυτοκεφάλων Εκκλησιών – έτσι και η Μόσχα θα έπρεπε να παραδεχθεί ότι και ο Ουκρανικός λαός, ο οποίος κατά τρόπον όχι ορθόδοξον περιήλθε για μερικούς αιώνας εις την δικαιοδοσίαν της, ή εις την διοίκησίν της για την ακρίβειαν, αυτός ο λαός των σχεδόν πενήντα εκατομμυρίων δικαιούται και αυτός της εκκλησιαστικής του ανεξαρτησίας, της αυτοκεφαλίας, και η Μητέρα Εκκλησία με στοργή και με αγάπη θέλησε να θεραπεύσει το σχίσμα, το οποίο δημιουργήθηκε εκεί, όχι εξ υπαιτιότητός της αλλά εξ υπαιτιότητος άλλων, και να επαναφέρει τους Ουκρανούς Ορθοδόξους αδελφούς μας εις την κανονικότητα και εις την Κοινωνία μετά πασών των Αγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών».

Προηγουμένως, ο Μητροπολίτης Ιουστίνος, ποιμενάρχης μίας εκ των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου στη Β.Ελλάδα, των λεγομένων «Νέων Χωρών», τόνισε ότι οι ημέρες που διερχόμαστε, εκκλησιαστικώς, είναι «ημέρες κρίσιμες αλλά και συγκλονιστικές».

«Για μία ακόμα φορά η Μητέρα Εκκλησία - το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, καλείται όχι να αυθαιρετήσει αλλά να εφαρμόσει Ιερούς Κανόνες, τους οποίους οι Πατέρες έθεσαν εν Οικουμενικές Συνόδοις. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι ημείς, οι ταπεινοί και ανάξιοι δούλοι σας αλλά και πνευματικά σας τέκνα, στηρίζουμε τη μεγάλη σας προσπάθεια, ουχί, επαναλαμβάνω, δια κυριαρχίαν και  αυθαιρεσίαν, αλλά διά την εφαρμογήν των Ιερών Κανόνων. Και προσευχόμεθα από τα βάθη της καρδίας μας ο Θεός να σας δίδει δύναμη, υπομονή και σύνεση, την οποία έχετε, διά να τελεσφορήσει η υπόθεσις».

Τον Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς συνόδευε ομάδα κληρικών και νέων από την εκκλησιαστική επαρχία του που βοηθούν στο έργο της τοπικής Εκκλησίας. Ο Παναγιώτατος ευχήθηκε για άλλη μια φορά, όπως συνηθίζει να εύχεται σε νέους και νέες από την Ελλάδα, να έχουν μια καλή σταδιοδρομία, «να μπορέσετε να μείνετε στην Ελλάδα, να μην αναγκαστείτε να ξενητευτείτε όπως τόσοι άλλοι συνομήλικοί σας, πράγμα το οποίον σημαίνει ότι γίνεται μια “αφαίμαξις” για την Ελλάδα και για το ανθρώπινο δυναμικό της, ενώ αυτή έχει τόση ανάγκη από νέους μορφωμένους, καταρτισμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα διαιωνίσουν την ιστορική παράδοση και τον πολιτισμόν της».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης υποδέχθηκε, μεταξύ άλλων προσκυνητών, και έναν όμιλο εκπαιδευτικών από το ΕΠΑΛ Δράμας που επισκέπτονται την Πόλη, προκειμένου να συνεργαστούν με ένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Τουρκίας. «Αυτού του είδους οι επαφές και οι συνεργασίες μας δίνουν μεγάλη ικανοποίηση διότι ως Οικουμενικό Πατριαρχείο είμεθα πάντοτε υπέρ της καλής γειτονίας και της δημιουργικής συνεργασίας των δύο γειτόνων λαών, της Ελλάδος και της Τουρκίας. Είναι γνωστό αυτό που λέγεται στον λαό μας, ότι τον φίλο σου τον επιλέγεις, τον γείτονά σου δεν τον επιλέγεις. Είναι αυτός που είναι, είναι δίπλα σου και είναι καλύτερα να ζεις αρμονικά και να συνυπάρχεις ειρηνικά μαζί του, παρά να υπάρχουν εκατέρωθεν αντεγκλήσεις και αντιπαραθέσεις, οι οποίες αποβαίνουν επί ζημία αμφοτέρων των πλευρών».