e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Αρχιερατικός Εσπερινός και "ζακυνθινή" Παράκληση προς τον Άγιο Διονύσιο στην πανηγυρίζουσα Μονή Του (18.12.2018)


Εσπέρας 18ης Δεκεμβρίου 2018, στην πανηγυρίζουσα Μονή Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου, στην πόλη της Ζακύνθου, εψάλη εόρτιος Εσπερινός και η κατά παράδοσιν "ζακυνθινή" Παράκληση (δηλ. κατά το ζακύνθιο μουσικό ύφος) ενώπιον του σεπτού Σκηνώματος του Αγίου της Ανεξικακίας, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Διονυσίου Δ΄. Παρέστη στο ιερό Βήμα συμπροσευχόμενος ο Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρά τω αγιάσματι του Αγίου Σεβαστιανού Σαρμασικίου + άλλα νέα εκ Φαναρίου, 18.12.2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 18ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ. 
     Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος. 
     Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἰταλίας.
     Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς - Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἀνεφέρθη εἰς τόν ὀρθόν τρόπον ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων, συνεχάρη τόν κ. Παριζιάνον διά τήν ἐπανεκλογήν αὐτοῦ εἰς τήν θέσιν τοῦ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (RUMVADER - ΣΥΡΚΙ) καί ηὐχήθη ὅπως κατά τό ἐπί θύραις ἔτος αἱ Ἁρμόδιαι Ἀρχαί ἐπιτρέψουν τήν ἀπό ἑπταετίας παρακωλυομένην διαδικασίαν διεξαγωγῆς κοινοτικῶν ἐκλογῶν εἰς τά εὐαγῆ Ἱδρύματα τῆς Ὁμογενείας. 
     Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Παλαμᾶ Τσιλιπάκου, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, καί τῶν Εὐλαβ. Διακόνων κ. κ. Γεωργίου Ἀντωνίου καί Παντελεήμονος Τσαβλίδου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν Fasiolo, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μιχαήλ Ἀνισένκο καί τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Κωνσταντῖνον Σεβτσένκο, ἐπί κεφαλῆς προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων Ἀτταλείας καί Ἀλάγιας. 
- Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν Συμεών Διονυσιάτην καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης καί Πρόεδρον τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Γωγάκου, Μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, καί τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἀναστασίου Ντούρου, Διευθυντοῦ, καί Μαρίας Γιαννέλου, Προϊσταμένης τῆς Ἑστίας. 
- Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Χριστοδούλην καί Πανσέμνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης Δράμας, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς διακονίας αὐτῶν παρά τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Ἄρχοντα Μ. Ρήτορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβυν ἐ.τ., μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Giovanni Pietro Marsegaglia, Ἀρχιτέκτονος, ἐκ Βενετίας. 
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Γεώργιον Ζαββόν, Σύμβουλον ἐπί Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐκ Βρυξελλῶν. 
- Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Παναγιώτην Σκαλτσῆν, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτην Ὑφαντῆν καί Ἠλίαν Εὐαγγέλου, Καθηγητάς ἐν αὐτῇ.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Ἰατρίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Γεωργούλα, ἐκ Βόλου. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Mehmet Arslan, Ὀγκολόγον, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Hüseyin Çağlayan καί Melih Yörü, Σχεδιαστάς, ἐκ Λονδίνου, καί τήν Εὐγεν. κ. Aslıgül Atasagun, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἀπό κοινοῦ διοργανουμένης ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα καί τῆς Ἁγιορειτικῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἑστίας, ἐκθέσεως φωτογραφίας, ὑπό τόν τίτλον “Φῶς ἐκ φωτός, Ἄθως - Βυζάντιο - Οἰκουμένη”, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Δευτέραν, 17ην Δεκεμβρίου.

Στο πρόσωπο του Μητροπολίτου Περεγιασλάβ Αλεξάνδρου η αληθινή Παράδοση της Ουκρανικής Εκκλησίας

Γράφει ο π. ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 


Ο Μητροπολίτης Περεγιασλάβ-Χμελνίτσκυ και Βίσενκυ Αλέξανδρος (Oleksandr Drabinko - Митрополит Александр), ένας από τους δύο ηρωικούς Ιεράρχες της Ουκρανίας που αγνόησαν τα θέλγητρα και τα φόβητρα της Μόσχας και υπήχθησαν στην Κανονικότητα των Αποφάσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο...

Υπήρξε Γραμματέας και στενότατος συνεργάτης ("εξ απορρήτων", όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα) του αοιδίμου Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Βλαδιμήρου, προκατόχου του Ονουφρίου, ενός όντως αγίου Επισκόπου, που αν ζούσε σήμερα τα πράγματα για την Ουκρανία θα ήταν πολύ καλύτερα...

Μάλιστα, στον προσωπικό λογαριασμό του στο facebook, ο Μητροπολίτης Αλέξανδρος έχει ως εικόνα προφίλ μια συγκινητική φωτογραφία, την οποία με ιδιαίτερη τιμή αναδημοσιεύουμε, που θα μπορούσε να ονομασθεί "παρά τους πόδας Βλαδιμήρου"...

Παρά τους πόδας, λοιπόν, αυτού του ευλογημένου Πρωθιεράρχου της Εκκλησίας της Ουκρανίας, ο Μητροπολίτης Αλέξανδρος διδάχθηκε την αληθινή παράδοση και ιστορία της Εκκλησίας η οποία είχε και έχει πάντοτε την αναφορά της στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, από το οποίο έλαβαν το Βάπτισμα και την Χριστιανική Πίστη ο Πρίγκιψ Άγιος Βλαδίμηρος και όλοι οι Ρως του Κιέβου. Αυτών γνήσιοι απόγονοι δεν είναι φυσικά οι βάρβαροι Μοσχοβίτες του Πούτιν, του Κυρίλλου και του Ιλαρίωνα, αλλά οι Ουκρανοί που με έδρα το Κίεβο έδωσαν με παρρησία, αυτοθυσία και θάρρος την καλή ομολογία της Πίστεως και της κανονικής αναφοράς στον Πάνσεπτο Οικουμενικό Θρόνο της Μητρός αυτών Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως.

Στη δεύτερη φωτογραφία, επίσης από το λογαριασμό του Μητροπολίτου Αλεξάνδρου στο facebook, εικονίζονται μαζί με τον δεύτερο ηρωικό Ιεράρχη, τον Μητροπολίτη Βίνιτσας Συμεών, κατά την Ενωτική Σύνοδο της 15ης Δεκεμβρίου 2018.

Με πολλή συγκίνηση παραθέτω και μία τρίτη φωτογραφία που κοινοποίησε ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Τιμόθεος Ηλιάκης. Εικονίζεται ο αοίδιμος Μητροπολίτης Κιέβου Βλαδίμηρος, στα τελευταία έτη της ζωής του, στο αναπηρικό καροτσάκι, να μνημονεύει στα Άγια που κρατά δίπλα του ο Μητροπολίτης Αλέξανδρος...

Ψυχρολουσία για τον Ονούφριο η "ενθρόνιση" του "Μητροπολίτου" Βαρσανουφίου στη Βίνιτσα της Ουκρανίας [φωτογραφίες + video]

Γράφει ο π. ΡΩΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Μπορεί η νέα Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας να έχει μόλις τρεις μέρες ζωής και ακόμη να μην έχει παραλάβει τον Τόμο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο θα γίνει στις 6 Ιανουαρίου 2019 στο Φανάρι, αλλά ο Ορθόδοξος Λαός της Ουκρανίας άρχισε ήδη να εγκαταλείπει μαζικά την... υπό τους Ρώσους εκκλησιαστική παράταξη του Ονουφρίου και να προσέρχεται στην Κανονική Αυτοκέφαλη Εκκλησία υπό τον Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιο.


Αυτό φάνηκε έντονα με την ψυχρολουσία που υπέστησαν οι ρωσόδουλοι εγκάθετοι του Ονουφρίου στη μεγαλούπολη της Βίνιτσας (με πληθυσμό περί τους 400.000). Εκεί που ο Ονούφριος έσπευσε να "ενθρονίσει" τον νέο δικό του "Μητροπολίτη" Βαρσανούφιο σε "αντικατάσταση" του αντικανονικώς και παρανόμως "καθαιρεθέντος" Κανονικού Μητροπολίτου Βίνιτσας κ. Συμεών, επειδή ο τελευταίος υπάκουσε στη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και συμμετείχε στην Ενωτική Σύνοδο της 15ης Δεκεμβρίου, με σκοπό την αποκατάσταση και θεραπεία της εκκλησιαστικής ενότητος στην Ουκρανία, όπου λόγω της πολιτικής των Ρώσων τα τελευταία τριάντα χρόνια το πλήρωμα της Εκκλησίας είχε κατακερματισθεί σε αλληλοσπαρασσόμενες παρατάξεις...

Ε λοιπόν, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει ακόμη και από το βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό του στο facebook ο ίδιος ο αντικανονικός επιβήτωρ "Μητροπολίτης" Βαρσανούφιος, το οποίο φυσικά έχει ήδη φιλοξενηθεί στο γνωστό ιδιωτικό "24ωρο πρακτορείο εκκλησιαστικών ειδήσεων", ούτε 500 άνθρωποι δεν μαζεύτηκαν για να υποδεχθούν το νέο τους "Μητροπολίτη"!!! Και από αυτούς οι περισσότεροι ήταν ρασοφόροι... Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι το βίντεο είναι διαρκώς "παγωμένο" γύρω από τον Βαρσανούφιο, αποφεύγοντας να δείξει ευρύτερα πλάνα από τον απελπιστικά άδειο από πιστούς χώρο...

Επειδή οι ίδιοι θα καταλάβουν κάποια στιγμή ότι το βίντεο αυτό τους κάνει ζημιά, φροντίσαμε να το αποθηκεύσουμε και να το ανεβάσουμε στη δική μας σελίδα, για να είναι πάντα διαθέσιμο, προς καταισχύνη των αντικανονικών πράξεων του Ονουφρίου και των λοιπών ρωσόφιλων εγκαθέτων στην Ουκρανία.

Όσο για το ιδιωτικό "πρακτορείο", μπορεί και να χρειάζεται ολίγη εκπαίδευση στα μαθηματικά, διαφορετικά δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πώς μπορούν να γράφουν με τόση αυτοπεποίθηση ότι τον Βαρσανούφιο "υποδέχθηκε πλήθος κληρικών και λαϊκών"...


Πώς μετέδωσε το Βατικανό την είδηση της εκλογής Προκαθημένου της νέας Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ουκρανία

39-year old Metropolitan Epiphanius elected head of Ukrainian Orthodox Church

The first Primate of the new Ukrainian Autocephalous Church is elected at a Council of Unification in Kiev.

By Vatican News | 17.12.2018

39-year old Metropolitan Epiphanius Dumenko was chosen to lead the new Ukrainian Autocephalous Church at a special Council of Unification held in the historic Cathedral of St Sophia in Kiev, on Saturday.

He assumes the title of Metropolitan of Kiev and All Ukraine. He is expected to travel to Istanbul next month to receive the decree, called the “tomos”, from the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, which will officially sanction the autonomy, or “autocephaly”, of the Ukrainian Orthodox Church.

Autocephaly (from the Greek: “property of being self-headed”) acknowledges independence from all other local churches, including the Patriarchate of Moscow, which does not recognize the canonical nature of Saturday’s election.

Traditionally, there have been three branches of the Orthodox Church in Ukraine: the Ukrainian Orthodox Church (under the Moscow Patriarchate), the Ukrainian Orthodox Church (under the Kiev Patriarchate), and the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church.

Following Saturday’s Council of Unification, priests of the latter two branches join to become members of the new Autocephalus Orthodox Church of Ukraine.

2η ημέρα της πανηγύρεως του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο, με Αρχιερατική Λειτουργία


Πρωί Τρίτης, 18ης Δεκεμβρίου 2018, δεύτερης ημέρας του πανηγυρικού τριημέρου προς τιμήν του Αγίου Διονυσίου, στο Καθολικό της σεβασμίας Μονής Του εν Ζακύνθω, προεστώτος της Ευχαριστιακής Συνάξεως του Σεβ. Μητροπολίτου Αξώμης κ. Δανιήλ, του Ζακυνθίου.


Η επιστολή -έκκλητος προσφυγή- των δύο Ουκρανών Μητροπολιτών προς τον Οικουμενικό ΠατριάρχηΤου Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου
Σε προηγούμενη ανάρτησή μας δημοσιεύσαμε την επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, με την οποία ενέτασσε στην δικαιοδοσία του τους δύο Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην ''Ενωτική Σύνοδο'', Βίνιτσα Συμεών και Περεγιασλάβ Αλέξανδρο. 
Άρα, οι δύο ιεράρχες, που σήμερα ανήκουν στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας, προσήλθαν στην Ενωτική Σύνοδο, ως ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου. Επομένως, η χθεσινή "καθαίρεσή" τους από την υπό τον Μόσχας Ουκρανική Εκκλησία είναι ανυπόστατη. 
Του Πατριαρχικού Γράμματος είχε προηγηθεί γράμμα των δύο Μητροπολιτών προς τον Πατριάρχη, δια του οποίου έθεταν εαυτούς "ὑπό τήν ἀρραγῆ προστασίαν καί στοργικήν κηδεμονίαν τῆς Ὑμετέρας ὑψηλῆς Πατριαρχικῆς περιωπῆς."

Παραθέτουμε στη συνέχεια το εν λόγω γράμμα, το οποίο έχει ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2018, όπως το δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο fb ο Μητροπολίτης  Περεγιασλάβ Αλέξανδρος.

Παναγιώτατε, 
Λαβόντες μετά πολλῆς συγκινήσεως τήν ἤδη πρός ἡμᾶς ἀπευθυνθεῖσαν Ὑμετέραν Πατριαρχικήν πρόσκλησιν διά συμμετοχήν εἰς τήν μέλλουσαν συγκληθῆναι τῇ 15ῃ Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. Ἑνωτικήν καλουμένην Σύνοδον ἐπί τῷ τέλει τῆς ἀναδείξεως Προκαθημένου εἰς τήν Ὑμετέρᾳ Πατρικῇ προνοίᾳ καί Ἱεροκανονικῇ εὐθύνῃ συγκροτηθησομένην Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐν Οὐκρανίᾳ ὑπό τό σχῆμα τῆς οὑτωσί καλουμένης Αὐτοκεφαλίας, προσερχόμεθα υἱϊκῶς καί ἐν ἀρχιερατικῇ συνειδήσει τῇ Ὑμετέρᾳ Θειοτάτῃ Παναγιότητι, ὡς τῷ κανονικῷ Πρωθιεράρχῃ ἡμῶν τυγχάνοντι μετά τήν πρότριτα καί ἀπό 11ης παρελθόντος μηνός Ὀκτωβρίου γενομένην ἀνάκλησιν τοῦ Γράμματος Ἐκδόσεως τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Ὑμῶν Διονυσίου Δ΄, καί θέτομεν ἡμᾶς αὑτούς ὑπό τήν ἀρραγῆ προστασίαν καί στοργικήν κηδεμονίαν τῆς Ὑμετέρας ὑψηλῆς Πατριαρχικῆς περιωπῆς. 
Οὕτω πράττοντες, οὐδόλως αἰσθανόμεθα ὅτι ἀφιστάμεθα τῶν κατά τήν ἀρχιερατικήν χειροτονίαν ἡμῶν ὁμολογιῶν, διότι φορεύς, γνώμων καί μέτρον τῆς κανονικότητος διά πᾶσαν Ἐκκλησίαν, καί μάλιστα διά τάς νεωτέρας Τοπικάς, τυγχάνει ἡ ἄρρηκτος κοινωνία αὐτῶν μετά τῆς μαρτυρικῶς παρασχούσης αὐταῖς τό καθεστώς ἐσωτερικῆς αὐτοτελοῦς ἀνεξαρτησίας, ἤτοι τοῦ καθ΄Ὑμᾶς Ἁγιωτάτου, Ἀποστολικοῦ καί Πατριαρχικοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τῆς τοιαύτης σχέσεως διαρραγείσης μετά τήν πρόσφατον ἀπόφασιν τῆς Ἐκκλησίας Μόσχας, ἡμεῖς ταπεινῶς καί ἐν φόβῳ Θεοῦ ἐπελέξαμεν τό ζῆν μετ΄Ἀληθείας καί πορεύεσθαι ἐπί ταῖς τρίβοις αὐτῆς ἤ τό σιωπᾷν μετ΄ἰδιοτελείας, εἰδότες ἐκ πολλῶν καί βεβαίων πόθεν καί ἐκ ποίας πηγῆς ἐλάβομεν Πνεῦμα Θεοῦ καί ἐκ ποίου φρέατος, πίνοντες, οὐ μή διψήσωμεν εἰς τόν αἰῶνα. 
Τοῦτο δέ καθ΄ὅτι ἔγνωμεν ἐκ τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων καί ἐκ τῆς καθηγιασμένης πράξεως τῆς Ἐκκλησίας διαχρονικῶς ὅτι τῷ Κωνσταντινουπόλεως ἐδόθη ὑπό τῶν Πατέρων ἡ μέριμνα πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, ὡς καί ἡ ἀμετάκλητος κρίσις τῶν Ἐπισκόπων τῆς Οἰκουμένης. 
Ἐκ προοιμίου δέ καί πρός ἀποφυγήν περαιτέρω ἐπιπλοκῶν ἀναγόμεθα ἐνώπιον Ὑμῶν δίκην ἐκκλήτου προσφυγῆς, παρακαλοῦμεν θερμῶς διά τήν ἁρμοδίως ὑφ΄Ὑμῶν ἀποκατάστασιν πάσης ἐπιβλαβοῦς περί τά καθ΄ἡμᾶς ἐξελίξεως καί διατελοῦμεν μετ΄εὐγνωμοσύνης καί ἀπείρου ἀφοσιώσεως.
Όπως φαίνεται καθαρά από το παραπάνω κείμενο, οι δύο Ουκρανοί ιεράρχες:
- Αναγνωρίζουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη ως τον Κανονικό Πρωθιεράρχη τους, μετά την ανάκληση του Γράμματος του Πατριάρχου Διονυσίου Δ΄. 
- Θεωρούν ότι πράττουν κανονικώς, αφού ο Οικουμενικός Θρόνος είναι αυτός που παρέχει την Αυτοκεφαλία στην Ορθόδοξη Εκκλησία. 
- Αναγνωρίζουν ότι στον Κωνσταντινουπόλεως δόθηκε "υπό των Πατέρων" η μέριμνα πασών των Εκκλησιών, "ὡς καί ἡ ἀμετάκλητος κρίσις τῶν Ἐπισκόπων τῆς Οἰκουμένης."
- Προσφεύγουν στον Πατριάρχη "δίκην εκκλήτου προσφυγής", όπως έχουν το δικαίωμα. 
Από όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο εργάστηκε πολύ μεθοδικά και με πολλή προσοχή για την αποκατάσταση της ενότητας στην Ουκρανία και την χορήγηση της Αυτοκεφαλίας. 
Τα κείμενα που έχουν δει μέχρι στιγμής το φως της δημοσιότητας δεν μπορούν να προσπεραστούν ως "διεκπεραιωτικά" ή "διπλωματικά". Έχουν μέσα τους βαθιά εκκλησιολογία, η οποία σίγουρα θα εξεταστεί προσεκτικά από τους ερευνητές του μέλλοντος. 
Είναι κρίμα που κάποιοι στην Ελλάδα δεν κατανοούν την "λογική" και τους "ρυθμούς" του Οικουμενικού Θρόνου, και αβασάνιστα προβαίνουν σε άστοχες κρίσεις και αποτιμήσεις. 
Ένα είναι σίγουρο: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προπορεύεται της εποχής και γι' αυτό δεν είναι εύκολο οι πολλοί να ακολουθήσουν τον βηματισμό του, που εμπεριέχει την εμπειρία και την σοφία των αιώνων! 

Ο Προκαθήμενος της νέας Εκκλησίας της Ουκρανίας μνημονεύτηκε στα Δίπτυχα σε ΚΠολη και Ζάκυνθο [video]


Στο Αρχιερατικό Συλλείτουργο που τελέστηκε στην εν Ζακύνθω Μονή Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου (17.12.2018), επί τη μνήμη του Αγίου, κατά τα Δίπτυχα μνημονεύθηκε ο Προκαθήμενος της νεοπαγούς Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας, Μητροπολίτης Κιέβου κ. Επιφάνιος. 
Της Θ. Λειτουργίας προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, ο οποίος, όταν προεξάρχει, μνημονεύει τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ως τιτουλάριος ιεράρχης των Νέων Χωρών. 
Η εν λόγω μνημόνευση του Κιέβου Επιφανίου σε Ελλαδικό έδαφος, στοιχείται, καθώς φαίνεται, στην χθεσινή μνημόνευση του νέου προκαθημένου και κατά την προχθεσινή χοροστασία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου, στο Νιχώρι του Βοσπόρου. 
Δείτε το βίντεο που ακολουθεί. Οι διάκονοι σε Κωνσταντινούπολη και Ζάκυνθο εκφωνούν: "Επιφανίου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας".