e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

Ειδήσεις από τη Μητρόπολη Σιγκαπούρης [Vlog #3 | 16.11.2017]
Δελτίο ειδήσεων εκ Φαναρίου 15ης και 16ης Νοεμβρίου 2017

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ πρό εἰκοσαετίας ἐκδημήσαντος πρός Κύριον ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, διατελέσαντος συνεργάτου Αὐτοῦ. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 15ης Νοεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐφορείας τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς καί τοῦ Συλλόγου Φίλων αὐτῆς ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος “Χρέος μνήμης πρός τόν Ἅγιο Γεννάδιο Β’ Σχολάριο”, ὁμιλήσας καταλλήλως περί τῆς προσωπικότητος τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ πρώτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μετά τήν Ἅλωσιν, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν τῆς Σχολῆς.


Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐν Ἀττικῇ ἐπισυμβάσης θανατηφόρου πλημμύρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν μήνυμα συμπαραστάσεως πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μεγάρων καί Σαλαμίνος κ. Κωνσταντῖνον καί τούς Ἐξοχ. κ.κ. Προκόπιον Παυλόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, Ἀλέξην Τσίπραν, Πρωθυπουργόν, καί Ρέναν Δούρου, Περιφερειάρχην Ἀττικῆς, ἐκφράσας τά συλλυπητήριά Του διά τά θύματα καί τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τούς πληγέντας, ὡς καί τήν Πατριαρχικήν προσευχήν ὑπέρ τῆς ταχείας παρελεύσεως τῆς δοκιμασίας καί ἐπουλώσεως τῶν πληγῶν.
*   *   *
Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 16ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Osmanoğlu» νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον, ὑποβληθέντα εἰς ἐπέμβασιν, εἰς ὅν ηὐχήθη ἀδελφικῶς ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, παρέστη κατά τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν τοῦ διοργανουμένου ὑπό τοῦ «Istanbul Research Institute» ἐπιστημονικοῦ συμποσίου, ἐπί τοῦ θέματος «Discovering Byzantium in Istanbul: Scholars, Institutions and Challenges, 1800-1955», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ «Pera Müzesi».
*   *   *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐπί θύραις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Σηφουνάκην, πρῴην Ὑπουργόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Παλαμᾶ Τσιλιπάκου, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀναστασίου Λεοντιάδου, ἐφημερίου τοῦ ἐν Mediterranean Cosmos Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Βαdila, Μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
- Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκα κ. Πανάρετον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά μελῶν αὐτῆς, προσκαλέσαντας Αὐτόν ἵνα τούς εὐλογήσῃ ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανηγύρει τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ἱ. Βατοπαιδινοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον.
- Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Κύριλλον Χατζηγρηγορίου καί τόν Ὁσιωτ. μοναχόν κ. Προκόπιον Σουφάλην, ἐκ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Κελλίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου Χαλκιᾶ Καρυῶν.  
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Δεμιρτζόγλου, Ἄρχοντα Μ. Ρεφερενδάριον, Λυκειάρχην τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐθυμίου Λιάκου, Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Περιφερειακοῦ Θεάτρου (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Κοζάνης, τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Δημοπούλου, Καλλιτεχνικῆς Διευθυντρίας, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἠλιού Παπαδοπούλου καί Ἀθανασίου Ρέστα, Ἠθοποιῶν,  τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Ἀντωνίου, ὁμοίως Ἠθοποιοῦ, ἐκ Κοζάνης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Richard Lucas, Καλλιτέχνου, ἐξ Αὐστραλίας.  
- Τήν Ἐλλογιμ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Διευθύντριαν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, παρουσιάσασαν τόν Ἐλλογ. κ. Abdülvahit Yücel,  νεοδιορισθέντα παρ’ αὐτῇ Ὑποδιευθυντήν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτoῦ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Λιανόν Λιαντῆν, Εἰδικόν Γραμματέα θρησκευτικῆς  καί  πολιτιστικῆς διπλωματίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Zekeriya Yasemin, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀτταλείας.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Χατζηστεφάνου, Ξεναγόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Tόν Ἐντιμ. κ. Ἠλίαν Τζάμπογλου, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Πλουτάρχου, Μεταλλιολόγου Μηχανικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.  
- Tόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Γιακουμέλον, Ἐπαγγελματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Σπυρίδωνος, ἐκ Ζακύνθου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι.
*   *   *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης θεατρικήν παράστασιν, ὑπό τόν τίτλον «Φτάσε ὅπου δέν μπορεῖς», ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Δημήτριος Φραγκόπουλος» τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τήν Τετάρτην, 15ην Νοεμβρίου.  
- Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἔκθεσιν ζωγραφικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Abit Güner, Καλλιτέχνου, μέ θέμα «Resim Serüvenim», ἐν τῷ ἐν Nişantaşı Ἐκθεσιακῷ Κέντρῳ «Galeri İdil», αὐθημερόν.

Μηνύματα συμπάθειας του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας

Τα συλλυπητήριά του για τα θύματα των καταστροφικών πλημμυρών και τη συμπάθεια και συμπαράστασή του προς τους πληγέντες της Δυτικής Αττικής εκφράζει με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Καθ.Προκόπιο Παυλόπουλο και με τηλεγράφημά του προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ.Αλέξη Τσίπρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

«Μετ’ αισθημάτων βαθυτάτης θλίψεως και οδύνης επληροφορήθημεν εν τη Μητρί Εκκλησία περί των επισυμβασών κατά περιοχάς εν τη ελληνική επικρατεία καταστροφών ως εκ των εκτάκτων καιρικών φαινομένων τα οποία και προκάλεσαν τον θάνατον αρκετών πολιτών. Δια τού και σπεύδομεν, εν στοργικώ ενδιαφέροντι, ίνα εκφράσωμεν από μέρους της Εκκλησίας και ημών προσωπικώς την ειλικρινή συμπάθειαν και την δικαίαν αγωνίαν ημών συμπάσχοντες κατά την περίστασιν ταύτην, την διαστάσεις εθνικής τραγωδίας λαβούσαν, μετά του άπαξ έτι δοκιμαζομένου φιλτάτου ελληνικού λαού», τονίζει, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και σε άλλο σημείο της, σημειώνει: «Όθεν, επικοινωνούντες επ’ευκαιρία της δεινής ταύτης περιστάσεως προς Υμάς προσεπιδηλούμεν ότι εν Φαναρίω προσευχόμεθα υπέρ της καταπαύσεως των φαινομένων αυτών, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αδίκως απολεσθέντων και παραμυθίας των οικείων αυτών και ενισχύσεως των πληγέντων, ου μην αλλά και υπέρ συνειδητοποιήσεως γενικώτερον ότι η καλή διαχειρισις της υπό του εν Τριάδι Θεού δημιουργηθείσης κτίσεως αποβαίνει προς όφελος τελικώς του επιστάτου αυτής, ανθρώπου κάθε εποχής».

Στο τηλεγράφημά του προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό των πληγέντων και εκφράζει την ευχή να περάσει γρήγορα αυτή η δοκιμασία για την Ελλάδα.

«Εις αυτήν την δύσκολον και τραγικήν ώραν διά την Αττικήν και δι’όλην την Ελλάδα είμεθα όλοι εις το πλευρόν σας και εκφράζομεν τα συλλυπητήριά μας εις τας οικογενείας των θυμάτων και την συμπάθειάν μας εις τους πληγέντας, προσευχόμενοι υπέρ ταχείας παρελεύσεως της δοκιμασίας και επουλώσεως των πληγών χάρις εις τας συντονισμένας στοργικάς προσπαθείας της Υμετέρας αγαπητής Εξοχότητος και της υπ’αυτήν Κυβερνήσεως. Κύριος σώζοι την Ελλάδα!», αναφέρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο τηλεγράφημα που απέστειλε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας:

Εξοχώτατε,
         Μετ᾿ αἰσθημάτων βαθυτάτης θλίψεως καί ὀδύνης ἐπληροφορήθημεν ἐν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ περί τῶν ἐπισυμβασῶν κατά περιοχάς ἐν τῇ ἑλληνικῇ ἐπικρατείᾳ καταστροφῶν ὡς ἐκ τῶν ἐκτάκτων καιρικῶν φαινομένων τά ὁποῖα καί προὐκάλεσαν τόν θάνατον ἀρκετῶν πολιτῶν.
         Διά τοῦτο καί σπεύδομεν, ἐν στοργικῷ ένδιαφέροντι, ἵνα ἐκφράσωμεν ἀπό μέρους τῆς Ἐκκλησίας καί ἡμῶν προσωπικῶς τήν εἰλικρινῆ συμπάθειαν καί τήν δικαίαν ἀγωνίαν ἡμῶν συμπάσχοντες κατά τήν περίστασιν ταύτην, τήν διαστάσεις ἐθνικῆς τραγωδίας λαβοῦσαν, μετά τοῦ ἅπαξ ἔτι δοκιμαζομένου φιλτάτου ἑλληνικοῦ λαοῦ.
         κλιματική ἀλλαγή καί ἐν γένει τό οἰκολογικόν ζήτημα, τό ὁποῖον διά τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἤδη ἀπό ἐτῶν ἀντιμετωπίζεται καί ὡς θεολογικόν τοιοῦτον, ἀλλά καί ἐν αὐτῷ εὐθύνη τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου καί τοῦ τρόπου ζωῆς αὐτοῦ μεγάλως ἀπασχολοῦν καί προβληματίζουν πάντα σκεπτόμενον καί ἀνησυχοῦντα εὐσυνειδήτως διά τό μέλλον καί τάς προοπτικάς τοῦ πλανήτου.
         Ὅθεν, ἐπικοινωνοῦντες ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς δεινῆς ταύτης περιστάσεως πρός Ὑμᾶς προσεπιδηλοῦμεν ὅτι ἐν Φαναρίῳ προσευχόμεθα ὑπέρ τῆς κατα-παύσεως τῶν φαινομένων αὐτῶν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀδίκως ἀπολεσθέντων καί παραμυθίας τῶν οἰκείων αὐτῶν καί ἐνισχύσεως τῶν πληγέντων, οὐ μήν ἀλλά καί ὑπέρ τῆς συνειδητοποιήσεως γενικώτερον ὅτι καλή διαχείρισις τῆς ὑπό τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ δημιουργηθείσης κτίσεως ἀποβαίνει πρός ὄφελος τελικῶς τοῦ ἐπιστάτου αὐτῆς, ἀνθρώπου ἑκάστης ἐποχῆς.
         δε αὐτοῦ τοῦ Πανοικτίρμονος καί Φιλανθρώπου Θεοῦ Χάρις καί τό ἄπειρον ἔλεος φυλάττοιεν καί διασώζοιεν πάντοτε καί τήν Ὑμετέραν φίλην Ἐξοχότητα καί πάντας τούς ὑπό Αὐτήν ἐκ παντός κινδύνου καί ἐκ πάσης δεινῆς περιστάσεως.
,βιζ’ Νοεμβρίου ις’
Τῆς Ὑμετέρας ἐριτίμου Ἐξοχότητος
διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης


Δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη για τις καταστροφικές πλημμύρες στην Δυτική Αττική
Εξ αφορμής των καταστροφικών πλημμυρών στην Αττική ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Εις αυτήν την συγκλονιστικήν στιγμήν διά τους κατοίκους της Αττικής η Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ευρίσκεται κοντά εις τας οικογενείας των θυμάτων και εις τους πληγέντας με την στοργή και την προσευχή της και παρακαλεί τον Δημιουργόν και Προνοητήν του παντός να επουλώση τας πληγάς των και να φυλάττη την περιοχήν και όλην την Ελλάδα από κάθε περαιτέρω κίνδυνον και απειλήν. Παραλλήλως, παρακαλεί όλα τα τέκνα της να σέβωνται και να προστατεύουν το φυσικόν περιβάλλον που είναι ο κοινός οίκος μας και να μη το καταστρέφουν ή το επιβαρύνουν πέραν της λογικής και εν μέτρω χρήσεως αυτού. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως γνωστόν, επί δεκαετίας, αγωνίζεται προς αυτήν την κατεύθυνσιν της ευαισθητοποιήσεως των ανθρώπων και καλεί όλους εις συστράτευσιν επί τω κοινώ αγαθώ».