e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Ιστορική απόφαση της Εκκλησίας της Κρήτης. Γροθιά στην επιχειρούμενη συμφωνία των Αθηνών


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε στίς 10 Νοεμβρίου 2018, στό Ἡράκλειο, σέ ἔκτακτη Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα πού εἶναι στήν ἐπικαιρότητα τίς ἡμέρες αὐτές, καί συγκεκριμένα: α. τήν προτεινόμενη ἀναθεώρηση ἄρθρων τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, β. τή μισθοδοσία τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί γ. τήν ἐκκλησιαστική περιουσία.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος συζήτησε τά μείζονος σημασίας θέματα αὐτά καί μελέτησε τίς διάφορες ἐκκλησιαστικές, κοινωνικές, νομικές καί ἄλλες προεκτάσεις καί παραμέτρους, μέ συναίσθηση τῆς σπουδαιότητας τῶν θέσεων καί Ἀποφάσεών Της ἔναντι τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἱστορίας.

Γιά τό θέμα τῆς προτεινόμενης ἀναθεώρησης ἄρθρων τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος ἀπό τήν Κυβέρνηση ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁμόφωνα ἀποφάσισε καί δηλώνει τά ἑξῆς:

1. Θεωρεῖ ἀπαράδεκτη τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 21, τό ὁποῖο ἀναφέρεται καί προστατεύει τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας, πού σύμφωνα μέ τό ἰσχύον Σύνταγμα ἀποτελεῖ «θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους» καί τελεῖ ὑπό τήν προστασία τοῦ Κράτους καί δηλώνει ρητῶς τήν ἀντίρρησή Της στήν ἀπάλειψη τῆς διατύπωσης αὐτῆς ἀπό τό Σύνταγμα. Ἀρχιερεῖς καθώς καί κληρικοί τῆς Μεγαλονήσου δέχονται συνεχῶς αἰτήματα καί διαμαρτυρίες τοῦ λαοῦ γιά τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τό πρῶτο κύτταρο τῆς κοινωνίας μας καί μάλιστα σέ μέρες πού ἡ Πατρίδα μας ἔχει ἔντονο δημογραφικό πρόβλημα. Ἡ οἰκογένεια χρειάζεται σαφῆ Συνταγματική προστασία καί ὄχι ἀποδόμηση.

2. Ἡ Ἱερά Σύνοδος, κατ᾽ ἀρχήν, διαφωνεῖ ρητά μέ τήν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, καθώς οὐδεμία Ἐθνική, κοινωνική ἤ νομική ἀνάγκη ἐπιβάλλει τοῦτο. Αὐτή τή θέση, ἐξέφρασε καί ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, στό ἀπό 1ης Αὐγούστου 2017 Σεπτό Πατριαρχικό Του γράμμα, πρός τόν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος.

Σέ κάθε περίπτωση, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης διαφωνεῖ μέ τήν προτεινόμενη προσθήκη τῆς φράσης: «Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη», στό 3ο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος. Δηλώνει τόν σεβασμό Της σέ κάθε θρήσκευμα, τό ὁποῖο προστατεύεται καί σήμερα ἐπαρκῶς ἀπό τό Σύνταγμα (ἄρθρο 13, παρ.2) καί τή νομοθεσία τοῦ Κράτους. Οἱ νομικές προεκτάσεις τῆς προτεινόμενης εἰσαγωγῆς τῆς φράσης ὅτι «Η Ελληνική Πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη» δέν εἶναι σαφεῖς. Κάθε πειραματισμός καί ἀκροβασία στό θέμα αὐτό θά ἐπιφέρει στό μέλλον ἀρνητικές συνέπειες εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας. Τί σημαῖνει ἄραγε, γιά τόν λαό καί τήν Ἐκκλησία, ὁ ἐν λόγῳ ὅρος περί θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τῆς Ἑλλάδας; Πῶς ἑρμηνεύεται ἀπό πλευρᾶς τῆς Πολιτείας;

Ἐπίσης, ἡ προτεινόμενη ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3, δέν κατονομάζει ρητά τή δικαιοδοσιακή ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, δηλαδή ὅτι εἶναι Ἡμιαυτόνομη Ἐκκλησία ὑπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, καθώς καί ὅτι διοικεῖται μέ δικό Της Καταστατικό Χάρτη.

Γιά τό θέμα τῆς ἀξιοποίησης τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας, ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁμόφωνα ἀποφάσισε καί δηλώνει τά ἑξῆς:

Ὅσα ἀκούγονται καί φημολογοῦνται γιά ἀμύθητη δῆθεν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας, δέν ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης διαχρονικά ἔδωσε τό μεγαλύτερο μέρος τῆς περιουσίας Της ὑπέρ ἀναξιοπαθούντων ἀνθρώπων, ὑπέρ τοῦ Ταμείου Ἐφέδρων Πολεμιστῶν, γιά ὑποτροφίες ἄπορων φοιτητῶν καί ἐνίσχυσε τίς προνοιακές δομές τῆς Ἐκκλησίας, γιά τή στήριξη καί τή βοήθεια ἐμπερίστατων συνανθρώπων μας σέ ὅλη τήν Κρήτη. Ἐπίσης, μεγάλο μέρος τῆς περιουσίας Της δόθηκε στήν Πολιτεία γιά νά καλύπτει τή μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Ἡ σημερινή ὑπάρχουσα ἐκκλησιαστική περιουσία στήν Μεγαλόνησο, στό μεγαλύτερό της μέρος εἶναι ἄνευ ἀξίας καί εἶναι ἀδύνατο αὐτή νά καλύψει τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν τῆς Κρήτης. Συνεπῶς, γιά ποιό «κοινό ταμεῖο» συζητοῦμε, τό ὁποῖο θά εἶναι ἱκανό νά καλύψει τίς μισθολογικές ἀνάγκες τῶν κληρικῶν μας;

Γιά τό θέμα τῆς μισθοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁμόφωνα ἀποφάσισε καί δηλώνει:

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης τιμᾶ τούς κληρικούς Της καί ἀναγνωρίζει ὅτι ἐργάζονται φιλότιμα στή διακονία τους. Ὁ ρόλος τοῦ Κρητικοῦ Ἱερέα εἶναι ὄχι μόνο Ἐκκλησιαστικός, ἀλλά Ἐθνικός καί κοινωνικός. Ἰδιαίτερα στά χρόνια αὐτά τῆς παρατεινόμενης κρίσης, ὁ κληρικός τῆς Κρήτης εἶναι ἐκεῖνος πού ἀνέλαβε πολύπτυχους ρόλους καί πρωτοβουλίες γιά τήν ἀντιμετώπιση καθημερινῶν προβλημάτων καί δυσκολιῶν τοῦ λαοῦ μας, διαφυλάττοντας τήν κοινωνική συνοχή. Στό πλαίσιο αὐτό ἡ Ἱερά Σύνοδος δηλώνει ἀπερίφραστα ὅτι ἡ ὑπάρχουσα νομοθετημένη μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, πού ἐπί σειρά δεκαετιῶν ἔχει δοκιμασθεῖ, δέν χρήζει ὁποιασδήποτε ἀλλαγῆς. Ὅσα δημοσιεύθηκαν γιά τήν ἀλλαγή τοῦ καθεστῶτος στή μισθοδοσία τῆς κληρικῶν, δέν διασφαλίζουν τά ἐργασιακά δικαιώματα καί ἀφήνουν κενά καί ἀσάφειες σέ πολλά ἐπίπεδα. Μέ τόν τρόπο αὐτό, τό μέλλον τῶν ἑκατοντάδων κληρικῶν τῆς Κρήτης, ὡς καί τῶν οἰκογενειῶν τους, κάποιες ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι πολύτεκνες, εἶναι μετέωρο καί ἀμφισβητούμενο. Ἡ Ἱερά Σύνοδος θά διασφαλίσει μέ κάθε νόμιμο τρόπο τήν ἀξιοπρέπεια τῶν κληρικῶν καί τῶν οἰκογενειῶν τους, πού ὑπηρετοῦν τήν Ἐκκλησία Κρήτης καί δέν θά ἐπιτρέψει τή βίαιη δυσμενῆ μεταβολή τοῦ ἐργασιακοῦ καθεστῶτος τους, μέ ἀναίτιες καταστρατηγήσεις κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.

Ἄν σήμερα πολλοί σιωποῦν γιά τήν ἐπιχειρούμενη καταπάτηση τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων τῶν κληρικῶν, νά γνωρίζουν ὅτι αὔριο εἶναι ἐνδεχόμενο νά βρεθοῦν καί αὐτοί στήν ἴδια θέση.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης δηλώνει ὅτι οὐδεμία ἐπίσημη ἤ ἀνεπίσημη ἐνημέρωση εἶχε γιά ὅσα ἀνακοινώθηκαν σχετικά μέ τά παραπάνω καί ἐκφράζει τή δυσαρέσκεια καί τήν ἔντονη διαμαρτυρία Της πρός τήν Ἑλληνική Πολιτεία.

Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, μαζί μέ ἐκπροσώπους τῶν Ἱερῶν Συνδέσμων τῶν Κληρικῶν τῆς Κρήτης, πού ἐκφράζουν τούς ἐννιακόσιους καί πλέον κληρικούς τῆς Κρήτης, θά μεταβοῦν ἄμεσα στούς Ἀρχηγούς τῶν Κομμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, γιά νά καταθέσουν Ὑπόμνημα καί νά ὑποστηρίξουν ἐπίσημα τίς παραπάνω θέσεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἐπίσης, θά κληθοῦν οἱ Βουλευτές καθώς καί ἄλλοι Φορεῖς τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, γιά νά ἐνημερωθοῦν γιά τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά ὅλα τά παραπάνω θέματα, τά ὁποῖα ἅπτονται τῆς Ἱστορίας καί τῶν Παραδόσεων τοῦ Κρητικοῦ λαοῦ.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

Φωτο: Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας Κρήτης με εκπροσώπους των Ιερών Συνδέσμων Κληρικών όλης της Κρήτης

Πατριαρχική Χοροστασία στον Εσπερινό του Αγ. Μηνά στον φερώνυμο Ναό Υψωμαθείων + άλλα νέα εκ Φαναρίου (10.11.2018)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 10ης Νοεμβρίου, καθ’ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου. 
     Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Κατσώνη, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, εἶτα δέ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 9ης Νοεμβρίου, μετέβη εἰς τούς χώρους τοῦ ἄλλοτε σχολείου τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπι καί παρηκολούθησε τήν μουσικήν ἐκδήλωσιν τῆς χορῳδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἡ Ἁγία Κασσιανή», ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, Φιλολόγου. 

*   *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν
- Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Χριστονύμφην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Πάτμου, μετά τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς Φιλαρέτης, Ἀγριπίννης καί Ἀντωνίας, ὑποβαλούσας εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν ἁγιοκατάταξιν τοῦ ἱδρυτοῦ καί πνευματικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς ταύτης πατρός Ὁσίου Ἀμφιλοχίου Μακρῆ. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Σταματίου, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὑποβαλόντα σέβη ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί δέ τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Πουσκιούλογλου, Δικηγόρον, μετά τῆς συνεργάτιδος αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ayşegül Akbal. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Παναγόπουλον, Ὑμνογράφον – Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀρχοντίας Σαχίν, Παθολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀριστείδην Βικέτον, Δημοσιογράφον, ἐκ Κύπρου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δρούγκαν, ἐκ Ναυπλίου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀργύριον Οἰκονόμου, Ἰδ. Ὑπάλληλον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Παππᾶν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐκ Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Σταυρούλαν Χίνη, Παθολόγον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Σταματίου Κουλούρη, Φοιτητοῦ Νομικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτην Σωφρονίου, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας, ἐξ Ἴμβρου, καί Λεωνίδαν - Ἄγγελον Λαλιώτην, Ἰδ. Ὑπάλληλον, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μυρτώς Σωφρονίου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τῆς Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων Καστορίας ἐγκαίνια τῆς ἐπανεκθέσεως τοῦ ἐκεῖσε Βυζαντινοῦ Μουσείου, ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσιν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 10ην Νοεμβρίου.

Η χειροτονία του Επισκόπου Μελιτηνής κ. Μαξίμου (Παφίλη) σήμερα στο Παρίσι
Πρωί Σαββάτου, 10ης Νοεμβρίου 2018, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου των Παρισίων, πραγματοποιήθηκε -δόξη και τιμή- η Χειροτονία σε Επίσκοπο Μελιτηνής του στενού συνεργάτη του Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ π. Μαξίμου Παφίλη, ο οποίος θα συνεχίσει να υπηρετεί πλάι στον Μητροπολίτη Γαλλίας ως βοηθός Επίσκοπoς της Μητροπόλεως Γαλλίας. Στην προσωπική Πεντηκοστή του Θεοφ. Μελιτηνής προέστη ο Σεβ. κ. Εμμανουήλ, συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Ισπανίας και Πορτογαλίας κ. Πολυκάρπου, Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλοχίου, Ελβετίας κ. Μαξίμου και του Θεοφ. Επισκόπου Ρηγίου κ. Ειρηναίου.
Μιμητές του συμπονετικού Σαμαρείτη

ΟΜΙΛΙΑ  ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
της Κυριακής Η΄ Λουκά 
11 Νοεμβρίου 2018 
(Λουκ. ι΄ 25-37)

[Ο Καλός Σαμαρείτης. Έργο του Βίνσεντ Βαν Γκογκ]

Γράφει ο π. Αναστάσιος Στεργιώτης 

Περιφρονημένοι και διωγμένοι από το επίσημο ιουδαϊκό ιερατείο υπήρξαν οι Σαμαρείτες, δηλαδή οι διαφοροποιημένοι θρησκευτικά κάτοικοι της Σαμάρειας. Όμως, στην σημερινή παραβολή ένας Σαμαρείτης ήταν εκείνος ο οποίος περιέθαλψε τον άτυχο, και κακοποιημένο από τους ληστές, ταξιδιώτη. 

Αρχικά, του έπλυνε τις πληγές και  εν συνεχεία τον μετέφερε, πάνω στο ζώο του, στο πλησιέστερο πανδοχείο για να τύχει περαιτέρω φροντίδας, πληρώνοντας μάλιστα, προκειμένου να τον περιποιηθούν.

Αντίθετα, οι υποκριτές και τυπολάτρες Ιουδαίοι ιερωμένοι που προηγήθηκαν, είτε επειδή φοβήθηκαν είτε επειδή αδιαφόρησαν, προσπέρασαν ψυχρά και αδιάφορα τον πληγωμένο.

Υπήρξαν φίλαυτοι και ιδιοτελείς και θεώρησαν υποτιμητικό ν’ ασχοληθούν με τον πάσχοντα συνάνθρωπό τους. Ίσως, αν υπήρξε τριγύρω τους πλήθος να τους παρακολουθεί, μπορεί να έκαναν ότι δήθεν βοηθούν, απλά και μόνο για το «θεαθήναι» και για την προσωπική επίδειξή τους. Δυστυχώς, πολλές φορές όλοι εμείς οι λεγόμενοι Χριστιανοί ακολουθούμε αυτή την τακτική  απέναντι στον πλησίον μας. Περιοριζόμαστε υποκριτικά στα τυπικά θρησκευτικά καθήκοντα μας, χωρίς να συμπαραστεκόμαστε στον πάσχοντα συνάνθρωπο, ψυχικά και υλικά. 

Είναι χρεία να γίνουμε, επιτέλους, άνθρωποι ζωντανής πίστεως και ενεργής κι εφαρμοσμένης αγάπης, διότι ο καθένας μας, ας το παραδεχτούμε, είναι σε θέση κάτι να προσφέρει: παρηγοριά στους θλιμμένους, βοήθεια στους πάσχοντες, καθοδήγηση στους πλανημένους, ηρεμία κι ελπίδα στους απελπισμένους. Τότε μόνο κι εμείς θα σωθούμε, βοηθώντας και τους συνανθρώπους μας να σωθούν. Γένοιτο!   

Ο Υπουργός Παιδείας Γαβρόγλου ενημέρωσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη σχεδιαζόμενη νέα σχέση Κράτους - Εκκλησίας στην Ελλάδα [video]


Στις 11 σήμερα το πρωί σήμερα (10.11.2018) συναντήθηκε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι, για να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις στις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφορικά με τις εξελίξεις στις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας στην Ελλάδα, σημείωσαν ότι όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενημερωθεί επισήμως για τις προθέσεις της κυβέρνησης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα τις θέσει υπ' όψιν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου που συνεδριάζει στις 27 Νοεμβρίου, προκειμένου να τις αξιολογήσει και να τοποθετηθεί επ' αυτών.

Πηγές από το Φανάρι σημείωσαν την Τετάρτη πως το προηγούμενο διάστημα δεν υπήρξε καμία ενημέρωση ούτε από την Εκκλησία της Ελλάδος, μήτε από την ελληνική κυβέρνηση για την επικείμενη συμφωνία.
Ενημερωτικό Δελτίο
Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, Καθ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Επίσκεψη στην Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο Φανάρι, πραγματοποίησε σήμερα, Σάββατο, 10 Νοεμβρίου, ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, o οποίος έγινε δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.  

Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως ο Υπουργός ενημέρωσε τον Παναγιώτατο για τις προτάσεις της Ελληνικής Κυβερνήσεως, στο πλαίσιο της προωθούμενης Συνταγματικής αναθεώρησης αλλά και του διαλόγου που έχει με την Εκκλησία της Ελλάδος, για τις σχέσεις Πολιτείας-Εκκλησίας στην Ελλάδα. Ιδιαιτέρως ενημέρωσε για το «σχέδιο Συμφωνίας 15 σημείων» που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες. 

Στη συνάντηση παρέστη ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος, και ο Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιμ.Ιωακείμ.

Τις προτάσεις της Ελληνικής Κυβερνήσεως,  ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα τις θέσει υπόψιν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, που θα συνέλθει στις 27 Νοεμβρίου, προκειμένου να τις αξιολογήσει και να τοποθετηθεί επ’ αυτών.

Μετά τη συνάντηση ο κ.Υπουργός παρακάθισε στην Πατριαρχική τράπεζα.


«Το έθνος μας είναι ορθόδοξο»: Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ στον ΣΚΑΪ, 10.11.2018