e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

Το Χρονικό της Πατριαρχικής Επισκέψεως στην παλαίφατη Μονή Φανερωμένης εν Αρτάκη
Μετά πολυχρόνιον (93 ἐτῶν) σιωπήν, ἡ μεγαλόφωνος τοῦ εὐσεβεστάτου τῶν Ρωμαίων Γένους πανήγυρις ἐν τῇ ἱστορικῇ Μονῇ Φανερωμένης εἰς τήν Κυζικηνήν Χερσόνησον σεμνοπρεπῶς συνεκάλεσε τούς εὐλαβεῖς πανηγυριστάς αὐτῆς διά νά ἐπιτελέσουν ἐφέτος τήν Θείαν Λειτουργίαν ἀνήμερα τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ὅθεν ὁ προσκυνητός ἡμῶν Αὐθέντης καί Δεσπότης ἅμα δέ καί Ἡγούμενος καί τούτου τοῦ Θεομητορικοῦ σεβάσματος τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀνεχώρησεν ἀκτοπλοϊκῶς τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 22ας Αὐγούστου 2015, ἐκ τῆς Πόλεως διά τόν λιμένα τῆς Πανόρμου (Bandırma). Τόν Σεπτόν Προκαθήμενον συνώδευον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, οἱ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Ἀνδρέας, Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων, Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος καί ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, Δημοσιογράφος-Φωτογράφος. Ἐκ τῆς Πανόρμου ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετέβη εἰς Ἀρτάκην (Erdek), ἔνθα προσετέθη εἰς τήν Συνοδείαν Αὐτῆς καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος. Κατά τό δεῖπνον εἰς τό κατάλυμα Αὐτοῦ τόν Πατριάρχην προσῆλθε καί ἐχαιρέτισε τιμητικῶς ὁ Δήμαρχος τῆς Ἀρτάκης Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς 23ης τρ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητοπολιτῶν Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου καί Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν χῶρον τοῦ ποτε περικαλλοῦς Καθολικοῦ τοῦ Πατριαρχικοῦ τούτου Σταυροπηγίου καί οὕτω διά πρώτην φοράν Οἰκουμενικός Πατριάρχης προεξῆρχε τοιαύτης πανηγύρεως κατά τήν σύνολον ἱστορικήν διαδρομήν τῆς Μονῆς. Εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν σπουδαίαν σημασίαν τοῦ Παντίμου προσώπου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ὡς καί εἰς τήν θεολογικήν καί ἄλλην ἀξίαν τῆς Θείας Εὐχαριστίας ἐν τῇ ζωῇ τῶν Χριστιανῶν καί μή. Ἔτι δε διά λίαν συγκινητικῶν λόγων ἐμνήσθη Ἁγίων ἀλλά καί ἑτέρων προσώπων κληρικῶν οἱ ὁποῖοι ἐσχετίζοντο μετά τῆς περιοχῆς ταύτης. Εἰς τό τέλος ὡμίλησε δι’ὀλίγων καί εἰς τήν τουρκικήν γλῶσσαν διά τήν ἀνάγκην ἑνότητος καί ἀμοιβαίου σεβασμοῦ τῶν ἀνθρώπων ἐντός τῆς σημερινῆς παγκοσμίου ἀναταραχῆς, παραλληλίσας τά φαινόμενα τῶν συρράξεων καί τῶν ὁμαδικῶν μεταναστεύσεων μέ τά τραγικά γεγονότα τῆς περιοχῆς τά ὁποῖα ὡδήγησαν εἰς τήν ἐρήμωσιν καί τῆς Μονῆς τῆς Φανερωμένης.

Κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Πανοσιολ. Καθηγούμενοι τῶν Πατριαρχικῶν καί Σταυροπηγιακῶν Μονῶν Ἁγ. Τριάδος Σπαρμοῦ καί Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Ἀστορίας Ἀρχιμ. κ.κ. Νικάνωρ Παπανικολάου καί Ἱερόθεος Ζαχαρῆς, ἄλλοι κληρικοί, ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ ἐν Σμύρνῃ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιμ. κ. Θεόδωρος Τσακίρης μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ, καθώς καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ Νέας Ἀρτάκης Εὐβοίας, Νέας Περάμου Καβάλας, καί λοιπῶν περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος ὅπου κατέφυγον οἱ ἐκ τῆς Κυζικηνῆς Χερσονήσου κατά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν ἐκριζωθέντες. Παρέστησαν, ὡσαύτως, ὁ Ἐντιμ. κ. Hüseyin Sarı καί συνεργάται αὐτοῦ καθώς καί ἀξιοσημείωτος ἀριθμός ἐντοπίων κατοίκων, οἱ ὁποῖοι παρηκολούθησαν μετά σεβασμοῦ καί πολλῆς διακρίσεως τά γενόμενα. Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην προσεφώνησεν ἀπό μέρους τῶν ἀπογόνων τῶν ἐν Ἑλλάδι Ἀρτακηνῶν ὁ Ἐλλογ. Καθηγητής κ. Ἰωάννης Ρίζος ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην των διότι διά τῆς τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας ἐξεπληρώθη μέγα καί παλαιόν ὄνειρον τῶν προσφύγων τῆς περιοχῆς ἐκείνης. Ἠκολούθησε μουσικόν πρόγραμμα ὑπό τῶν προσφυγικῶν Συλλόγων παρουσιασάντων παραδοσιακά ᾄσματα τῆς περιοχῆς. Τήν μεσημβρίαν ὁ Δήμαρχος τῆς Ἀρτάκης παρέθεσε πρός τιμήν τοῦ Παναγιωτάτου καί τῶν ἐπισκεπτῶν, γεῦμα εἰς παραθαλάσσιον ἑστιατόριον τοῦ Δήμου.

Οὕτως ἐπραγματοποιήθη ἕν ἀκόμη ἱστορικόν γεγονός διά τοῦ ὁποίου οἱ Κτήτορες καί Πατέρες τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς, οἱ ἀναπαυόμενοι ὑπό τήν χλόην τοῦ μικρασιατικοῦ ἐδάφους ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἤκουσαν πάλιν τόν ἀναστάσιμον ὕμνον, ἐκύκλωσαν τόν Ἀναστημένον Κύριον ἐν τῷ Δισκαρίῳ τῆς Ζωῆς, ἡνώθησαν μέ τήν στρατευομένην Ἐκκλησίαν καί ἔδωσαν ἐλπίδα καί αἰσιοδοξίαν διά τό αὔριον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς περί αὐτό ἐνταῦθα Ὁμογενείας.

Νεότερες τιμητικές εκδηλώσεις προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦνται διά τοῦ παρόντος τιμητικαί ἐκδηλώσεις πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς γενόμεναι ἐσχάτως:

1) Ἡ Φιλοσοφική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου ἀπεφάσισεν ὅπως ἀπονείμῃ εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην τόν τίτλον τοῦ Ἐπιτίμου Διδάκτορος αὐτῆς.

2) Οἱ Ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν τῆς Γαλλίας καί τῆς Ἰορδανίας προσεκάλεσαν τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὅπως παραστῇ καί ὁμιλήσῃ εἰς Διάσκεψιν συγκαλουμένην ἐν Παρισίοις τήν 8ην Σεπτεμβρίου ἐ. ἔ., μέ θέμα τήν προστασίαν τῶν θυμάτων τῆς ἐθνικῆς καί τῆς θρησκευτικῆς βίας ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ. Ὁ Πατριάρχης κωλυόμενος ὅπως παραστῇ αὐτοπροσώπως ἀνέθηκε τήν ἐκπροσώπησιν Αὐτοῦ εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.

3) Ἡ Α. Β. Υ., ὁ διάδοχος τοῦ Βασιλικοῦ Θρόνου τῆς Γεωργίας Πρίγκηψ Nugzar Bagrationi - Gruzinski ἀπένειμε τῇ Α. Θ. Παναγιότητι τό παράσημον τοῦ Ἁγίου Βασιλέως Δαυΐδ, τοῦ Ψαλμῳδοῦ, ἐκ μέρους τοῦ Βασιλικοῦ Οἴκου τῆς Γεωργίας, δι᾿ εἰδικῆς τελετῆς ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 27ῃ Αὐγούστου 2015.

4) Ὁ Ἐξοχ. κ. John Kerry, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, ἀπέστειλε θερμόν εὐχαριστήριον γράμμα εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἐπί τῇ ἐκφρασθείσῃ Πατριαρχικῇ συμπαθείᾳ διά τό ἐπισυμβάν αὐτῷ προσφάτως ἀτύχημα κατά τήν περιοδείαν αὐτοῦ εἰς Εὐρώπην. 

Εξεδήμησε προς Κύριον αιφνίδια ο Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Καψάσκης

Γράφει ο π. Παναγιώτης Καποδίστριας 

Ένας ακόμη καλός και πολύ αγαπητός ιερέας της Ζακύνθου εξεδήμησε προς Κύριον αιφνίδια σήμερα το πρωί: Ο 82χρονος Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Καψάσκης, συνταξιούχος Εφημέριος του ιστορικού ιερού Ναού Πεφανερωμένης πόλεως Ζακύνθου

Ο μακαριστός παπά Σπύρος γεννήθηκε στη Ζάκυνθο στις 8 Φεβρουαρίου 1934, χειροτονήθηκε Διάκονος στις 4 Ιουνίου 1968 και Πρεσβύτερος την 1 Μαρτίου 1970 από τον τότε Μητροπολίτη Ζακύνθου (και μετέπειτα Πολυανής και Κιλκισίου) κυρό Απόστολο. Το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου έλαβε το Δεκαπενταύγουστο του 1982, από τον τότε Μητροπολίτη Ζακύνθου (και μετέπειτα Αττικής) κυρό Παντελεήμονα. Υπήρξε απόφοιτος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Διετέλεσε Εφημέριος του Ι. Ναού Αγίου Ευσταθίου Αργασίου, Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής Μπελουσίου και Ι. Ναού Πεφανερωμένης πόλεως, από όπου μάλιστα συνταξιοδοτήθηκε στις 30 Ιουνίου 2010. Για πολλά χρόνια υπηρέτησε στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου ως υπεύθυνος του Γραφείου Γάμων, ενώ διετέλεσε και Αρχιερατικός Επίτροπος της πόλεως.

Η Νεκρώσιμη Ακολουθία θα ψαλεί στον Ναό, όπου δαπάνησε τη ζωή και ιερατεία του, αυτόν της Πεφανερωμένης, αύριο Παρασκευή (28.8.2015), στις 6 το απόγευμα. Αιωνία αυτού η μνήμη!

Ο Εσπερινός του Αγίου Φανουρίου εν Ζακύνθω [πλήρες video]

Εσπέρας 26ης Αυγούστου 2015, στο Παρεκκλήσιο της Οδηγητρίας και Αγ. Φανουρίου (της Ενορίας Θείας Αναλήψεως) στην οδό Φωσκόλου πόλεως Ζακύνθου 
Μαγνητοσκόπηση: Νίκος Παπαδάτος