e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018

Κυριακή, 21.10.2018, στον Ναό της Παναγούλας εν Βανάτω Ζακύνθου


Πρωί Κυριακής Στ΄ Λουκά στον Ναό της Παναγούλας Μπανάτου. Κατά την θεία Λειτουργία μνημονεύτηκαν οι πρόσφατα κεκοιμημένοι Ενορίτες μας Διονύσιος Ν. Κοντονής (ετών 77, 8ήμερο Μνημόσυνο) και Ljiljana Novakovic (από το Μαυροβούνιο, ετών 67, 40ήμερο Μνημόσυνο). 


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συναντήθηκε με παιδιά νεκρών Ουκρανών στρατιωτών, θυμάτων της ρωσικής επιθετικότητας στο Donbass

The Ecumenical Patriarch met with children of dead Ukrainian soldiers, victims of Russian aggression in Donbass 


[Επιμέλεια παρουσίασης: π. Παν. Καποδίστριας]

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε σήμερα (21.10.2018) στην Κωνσταντινούπολη με ορφανά παιδιά της Ουκρανίας, οι γονείς των οποίων έχασαν τη ζωή τους στο Donbass της Ανατολικής Ουκρανίας, κατά την ανελέητη λαίλαπα της ρωσικής επιθετικότητας προ τετραετίας. Τέλος, κάθε παιδί έλαβε ένα δώρο από τον στοργικό Πρωθιεράρχη της υπ' ουρανόν Ορθοδοξίας. Αυτό ανακοινώθηκε από τον Γενικό Πρόξενο της Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη Oleksandr Gaman. 

"Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε με παιδιά της Ουκρανίας, των οποίων οι γονείς πέθαναν στη Donbass, υπερασπιζόμενοι τη γη μας. Ευχάριστη ζεστή και ευχάριστη συνάντηση. Και φυσικά, κάθε παιδί έλαβε ένα δώρο από την Αγιότητά του", έγραψε ο Γενικός Πρόξενος στο Twitter: "Вселенський Патріарх Варфоломій зустрівся з укр. дітьми, батьки яких загинули на Донбасі, захищаючи нашу землю. По-батьківськи тепла та приємна зустріч. І звичайно, кожна дитина отримала від Його Всесвятості подарунок"


Ecumenical Patriarch Bartholomew met in Constantinople today (21.10.2018) with orphaned Ukrainian children whose parents died in Donbass, eastern Ukraine, during the merciless plunder of Russian aggression four years ago. Finally, each child received a gift from the affectionate Primate of World Orthodoxy. This was announced by the Consul General of Ukraine in Constantinople Oleksandr Gaman.

Βαρθολομαίος: "Είναι αδιανόητον ο Οικουμενικός Θρόνος [...] να αδρανή, όταν ένας Ορθόδοξος λαός πάσχη [...], προσβλέπη δε και προσφεύγη εις αυτόν, αιτούμενος στηριγμόν και προστασίαν"

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΜΕ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ, 
κατά τήν χοροστασίαν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ 
(21 Ὀκτωβρίου 2018)


Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Σασίμων κύριε Γεννάδιε, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενε τῆς Περιφερείας Ταταούλων, 
Ἱερώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί,
Ἐντιμολογιώτατε κύριε Κωνσταντῖνε Σανταλτζίδη, Ἄρχoν Ἔξαρχε καί Πρόεδρε τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,
Λαέ τοῦ Θεοῦ ἠγαπημένε,

Ὑμνοῦντες καί δοξολογοῦντες τόν Θεόν τῶν θαυμασίων, καί ἐν χαρᾷ πεπληρωμένῃ, ἑορτάζομεν σήμερον, συνηγμένοι εὐχαριστια-κῶς ἐπί τό αὐτό, τήν αἰσίαν ἐπέτειον τῆς συμπληρώσεως ἑκατόν καί πεντήκοντα ἐτῶν εὐλογημένης λειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ. Παρελαύνουν ἐνώπιον ἡμῶν αἱ ψυχαί τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι συνήρχοντο εἰς τό ἐπίγειον τοῦτο κατοικητήριον τοῦ ὑπερουρανίου Θεοῦ, διά νά καταθέσουν τήν μετάνοιάν των, τήν χαράν καί τήν λύπην των, τά ὄνειρα καί τάς ἐλπίδας των, διά νά προσευχηθοῦν καί νά δοξάσουν τόν Θεόν, διά νά ὁμολογήσουν εὐτόνως τήν ὀρθόδοξον πίστιν των εἰς τήν ὑπέρθεον Τριάδα, διά νά μετάσχουν τῆς θείας χάριτος διά τῆς κοινωνίας τῶν ἀχράντων μυστηρίων, διά νά παρηγορηθοῦν ἐν καιροῖς καί περιστάσεσι δυστήνοις, διά νά μοιρασθοῦν τήν χαράν ἐν ταῖς ἑορταῖς καί ἐν ἡμέραις εὐδίας, διά νά σφυρηλατήσουν ἀδελφικούς δεσμούς ἐν Χριστῷ, διά νά ἀκούσουν τόν εὐαγγελικόν λόγον ἐκ τοῦ στόματος τῶν σεβασμίων ποιμένων αὐτῶν, διά νά εὐλογηθοῦν εἰς τάς καθοριστικάς στιγμάς τοῦ βίου. Συνεύχεται μετ᾿ αὐτῶν ἡ μακαρία ψυχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου τοῦ πραέως, τοῦ ταπεινόφρονος καί καθαροῦ τῇ καρδίᾳ, ὁ ὁποῖος ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν ὑπηρέτησεν ἐνθέως ἐν τῷ ναῷ  τούτῳ ὡς ἱερεύς. Ἐν κατανύξει τούς μνημονεύομεν ὅλους, εὐχόμενοι τό «Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν».

Ἡ πανηγυρική σύναξις ἡμῶν ἐνταῦθα, δέν εἶναι μόνον καιρός ἀναμνήσεως καί μνημοσύνου, ἀλλά καί χαρᾶς διά τήν παρουσίαν ὑμῶν πάντων εἰς τόν περικαλλῆ τοῦτον ναόν, ὁ ὁποῖος καί σήμερον εἶναι τόπος προσευχῆς καί θείας λατρείας, καί σήμερον συνάγει καί ἁγιάζει τούς πιστούς, στεγάζει τάς ἐλπίδας καί ἀναπτερώνει τόν «ἄριστον πόθον» τῆς αἰωνιότητος. Τά πάντα εἰς τόν ἱερόν τοῦτον οἶκον τοῦ Θεοῦ εἶναι φωτεινά, κατεργάζονται τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου, τά πάντα παραπέμπουν εἰς τήν «μέλλουσαν πόλιν» (πρβλ. Ἑβρ. ιγ΄, 14) καί τήν «μέλλουσαν δόξαν» ( Ρωμ. η΄, 18), εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Ἐσχάτων.

Ὁ Ἱερός Ναός τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ οἰκοδομήθηκε εἰς μίαν περίοδον ἀκμῆς τῆς Ὁμογενείας, εἰς μίαν περιοχήν μέ ἔντονον παρουσίαν τῆς Ρωμιοσύνης, διά νά βιώνεται συνεχῶς ἐν αὐτῷ ὑπό τῶν πιστῶν, ἐν λειτουργικῷ χρόνῳ καί ἐν τρόπῳ μυστηριακῷ, «ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. κη΄, 20), τό μυστήριον τῆς ἐν Χριστῷ θείας οἰκονομίας, καί διά νά γίνωνται οἱ ἄνθρωποι μέτοχοι τῆς θείας χάριτος καί θείας φύσεως κοινωνοί. Εἰς τόν ἱερόν τοῦτον τόπον, τά ἐπίγεια ἑνώνονται μέ τά οὐράνια εἰς μίαν ἱεράν πνευματικήν μυσταγωγίαν, διά νά ἀποκαλυφθῇ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ ὡς «ὁ κόσμος τοῦ κόσμου» (Ὠριγένης).

Δοξάζομεν τόν Δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ διά τάς ἀμετρήτους εὐλογίας Αὐτοῦ πρός τήν Ὁμογένειαν. Ἔρχονται καί παρέρχονται αἱ γενεαί τῶν Ρωμιῶν τῆς Πόλεως τῶν Πόλεων, καί ἰδού, θείᾳ εὐδοκίᾳ, ἐν αὐτῇ φυλάσσονται ἀκαταπαύστως καί λειτουργοῦνται ἀλώβητα, ἡ πίστις, τό ἦθος καί ὁ πολιτισμός τῆς Ὀρθοδοξίας, μέ ἐπίκεντρον τό Σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας, τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Τά σοφά λόγια τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, διά τῶν ὁποίων περιέγραψεν εἰς τήν Β´ πρός Κορινθίους Ἐπιστολήν τήν φύσιν τοῦ ἀποστολικοῦ ἔργου, ἐκφράζουν μέ ὑπέροχον τρόπον καί τήν ἱστορικήν πορείαν καί τήν ἱεράν ἀποστολήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: «Ἐν παντί συνιστῶντες ἑαυτούς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις,  ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ,  ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει Θεοῦ, διά τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διά δόξης καί ἀτιμίας, διά δυσφημίας καί εὐφημίας, ὡς πλάνοι καί ἀληθεῖς, ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνῄσκοντες καί ἰδού ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καί μή θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεί δέ χαίροντες, ὡς πτωχοί πολλούς δέ πλουτίζοντες, ὡς μηδέν ἔχοντες καί πάντα κατέχοντες.» (Β´ Κορ. στ´, 4-10).

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀγωνίζεται, διά νά διασώζεται ἡ Ὀρθοδοξία ἀπό τούς κινδύνους τοῦ ἐθνικισμοῦ, τῆς ἐσωστρεφείας καί τῆς αὐταρκείας, τοῦ ἀγόνου συντηρητισμοῦ καί τοῦ φονταμενταλισμοῦ, τῆς ὑποτιμήσεως τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ καί τῆς ἀρνήσεως τοῦ διαλόγου μέ τόν κόσμον. Μεριμνᾷ διά τόν ἄνθρωπον καί τά ὀξέα ὑπαρξιακά προβλήματά του, διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν μεγάλων προκλήσεων τῆς ἐποχῆς μας ἐπί τῇ βάσει τῶν θεοδωρήτων ἀξιῶν τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεώς μας. Ἀποδεικνύει διά τῆς πολυδιαστάτου εὐλογημένης μαρτυρίας του, ὅτι δύναται, ὡς προσφυῶς ἐγράφη, «νά μετουσιώνει τό παρελθόν σέ παρόν, τό παρόν σέ μέλλον, τό χθές καί τό σήμερα σέ αὔριο».

Εἶναι ἀδιανόητον, ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τήν εὐθύνην διά τήν ἑνότητα καί τήν εὐστάθειαν τῆς Ὀρθοδοξίας, νά ἀδρανῇ, ὅταν ἕνας Ὀρθόδοξος λαός πάσχῃ καί ἀναζητῇ λύσιν ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα τόν ταλανίζουν ἐπί αἰῶνας, προσβλέπῃ δέ καί προσφεύγῃ εἰς αὐτόν, αἰτούμενος στηριγμόν καί προστασίαν. Παρεμβαίνομεν ὀφειλετικῶς, πάντοτε ἐπί τῇ βάσει αὐθεντικῶς ἐκκλησιαστικῶν, γνησίως οἰκουμενικῶν καί ἀμιγῶς ὑπερεθνικῶν κριτηρίων, διά τήν Ἀλήθειαν καί τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, διά τήν προάσπισιν τῆς κανονικῆς τάξεως καί τῆς ταυτότητος τῆς Ὀρθοδοξίας, πρός οἰκοδομήν τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι διά τόν ἑαυτόν μας καί δι᾽ ἐπίδειξιν ἰσχύος καί δυνάμεως κοσμικῆς. Ἀδιαφοροῦντες, θά εἴμεθα ἀναπολόγητοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἱστορίας.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὄχι μόνον ἐπιλύει διορθόδοξα προβλήματα, ἀλλά διασώζει καί προβάλλει τόν παγκόσμιον πολιτισμόν τῆς Ὀρθοδοξίας, τάς ἀκαταλύτους ἀξίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, τήν πίστιν εἰς τόν ἐν Χριστῷ αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, τήν προστασίαν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τοῦ «οἴκου» του, τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τήν ἀλληλεγγύην καί τόν διάλογον, τήν ἑνότητα καί τήν συνεργασίαν, τήν εἰρήνην καί τήν  καταλλαγήν. Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία δέν καλλιεργεῖ καί δέν προάγει ἁπλῶς τάς πολυτίμους ἀξίας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, ἀλλά ἐπηρεάζει δημιουργικῶς τό πολιτισμικόν γίγνεσθαι, δημιουργεῖ καί διδάσκει ὑψηλόν πολιτισμόν κοινωνίας καί ἀγάπης. Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐσφράγισε καί σφραγίζει ἀνεξίτηλα τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος, ἀποτελεῖ δέ καί σήμερον ἐλπίδα διά τό παρόν καί τό μέλλον. Ἀποτελεῖ, ὡς ἐλέχθη, «ἕνα ἱστορικό παράδοξο», ἕνα θεσμόν, «πού ἀκόμη κι ἄν  δέν τόν εἴχαμε δοσμένο ἀπό τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, καί μάλιστα στό Γένος μας, θά ἔπρεπε νά τόν ἐφεύρουμε». (Μητροπολίτης Περγάμου).

Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, χαιρετίζομεν τήν παρουσίαν πάντων ὑμῶν, σᾶς καλωσορίζομεν ὅλους ἐγκαρδίως, ἰδιαιτέρως δέ τούς μαθητάς καί ἀποφοίτους τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Φερίκιοϊ, καί σᾶς διαβεβαιοῦμεν ὅτι παραμένομεν καί θά παραμείνωμεν ἀκοίμητοι φύλακες τοῦ τόπου καί τοῦ τρόπου τοῦ βίου τῆς Ρωμιοσύνης, εἰς τήν ἱστορικήν καί ἀμετακίνητον κοιτίδα αὐτῆς, μέ τούς Ναούς καί τά προσκυνήματά μας ὁλόφωτα καί ἀνοικτά, μέ τά σχολεῖα καί τά λοιπά ἱδρύματα ἐν ἀγαστῇ λειτουργίᾳ, μέ ἑνότητα καί ἀλληλεγγύην, πιστοί εἰς τήν παρακαταθήκην τῶν πατέρων καί μέ ἐμπιστοσύνην εἰς τήν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ καί αἰσιοδοξίαν διά τό μέλλον.

Ἐν τῷ πεύματι τούτῳ, ἐκφράζομεν τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐαρέσκειαν πρός τόν Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Περιφερείας Ταταούλων Ἱερώτατον ἀδελφόν Μητροπολίτην Σασίμων κύριον Γεννάδιον δι᾿ ὅσα μοχθεῖ καί προσφέρει εἰς τόν εὐσεβῆ λαόν τοῦ Θεοῦ, τάς συγχαρητηρίους εὐχάς καί τόν ἔπαινον τῆς ἡμῶν Μετριότητος πρός τόν Ἐντιμολογιώτατον Πρόεδρον τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ Ἄρχοντα Ἔξαρχον κύριον Κωνσταντῖνον Σανταλτζίδην καί τούς προθύμους καί ἀποτελεσματικούς συνεργάτας αὐτοῦ, καθώς καί τάς εὐχαριστίας μας πρός πάντας τούς διακονοῦντας καί στηρίζοντας τήν Κοινότητα αὐτήν, καταστέφοντες δέ πάντας ὑμᾶς, Ἱερώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ, διά τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐλογίας, ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς τήν ζείδωρον χάριν καί τό ἄπειρον ἔλεος τοῦ πᾶσι πηγάζοντος τήν ζωήν Χριστοῦ, τοῦ δι᾿ ἡμᾶς σάρκα λαβόντος προαιωνίου Λόγου τοῦ Θεοῦ. 

Συγχαρητήρια καί χρόνια πολλά!

Βαρθολομαίος προς τον νεοχειροθετηθέντα Άρχοντα Μαΐστορα του Οικουμενικού Θρόνου Μιχαήλ Μαυρόπουλο

Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ κ. Μιχαήλ Μαυροπούλου εἰς Ἄρχοντα Μαΐστορα 
(Φερίκιοϊ, 21 Ὀκτωβρίου 2018)


Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχον,

Ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, διά τῶν χειρῶν τῆς ἡμῶν Μετριότητος, σᾶς ἀπονέμει σήμερον, ἐν τῷ πανηγυρίζοντι τήν συμπλήρωσιν ἑκατόν καί πεντήκοντα ἐτῶν ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως αὐτοῦ, Ἱερῷ Ναῷ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Ἀνήκετε πλέον εἰς τόν κύκλον τῶν συνεργατῶν τοῦ Πατριάρχου σας. Εἶσθε μέλος τῆς «Παναγίας Παμμακαρίστου», τῆς ἑδρευούσης ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καί καλεῖσθε νά στηρίζετε, μετά τῶν ἄλλων Ἀρχόντων, τό θεάρεστον ἔργον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά ἀναδειχθῆτε ἀντάξιος τῆς ἐμπιστοσύνης, τῆς τιμῆς καί τῆς κλήσεως εἰς προσφοράν.

Γέννημα θρέμμα τῆς Πόλεως τοῦ Κωνσταντίνου, μέ πατέρα ἐκ Νίγδης τῆς Καππαδοκίας καί Ἰμβρίαν μητέρα, εἶσθε ψυχῇ τε καί σώματι ἐρριζωμένος εἰς τήν ἱστορίαν καί εἰς τάς παραδόσεις τῆς Ρωμιοσύνης. Καθ᾿  ὅλην τήν ζωήν σας παρεμείνατε πιστός εἰς τά πάτρια, φορεύς τῶν τιμαλφῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους, ἀφωσιωμένος εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, τό ὁποῖον εἶναι ἡ μήτρα τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ἀμετακίνητος ἐκφραστής τῆς διπλῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου, τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν καί τῆς «ὁμοίας τῇ πρώτῃ καί μεγάλῃ ἐντολῇ», τῆς ἀγάπης δηλονότι πρός τόν πλησίον. Συνηθίζομεν νά περιγράφωμεν τό ἦθος καί τήν μαρτυρίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τῶν λέξεων «πιστότης καί ἀνοικτοσύνη». Πιστότης εἰς τήν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία εἶναι δι᾿ ἡμᾶς ἀνεξάντλητος πηγή δυναμισμοῦ, ἐμπνεύσεως, δημιουργικῆς παρεμβάσεως καί δράσεως ἐν τῷ κόσμῳ, χριστο- πρεποῦς καί χριστοτερποῦς παρουσίας καί μαρτυρίας ἔναντι τῶν σημείων τῶν καιρῶν. Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά μετα- μορφώσῃ τόν πολιτισμόν, ὄχι νά τόν ἀπορρίψῃ, συμφώνως καί πρός τό εὐρύτερον νόημα τοῦ ἐνθέου λόγου τοῦ προκατόχου τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν τῷ ἀποστολικῷ Θρόνῳ τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: «Τό γάρ ἀπρόσληπτον ἀθεράπευτον».
      
Ὅ,τι προσεφέρατε μέ αὐταπάρνησιν καί ζῆλον, Ἐντιμολογιώτατε, εἴτε ὡς ἐπί σειράν ἐτῶν Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, τοῦ ὁποίου σήμερον εἶσθε Ἐπίτιμος Πρόεδρος, εἴτε ὡς δραστήριον μέλος καί Α’ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙΟΜΚΩ), εἴτε ἀπό ἄλλας θέσεις εὐθύνης, εἶναι, ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει, προσφορά πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν.

Συνεβάλατε μεγάλως εἰς τήν ἐνημέρωσιν τῆς κοινῆς γνώμης διά τό δρᾶμα τῆς Ἴμβρου, ἀγωνισθήκατε διά τήν προστασίαν τῶν δικαίων τοῦ ἰμβριακοῦ λαοῦ, διά τόν συντονισμόν τῆς δράσεως καί τῶν πρωτοβουλιῶν τῶν ἀνά τόν κόσμον Ἰμβριακῶν Σωματείων. Παρόμοιον ζῆλον ἔχετε ἐπιδείξει καί ἐπιδεικνύετε καί σήμερον διά τήν ἐν τῇ Πόλει Ὁμογένειαν καί τήν διεκδίκησιν τῶν δικαιωμάτων της. Ἐκτιμῶμεν, ἐπαινοῦμεν καί ἐπευλογοῦμεν τήν φιλογενῆ δρᾶσιν σας. Δέν ἀπεκόπητε ἀπό τάς ρίζας σας. Ἡ σκέψις σας ἦτο καί παραμένει ἐστραμμένη πρός τήν εὐλογημένην γῆν τῶν προγόνων, εἰς τούς ὁποίους, μετά Θεόν, ὀφείλομεν τά πάντα.

Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχoν Μαΐστορ κύριε Μιχαήλ Μαυρόπουλε,

Ἔχομεν κραταιάν τήν πεποίθησιν ὅτι θά συνεχίσετε, κεκοσμημένος πλέον μέ τό ὑψηλόν ἀρχοντικόν ὀφφίκιον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τό θεοστήρικτον ἔργον διακονίας τοῦ Γένους καί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας. Σᾶς συνοδεύουν αἱ εὐχαί τῶν ἐν Φαναρίῳ ἀνυστάκτων φρουρῶν τῶν Ὁσίων καί τῶν Ἱερῶν τῆς Ρωμιοσύνης, καί ὅλων τῶν συμπροσευχομένων σήμερον ἐν τῷ παμφώτῳ Ἱερῷ Ναῷ τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων.

Περαίνοντες τόν λόγον, συγχαίρομεν ἅπαξ ἔτι τήν ὑμετέραν προσφιλεστάτην Ἐντιμολογιότητα καί καταστέφομεν ὑμᾶς, τήν ἐρίτιμον σύζυγον καί τόν υἱόν σας διά τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐλογίας, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾿ ὑμᾶς καί ἐπί πάντας τούς παρισταμένους ἐν τῇ ἱερᾷ ταύτῃ συνάξει, πρεσβείαις τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων καί φωτιστῶν τῆς Οἰκουμένης, τήν ζωοπάροχον χάριν καί τά ἀμέτρητα ἐλέη τοῦ Θεοῦ τῆς ἀγάπης.

Ο "ετερόδοξος" και ο "ορθόδοξος σχισματικός" κατά τον Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα
Γράφει ο Π. Α. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, ο γνωστός αψύς «υπουργός εξωτερικών» της Ρωσικής Εκκλησίας, στο τηλεοπτικό κανάλι της Ρωσίας 24, διετύπωσε την άποψη πως με την απόφασή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης να χορηγήσει αυτοκέφαλο στην μη κανονική Εκκλησία της Ουκρανίας, «αναγνώρισε τους σχισματικούς και εντάχθηκε και ο ίδιος στο σχίσμα». 
«Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι κανόνες των εκκλησιών. Συνεπώς, για εμάς ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης είναι τώρα σχισματικός», ισχυρίστηκε ο μητροπολίτης Ιλαρίων. 
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτά τα λέει ο σεβ. Βολοκολάμσκ λίγες μόλις ημέρες μετά από ένα ταξίδι του στο Βατικανό, όπου μίλησε σε Σύνοδο Επισκόπων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και είχε συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο, τον οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες – ενημέρωσε για τις πρόσφατες αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας σχετικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο (δηλ. την απόφαση για διακοπή κοινωνίας). 
Σε προηγούμενο κείμενό μας είχαμε εκφράσει την άποψη ότι ο Βολοκολάμσκ Ιλαρίων έχει κάπως …συγκεχυμένη άποψη περί του σχίσματος. Κι αυτό αποδεικνύεται τώρα πανηγυρικά. 
Ο σεβ. Ιλαρίων ισχυρίζεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι σχισματικός, όταν λίγο πριν είχε φροντίσει να συναντήσει τον Πάπα Φραγκίσκο, τον οποίο τι ακριβώς τον θεωρεί; Σχισματικό ή αιρετικό; Αν τον θεωρεί «αιρετικό», που δεν προκύπτει από την όλη στάση του, είναι άλλο θέμα. 
Αν όμως, τον θεωρεί «σχισματικό» -που είναι και το πιθανότερο- μας έβαλε μία κάπως δύσκολη …εξίσωση. Πήγε σε έναν «ετερόδοξο σχισματικό» για να «καταγγείλει» ένα «ορθόδοξο σχισματικό». Έτσι δεν λέει η λογική; 
Κι ακόμα, ενώ έχει την άνεση να συναντήσει και να διαλεχθεί με τον «ετερόδοξο σχισματικό», ενώ τον «ορθόδοξο σχισματικό» τον κατακεραυνώνει από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός. 
Το θέμα είναι, όμως, ότι ο σεβ. Ιλαρίων, που δεν είναι και τυχαίος θεολόγος, δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι ο «σχισματικός» Οικουμενικός Πατριάρχης μνημονεύει κανονικότατα σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη τον Πατριάρχη Μόσχας και έτσι δεν έχει αποδεχθεί τις …οιμωγές της Ρωσικής Εκκλησίας περί σχίσματος στην Ορθοδοξία. 
Άρα, ο «σχισματικός» Οικουμενικός Πατριάρχης μνημονεύει κανονικά την Ρωσική Εκκλησία, ενώ, φυσικά, δεν κάνει το ίδιο ο «σχισματικός» Πάπας Ρώμης, γιατί, προφανώς, πρόκειται για άλλης… ποιότητας σχίσμα, το οποίο θα έπρεπε να μας εξηγήσει κάποια στιγμή ο σεβ. Βολοκολάμσκ. 
Επίσης, είμαι περίεργος αν ο σεβ. Ιλαρίων μετέφερε στην Αυτού Αγιότητα, τον Πάπα Ρώμης, την άποψη πολλών ρώσων συνεπισκόπων του, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης θέλει να γίνει «ο πάπας της Ανατολής». Κι αυτό φυσικά λέγεται ως μομφή! 
Επομένως, καλό θα ήταν να μας διευκρινίσει –ει δυνατόν θεολογικώς– ο σεβ. Βολοκολάμσκ: Ποιος είναι …πιο «σχισματικός» κατ’ αυτόν: ο Πάπας της Δύσης ή ο «Πάπας της Ανατολής»; Ο Ρώμης ή ο Νέας Ρώμης;
Εκτός κι αν δεν μπαίνει σε τέτοια διλήμματα, θεωρώντας ως μόνη Ορθοδοξία και Χριστιανοσύνη την «Τρίτη Ρώμη» που εκπροσωπεί.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα 150χρονα του Ι. Ναού Αγίων Αποστόλων Φερίκιοϊ [video]

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Ἐπί τῇ συμπληρώσει 150ετίας ἀπό τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Φερίκιοϊ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε, κατόπιν προσκλήσεως τῆς ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 21ης Ὀκτωβρίου 2018, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Ἀμβρόσιος. 
     Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος καί Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Κοινοτικοί Παράγοντες καί πολυάριθμοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος, ὡς καί ἀπόφοιτοι τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Φερίκιοϊ, πραγματοποιοῦντες προσκυνηματικήν ἱεραποδημίαν εἰς τήν τροφόν αὐτῶν Σχολήν καί Κοινότητα ἐπί τῇ ἐπετείῳ ταύτῃ.  
          Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, ἱερατεύσαντος ἐπί μακρόν ἐν τῇ Κοινότητι ταύτη, τῶν ἀρχιερατευσάντων, ἱερατευσάντων καί διακονησάντων ἐν αὐτῇ, τῶν μακαρίων καί ἀειμνήστων Κτιτόρων, Ἀνακαινιστῶν, Ἐφόρων, Μεγάλων Εὐεργετῶν, Εὐεργετῶν, Δωρητῶν καί Συνδρομητῶν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τούτου καί τῶν μακαρίων Ἱδρυτῶν, Εὐεργετῶν, Δωρητῶν, Ἐφόρων, Διευθυντῶν, Διδασκάλων, Ἐπιμελητῶν καί Μαθητῶν τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς τῆς Κοινότητος ταύτης. Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἀπένειμε τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μαυρόπουλον, Α΄ Αντιπρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), ὅν καί συνεχάρη διά τήν ἐν γένει φιλογενῆ του δρᾶσιν εἰς τούς κόλπους αὐτῆς, ἰδιαιτέρως δέ διά τό ἀξιόλογον ἐπί σειράν ἐτῶν ἔργον του εἰς τά δρώμενα τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν ἐν τῇ ἰδιότητι τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, οὗτινος τυγχάνει σήμερον Ἐπίτιμος Πρόεδρος, πρός τήν κατεύθυνσιν, μάλιστα, τῆς συμβολῆς εἰς τήν ἐνημέρωσιν τῆς κοινῆς γνώμης διά τό δρᾶμα τῆς Ἴμβρου, διά τήν προστασίαν τῶν δικαίων τοῦ Ἰμβριακοῦ λαοῦ, διά τόν συντονισμόν τῆς δράσεως καί τῶν πρωτοβουλιῶν τῶν ἀνά τόν κόσμον Ἰμβριακῶν Σωματείων, ὡς καί διά τήν διεκδίκησιν τῶν δικαιωμάτων τῆς ἐν τῇ Πόλει Ὁμογενείας.  
  Ὁ νέος Ἄρχων, γόνος τῆς Πόλεως μέ καταγωγήν, ἐκ πατρός, ἐκ Νίγδης τῆς Καππαδοκίας καί, ἐκ μητρός, ἐκ τῆς ἐρατεινῆς Ἴμβρου, ἀντεφώνησε διά λόγων εὐλαβείας πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν τῆς χειροθεσίας, καί μάλιστα ἰδίαις Πατριαρχικαῖς χερσίν, κατά τήν εὔσημον ἐπετειακήν ἡμέραν ταύτην, διαβεβαιώσας διά τάς καταβαλλομένας ὑπ’ αὐτοῦ συντόνους προσπαθείας ὑπέρ τῆς περαιτέρω ἀναδείξεως τοῦ πνευματικοῦ βίου τοῦ Γένους καί τῆς ἀνεκτιμήτου μαρτυρίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον μέσῳ τῆς διεκδικήσεως τῶν ἀπαραγράπτων δικαίων τῆς Ρωμαίηκης Ὁμογενείας. 
     Μετά ταῦτα, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀμφότεροι ἀναφερθέντες εἰς τό ἱστορικόν ἐπετειακόν ὁρόσημον καί εἰς τάς συγχρόνους δράσεις τῆς ὑπ’ αὐτούς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ συνεχάρη ἅπαντας τούς συμβαλόντας εἰς τήν ἀνάδειξιν τῆς ἐπετείου ταύτης καί ἐξέφρασε τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν τῷ ἁγίῳ Σασίμων, τῷ Ἐντιμολ. Προέδρῳ τῆς Κοινότητος καί τοῖς συνεργάταις αὐτῶν, ἐτόνισεν ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἀγωνίζεται, διά νά διασώζηται ἡ Ὀρθοδοξία ἀπό τούς κινδύνους τοῦ ἐθνικισμοῦ, τῆς ἐσωστρεφείας καί τῆς αὐταρκείας, τοῦ ἀγόνου συντηρητισμοῦ καί τοῦ φονταμενταλισμοῦ, τῆς ὑποτιμήσεως τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ καί τῆς ἀρνήσεως τοῦ διαλόγου μέ τόν κόσμον, καθώς μεριμνᾷ διά τόν ἄνθρωπον καί τά ὀξέα ὑπαρξιακά προβλήματά του, διά τήν ἀντιμετώπισιν τῶν μεγάλων προκλήσεων τῆς συγχρόνου ἐποχῆς ἐπί τῇ βάσει τῶν θεοδωρήτων ἀξιῶν τῆς ὀρθοδόξου παραδόσεως.
     Πρός τούτοις, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ἀφοῦ διευκρίνησεν ὅτι ἡ διακονία τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἑδράζεται ἐπί τῇ βάσει αὐθεντικῶς ἐκκλησιαστικῶν, γνησίως οἰκουμενικῶν καί ἀμιγῶς ὑπερεθνικῶν κριτηρίων, διά τήν Ἀλήθειαν καί τήν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, διά τήν προάσπισιν τῆς κανονικῆς τάξεως καί τῆς ταυτότητος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπεσήμανεν ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὄχι μόνον ἐπιλύει διορθόδοξα προβλήματα, ἀλλά διασώζει καί προβάλλει τόν παγκόσμιον πολιτισμόν τῆς Ὀρθοδοξίας, τάς ἀκαταλύτους ἀξίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, τήν πίστιν εἰς τόν ἐν Χριστῷ αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, τήν προστασίαν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τοῦ «οἴκου» του, ἤτοι τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, τήν ἀλληλεγγύην καί τόν διάλογον, τήν ἑνότητα καί τήν συνεργασίαν, τήν εἰρήνην καί τήν καταλλαγήν. Διό καί τυγχάνει ἀδιανόητον, ὡς ἐτόνισε μετ’ ἐμφάσεως ὁ σεπτός Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τήν εὐθύνην διά τήν ἑνότητα καί τήν εὐστάθειαν τῆς Ὀρθοδοξίας, νά ἀδρανῇ, ὅταν εἷς Ὀρθόδοξος λαός πάσχῃ καί ἀναζητῇ λύσιν ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων, τά ὁποῖα τόν ταλανίζουν ἐπί αἰῶνας, προσβλέπῃ δέ καί προσφεύγῃ εἰς αὐτόν, αἰτούμενος στηριγμόν καί προστασίαν. 
     Τέλος, ὁ Παναγιώτατος καλωσώρισεν ἐγκαρδίως τούς μαθητάς καί ἀποφοίτους τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Φερίκιοϊ, διαβεβαιώσας αὐτούς καί πάντας ὅτι «παραμένομεν καί θά παραμείνωμεν ἀκοίμητοι φύλακες τοῦ τόπου καί τοῦ τρόπου τοῦ βίου τῆς Ρωμιοσύνης, ἐν τῇ ἱστορικῇ καί ἀμετακινήτῳ κοιτίδι αὐτῆς». 
     Ἐπηκολούθησεν ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. δεξίωσις.  
     Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ηὐλόγησε τό ὑπό τῆς Κοινότητος ταύτης παρατεθέν ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Hilton İstanbul Bosphorus» ἐπίσημον δεῖπνον, εἰς ὅ παρεκάθησαν μέλη τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, Κοινοτικοί Παράγοντες καί μέλη τῆς Ὁμογενείας. 
Συγχαρητήρια επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στον Φιλάρετο για την 23ετηρίδα της πατριαρχίας του
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο επισκέφτηκε (21.10.2018) την έδρα του μέχρι πρότινος σχισματικού Πατριάρχη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Φιλαρέτου, για να του ευχηθεί για τη συμπλήρωση 23 ετών πατριαρχίας του και για να τον ευχαριστήσει, για τη στάση του προς την πορεία απονομής Αυτοκεφαλίας μιας ενιαίας Ουκρανικής Εκκλησίας. Παρόντες ήταν Ιεράρχες της περί Φιλάρετον εκκλησιαστικής παρατάξεως.
*     *     *
President Petro Poroshenko met with the bishops of the Ukrainian Orthodox Church of Kyiv Patriarchate and congratulated Patriarch Filaret on the 23rd anniversary of his enthronement.
     The meeting took place in the residence of the Patriarchy of the Ukrainian Orthodox Church of Kyiv Patriarchate in Kyiv.
     The Head of State thanked Patriarch Filaret for his many years of service and efforts to create the Autocephalous Orthodox Church of Ukraine.
*     *     *
Президент Петро Порошенко зустрівся з архієреями Української православної церкви Київського патріархату і привітав Патріарха УПЦ КП Філарета з 23-ю річницею його інтронізації. Про це повідомляє Банкова. Зустріч відбулася в резиденції патріархії Української православної церкви Київського патріархату в Києві. Глава держави подякував патріарху Філарету за багаторічну службу і його зусилля щодо створення Єдиної помісної православної церкви України. 

Ευχαριστιακή Σύναξη για τα 23 χρόνια πατριαρχίας Φιλαρέτου στην Ουκρανία


Κατά το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Οκτωβρίου 2018, στο Κίεβο και μάλιστα στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βλαδιμήρου πραγματοποιήθηκαν πανηγυρικές λειτουργικές συνάξεις επί τη συμπληρώσει 23 χρόνων πατριαρχίας τού μέχρι πρότινος σχισματικού Πατριάρχου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Φιλαρέτου, ο οποίος -ως γνωστόν- αποκαταστάθηκε στην κανονικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας προ ολίγων ημερών (11.10.2018) από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης Αυτοκεφαλίας σε μια προετοιμαζόμενη ενιαία Ουκρανική Εκκλησία. 
     Με αυτή την εορτή και πανήγυρι στον μεγαλοπρεπή Ναό του Αγίου Βλαδιμήρου, ένας μεγάλος κύκλος κλείνει και ανοίγει ένας νεότερος, πλέον μέσα σε κανονικά πλαίσια και υπό τις στοργικές φτερούγες της Μητέρας Εκκλησίας. Γι' αυτή την ευοίωνη εξέλιξη ανέπεμψαν ευχές και προσευχές όλοι οι Ιεράρχες, Κληρικοί και Πιστοί της παρατάξεως Φιλαρέτου.