e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 3 Μαρτίου 2014

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοινώνει την Σύναξη των Προκαθημένων πασών των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών (Φανάρι, 6-9.3.2014)


Εὐχαρίστως ἀνακοινοῦται ὅτι, προσκλήσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀπό 6ης μέχρι καί 9ης τ.μ. Μαρτίου συνέρχονται εἰς Ἱεράν Σύναξιν ἐν Φαναρίῳ οἱ Προκαθήμενοι πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν διά νά διαβουλευθοῦν ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς σύμπασαν τήν ὑπ᾿ οὐρανόν Ὀρθοδοξίαν, μάλιστα δέ εἰς τά διαδικαστικά τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἡ προετοιμασία τῆς ὁποίας βαίνει πρός τό τέλος αὐτῆς.

Κατά τό διήμερον 4-5 Μαρτίου θά συνέλθῃ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις Προπαρασκευαστική τῆς Ἱ. Συνάξεως Ἐπιτροπή, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. Ἰωάννου, καταρτίζουσα τό πρόγραμμα ἐργασιῶν αὐτῆς καί τό σχέδιον Μηνύματος τῶν Προκαθημένων, οἵτινες τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας θά συλλειτουργήσουν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐκφράζοντες καί ὁρατῶς τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Κατά τήν πανηγυρικήν ταύτην Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ τῆς Ὀρθοδοξίας θά ἀναγνωσθῇ ἀπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἄμβωνος τό Μήνυμα τῶν Προκαθημένων πρός τά πληρώματα τῶν Ἁγιωτάτων κατ᾿ αὐτούς Ἐκκλησιῶν καί πρός τόν κόσμον ὅλον.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 3ῃ Μαρτίου 2014
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

*          *          *

С радостью возвещается, что, по приглашению Его Божественного Всесвятейшества Вселенского Патриарха Кира Варфоломея, с 6-го по 9-е марта на Священный Собор в Фанаре соберутся Предстоятели всех Православных Автокефальных церквей, чтобы обсудить вопросы, относящиеся ко всему под небом Православию, особенно же связанные с порядком созыва Святого и Великого Собора, подготовка которого подходит к завершению.

В течение двух дней 4-5 марта в Патриархии, под председательством Высокопреосвященнейшего Митрополита Пергамского Иоанна, соберется Комиссия по Подготовке Священного Собора для составления программы заседаний и проекта Послания Предстоятелей, которые в Воскресение Православия будут сослужить во Всесвященном Патриаршем Храме Святого Георгия, выражая и явным образом единство Православия.

Во время торжественной сей Божественной Литургии в великий праздник Православия от Патриаршего Амвона будет зачитано Послание Предстоятелей к полноте Святейших их Церквей и ко всему миру.

Патриархия, 3 марта 2014 года
От главного Секретаря Святого и Священного Синода

*          *          *

It is gladly announced that, at the invitation of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, the First-Hierarchs of all the Orthodox Autocephalous Churches will gather on March 6-9, 2014, for a Sacred Synaxis at the Phanar in order to deliberate on matters pertaining to the entire Orthodox Church throughout the world, and especially procedural issues for the convocation of the Holy and Great Council, whose preparation is coming to an end.

Over two days prior to this, on March 4-5, 2014, a Preparatory Committee for the Synaxis will be held at the Ecumenical Patriarchate, chaired by His Eminence Metropolitan John of Pergamon, in order to formulate the program of proceedings and draft the Message of the First-Hierarchs, who will concelebrate on the Sunday of Orthodoxy in the venerable Patriarchal Church of St. George, thereby also expressing the unity of Orthodoxy visibly.

During this festive Divine Liturgy on the occasion of great feast of Orthodoxy, the Message of the First-Hierarchs will be read from the Patriarchal Ambon to the faithful of the Most Holy Churches and to the whole world.

At the Ecumenical Patriarchate, on March 3, 2014
From the Chief Secretariat of the Holy and Sacred Synod

Δεν υπάρχουν σχόλια: