e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Φωτοθήκη από την Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου στην πόλη Lungro της Καλαβρίας + Πατριαρχικές Ομιλίες


Το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου 2019, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος Α΄, ευρισκόμενος στην Κάτω Ιταλία για επίσκεψη, έφθασε στην πόλη Λούνγκρο της Καλαβρίας, έδρα της Ιταλοβυζαντινής ή Ιταλοαλβανικής Εκκλησίας, ελληνόρρυθμου κλάδου των Ρωμαιοκαθολικών. 

Εκεί έγινε θερμά δεκτός από τον τοπικό Κλήρο και τον Λαό, στον δε Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Μύρων, έγινε επίσημη υποδοχή του από τον τοπικό Αρχιεπίσκοπο των Ελληνορρύθμων. 

Τον Παναγιώτατο συνοδεύουν οι Μητροπολίτες Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος, Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος και μαζί του βρέθηκε ο Μητροπολίτης Ζάμπιας Ιωάννης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην περιοχή με μέλη της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.

Ακολούθως παρατέθηκε πλούσιο δείπνο προς τιμήν του Πατριάρχου.
ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ LUNGRO
(18 Σεπτεμβρίου 2019)


Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε Lungro κ. Δονάτε καὶ οἱ λοιποὶ Σεβασμιώτατοι Ἐπίσκοποι τῆς Καλαβρίας,
Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε,
Ἐντιμότατοι ἐκπρόσωποι τῶν λοιπῶν Ἀρχῶν,
Ἀξιότιμοι ἐκπρόσωποι τῶν διαφόρων πνευματικῶν Ὁμίλων καὶ πολιτιστικῶν Σωματείων τῶν Βυζαντινορρύθμων Χριστιανῶν τῆς Καλαβρίας, τῆς Σικελίας καὶ ἄλλων τόπων,
Ἀγαπητοὶ παρόντες,
Εἰρήνη πᾶσι! Χαίρετε ἐν Κυρίῳ, πάλιν ἐρῶ, χαίρετε!

Μὲ πολλὴν συγκίνησιν καὶ χαρὰν ἤλθαμε πλησίον σας μαζὶ μὲ τοὺς Ἱερωτάτους Ἀδελφοὺς κ. Γεννάδιον, τὸν γνωστὸν εἰς ὅλους σας ἡμέτερον Μητροπολίτην τῆς Ἰταλίας ποὺ πολὺ σᾶς ἀγαπᾶ, καὶ τὸν κ. Βαρθολομαῖον, Μητροπολίτην Σμύρνης, καὶ τὰ λοιπὰ μέλη τῆς Συνοδείας μας, διὰ νὰ ἴδωμεν τὰ προσφιλῆ πρόσωπά σας, νὰ σᾶς μεταφέρωμεν τὴν εὐλογίαν καὶ εὐχὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, νὰ σᾶς ἐκφράσωμεν τὴν ἀγάπην μας, νὰ προσκυνήσωμεν τὰ ἱερὰ σεβάσματα τῆς κοινῆς ἡμῶν Πίστεως καὶ πνευματικῆς κληρονομίας καὶ νὰ μετάσχωμεν τῆς χαρᾶς τῆς τοπικῆς Ἐπισκοπῆς διὰ τὴν ἑκατοστὴν ἐπέτειον ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της. Ὁ Σεβασμιώτατος Ἐπίσκοπος κ. Δονᾶτος εἶχε τὴν καλωσύνην νὰ μᾶς ἀπευθύνῃ εὐγενῶς σχετικὴν ἐπίσημον πρόσκλησιν, εἰς τὴν ὁποίαν καὶ ἤδη ἀνταποκρινόμεθα ἐλθόντες εἰς τὸν ἱστορικὸν τόπον σας. Αἰσθανόμεθα ὅτι μαζί σας μᾶς ὑποδέχονται οἱ Ἅγιοι τῆς περιοχῆς, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεριστής, ὁ Ἅγιος Ἠλίας ὁ Σπηλαιώτης, ὁ Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Κηπουρὸς καὶ οἱ ἄλλοι, τῶν ὁποίων τὶς πρὸς Θεὸν πρεσβεῖες ἐπικαλούμεθα γιὰ σᾶς, γιὰ τὰ τέκνα σας καὶ γιὰ τὴν πατρίδα σας.
     Μέσα ἀπὸ μιὰ ποικιλία ὀνομάτων ποὺ ὑπενθυμίζουν τὴν ἀπώτερη Ἑλληνικὴ ἤ Ἀρβανίτικη καταγωγὴ καὶ τὸν σύνδεσμο μὲ τὸ Βυζάντιο καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολὴ μὲ τὸ λειτουργικὸ Τυπικὸ καὶ τὶς Παραδόσεις της, οἱ Χριστιανοὶ τῆς περιοχῆς προσπαθεῖτε νὰ αὐτοπροσδιορισθῆτε καὶ νὰ νιώσετε τὴν ὑπερηφάνειαν ποὺ δικαιοῦσθε γι’ αὐτὸ τὸ ὁποῖον εἶσθε! Ὁμολογοῦμε ὅτι σᾶς θαυμάζομε καὶ τιμοῦμε τὶς προσπάθειες καὶ τοὺς ἀγῶνες στοὺς ὁποίους ἐπὶ αἰῶνες ἐπιδίδεσθε γιὰ νὰ κρατήσετε τὴν κληρονομία τῶν πατέρων σας. Ὄχι μόνον τὴν ἐκκλησιαστική, ἀλλὰ καὶ τὴν γλωσσικὴ καὶ τὴν ἀφορῶσαν εἰς τὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, τὰ ὁποῖα ἐν πολλοῖς εἶναι κοινὰ καὶ ταυτόσημα μὲ τὰ ἰδικά μας. Εἶσθε ἄξιοι παντὸς ἐπαίνου! Καὶ ἀκόμη, διότι ὅλα αὐτὰ τὰ συνδυάζετε μὲ μίαν φιλονομίαν εἰς τὰ κρατικὰ πλαίσια τῆς Ἰταλίας καὶ ἕνα ἀνυπόκριτον πατριωτισμὸν ποὺ σᾶς συνδέει σθεναρῶς μὲ ὅλους τοὺς Ἰταλοὺς ὁμοεθνεῖς σας.
     Μπορεῖ ἡ Καλαβρία, ὅπως καὶ ὅλος ὁ Ἰταλικὸς Νότος, νὰ μὴ φημίζεται διὰ τὸν πλοῦτον του -αὐτὴ εἶναι ἄλλωστε ἡ αἰτία τῆς μαζικῆς μεταναστεύσεως καὶ τῆς σχετικῆς ἐρημώσεως τῶν χωριῶν καὶ κωμοπόλεων-, ὅμως ἔχει πλοῦτον πνευματικόν, πλοῦτον πολιτιστικόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀξιοζήλευτος. Οἱ τοπικοὶ Ἅγιοι, οἱ Ναοὶ καὶ αἱ Μοναί, ἡ Παράδοσις, ἡ γλῶσσα, ἡ φιλοξενία σας, ἡ ἀρρενωπὴ ὀμορφιὰ τῶν τοπίων σας καὶ τόσα ἄλλα, διὰ τὰ ὁποῖα καὶ πρέπει νὰ δοξάζετε τὸν Θεόν!
     Σᾶς εὐχαριστοῦμε ὅλους ποὺ ἤλθατε εἰς ὑποδοχήν μας! Εὐχαριστοῦμε τοὺς ἀπευθύναντας εὐγενῆ χαιρετισμόν, τὸν ὁποῖον ἀνταποδίδομεν θερμότερον ἐν ἀγάπῃ. Ἐπιφυλασσόμεθα νὰ εἴπωμεν περισσότερα εἰς τὸν Ναόν, κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Ἑσπερινοῦ. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν πάλιν καὶ πάλιν ἀπὸ μέσης καρδίας!


***

DI SUA SANTITA’
IL PATRIARCA ECUMENICO
K. K. BARTOLOMEO
DURANTE IL SUO ARRIVO A LUNGRO
(18 Settembre 2019)

Vostra Eccellenza Mons. Donato, Vescovo di Lungro,
Eccellentissimi Vescovi della Calabria,
Illustre Signor Sindaco,
Illustri Rappresentanti delle restanti Autorità,
Rispettabili Rappresentanti dei diversi Gruppi Spirituali e delle Associazioni Culturali dei Cristiani di Rito Orientale della Calabria, della Sicilia e degli altri luoghi,
Amati tutti che siete presenti,

Pace a voi! Gioite nel Signore, e di nuovo dirò, gioite!

Con grande commozione e gioia siamo giunti vicino a voi con gli Eminentissimi Fratelli, Gennadios, il Metropolita d’Italia che voi tutti conoscete e che vi ama molto, e Bartolomeo, Metropolita di Smirne e con gli altri membri del nostro Seguito, per vedere le vostre amatissime persone, per trasmettervi la benedizione e la preghiera della Chiesa di Costantinopoli, per manifestarvi il nostro amore, per venerare i sacri cimeli della nostra comune Fede ed eredità spirituale e per prendere parte alla gioia della Diocesi locale per l’anniversario dei cento anni dalla sua fondazione.
     L’Eccellentissimo Vescovo Donato ha avuto la bontà di inviarci gentilmente un invito ufficiale al riguardo, al quale rispondiamo venendo in questo vostro storico posto. Abbiamo la sensazione che assieme a voi ci accolgano i Santi del luogo, San Giovanni Theristis, Sant’Elia lo Spileota, San Filareto l’Ortolano, le cui intercessioni presso Dio invochiamo su di voi, sui vostri figli e sulla vostra patria.
     Nel mezzo ad una varietà di nomi che rivelano la  lontana origine Greca o Arabesh ed il legame con Bisanzio e l’Oriente Ortodosso, con il Rituale liturgico e le sue Tradizioni, voi Cristiani del luogo cercate di autodeterminare  e di comprendere l’orgoglio di cui avete diritto per quello che siete. Confessiamo che vi ammiriamo e onoriamo gli sforzi e le lotte per le quali avete contributo lungo i secoli per conservare la eredità dei vostri padri. Non solo quella ecclesiastica, ma anche quella linguistica e quella afferente agli usi e costumi, che in molte cose sono comuni e identici ai nostri. Siete degni di ogni lode! E ancora, poiché tutte queste cose le combinate col rispetto delle leggi nell’ambito dello stato Italiano ed con un patriottismo  sincero che vi lega in modo stretto con tutti i vostri connazionali Italiani.
     La Calabria, come tutto il Meridione può non essere noto per la sua ricchezza, - questa è d’altronde la causa della emigrazione di massa e del relativo spopolamento dei paesi e delle città -, tuttavia ha una ricchezza spirituale, una ricchezza culturale, che è  degna di invidia. I Santi locali, le Chiese e i Monasteri, la Tradizione, la lingua, la vostra ospitalità, la fiera bellezza e vostri luoghi e tante altre cose, per le quali bisogna pure glorificare Dio!
     Ringraziamo tutti voi che siete venuti ad accoglierci! Ringraziamo coloro che ci hanno rivolto un sincero saluto che ricambiamo assai cordialmente con amore. Ci riserviamo di dire di più in Chiesa, durante la celebrazione del Vespero. Vi ringraziamo di nuovo e ancora dal profondo del cuore.
ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡIKON ΝΑΟΝ LUNGRO
 (18 Σεπτεμβρίου 2019)

Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε Λούγγρου καὶ λίαν ἡμῖν ἀγαπητὲ ἀδελφὲ ἐν Χριστῷ κ. Δονᾶτε!
Σεβασμιώτατοι Ἀδελφοὶ καὶ λοιποὶ εὐλαβεῖς Κληρικοί,
Προσφιλὲς ἐκκλησίασμα!

Μὲ αἰσθήματα πολλῆς εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Θεὸν καὶ βαθείας κατανύξεως εἰσήλθαμε ἀπόψε εἰς τὸν περίλαμπρον τοῦτον Καθεδρικὸν Ναὸν τῆς Ἐπισκοπῆς Λούγγρου, τὸν ἀφιερωμένον εἰς τὸν κοινὸν προστάτην Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως χριστιανικῆς, τὸν Ἅγιον Νικόλαον, Ἐπίσκοπον Μύρων τῆς καθ’ ἡμᾶς Λυκίας, τὸν Θαυματουργόν. Ἡ χάρις Του ἁγιάζει τόσον τὸν τόπον τῆς Ἐπισκοπῆς Του, ὅπου καὶ ὁ τάφος Του, ὅσον καὶ τὴν Ἰταλικὴν χερσόνησον, ἀφοῦ τὸ ἱερὸν καὶ χαριτόβρυτον λείψανόν Του θησαυρίζεται εἰς τὸ Μπάρι, τιμώμενον μεγάλως καὶ ὑπὸ τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν, ὅσον ἀκριβῶς καὶ ὑφ’ ἡμῶν τῶν Ὀρθοδόξων. Χαιρόμεθα ποὺ καὶ σεῖς τὸν τιμᾶτε τόσον πολύ, ὥστε τοῦ ἀφιερώσατε ἕνα τόσον ὡραῖον Καθεδρικὸν Ναόν! Ὁ πολὺς Νικόλαος λοιπόν, ὁ «κανὼν» τῆς Πίστεως, ὁ διαλάμψας εἰς τὴν Ἁγίαν Α΄ Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, ὅπου ὁμοῦ μετὰ τῶν λοιπῶν Θεοφόρων Πατέρων διετράνωσε τὸ εὐσεβὲς πίστευμα τῆς Ἐκκλησίας ἐν ὀρθότητι δόξης καὶ συνεπείᾳ βίου, ἐν Ὀρθοδοξίᾳ καὶ Ὀρθοπραξία, ὅπως συνηθίζομε νὰ ὑπογραμμίζωμε ἡμεῖς εἰς τὴν Ἀνατολήν, ὁ ἄνθρωπος τῆς πολλῆς καὶ θεοφιλοῦς ἀγάπης, ὁ κατὰ πάντα ὑποδειγματικὸς ἐκκλησιαστικὸς ποιμὴν καὶ Ἱεράρχης, ἄς εἶναι καὶ ἀπὸψε βοηθός, ἀντιλήπτωρ καὶ πρέσβυς ἡμῶν τὰ πρὸς τὸν Θεόν!
     Ἤλθαμε πλησίον σας, ἀγαπητοί, προσκεκλημένοι εὐγενῶς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου σας κ. Δονάτου, τὸν ὁποῖο καὶ εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδίας. Τὸν ἔχομε γνωρίσει καὶ παλαιότερον καὶ εἶναι ἰδιαιτέρως ἀγαπητὸς εἰς ἡμᾶς. Φέρει τὸ ὄνομα Ἕλληνος Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας, τὰ μάλα θαυματουργοῦ, τοῦ Ἐπισκόπου Εὐροίας τῆς Ἠπείρου, ἑνὸς τῶν 150 Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ ἱεροῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως διὰ τῶν περὶ Ἁγίου Πνεύματος, περὶ Ἐκκλησίας, περὶ Βαπτίσματος καὶ προσδωκομένης ἀναστάσεως θεσπισμάτων της, ἀπεφάνθη ἐπίσης διὰ τοῦ 3ου Κανόνος αὐτῆς «Τὸν μέντοι Κωνσταντινουπόλεως Ἐπίσκοπον ἔχειν τὰ πρεσβεῖα τῆς τιμῆς μετὰ τὸν τῆς Ρώμης Ἐπίσκοπον, διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν Νέαν Ρώμην». Τιμᾶται ὁ Ἅγιος Δονᾶτος ἰδιαιτέρως ὡς προστάτης τῆς Θεσπρωτίας καὶ τῆς πόλεως τῆς Παραμυθιᾶς. Ἑπομένως, εἶναι ἰδιαιτέρως οἰκεῖος, ὄχι μόνον εἰς τὸν φέροντα τὸ ὄνομά του Ἐπίσκοπον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς ἐνταῦθα Χριστιανούς, πολλοὶ τῶν ὁποίων κατάγονται ἐκ προγόνων ἐξ Ἠπείρου καὶ Ἀλβανίας, διὸ καὶ προτρεπόμεθα φιλαδέλφως νὰ τυγχάνῃ ὁ Θεοφόρος οὗτος Πατὴρ ἡμῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ λειτουργικῆς τιμῆς τὴν ὁποίαν ἀξίζει.
     Ἡ Καλαβρία, αὐτὴ ἡ “terra d’ occidente volta verso l’ oriente”, ὅπως προσφυῶς ἀπεκλήθη, ὑπῆρχεν  ἀπὸ παλαιοτάτων χρόνων Ὀρθόδοξος καὶ εὐδοκιμοῦσα εἰς τὴν εὐσέβειαν, μὲ θαυμαστῶς ἀκμάζοντα φιλοκαλικὸν καὶ νηπτικὸν Μοναχισμόν, εὑρίσκετο δὲ ἐκκλησιαστικῶς ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ Η΄ αἰῶνος ὑπὸ τὸν Θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὴν ὁποίαν καὶ ἀνεγνώριζεν ὡς Μητέρα Ἐκκλησίαν. Οἱ σχέσεις συγγενείας, ὡς γνωστόν, δὲν ἀλλάζουν, παρὰ τὰς κατὰ καιροὺς στροφὰς τῆς Ἱστορίας. Ἡ μητέρα αἰσθάνεται πάντοτε μητέρα, ἀγαπᾶ τὰ παιδιά της, τὰ σκέπτεται καθημερινῶς, προσεύχεται διακαῶς ὑπὲρ αὐτῶν, ὅσον μακρυὰ καὶ ἄν εὑρίσκωνται. Ἅπαξ μητέρα, πάντοτε μητέρα! Οὕτω πως αἰσθάνεται καὶ δι’ ὑμᾶς ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει Μήτηρ Ἐκκλησία, ἔστω καὶ ἄν δὲν εὑρίσκεσθε πλέον ὑπὸ τὴν ἄμεσον κανονικὴν προστασίαν της. Καὶ χαίρεται μητρικῶς διότι βλέπει ὅτι κρατεῖτε τὴν γλῶσσαν της, τὸ τυπικόν της, τὴν ὑμνολογίαν καὶ ὅλον  τὸν λειτουργικόν της πλοῦτον, τὴν περιβολὴν καὶ τὰ ἄμφια τῆς ἱερωσύνης της. Τοῦτο δὲν τὸ παραδέχεται ὡς ἐξωτερικὸν μόνον στοιχεῖον, κάτι τὸ ὁποῖον θὰ ἐνεῖχεν ἴσως καὶ κάποιαν δόσιν ὑποκρίσεως, ἀλλὰ ὡς δεῖγμα ἐσωτερικῆς καὶ βαθυτέρας δίψης καὶ νοσταλγίας. Δίψης, νοσταλγίας, ἀλλὰ καὶ ἀγάπης! Ἀγάπης «κραταιᾶς ὡς θάνατος», ἀφοῦ διὰ νὰ τὰ κρατήσετε ὅλα αὐτὰ ὡς θεμελιώδη στοιχεῖα τῆς ἰδιοπροσωπείας σας καὶ τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ σας, κάποτε, εἰς δυσκόλους ἐποχάς, «ἐσχήκατε ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου» (Β΄ Κορ. 1,9) καὶ θαυμασίους Ὁμολογητὰς ἀνεδείξατε, οἷοι οἱ Ὅσιοι Λουκᾶς καὶ Βαρθολομαῖος, τῶν ὁποίων καὶ τὰς ἁγίας εὐχὰς ἐπικαλούμεθα.
     Τοὺς τελευταίους χρόνους ἡ ἔντονος πνευματικὴ δίψα πολλῶν Iταλῶν, ὄχι ἀπαραιτήτως Ἑλληνικῆς ἤ Ἀρβανίτικης καταγωγῆς, ἤνοιξε μίαν νέαν περίοδον παρουσίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς την Ἰταλίαν διὰ τῆς δημιουργίας μικρῶν ἑστιῶν ἐνοριακῆς μαρτυρίας, οἱ ὁποῖες καλύπτουν τὶς ἀνάγκες καὶ τῶν νεωστὶ ἐγκατασταθέντων ἐδῶ Ὀροδόξων πιστῶν, χωρὶς τὸ παράπαν νὰ παρέχουν πράγματα εἰς τὴν ἐπιτόπιον Ρωμαιοκαθολικὴν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία καὶ εἰς πολλὰ μᾶς ἔχει βοηθήσει καὶ συμπαρασταθῇ καὶ εἴμεθα βαθύτατα εὐγνώμονες. Ἀντίστοιχα ἰσχύουν καὶ διά τινας μέχρι χθὲς ἐρημωμένας καὶ ἡμιερειπωμένας Ὀρθοδόξους Μονάς, τὰς ὁποίας ἡ μέριμνα τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γενναδίου ἐν συνεργασίᾳ μετὰ ἄλλων ἐργατῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν τοπικῶν Δημοτικῶν Ἀρχῶν, ἀνέστησαν ἐκ πολυχρονίου ὕπνου, ἀνεστήλωσαν καὶ ἤδη ἀποτελοῦν μικρὰς ἑστίας ἀνατολικοῦ φωτός. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι αὐτὰς τὰς Ἐνορίας καὶ Μονὰς τῶν Ὀρθοδόξων ἤδη τὰς ἀγαπᾶτε καὶ δὲν τὰς θεωρεῖτε ὡς ἀνταγωνιστρίας, ποὺ βεβαίως δὲν εἶναι τοιαῦται, ἀλλ’ ὡς ἀδελφικὰς παρουσίας καὶ μαρτυρίας τῆς μητρικῆς ἀγάπης τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
     Μὲ τὸν Ἁγιώτατον Πάπαν Φραγκῖσκον, τὸν ἀξίως τοῦ ὀνόματός του ζῶντα καὶ πολιτευόμενον, μᾶς συνδέει, ἀγαπητοί, στενὴ ἀδελφικὴ ἀγάπη καὶ εἰλικρινὴς φιλία, τὴν ὁποίαν ἀμφότεροι ἐπιθυμοῦμεν νὰ βλέπωμεν ἐκτεινομένην καὶ μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ Κλήρου καὶ τῶν πιστῶν τῶν καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησιῶν. Τὸν συνηντήσαμεν μόλις χθὲς καὶ εἴχαμεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν – πάντοτε μὲ τὸ ὅραμα τῆς πλήρους ἑνώσεως ἐν τῇ πίστει, ἀλλά τοῦ στέλλομεν καὶ ἀπὸ ἐδῶ τὸν θερμὸν ἀσπασμὸν καὶ ἐγκάρδιον χαιρετισμόν μας μετὰ πολλῆς τῆς τιμῆς. Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι ἔχομεν πολλὰ τὰ κοινά, ἀλλὰ καὶ ἀρκετὰ τὰ ὁποῖα ἀκόμη δογματικῶς καὶ ἐκκλησιολογικῶς μᾶς κρατοῦν, δυστυχῶς, μακρὰν τῆς διακοινωνίας, μακρὰν τοῦ κοινοῦ Ποτηρίου. Ἔχομεν τὸν Θεολογικὸν ἡμῶν Διάλογον. Ἔχομεν προχωρήσει ἀρκετά. Μένουν ὅμως ἀκόμη κάποια «σκάνδαλα τρίβου», τὰ ὁποῖα δυσχεραίνουν τὴν πορείαν πρὸς συνάντησιν, ἄλλα σοβαρώτερα καὶ θεμελιώδη, καὶ ἄλλα δευτερευούσης σημασίας. Ἐργαζόμεθα καὶ ἀπὸ τὰς δύο πλευρὰς διὰ τὴν ὑπέρβασίν των. Προσευχόμεθα ἐμεῖς, νὰ προσεύχεσθε καὶ σεῖς, νὰ λειάνῃ ὁ Θεὸς τὴν ὁδὸν καὶ νὰ ἀνατείλῃ ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη καὶ ἐπιφανής, κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ εὑρεθῶμεν ἀπὸ κοινοῦ πέριξ τῆς ἁγίας Τραπέζης. Μέχρι τότε, κρατεῖτε, παρακαλοῦμεν, τὰς ἀνατολικὰς παραδόσεις σας, συνεχίσατε νὰ ἀγαπᾶτε ὅσα οἱ πάπποι καὶ οἱ πατέρες σας Ὀρθόδοξα στοιχεῖα, Ρωμέϊκα, Ἑλληνικά, Ἀρβανίτικα κ.λπ. σᾶς ἐκληροδότησαν! «Ἐγκοιμβώσασθε» τὴν ταυτότητα τῆς ἰδιοπροσωπείας σας ἀγαπῶντες τὸν Χριστόν, τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τοὺς ἐνταῦθα καὶ ἐν τῇ Ἀνατολῇ ἀδελφούς σας!
     Συγχαίρομεν ὁλοθύμως ἐπὶ τῇ 100ετηρίδι τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἐπισκοπῆς τοῦ Λούγγρου ὡς ἰδιαιτέρας Ἰταλο-Ἀλβανικῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας ἐν Καλαβρίᾳ, μὲ σκοπὸν τὴν διατήρησιν τῆς ἰδιοπροσωπείας τῶν Βυζαντινορρύθμων. Εὐχόμεθα παρὰ Θεοῦ ἔτη πολλὰ εἰς τὸν Ποιμενάρχην, τὸν κλῆρον, τοὺς συνεργάτας καὶ τὸ ποίμνιόν του, καὶ ὅλους ἐσᾶς, ἀγαπητοὶ συμπροσκυνηταί, καὶ ἐπίσης ὅσα εὔφημα, ὅσα εὐχάριστα, ὅσα συντείνουν εἰς ψυχικὴν σωτηρίαν! Ἄς κρατήσωμε θερμὸν τὸν σύνδεσμον τῆς μεταξύ μας εἰρήνης καὶ ἀγάπης πάντοτε, διὰ τῶν εὐχῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων Ἱεραρχῶν Νικολάου καὶ Δονάτου καὶ ὅλων τῶν τοπικῶν Ἁγίων τῆς Καλαβρίας! Ἀμήν!

***
OMELIA
DI SUA SANTITA’
IL PATRIARCA ECUMENICO
K.K. BARTOLOMEO
DURANTE IL VESPERO
NELLA CHIESA CATTEDRALE DI LUNGRO
(18 Settembre 2019)

Vostra Eccellenza Mons. Donato, diletto nostro fratello in Cristo,
Eminentissimi Fratelli e reverendissimi Chierici,
Amatissimi fedeli!

Con sentimenti di tanta riconoscenza a Dio e con profondo raccoglimento siamo giunti questa sera in questa splendida Chiesa Cattedrale della Diocesi di Lungro, dedicata al comune protettore di Oriente e Occidente, San Nicola di Mira, dalla nostra Licia, il Taumaturgo. La sua grazia santifica tanto la sua Diocesi, come anche la sua Tomba, quanto anche la Penisola Italiana, in quanto la sua santa reliquia grondante grazia arricchisce Bari, onorata grandemente anche dai Romano Cattolici, quanto anche ugualmente da noi Ortodossi. Siamo lieti che anche voi lo onoriate così tanto, al punto da dedicargli un tale splendido Tempio. Il grande Nicola pertanto, la “Regola” di Fede, colui che ha brillato nel Primo Concilio Ecumenico, dove assieme agli altri Padri Teofori, ha proclamato il fedele credere della Chiesa con una corretta glorificazione ed una coerenza di vita, con una Ortodossia ed una Ortoprassi, come continuiamo a sottolineare anche noi in Oriente, l’uomo dal tanto amore e caro a Dio, il pastore e Vescovo in tutto modello della Chiesa, sia anche stasera aiuto, protettore e intercessore per ogni cosa presso Dio!
     Siamo giunti fino a voi, carissimi, invitati cordialmente da Sua Eccellenza il Vostro Vescovo Donato, che ringraziamo di cuore. Lo abbiamo conosciuto già da molto tempo e ci è stato in modo particolare prediletto. Egli porta il nome di un Padre Greco della Chiesa, assai taumaturgo, il Vescovo di Eurea in Epiro, uno dei 150 Padri Teofori del Secondo Santo Concilio Ecumenico di Costantinopoli, che, come risaputo, oltre a completare il Sacro Simbolo di Fede riguardo ai suoi decreti sullo Spirito Santo, sulla Chiesa, sul Battesimo e sulla attesa della resurrezione, si è anche pronunciato nel suo Terzo Canone sul fatto che: “La Chiesa di Costantinopoli ha la precedenza di onore dopo il Vescovo di Roma, perché questa è la Nuova Roma”. San Donato è venerato in modo particolare come protettore della Tesprozia e della citta di Paramythia. Di conseguenza, è particolarmente familiare non solo al Vescovo che porta il suo nome, ma anche a quei Cristiani di quei luoghi, molti dei quali sono discendenti da antenati dell’Epiro e della Albania e perciò amorevolmente vi esortiamo a mantenere l’onore ecclesiastico e liturgico che spetta a questo nostro Santo Padre Teoforo.
     La Calabria, questa “terra d’occidente volta verso l’oriente”, come opportunamente viene definita, era dai tempi antichi Ortodossa, e distinguendosi anche per la pietà, con un Monachesimo filocalico e neptico che prosperava in un modo meraviglioso, si trovava ecclesiasticamente  dagli inizi dell’Ottavo secolo, sottoposta al Trono di Costantinopoli, che riconosceva anche come Madre Chiesa. Le relazioni di parentela, come si sa, non cambiano, al di là del corso temporale della storia. La madre viene percepita sempre come madre, ama i suoi figli, li pensa ogni giorno, prega ardentemente per loro, per quanto lontano essi siano. Madre una volta, madre per sempre! E anche se non vi trovate più nella sua diretta protezione canonica, la Madre Chiesa di Costantinopoli ha questi sentimenti per voi. E si rallegra in modo materno perché vede che mantenete la sua lingua, il suo Rituale, la innologia e tutta la sua ricchezza liturgica, i costumi e i paramenti del suo sacerdozio. Questo non viene riconosciuto solamente come un elemento esteriore, fatto che avrebbe comportato probabilmente una certe dose di ipocrisia, ma come una prova di una sete interiore e assai profonda e di nostalgia. Di una sete, di una nostalgia, ma anche di amore! Di un amore “forte come la morte”, dal momento che, per mantenere tutto queso, come elementi basilari della vostra identità e della vostra autodeterminazione, allora, in epoche difficili, “avevate ricevuto su di voi stessi, la sentenza di morte” (2 Cor. 1,9) avete anche fatto emergere meravigliosi Confessori, quali i Santi Luca e Bartolomeo, dai quali invochiamo le loro preghiere.
     Negli ultimi tempi, la grande sete spirituale di molti Italiani, non necessariamente di origine Greca o Arabesh, ha aperto un nuovo periodo di presenza della Chiesa Ortodossa in Italia con la creazione di nuovi focolari di testimonianza parrocchiale, che coprono le necessità anche dei fedeli Ortodossi, che qui nuovamente si sono ristabiliti, senza causare di fatto nulla alla locale Chiesa Romano Cattolica, la quale da molto tempo ci ha aiutato  e sostenuto e a cui siamo profondamente riconoscenti.
     Allo stesso tempo riprendono vigore anche alcuni Monasteri Ortodossi fino a ieri in rovina o in  semi-rovina, i quali grazie alla cura di Sua Eminenza il Metropolita d’Italia e Malta Gennadios, in collaborazione con altri cooperatori della Chiesa e con le locali Autorità Comunali, sono risorti da un lungo sonno, sono stati restaurati e quindi costituiscono piccoli focolari di luce dall’Oriente. Siamo certi che amate queste Parrocchie e Monasteri degli Ortodossi e non li ritenete come degli antagonisti, che ovviamente non lo sono, ma delle presenze fraterne e testimoni dell’amore materno di Costantinopoli.
     Con Sua Santità il Papa di Roma Francesco, che vive e si comporta in modo degno del nome che porta, ci unisce, amatissimi, un amore fraterno stretto ed una reale amicizia, che entrambi desideriamo vedere estendersi anche tra i Gerarchi, il Clero ed i fedeli delle nostre Chiese. Lo abbiamo incontrato appena ieri e abbiamo avuto un caloroso colloquio  - sempre con il sogno della piena unione nella fede, - ma desideriamo inviargli anche da qui un caloroso abbraccio ed il nostro saluto cordiale, con tanto onore. Romano Cattolici e Ortodossi abbiamo molto in comune, ma anche diverse cose che ancora dogmaticamente ed ecclesiologicamente ci tengono, purtroppo, lontani dalla comunione insieme, lontani dal comune Calice. Abbiamo il nostro Dialogo Teologico. E’ progredito di molto. Restano tuttavia ancora alcuni “scandali di strada” che rendono difficile il cammino verso l’incontro, molto seri e fondanti, altri di secondaria importanza. Lavoriamo da entrambe le parti per superarli. Preghiamo noi e pregate anche voi, che Dio appiani la via e spunti quel grande e celebre giorno, in cui ci troveremo insieme attorno alla santa Mensa. Fino allora vi preghiamo di mantenere le vostre tradizioni orientali, continuate ad amare quanti elementi Ortodossi, Romani, Greci, Arabesh e altri vi hanno lasciato in eredità i vostri nonni ed i vostri padri. “Rivestite” la identità del vostro proprio aspetto, amando Cristo, la Chiesa ed i vostri fratelli qui ed in Oriente!
     Ci congratuliamo di tutto cuore per il Centenario della fondazione della Diocesi di Lungro, come Eparchia ecclesiastica Italo-Albanese particolare in Calabria, allo scopo di conservare l’aspetto proprio del Rito Bizantino. Preghiamo che Dio conceda molti anni al Pastore, al clero, ai collaboratori ed al suo gregge, a tutti voi, amati pellegrini e anche tante cose propizie, tante cose gradevoli, e quanto contribuisce alla salvezza dell’anima. Manteniamo sempre  caloroso il legame di pace e amore tra di noi, per le preghiere della Santissima Madre di Dio, la Theotokos, dei Santi Gerarchi Nicola e Donato e di tutti i Santi locali della Calabria! Amen. ΠΡΟΠΟΣΙΣ
ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΑΥΤΟΥ 
ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΓΕΥΜΑ 
ΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ARIHA, RENDE
(18 Σεπτεμβρίου 2019)

Σεβασμιώτατε Ἐπίσκοπε Lungro καὶ προσφιλέστατε ἀδελφὲ κ. Δονάτε,
Ἱερώτατοι Ἀδελφοὶ Μητροπολῖται Ἰταλίας καὶ Σμύρνης,
Ἀξιότιμοι συνδαιτυμόνες!

Ἀφιχθέντες διὰ δευτέραν φορὰν εἰς τὴν εὐλογημένην Καλαβρίαν, μετὰ ἀπὸ τὴν ἀλησμόνητον ἐκείνην πρώτην προσκυνηματικὴν ἡμῶν ἔλευσιν ἐνταῦθα τὸ 2001, δοξάζομεν τὸν Θεὸν διὰ τὴν νέαν Του αὐτὴν πρὸς ἡμᾶς εὐλογίαν.
     Ἡ Καλαβρία δὲν εἶναι ξένη πρὸς τὴν Ἀνατολήν, πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸν καὶ πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Ἐὰν ἡμεῖς ἀποσιωπήσωμεν τοὺς ἀρχαίους ἱεροὺς δεσμοὺς πίστεως, πολιτισμοῦ καὶ αἵματος ποὺ μᾶς συνδέουν, τότε «καὶ οἱ λίθοι κεκράξονται»!
     Ἀπὸ τὴν προχριστιανικὴ ἀρχαιότητα ἑλληνικὸς πολιτισμὸς καὶ ἑλληνικὴ γλῶσσα μεταλαμπαδεύθηκαν στὴ Νότιο Ἰταλία καὶ Σικελία ἀπὸ πολλὲς πόλεις καὶ περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος, εἰς σημεῖον τοιοῦτον ὥστε καὶ νὰ ὀνομασθῇ ἡ περιοχὴ αὐτὴ Μεγάλη Ἑλλάς. 
     Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ χριστιανικοῦ φωτὸς τὸ ἀρχαῖον πολιτιστικὸ ἐκεῖνο ὑπόστρωμα ἐβοήθησε τὰ μέγιστα στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἄνθησι καὶ ἀνάπτυξι τῆς περιοχῆς, ἡ ὁποία ἐγέννησε πολλοὺς Ἁγίους καὶ μεγάλα καὶ ἐπιφανῆ τέκνα τῆς Βασιλείας. Ἀρχαῖοι χριστιανικοὶ Ναοὶ καὶ Μοναὶ ἀποτελοῦν μέχρι καὶ σήμερον μεγαλοφώνους κήρυκας τῆς παλαιᾶς ἐκείνης δόξης τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τὸν τόπον. Ὑποκλινόμεθα εἰς τὴν πίστιν, τὴν εὐσέβειαν, τὴν εἰς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ἐκκλησιαστικὸν βίον συνέπειαν τῶν Καλαβρῶν, τιμῶμεν τοὺς τοπικοὺς Ἁγίους, δύο τῶν ὁποίων ἔχουν καὶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἀποστόλου Βαρθολομαίου ὅπως καὶ ὁ ὁμιλῶν, δοξάζομεν τοὺς μακροχρονίους ἀγῶνας των διὰ τὴν τήρησιν τῶν ἱερῶν παραδόσεων ποὺ ἐδιδάχθησαν ἀπὸ τὴν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολήν, ὄχι μόνον κατὰ τὴν Βυζαντινὴν περίοδον ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν κατάλυσιν τοῦ Ἀνατολικοῦ Κράτους, ἐπαινοῦμεν τὸν ζῆλον τῶν συγχρόνων νὰ διατηροῦν μέχρι σήμερον ὅσα στοιχεῖα δύνανται ἐκ τῆς λειτουργικῆς καὶ τυπικῆς ἡμῶν παραδόσεως, καὶ ταυτοχρόνως εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα καθημερινῶς ἡ καρδιακὴ ἡμῶν προσέγγισις νὰ λαμβάνῃ ὁσημέραι θερμότερον χαρακτῆρα καὶ οὐσιαστικώτερον περιεχόμενον, ἐπ’ ἀγαθῷ ὅλων! 
     Εἴμεθα εὐτυχεῖς διότι εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Λούγκρου κ. Δονάτου ἐγνωρίσαμεν ἤδη ἕνα εἰλικρινῆ φίλον, ἕνα θερμουργὸν Ἀρχιερέα ζηλωτὴν τῶν ἀρχαίων παραδόσεων, ἕνα ἄνδρα ὁ ὁποῖος ἔχει πλήρη αἴσθησιν τοῦ ἐξαιρετικοῦ βάρους τοῦ ὠμοφορίου τὸ ὁποῖον φέρει. Τοῦ εἴμεθα ὑπόχρεοι διὰ τὴν εὐγενῆ του πρόσκλησιν νὰ ἔλθωμεν καὶ νὰ εὐλογήσωμεν τὸ κατ’ αὐτὸν ποίμνιον, ἐπὶ τῇ ἑκατοστῇ ἀμφιετηρίδι τῆς Ἐπισκοπῆς του. Φέρομεν εἰς αὐτόν, εἰς ὅλους τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐπαρχίας του καὶ εἰς ὅλους ὑμᾶς, ἀγαπητοὶ συνδαιτυμόνες, τὴν εὐλογίαν καὶ εὐχὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ὁποία ἐπὶ αἰῶνας ἔθρεψε καὶ ἐπροστάτευσε πνευματικῶς καὶ ταύτην τὴν ἐν Καλαβρίᾳ, καὶ Σικελίᾳ βεβαίως, ἄμπελον τοῦ Θεοῦ καί, ἀσφαλῶς, οὐδέποτε τὴν ἐλησμόνησεν ἤ τὴν ἐθεώρησε ξένην πρὸς αὐτήν.
     Μὴ ἐπιθυμοῦντες νὰ σᾶς καταπονήσωμεν διὰ περισσοτέρων, ἐγείρομεν τὸ ποτήριον ὑπὲρ ὑγείας καὶ εὐημερίας ὅλων σας καὶ σύμπαντος τοῦ εὐγενοῦς Ἰταλικοῦ λαοῦ.

***

BRINDISI
DI SUA SANTITA’
IL PATRIARCA ECUMENICO
K.K. BARTOLOMEO
DURANTE IL RICEVIMENTO UFFICIALE
OFFERTO IN SUO ONORE
PRESSO L’HOTEL ARIHA, RENDE
(18 Settembre 2019)

Vostra Eccellenza Mons. Donato, amatissimo fratello,
Vostre Eminenze Fratelli Metropoliti di Italia e di Smirne,
Illustrissimi convitati,

Giunti per la seconda volta nella Calabria benedetta, dopo quella prima indimenticabile nostra visita da pellegrino qui nel 2001, glorifichiamo Dio per questa Sua nuova benedizione per noi.
La Calabria non è estranea per l’Oriente, per l’Ellenismo e per il Patriarcato Ecumenico. Se noi tacessimo quegli antichi sacri legami di fede, di cultura e di sangue che ci legano, allora “anche le pietre griderebbero!”
Dalla antichità pre-cristiana, la cultura greca e la lingua greca vennero diffuse nell’Italia meridionale e in Sicilia da molte città e regioni della Grecia, a tal punto che questa regione è stata denominata Magna Grecia.
Durante i tempi della illuminazione cristiana, quell’antico substrato culturale ha aiutato al massimo nella fioritura ecclesiastica e nello sviluppo della regione che ha dato i natali a molti Santi e a grandi e illustri figli dell’Impero. Antichi Templi e Monasteri cristiani costituiscono fino ad oggi degli araldi che gridano di quella remota gloria del Vangelo. Ci inchiniamo alla fede, alla pietà, alla coerenza per il volere di Dio e per il vissuto ecclesiastico dei Calabri, onoriamo i Santi locali, due dei quali hanno anche il nome dell’Apostolo Bartolomeo, come colui che vi parla, glorifichiamo le loro lunghe lotte  per conservare le sacre tradizioni che furono insegnate dal nostro Oriente, non solo durante il periodo Bizantino, ma anche dopo la caduta dell’Impero d’Oriente, elogiamo lo zelo dei contemporanei  per mantenere fino ad oggi quanti elementi sia possibile, dalla nostra tradizione liturgica e rituale e allo stesso tempo  auguriamo e preghiamo ogni giorno che il nostro avvicinamento del cuore prenda giorno per giorno un carattere più caloroso e un contenuto più sostanziale, per il bene di tutti!
Siamo lieti poiché, nel volto di Sua Eccellenza il Vescovo di Lungro, mons. Donato, abbiamo riconosciuto proprio un amico sincero, un Vescovo veemente, solerte per le antiche tradizioni, un uomo che ha piena coscienza dell’eccezionale peso dell’omoforion che porta. Gli siamo debitori per il suo nobile invito a venire e a benedire il suo gregge nel centenario della sua Diocesi. Portiamo a lui, a tutti i fedeli della sua Diocesi, amati conviviali, la benedizione e la preghiera della Chiesa di Costantinopoli, che per secoli ha nutrito e protetto spiritualmente questa vigna di Dio, in Calabria e naturalmente in Sicilia e, ovviamente, mai l’ha scordata o l’ha ritenuta straniera per essa.
Non volendo stancarvi ulteriormente, brindiamo per la salute e la prosperità di tutti voi e dell’intero nobile popolo Italiano.

Δεν υπάρχουν σχόλια: