e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019

Το επίσημο Χρονικό της Πατριαρχικής Ιεραποδημίας στη Σουηδία (27.9-1.10.2019) και video


Τὴν Παρασκευήν, 27ην Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀποδεχθεὶς εὐγενῆ πρόσκλησιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σουηδίας καὶ πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 50ετίας ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τῆς κατ' αὐτὸν Μητροπόλεως διοργανωθέντων ἑορτασμῶν, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Στοκχόλμην, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Ἄρχοντος Μ. Χαρτοφύλακος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., καὶ τοῦ Ἐλλογ. κ. Βασιλείου Γρηγοριάδου, Θεολόγου. Τὸν Παναγιώτατον ἐκ τοῦ νέου ἀερολιμένος τῆς Πόλεως προέπεμψεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁρισθεὶς Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα τῆς εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἀπουσίας τοῦ Πατριάρχου.     Κατὰ τὴν ἄφιξιν ὑπεδέχθησαν Αὐτὸν εἰς τὸν Διεθνῆ Ἀερολιμένα τῆς Στοκχόλμης - Arlanda ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας καὶ πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας μετὰ κληρικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, ὅστις καὶ προσεφώνησε τὴν Α. Θ. Παναγιότητα διὰ λόγων καταλλήλων, ὡσαύτως δὲ ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Καναδᾶ κ. Σωτήριος, προστεθεὶς εἰς τὴν τιμίαν Πατριαρχικὴν συνοδείαν, οἱ ἐν Στοκχόλμῃ Ἐξοχ. Πρέσβεις τῆς Τουρκίας κ. Emre Yunt, τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀνδρέας Φρυγανᾶς, τῆς Κύπρου κ. Σῶτος Λιασίδης, ἡ ἐν Νορβηγίᾳ Πρέσβυς κ. Μαρία Διαμάντη, καθὼς καὶ ὁ ἐν Ἰσλανδίᾳ Ἐπίτιμος Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιμ. κ. Rafn Alexander Sigurdsson.
     Ὁ Παναγιώτατος μετὰ τῆς συνοδείας Αὐτοῦ κατέλυσαν εἰς τὸ ξενοδοχεῖον «Radisson Collection». Τὸ ἑσπέρας, ὁ Ἐξοχ. κ. Emre Yunt παρέθεσεν ἐν τῇ Τουρκικῇ Πρεσβευτικῇ Κατοικίᾳ ἐπίσημον δεῖπνον πρὸς τιμὴν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος.
     Τὴν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Σαββάτου 28ης Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μεταβὰς εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, ὅπου ἀνέμενον Αὐτὸν ἐπίσημοι προσωπικότητες τῆς Χώρας καὶ ἐκπρόσωποι τῶν 18 ἐνοριῶν ἐκ τῶν τεσσάρων ἀπαρτιζουσῶν τὴν Θεόσωστον ταύτην Ἐπαρχίαν τοῦ Θρόνου Χωρῶν (Σουηδίας, Νορβηγίας, Δανίας καὶ Ἰσλανδίας), ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμὸν ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῶν ἐργασιῶν τῶς Α΄ Κληρικολαϊκῆς Συνάξεως αὐτῆς. Ἐν συνεχείᾳ ἐκήρυξε τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως, ὁμιλήσας καταλλήλως εἴς τε τὴν ἑλληνικὴν καὶ εἰς τὴν ἀγγλικήν. Ἠκολούθησαν προγραμματισθέντες χαιρετισμοί, προσφωνήσεις καὶ εἰσηγήσεις ὁμιλητῶν.
     Τὴν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου τῆς Στοκχόλμης, ἔνθα ὑπηντήθη ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ Ἱδρύματος Ἐλλογιμ. κ. Γεωργίου Κωνσταντίνου, ὑπὸ τοῦ Συλλόγου τῶν διδασκόντων ἐκπαιδευτικῶν καὶ ὑπὸ τῶν 400 περίπου μαθητῶν τοῦ σχολείου, πρὸς οὕς, τυχὼν ἐνθουσιώδους ὑποδοχῆς, ἀπηύθυνε νουθετηρίους λόγους καὶ ἀπένειμε τὰς Πατριαρχικὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας. Ἐκεῖθεν ἐπιστρέψας εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναόν, ηὐλόγησεν εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις αὐτοῦ γεῦμα παρατεθὲν πρὸς τιμὴν Του ὑπὸ τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνάξεως.
     Τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε διὰ τῆς σεπτῆς παρουσίας Αὐτοῦ τοὺς ἐθελοντὰς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σουηδίας, εὐλογήσας τὸ πρὸς τιμὴν αὐτῶν παρατεθὲν εἰς τὸν ὡς ἄνω χῶρον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ δεῖπνον, ἔνθα καὶ ὡμίλησε πρὸς  αὐτοὺς καταλλήλως, καλέσας ἐν συνεχείᾳ καὶ τὸν παρακαθήμενον Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Καναδᾶ κ. Σωτήριον, ὅπως ἀπευθύνῃ καὶ ἐκεῖνος λόγους νουθετηρίους καὶ ἐπιστηρικτικούς, ἐκ τῆς μακρᾶς καὶ καλλικάρπου διακονίας αὐτοῦ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Καναδᾶ. Ἡ βραδιὰ κατεκλείσθη διὰ τῆς ἀνταλλαγῆς δώρων μεταξὺ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, καὶ τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου κ. Κλεόπα.
     Τὴν ἑπομένην, Κυριακήν, 29ην Σεπτεβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε κατὰ τὸν Ὄρθρον καὶ προεξῆρχε κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ, συμπαραστατούμενος ὑπὸ τῶν συλλειτουργησάντων ἁγίων Ἀρχιερέων Σεβ. Μητροπολίτου κ. Κλεόπα, Ἀρχιεπισκόπου Καναδᾶ κ. Σωτηρίου καὶ Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου. Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἑλσιγκίου καὶ πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Tartu κ. Ἠλίας, Ἱεράρχης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας, ἐνῷ παρηκολούθησαν αὐτὴν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Anders Arborelius, ἡ Ἀρχιεπίσκοπος Οὐψάλης καὶ Προκαθημένη τῶν Ἐπισκόπων τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας τῆς Σουηδίας κ. Antje Jackelén μετὰ Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας αὐτῆς, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος τῶν ἐν Σουηδίᾳ Συροϊακωβιτῶν κ. Benyamin Dioscoros Atas, καθὼς καὶ ὁ ἐν τῇ Πόλει Σεβ. Συροϊακωβίτης Μητροπολίτης κ. Filoksenos Yusuf Çetin, ἀφιχθεὶς ἐπὶ τούτῳ ἐκ Πόλεως εἰς Στοκχόλμην.
     Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀμέσως μετὰ τὸ Εὐαγγελικὸν Ἀνάγνωσμα, ὡμίλησεν ἀπευθυνθεὶς εἰς τοὺς πολυπληθεῖς πιστοὺς καὶ ἀνεφέρθη εἰς τὸ ἱστορικὸν τῆς ἐν Σουηδίᾳ Ὀρθοδόξου παρουσίας καὶ εἰς τὸ ἐν γένει ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπὸ τὴν πεπνυμένην καθοδήγησιν τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῆς Σεβ. κ. Κλεόπα, πρὸς τὸν ὁποῖον καὶ ἐξέφρασε τὴν Πατριαρχικὴν εὐαρέσκειαν διὰ τὸ πλούσιον ἔργον του κατὰ τὴν πρώτην πενταετίαν τῆς ποιμαντορίας του. Πρὸ τῆς ἀπολύσεως, τὸν Πατριάρχην προσεφώνησε καταλλήλως ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης, εὐχαριστήσας Αὐτὸν μετὰ θερμῶν λόγων διὰ τὴν συνεχῆ πατρικὴν στήριξιν πρὸς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν, τὴν ἐπευλόγησιν τοῦ ἔργου αὐτῆς καὶ τὴν ἀποδοχὴν τῆς εὐλαβῶς ὑποβληθείσης προσκλήσεως, ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐπετειακῶν ἑορτίων ἐκδηλώσεων.
     Εὐθὺς μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης προέβη εἰς τὸν ἐγκαινιασμὸν καὶ τὴν ἐπευλόγησιν τοῦ ἀρτισυστάτου Μουσείου Ἑλληνοχριστιανικῆς Κληρονομίας, τῆς Βιβλιοθήκης, τοῦ Κειμηλιαρχείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ τῶν νέων γραφείων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, παρατεθείσης ἀκολούθως καὶ μικρᾶς δεξιώσεως εἰς τὴν παρακειμένην αἴθουσαν ἐκδηλώσεων. Ἐν συνεχείᾳ, παρετέθη γεῦμα εἰς τὸ ἑστιατόριον «Κύπρος», ὅπερ ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης, κατὰ τὸ ὁποῖον ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλσιγκίου καὶ πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, ἀναφερθεὶς εἰς τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ εἰς τὴν ζωὴν τῆς ὑπ' αὐτὸν Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, συγχαρεὶς ἀδελφικῶς καὶ τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας. Ὡμίλησεν ἐπίσης ἡ Προκαθημένη τῆς Σουηδικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας.
     Τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τὸν ἐν τῷ προαστείῳ Södertälje τῆς πρωτευούσης Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τῶν ἐν Σουηδίᾳ Συροϊακωβιτῶν, ὅπου ἐγένετο ἐνθουσιωδῶς καὶ ἐνθέρμως δεκτὸς ὑπὸ τῶν νέων τῆς Κοινότητος αὐτῶν. Τὸν σεπτὸν Προκαθήμενον τῆς Ὀρθοδοξίας ὑπεδέχθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. Benjamin Dioscoros Atas καὶ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Filoksenos Yusuf Çetin. Ὁ Πατριάρχης ὡδηγήθη εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ Καθεδρικοῦ, ἔνθα Τὸν προσεφώνησαν οἱ ἀνωτέρω ἐκκλησιαστικοὶ ἀξιωματοῦχοι, οἱ ὁποῖοι ἀμφότεροι ἐξῇραν τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν προσφορὰν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὸν διάλογον καὶ τὴν μεταξὺ χριστιανικῶν κοινοτήτων συνεργασίαν ἐν Τουρκίᾳ καὶ ἀλλαχοῦ. Ἀντεφώνησε δὲ ὁ Παναγιώτατος ὁμιλήσας περὶ τῆς ἀναγκαιότητος τοῦ διαχριστιανικοῦ διαλόγου, τῆς ἀμοιβαίας κατανοήσεως μεταξὺ τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς κοινῆς εὐθύνης αὐτῶν πρὸς μετάδοσιν τοῦ αἰωνίου καὶ πανανθρωπίνου μηνύματος τοῦ Χριστοῦ εἰς τὰς συγχρόνους κοινωνίας, ἐνῷ ἀντηλλάγησαν καὶ ἀναμνηστικὰ δῶρα. Ἀκολούθως, εἰς παρακειμένην αἴθουσαν, παρετέθη ἐπίσημον δεῖπνον πρὸς τιμὴν τοῦ Πατριάρχου.
     Τὴν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 30ῆς Σεπτεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐξεναγήθη διὰ θαλάσσης εἰς τὸ ἱστορικὸν κέντρον τῆς Στοκχόλμης. Ἐν συνεχείᾳ καὶ περὶ τὴν μεσημβρίαν, ἐπεσκέφθη τὴν ἕδραν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπου Τὸν ὑπεδέχθη ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Anders Arborelius, εἶτα δὲ παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον πρὸς τιμὴν Αὐτοῦ γεῦμα, ἔνθα ἀντηλλάγησαν μεταξὺ οἰκοδεσπότου καὶ Ὑψηλοῦ Ἐπισκέπτου ἀναμνηστικὰ δῶρα καὶ φιλόφρονες λόγοι. Ἀργὰ τὸ ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης, ἀποδεχθεὶς εὐγενῆ πρόσκλησιν τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ἀνδρέου Φρυγανᾶ, μετέβη εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Πρεσβευτικὴν Κατοικίαν, εὐλογήσας τὸ παρατεθὲν ἐπίσημον δεῖπνον τῇ συμμετοχῇ πολλῶν προσωπικοτήτων.
     Τὴν ἑπομένην, Τρίτην, 1ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., τελευταίαν ἡμέραν τῆς Πατριαρχικῆς ἐν Σουηδίᾳ Ἐπισκέψεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἔσχε συνάντησιν μετὰ τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Σουηδίας Ἐξοχ. κ. Stefan Löfven, ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Κυβερνήσεως. Κατὰ τὴν ἐν προκειμένῳ συνάντησιν, μεταξὺ ἄλλων, ἐθίγησαν καὶ τὰ ζητήματα τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν, τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου καὶ τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος.
     Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος μετέβη εἰς τὴν ἕδραν τῆς Λουθηρανικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Οὐψάλης, ἔνθα ὑπεδέξατο Αὐτὸν ἡ Προκαθημένη κ. Antje Jackelén, μετὰ τῶν μελῶν τῆς Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως, μετὰ τῶν ὁποίων ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἔσχε συνεργασίαν ἐπὶ θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος. Περὶ δὲ τὴν μεσημβρίαν, παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον πρὸς τιμὴν Αὐτοῦ παρατεθὲν ἐν τῇ ρηθείσῃ Ἀρχιεπισκοπῇ γεῦμα, εἰς τὸ ὁποῖον καὶ ὡμίλησεν ἀγγλιστί. Εἰς τὸ περιθώριον τῶν ἐκεῖσε ἐπαφῶν καὶ συνομιλιῶν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἔσχεν ἐγκάρδιον συνάντησιν καὶ μετὰ τοῦ Πανιερωτάτου Ἐπισκόπου τῆς ἐν Σκανδιναυΐᾳ παρουσίας τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας κ. Δοσιθέου.
     Ἐν συνεχείᾳ, μεταβὰς εἰς τὸν ἐντυπωσιακὸν Λουθηρανικὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῆς Οὐψάλης, ὁ Παναγιώτατος ἐκήρυξε τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας, ὁμιλήσας καὶ αὖθις ἀγγλιστὶ καταλλήλως ἐνώπιον πυκνοῦ ἀκροατηρίου, παρουσίᾳ καὶ τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως τῆς Σουηδίας, Καρόλου ΙΣΤ΄ Γουσταύου, καὶ τῆς Α. Υ. τῆς Πριγκιπίσσης - Διαδόχου Βικτωρίας. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐναρκτηρίου Πατριαρχικῆς ὁμιλίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτιμήθη ὑπὸ τῆς κ. Antje Jackelén διὰ τῆς ἀπονομῆς Αὐτῷ τοῦ Μεταλλίου τοῦ Ἁγίου Ἑρρίκου, τῆς ἀνωτάτης διακρίσεως τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας δι΄ ἐκκλησιαστικὰς προσωπικότητας τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀπονεμηθέντος Αὐτῷ ἕνεκα τῶν προσπαθειῶν Του διὰ τὴν προώθησιν τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τοῦ ἀγῶνος Του ὑπὲρ τῶν προσφύγων καὶ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τοῦ Περιβάλλοντος.
     Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἔσχε κατ' ἰδίαν συνάντησιν καὶ συνομιλίαν πρῶτον μετὰ τοῦ Βασιλέως καὶ τῆς Διαδόχου, εἶτα δὲ καὶ μετὰ τοῦ Προέδρου τοῦ Σουηδικοῦ Κοινοβουλίου, Ἐξοχ. κ. Andreas Norlén.


     Οὕτως ἔληξεν ἡ ἐπίσημος αὕτη Πατριαρχικὴ ἐπίσκεψις εἰς τὴν Ἱ. Μητρόπολιν Σουηδίας καὶ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν εἰς Κωνσταντινούπολιν, ὑπαντηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτῆς Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου καὶ τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου.
Δεν υπάρχουν σχόλια: