e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Το χρονικό της Πατριαρχικής Επίσκεψης στην Ιταλία (25-27.10.2015)

Κατά τάς ἡμέρας 25-27 Ὀκτωβρίου 2015 ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη τήν Ἰταλίαν καί συγκεκριμένως τήν περιοχήν τῆς Φλωρεντίας, εἰς τήν πολίχνην τῆς ὁποίας Loppiano καί εἰς τό ἐν αὐτῇ Πανεπιστήμιον SOPHIA Τῷ ἀπενεμήθη ὁ τίτλος τοῦ ἐπιτίμου διδάκτορος εἰς τόν «Πολιτισμόν τῆς Ἑνότητος» εἰς μεγαλειώδη τελετήν παρουσίᾳ 1500 περίπου προσκεκλημένων. Κατ᾿ αὐτήν ἀνεγνώσθη Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου συγχαίροντος καί ἐκφράζοντος τήν ἀγάπην καί τήν ἐκτίμησίν του πρός τόν «ἀγαπητόν ἀδελφόν Βαρθολομαῖον». Τό Πανεπιστήμιον ἀπένειμε διά πρώτην φοράν τόν τίτλον τοῦτον τοῦ ἐπιτίμου Διδάκτορος.

Τήν ἡμέραν τῆς ἀφίξεως Αὐτοῦ ὁ Πατριάρχης παρέστη καί ὡμίλησε κατά τόν Ἑσπερινόν τόν ὁποῖον ἐτέλεσεν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Giuseppe Betori, Ἀρχιεπίσκοπος Φλωρεντίας, εἰς τό περίφημον Βαπτιστήριον αὐτῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐξεναγήθη εἰς τόν Καθεδρικόν ναόν τῆς πόλεως χωρητικότητος 7.000 πιστῶν καί προσεκύνησε τά ἐν αὐτῷ λείψανα Ἁγίων τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας. Ὁ Καρδινάλιος μάλιστα προσέφερεν εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα τεμάχιον ἐκ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Miniato.

Τήν ἑπομένην, 26ην Ὀκτωβρίου, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος Φλωρεντίας, ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καί ὡμίλησεν ἑλληνιστί καί ἰταλιστί πρός τό ἐκκλησίασμα, ἀπαντήσας καί εἰς τήν προσφώνησιν τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου. Παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος ἐκ Κύπρου, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Betori, ὁ ἐν Μιλάνῳ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Κοτσιώνης, ἡ ἐπίτιμος Πρόξενος Φλωρεντίας Εὐγεν. κ. Ποτούλα Πετρακάκου καί πλῆθος πιστῶν. Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν εἰς τόν περικαλλῆ Ἱ. Ναόν τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς πόλεως, ἀνήκοντα εἰς τήν δικαιοδοσίαν τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τάς ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Παροικίας Ρωσσικῆς Παραδόσεως.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό Μετόχιον τῆς Μονῆς Bose ἐν San Gimignano Τοσκάνης, γενόμενος δεκτός ὑπό πολλῶν ΡΚαθολικῶν Ἐπισκόπων τῆς περιοχῆς, τοῦ ἡγουμένου καί ἀδελφῶν τῆς Μονῆς καί πολλῶν πιστῶν, πρός οὕς πάντας ἀπηύθυνεν ἐπικαίρους λόγους, παρακαθήσας καί εἰς τό πρός τιμήν Του γεῦμα.

Τήν Τρίτην, 27ην τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τό συγκρότημα Rondine, ὅπου νέοι ἐκ διαφόρων ἐμπολέμων περιοχῶν σπουδάζουν ὁμοῦ καί μανθάνουν νά ζοῦν ἐν εἰρηνικῇ συνυπάρξει καταδικάζοντες τόν πόλεμον. Εἰς τό Rondine προετοιμάζονται οἱ αὐριανοί ἡγέται τῶν πατρίδων αὐτῶν οἱ ὁποῖοι θά ἐργασθοῦν διά τήν καταστολήν τῶν παθῶν καί θά συμβάλουν εἰς τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης. Τό Rondine ὑπεδείχθη διά τό Βραβεῖον Nobel Εἰρήνης. Εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἀπενεμήθη τό βραβεῖον «Preziosi per la pace» (Πολύτιμοι διά τήν εἰρήνην) διά χειρός τοῦ Προέδρου τοῦ Ὀργανισμοῦ Rondine Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Franco Vaccari.

Μετά τό γεῦμα ὁ Πατριάρχης προσεκύνησεν ἐν τῷ ἐν Arezzo Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Βαρθολομαίου τῆς Ρουμανικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος, ὡς καί εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ ΡΚαθολικόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς πόλεως, γενόμενος δεκτός ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Riccardo Fontana καί τοῦ περί αὐτόν ἱ. κλήρου. Μεταξύ τῆς Α. Σεβασμιότητος καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀντηλλάγησαν λόγοι ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης καί συμπορεύσεως πρός «τήν τῶν πάντων ἕνωσιν».

Ὁ Πατριάρχης μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Ἀνδρέου καί τοῦ κλητῆρος Ἐντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα ἐπέστρεψαν εἰς τήν Πόλιν ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Πίζης τό μεσονύκτιον τῆς 27/28 Ὀκτωβρίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: