e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Υψηλές επισκέψεις στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και άλλες ειδήσεις εκ Φαναρίου (28.11.2017)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας εἰς Φανάριον
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη εἰς τήν Πόλιν ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. κ. Θεόδωρος Β’, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἄκκρας κ. Ναρκίσσου. Τόν Μακαριώτατον, Ὅστις παρέμεινεν εἰς τήν Πόλιν δι’ ὀλιγόωρον στάσιν κατά τήν ἐπιστροφήν Του εἰς τήν ἕδραν Του ἐκ τῆς προσφάτου ἱεραποδημίας Αὐτοῦ εἰς Καμερούν, ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰκονίου κ. Θεόληπτος καί ἡ Εὐγεν. κ. Hanan Bashary, Πρόξενος τῆς Αἰγύπτου ἐνταῦθα.
Ὁ ὑψηλός ἐπισκέπτης προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, τόν ὑπεδέχθησαν οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι ἡγουμένου τοῦ Πρωτοσυγκελλεύοντος κ. Ἀνδρέου. Μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Μακαριωτάτου ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐπηκολούθησε συνάντησις τῶν δύο Προκαθημένων ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου, παρουσίᾳ τῶν Συνοδικῶν ἁγίων Ἀρχιερέων.
Ἀκολούθως, παρετέθη ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Μακαριότητος ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Τραπέζῃ, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ παρεπιδημοῦντος Ἐξοχ. κ. Νικολάου Βούτση, Προέδρου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ.  
Τό ἀπόγευμα, ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρεί-ας, κατόπιν τῆς βραχείας ταύτης παραμονῆς ἐν τῇ Πόλει, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Κάϊρον, προπεμφθείς ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου.


Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Νικόλαον Βούτσην, Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνοδευόμενον ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Παπάζογλου, τῶν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντίνου Ἀθανασίου, Γεν. Γραμματέως τῆς Βουλῆς, Πρέσβεως ἐ.τ. κ. Σπυρίδωνος Θεοχαροπούλου, Διπλωματικοῦ Συμβούλου τῆς Προεδρείας τῆς Βουλῆς,  καί Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Δρούλια, Προϊσταμένης Διευθύνσεως τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Βουλῆς, ὡς καί ἄλλων ὑψηλοβάθμων συνεργατῶν αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης ἔσχε μετά τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου συνομιλίαν ἐν ἐγκαρδίῳ ἀτμοσφαίρᾳ, καθ’ ἥν ὁ Ἐξοχώτατος διεβεβαίωσε τήν Α. Θ. Παναγιότητα διά τόν σεβασμόν καί τό ἐνδιαφέρον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου διά τό ἱερόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐν συνεχείᾳ ἅπαντες ἔτυχον τῆς φιλοξενίας Αὐτοῦ εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν, παρουσίᾳ καί τοῦ παρεπιδημοῦντος κατ’ αὐτήν Μακ. Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου Β’.
Κατά τήν παραμονήν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Ἀθανασίου, ἐκ μέρους τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ὑπέγραψε νέον Μνημόνιον συνεργασίας μετά τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγίας Τριάδος Χάλκης, ἐκπροσωπηθείσης κατά τήν τελετήν τῶν ὑπογραφῶν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Προέδρου τῆς Ἐφορείας αὐτῆς.
Πρό τῆς ἀναχωρήσεως ἐκ τῶν Πατριαρχείων, ὁ Ἐξοχώτατος μετά τῶν συνοδῶν αὐτοῦ προσεκύνησαν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ξεναγηθέντες ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου.    
Εἰς τόν Ἐξοχώτατον ἀπεδόθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑπό τοῦ Πρωτοκόλλου τιμαί.


Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 28ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέως αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Paul Fitzpatrick Russell, ἵνα παραστῇ κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.
Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου, οἱ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος καί Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων.  
Ἡ Ἀντιπροσωπεία τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ᾯτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα.
Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα ΡΚαθολικῆς Ἐπισκοπῆς ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν ἐν τῷ Πολιτιστικῶ Κέντρῳ «Casa d’ Italia», ἐπ’ ἀφορμῇ τῆς συμπληρώσεως 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱστορικῆς ἐπισκέψεως τοῦ ἀειμνήστου Πάπα Παύλου ΣΤ’ πρός τόν ἀοίδιμον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Ἀθηναγόραν τήν 25ην Ἰουλίου 1967 ἐν Φαναρίῳ. Κατά τήν ἐκδήλωσιν, ὁ Πατριάρχης, παρουσίᾳ τῶν μελῶν τῆς Παπικῆς Ἀντιπροσωπείας, πολλῶν ἡμετέρων Ἱεραρχῶν καί πλήθους ἐπισήμων, ὡμίλησε καταλλήλως ἰταλιστί ἀναφερθείς εἰς τάς ἀδελφικάς σχέσεις τῶν Ἐκκλησιῶν Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν διαρρεύσασαν πεντηκονταετίαν καί ἐπεκταθείς εἰς τά ἀποτελέσματα καί τάς προοπτικάς τοῦ ἀπό 35ετίας καί πλέον διεξαγομένου ἐπισήμου Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῶν διαλεγομένων μερῶν.
Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τῇ συνοδείᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, ηὐλόγησε τό παρατεθέν δεῖπνον ὑπό τοῦ Θεοφιλ. ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Rubén Tierrablanca ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «Marmara Pera», παρουσίᾳ ἐκλεκτῶν συνδαιτυμόνων.  
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Βελγίου κ. Ἀθηναγόραν, Ρόδου κ. Κύριλλον, Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον καί Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.  
Τούς Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Στρατονικείας κ. Στέφανον καί Ὀλύμπου κ. Κύριλλον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παΐσιον Λαρεντζάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αὐστρίας.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, καί τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Ψωμιάδου, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρίας «APSON», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Πλουσῆν, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.    
* * *
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου α) κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Αram Fındık, ἐκ τοῦ ἐν Πέραν Ἀρμενικοῦ Ναοῦ «Üç Horan», τήν Τρίτην, 28ην Νοεμβρίου, καί β) κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Adriana Ciamba, Γεν. Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐν τῇ Πόλει, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Conrad», αὐθημερόν.  
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ «Uluslararası İşbirliği Platformu» διοργανουμένου Συνεδρίου, ἐπί τοῦ θέματος «UİP – 8. Boğaziçi Zirvesi», ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «FOUR SEASONS BOSPHORUS», αὐθημερόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: