e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018

Φαναριώτικες ειδήσεις από 4ης έως 6ης Σεπτεμβρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Tόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἑλσιγκίου καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντα, μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ὄουλου κ. Ἠλιού καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Γιοένσου κ. Ἀρσενίου. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριον. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης – Πρόεδρον τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Δέρβης κ. Ἰεζεκιήλ, Βοηθόν παρά τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ Αὐστραλίας, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐμενίου Βασιλοπούλου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνου Μπέλου, ἐκ τῶν Ὑπαλλήλων τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς, ἐκ Μελβούρνης. 
- Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμαδρίτην κ. Ἀντώνιον Vrame, Διευθυντήν τοῦ Τμήματος Θρησκευτικῆς Παιδείας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, ἐκ Νέας Ὑόρκης. 
- Tόν Ἐντιμ. κ. Domenico Sessa καί τήν Εὐγεν. κ. Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα ἀντιπροσωπείας τῆς Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Noel Naba, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Pelagie καί τοῦ υἱοῦ αὐτῶν Francesco, ἐκ Burgina Faso, καί τῆς Εὐγεν. κ. Maria Adoracion Giducos, ἐκ Μανίλας. 

* * * 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Καισαρίου Χρόνη, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Μπουράκ Κοτσάμογλου καί Χριστίνης Κάλφογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ Ἀρμενικῷ Ναῷ «Surp Asdvadzadzın», τό Σάββατον, 1ην Σεπτεμβρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 5ης Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, καί τοῦ Ἱερολογ. Ἀρχιδιακόνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰωάννου Χρυσαυγῆ, Καθηγητοῦ, μετέβη εἰς τό ἐν Πέραν Πολιτιστικόν Κέντρον «GRAND PERA» καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Petr Mares, Γεν. Προξένου τῆς Τσεχίας ἐν τῇ Πόλει, διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς συμπληρώσεως ἑκατονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Τσεχοσλοβακίας, καθ’ ἥν ἐξετελέσθη μουσικόν πρόγραμμα ὑπό τῆς Τουρκικῆς Φιλαρμονικῆς Ὀρχήστρας Νέων. 

* * * 

Ἡ. Α. Θ. Παναγιότης διεβίβασε καταλλήλως τήν συμπάθειαν καί τάς ἀδελφικάς Αὐτῆς εὐχάς τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρᾳ, ὑποβληθέντι εἰς ἐγχείρησιν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ «Εὐαγγελισμός» τῶν Ἀθηνῶν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀλέξανδρον Οἰκονόμου, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κων/πόλεως. 
- Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Ἰωσηφίδην, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας, μετά τῆς πρεσβυτέρας αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Πλουμῆς, ἐκ Λωζάννης. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου Φασιόλο, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας, κατά τάς ἐργασίας τοῦ 26ου Διεθνοῦς Συνεδρίου Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος, ἐπί τοῦ θέματος «Διάκρισις καί χριστιανικός βίος», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τῆς Μονῆς τοῦ Bose, μεταξύ 5ης καί 8ης Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: