e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2015

Το «Συνέδριο των Πρεσβυτέρων» στο Μιλάνο και η ποιμαντική περιοδεία του Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης στη Λομβαρδία


Μητροπολίτης ταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος: « “δικαίωσις” καί “σωτηρία” δέν κερδίζεται μέ φαρισαϊκά ψευδ προσωνύμια. νας τρόπος πάρχει νά δικαιωθομεν: «Δικαιούμενοι δωρεάν διά τς πολυτρώσεως ν Χριστ ησο» (Ρωμ. 3,23-24). Εναι τρανή λήθεια τι μόνον ν Χριστ καταλλαγή “σώζει ες τό παντελές” (Εβρ. 7,25). Ες ατήν δηγε μς τό κατανυκτικόν Τριώδιον».


Μέσα ες να περιβάλλον εγενέστατον καί δελφικόν, διεξήχθησαν, πό 28ης μέχρι 30ης ανουαρίου . ., α ργασίαι το «Συνεδρίου Πρεσβυτέρων» μεταξύ τς Ρωμαιοκαθολικς ρχιεπισκοπς τν Μεδιολάνων καί τς ρθοδόξου Μητροπόλεως ταλίας καί Μελίτης. ρχιεπισκοπή το Μιλάνου εναι μεγαλυτέρα Ρωμαιοκαθολική ρχιεπισκοπή ες τόν κόσμον, πό πλευρς κτάσεως καί ριθμο κληρικν, καί δή σπουδαιοτέρα πασν τν λλων ρχιεπισκοπν τς Ρωμαιοκαθολικς κκλησίας.
Ρωμαιοκαθολική ρχιεπισκοπή Μεδιολάνων πιθυμε τήν στενήν πικοινωνίαν καί συνεργασίαν μετά τς Μητροπόλεως το Οκουμενικο Πατριαρχείου, καί μάλιστα μέχρι τς πό κοινο μελέτης, μβαθύνσεως καί λύσεως διαφόρων θρησκευτικν, θικν και κοινωνικν προβλημάτων, μέ σκοπόν τό πνευματικόν σύμφέρον τν πιστν τν δύο κκλησιν, δί τν μεταναστν, ο ποοι ες τήν ρχήν, λλά καί ες τήν συνέχειαν τς νέας ατν ζως ες τήν ξένην, μακράν τν τέκνων, τν συζύγων καί τν συγγενν, μακράν τν θν καί θίμων τς πατρίδος ατν, διεξάγουν να σκληρόν γνα πρός ερεσιν ργασίας καί πιβίωσιν τν οκογενειν ατν. Τό Γενικόν Θέμα: «Σχέσεις ρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικν σήμερον ν ταλί», πλούσιον καί πίκαιρον, προσφέρει, πως τόνισε ες τήν εσαγωγικήν του μιλια Σεβ. Μητροπολίτης ταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος, «παλαιάς καί νέας μπειρίας, α ποαι καταδεικνύουν τόν πίμοχθον καί τεθλιμμένον δρόμον, τόν ποον διήλθομεν νταθα, βεβαίως, καί μέσ φοβερν κκλησιαστικν περιπετειν, μέχρι νά φθάσωμεν ες τήν «Riconciliazione» καί ες τόν «Διάλογον τς γάπης Κοινωνίας» καί ετα ες τόν «Θεολογικόν Διάλογον».
Ο ερες καί τν δύο ρχιεπισκοπν παρουσίασαν μελέτας ρίστας καί χειροκροτήθησαν πολλάκις καί δικαίως. πό μέρους τς Μητροπόλεως νέπτυξαν τά ες ατούς νετεθέντα θέματα, μέ διαφόρους τίτλους: ο ρχιμανδρίται θηναγόρας Φασίολο καί Συμεών Κάτσινας: «μπειρίαι πό τήν Οκουμενικήν Κίνησιν», Διονύσιος Παπαβασιλείου: «Διαχριστιανικαί σχέσεις», Εάγγελος φαντίδης: «Ο χριστιανοί ς μειονότητα ες τήν μεταχριστιανικήν περίοδον», Πρωτοπρεσβύτερος νατόλιος Μπίτκας: « ερεύς γέφυρα νότητος» καί Δρ. λισάβετ Fimiani Καλαμπούκα: «Σχέσεις τς ρθοδόξου Μητροπόλεως ταλίας καί Μελίτης μετά τς ν ταλί Ρωμαιοκαθολικς κκλησίας, γενικς». πό μέρους τς ρχιεπισκοπς το Μιλάνου νέπτυξαν τά θέματα ο Monsignori καί Καθηγηταί: Francesco Braschi: « μβροσιανή κκλησία γέφυρα μεταξύ νατολς καί Δύσεως», Marco Paleari: «Τό Μυστήριον το Γάμου: Θεολογική καί Ποιμαντική Θεώρησις, προβλήματα, μικτοί Γάμοι», Cristiano Bettega: «Διαχριστιανικαί σχέσεις» καί Alberto Cozzi: «Ο χριστιανοί ς μειονότητα ες τήν μεταχριστιανικήν περίοδον».
Τό πρόγραμμα το «Συνεδρίου τν Πρεσβυτέρων», κτός τν διαλέξεων, περιελάμβανε καί εράς κολουθίας, καθώς καί δύο Concerti, μέ τήν συμμετοχήν μις Βυζαντινς Χορδίας μέ μαέστρο τόν μουσικολογιώτατον κ. ωάννην Παπαχρόνην καί τς μβροσιανς Χορδίας το Καθεδρικο Ναο το γίου μβροσίου.
Πολλαί ρχιεπισκοπαί καί πισκοπαί ν ταλί πιθυμον τήν στενοτάτην ατν σχέσιν μέ τήν ρθόδοξον Μητρόπολιν ταλίας καί Μελίτης διά τήν περαιτέρω οσιαστικήν καί βαθεαν ατν γνωριμίαν καί συνεργασίαν πί τ σκοπ τς πό κοινο μελέτης καί λύσεως διαφόρων τοπικν προβλημάτων, π.χ. κοινωνικν, θικν καί κκλησιαστικν, τά ποα νοχλον λλά καί ταλαντεύουν νίοτε τήν δελφικήν κατανόησιν καί τήν σταθεράν συμπόρευσιν τν ρχιεπισκοπν τν πισκοπν τν δύο κκλησιν. Τήν συνεργασίαν τς Μητροπόλεως μετά τς ρχιεπισκοπς τν Μεδιολάνων πιδοκιμάζει καί Κίνησις τν Focolari, ο ποοι χουν ξαπλωθ ες λον τόν κόσμον καί εναι γιές χριστιανικόν σμα. Σεβ. Μητροπολίτης ταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος συνήντησε τούς Focolari το Βένετο καί πεφασίσεν τήν διοργάνωσιν νός Συνεδρίου μεταξύ τς Μητροπόλεως καί τς μεγάλης ταύτης Ρ.καθολικς Κινήσεως, μέ γενικόν θέμα, προερχόμενον κ τς Ποιμαντικς καί κκλησιαστικς μπειρίας καί τν πικαίρων γεγονότων τά ποα, χάρις ες τόν πρακτικόν, στορικόν καί πολιτιστικόν ατν χαρακτρα, θά βοηθήσουν τι περισσότερον ες τήν ξάλειψιν τς «ignoranza» (μαθείας), ποία εσέτι μαστίζει ρισμένας ρ.καθολικάς μικράς περιοχάς καί γίνονται ατία πολλν κακν καί καταστροφή συνεργασιν καί γαθν συνεννοήσεων. Εναι τρανή λήθεια τι τό Movimento dei Focolari εναι μία Κίνησις ελικρινής καί καθαρά, καί ες τήν δραστηριότητά της, καί ες τάς λεπτομερείας τς ποστολς της, χει δέ μέγα κρος καί κοινωνικήν προβολήν, σήμερον εναι πλέον δυναμική καί ζσα ρωμαιοκαθολική Κίνησις καί μάλιστα συνεργάσιμος, πλέον γαπητή καί συμπαθής μέσα ες τούς κόλπους τς Ρωμαιοκαθολικς κκλησίας.
Σεβ. Καρδινάλιος Μιλάνου Angelo scola, πέροχη μορφή τς Ρωμαιοκαθολικς κκλησίας, πλαιξε πλούσιον γκώμιον διά τόν ρόλον καί τό ργον τς ρθοδόξου Μητροπόλεως καί δή ηχαρίστησε διά τήν πολύτιμον ατς προσφοράν, καί γενικά διά τό ργον ατς ν ταλί. μιλία ατο το μία κριβής νακεφαλαίωσις το περιεχομένου τν Documenti πί τς Οκουμενικς Κινήσεως τς Β’ Βατικανς Συνόδου. πό πλευρς του, Σεβ. Μητροπολίτης ταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος νέπτυξε τό θέμα: «1961-2015: μυσις αών, μέ σταθμούς φ’ νός μέν πορείας ποξενώσεως, φανατισμο καί ρνητικν ντιδράσεων καί φ’ τέρου μέ σταθμούς πορείας πανασυναντήσεως, νδυναμώσεως καί νθαρρύνσεως τν σημείων καταλλαγς, δελφοσύνης καί λπίδος, πρός συμπόρευσιν πό κοινο ες τήν Εαγγελικήν ρσιν: “να πάντες ν σιν”».
Τά Μ.Μ.Ε. ξεπροσωπήθησαν πό κανούς δημοσιογράφους καί μέσ ατν τό, πό κκλησιαστικς, ποιμαντικς καί πολιτιστικς πλευρς, πιτυχές «Συνέδριον τν Πρεσβυτέρων», γινε γνωστόν ες τάς νορίας καί τάς μονάς, α ποαι διά τν συνεργατν ατν κατηχον τούς νορίτας καί γίνονται παντες μάρτυρες νέων γεγονότων, τά ποα γνωρίζουν καί ο φίλοι ατν καί οτω συμμετέχουν ες τήν πνευματικήν ατν ζωήν.
Τά συμπεράσματα το Συνεδρίου τούτου πρξαν πλούσια: 1ον. Πλεσται σαι νορίαι γνώρισαν τήν σημερινήν κκλησιαστικήν κατάστασιν μεταξύ τν ρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικν. 2ον. Πλεστοι σοι πιστοί διαφόρων ρωμαιοκαθολικν νοριν γνώρισαν τήν σχυράν παρουσίαν καί τό μεγαλεον το κύρους τς ρθοδόξου Μητροπόλεως ταλίας καί Μελίτης. 3ον. γνωρίσθη περισσότερον ες τάς καρδίας το λαο ν ταλί γία το Χριστο Μεγάλη κκλησία. 4ον. κατανόησις, δελφοσύνη καί σεβασμός μεταξύ τν ρχιεπισκοπν γιναν βιώματα διά μίαν ληθινά μεταξύ ατν ελικριν καί ποικοδομητικήν πικοινωνίαν καί συνεργασίαν διά τήν πό κοινο ντιμετώπισιν καί ξουθένωσιν τν κακοβούλων νεοφιλοσοφικν τεχνασμάτων καί τν καταστρεπτικν συμπερασμάτων τς διαφορίας καί κκοσμικεύσεως. 5ον. Διά τν νοριν καί συνεργατν ατν λαός το Θεο γνωρίζει τήν πρόοδον καί τήν πορείαν τν σχέσεων τν δύο κκλησιν, ρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικς, καθώς καί κείνην μέ τάς λλας κκλησίας καί μολογίας ν ταλί καί γενικά.
τοιαύτη δραστηριότης τς ρθοδόξου Μητροπόλεως, μέ τήν συμμετοχήν ατς ες συνέδρια καί ες τήν διοργάνωσιν συναντήσεων καί κδηλώσεων, χει να λαμπρόν ποτέλεσμα, τό ποον, χάρις ες τήν νημέρωσιν, εαισθητοποίησιν κείνων τν ποίων καταγωγή τν προγόνων ατν το λληνική πίστις ατν ρθόδοξος, ο ποοι πάρχουν σχεδόν ες λόκληρον τήν ταλίαν, καί χι μόνον ες τήν Μεγάλην λλάδα, πως μνημονεύουν τινές, ο ποοι ες τήν οσίαν παρέμειναν είς τήν λήθην πί αἰῶνας, γεναιαί γεναιν, λλείψει κκλησιν, ερέων, καί γενικά τς ργανώσεως τς ρθοδόξου κκλησίας ν ταλί, ποία πό το τους 1996, πότε καί ξελέγη Ποιμενάρχης ατς ο νν Μητροπολίτης Γεννάδιος, πό Κρατεας, γνωρίζει τήν ναγέννησιν ατς, ποία φείλεται ες τήν δυναμικήν παρουσίαν καί τήν γκυρον καί λπιδοφόρον παρρησίαν τς Μητροπόλεως ταλίας καί Μελίτης, ες τήν ρχοντικήν καί πολιτισμένην ταύτην χώραν τς cultura καί τς arte, νθα ρχαος πολιτισμός, κλασικός καί Χριστιανικός συναντνται, πρεάζουν, μορφώνουν, παίζουν τόν ρόλον ατν ες τό προσκήνιον τς ζως καί γίνονται μάρτυρες γαθν φαύλων γεγονότων, καταδιώξεων καί διωγμν, στορικν ποχν καί περιόδων.
Ερισκόμενος ες Μιλάνο, Γεραρός Ποιμενάρχης μν συνέχισε τήν Ποιμαντορικήν Περιοδείαν του ες τήν Λομβαρδίαν, μέχρι καί τήν Κυριακήν τς πόκρε. Μέ τήν εκαιρίαν τς ρχς το Τριωδίου τήν 31ην ανουαρίου χοροστάτησε ες τόν σπερινόν ν τ ερ Να το καθίστου μνου Μιλάνου, νώπιον πολλο κκλησιάσματος. Ες τό τέλος τς κολουθίας μίλησε ες τούς Κατηχουμένους τς νορίας καί δωσεν ες αύτούς συμβουλάς σχετικά μέ τήν νέαν ζωήν τήν ποίαν θά ζήσουν ς ρθόδοξοι. Τήν πομένην Κυριακήν, τέλεσε τήν Θείαν Λειτουργίαν ες τήν κατάμεστον πό πιστούς μεγαλοπρεπ κκλησίαν τς Παναγίας καί επον μεταξύ λλων: « “δικαίωσις” καί “σωτηρία” δέν κερδίζεται μέ φαρισαϊκά ψευδ προσωνύμια. νας τρόπος πάρχει νά δικαιωθομεν: «Δικαιούμενοι δωρεάν διά τς πολυτρώσεως ν Χριστ ησο» (Ρωμ. 3,23-24). Εναι τρανή λήθεια τι μόνον ν Χριστ καταλλαγή “σώζει ες τό παντελές” (Εβρ. 7,25). Ες ατήν δηγε μς τό κατανυκτικόν Τριώδιον».
νορία το Μιλάνου, μέ τήν παρουσίαν το πρώτου φημερίου, κατά τούς νεωτέρους χρόνους, ρχιμανδρίτου Εαγγέλου φαντίδη, νν Πρωτοσυγκέλλου τς Μητροπόλεως ταλίας καί Μελίτης, καί δή χάρις ες τάς συνετάς ατο πρωτοβουλίας, ατη νεβαθμίσθη καί πέβη μία τν καλυτέρων καί δραστηριωτέρων νοριν τς Μητροπόλεως. Μέ τήν παραχώρησιν το ερο ναο τ Μητροπόλει πό τς μβροσιανς κκλησίας, καί μέ τήν διακονίαν το νέου ατς φημερίου, καί ρχιερατικο πιτρόπου Λομβαρδίας, ρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Βίτσου, νλθεν ατη τι περισσότερον ποιοτικά καί νυψώθη πνευματικά καί κοινωνικά, καί γαπήθη πό τάς Χριστιανικάς κκλησίας καί πό κάθε νθρωπον καλς θελήσεως. κκλησία τς Παναγίας διεκοσμήθη ρθοδόξως πό εκόνων καί κκλησιαστικν συμβόλων καί ερν καλυμμάτων. Τά Σχολεα λληνικς Γλώσσης καί ρθοδόξου Κατηχήσεως, λειτουργον μέ ζλον καί νδιαφέρον, δέ λληνική Κοινότης Μιλάνου προκόπτει, ναπτύσσεται, προοδεύει καί καρποφορε.
Ες τήν ορτήν τς κοπς τς «Βασιλόπιτας» τς Κοινότητος Μιλάνου, μέσα ες μίαν λαμπράν Αθουσαν, πλήρη πό Μέλη καί φίλους της, Σεβασμιώτατος μίλησε καταλλήλως πρός λους, ταλούς καί μετέρους, περί τν στορικν δεσμν τν δύο λαν, λλά καί μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως καί Μεδιολάνων, σημειώσας λως διαιτέρως τό στορικόν γεγονός τν τριν εραποστόλων Σισινίου, λεξάνδρου καί Μαρτυρίου, μαθητν ωάννου το Χρυσοστόμου, ο ποοι πεστάλησαν ες τόν γιον μβρόσιον διά νά λάβουν καί παρ’ ατο τήν ελογίαν, στε νά διδάξουν ες τόν λαόν το Trentino καί τς Βορείου ταλίας τόν Σωτρα μν ησον Χριστόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: