e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016

Η παρουσίαση του λευκώματος "Ευγνωμοσύνης Κανίσκιον", αναμνηστικού της Επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στο Ρέθυμνο (2-3.9.2012)


Στήν κατάμεστη αἴθουσα τοῦ πολυχώρου ἐκδηλώσεων τοῦ Δήμου Ρεθύμνης, «Σπίτι τοῦ Πολιτισμοῦ», πραγματοποιήθηκε τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 8ης Ἰανουαρίου 2016 ἡ ἐπίσημη παρουσίαση τοῦ Ἀναμνηστικοῦ Λευκώματος «Εὐγνωμοσύνης Κανίσκιον», τό ὁποῖο ἐκδόθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου γιά τήν ἱστορική Ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, στό Ρέθυμνο, κατά τήν 2α καί 3η Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2012. Γιά μία ἀκόμη φορά, ὅλοι ὅσοι ὑποδέχθηκαν μέ φιλοπάτορα αἰσθήματα υἱϊκῆς ἀφοσιώσεως καί ἀπέραντου σεβασμοῦ τήν Σεπτή Κορυφή τῆς Ὀρθοδοξίας, κατά τήν ἀλησμόνητη καί εὐλογητή ἔλευσή Του στήν πόλη τῶν γραμμάτων, ὁ ἱερός Κλῆρος, οἱ Ἄρχοντες καί ὁ εὐσεβής καί εὐγενής λαός τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρεθυμνίων, συνάχθηκαν, ἀνταποκρινόμενοι στήν πρόσκληση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, γιά νά ἀναθερμάνουν τίς συγκινητικές μνῆμες καί τά ἀνεξίτηλα βιώματα πού ἀποτύπωσε στίς καρδιές τους ἡ Πατριαρχική Ἐπίσκεψη.


   Ἐκ Προσώπου τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, παρέστη ὁ Σεβασμιώτατος νέος Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, ὁ ὁποῖος στόν χαιρετισμό του ἀνέφερε καί τά ἑξῆς:
   «Ἔχω τήν ἰδιαιτέραν χαράν καί τήν ἐξιδιασμένην τιμήν, μικρόν μόλις μετά τήν εἴσοδόν μου εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων τῆς Ἀρχιερωσύνης, νά παρίσταμαι ἐδῶ ἀπόψε, ὡς ἐκ Προσώπου τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, κομίζων τάς Σεπτάς Πατρικάς Εὐχάς καί Πατριαρχικάς Εὐλογίας, ὁμοῦ μετά τῶν συγχαρητηρίων προσρήσεων Αὐτοῦ, διά τήν πρωτοβουλίαν τῆς ἀποψινῆς ἐκδηλώσεως τῆς παρουσιάσεως τοῦ πρότριτα ἐκδοθέντος Λευκώματος τῆς Πατριαρχικῆς Ἐπισκέψεως, κατά τήν 2αν καί 3ην Σεπτεμβρίου 2012, ὑπό τόν τίτλον «Εὐγνωμοσύνης Κανίσκιον».
   Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, διατηρεῖ ἐν τῇ καρδίᾳ Αὐτοῦ ζωηράς τάς ἀναμνήσεις καί τά βιώματα, τά ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία τῶν Ρεθυμνίων πλουσιοδόρως προσέφερεν, ὡς εὐγνωμονοῦσα θυγάτηρ τῷ Φιλοστόργῳ Πατρί αὐτῆς καί μνημονεύει τῶν ἀλησμονήτων βιωμάτων, τά ὁποῖα κατεγράφησαν εἰς τό εἰλητάριον τῆς καρδίας Αὐτοῦ, ἀνεξιτήλοις γράμμασιν.
   Ἡ καλαίσθητος αὕτη ἔκδοσις, τά ἐμπεριεχόμενα ἱστορικά πλέον κείμενα, τό πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό, ἀναζωογονοῦν τάς ἀναμνήσεις, ἀνασύρουν «μνῆμες καί ἀνάμνησες» καί ἀποτυπώνουν ὅσα ἐν ταῖς καρδίαις τοῦ Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρεθυμνίων ἐγράφησαν ἤδη ἐντόνως καί ἐναργῶς. Τό παρόν Λεύκωμα καταγράφει διά μέλανος καί χάρτου τά βιώματα, τάς συγκινήσεις, τάς ἐκδηλώσεις τῆς βαθείας τιμῆς καί τῆς ἀπροσμετρήτου υἱϊκῆς ἀγάπης, τῶν τέκνων πρός τόν Πατέρα, τῆς ἐν Ρεθύμνῳ Παροικούσης Ἐκκλησίας πρός τήν φιλόστοργον Μητέρα, Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν καί τόν Σεπτόν Προκαθήμενον Αὐτῆς.
   Τό «Εὐγνωμοσύνης Κανίσκιον» προσφέρεται ἀπόψε ἐνώπιον ἡμῶν πάντων καί ὑπομιμνήσκει, εἰς καιρούς ποικίλως ἀνελεήμονας καί ἀγνώμονας τήν ἀξίαν τῆς εὐγνωμοσύνης καί τῆς ἀναγνωρίσεως, τό μεγαλεῖον τῆς δημιουργίας καί τό θαῦμα τῆς κενώσεως διά τήν κοινήν χαράν, τόν συμπνευματισμόν, τήν ἀλληλοπεριχώρησιν καί τήν εἰς ἀλλήλους ἀγάπην.
   Διά ταῦτα πάντα, ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, συγχαίρει πατρικῶς τόν θεοτίμητον Ποιμενάρχην τούτου τοῦ Τόπου, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, διά τήν ἔκδοσιν ταύτην καί ἰδίως τήν προσωπικήν ἐπίβλεψιν καί ἐπιμέλειαν αὐτοῦ διά τό ἄριστον ἀποτέλεσμα».
   Προηγουμένως, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, κατά τόν χαιρετισμό του στήν ἔναρξη τῆς ἐκδηλώσεως, ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων:
   «Ἱστορικό σταθμό γιά τήν Ἐκκλησία, τήν παροικοῦσα «ἐν Ρεθύμνῳ», ἀποτελεῖ ἡ ἀλησμόνητη Ἐπίσκεψη τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Πατρός καί Πατριάρχου μας κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, κατά τή 2α καί 3η Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2012.
   Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης διακρατεῖ τό ἱερό προνόμιο νά ἀνήκει στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ὁ Προκαθήμενός Του, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, νά εἶναι ὁ Πατέρας ὅλων τῶν παιδιῶν Της. Κάθε φορά πού τήν ἐπισκέπτεται ἐνισχύονται οἱ ἀκατάλυτοι δεσμοί πού τή συνδέουν μέ τή Μητέρα Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία. Δεσμοί ἀγάπης, πού λειτουργοῦν ἀμφίδρομα. Μέ βαθύτατο σεβασμό καί ἀφοσίωση μνημονεύομε ἀδιάλειπτα τό Σεπτό Πατριαρχικό Ὄνομα στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, παρακαλῶντας τό Θεό, νά ἐνισχύει τόν Πατριάρχη τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων καί νά κατευθύνει τό βηματισμό Του πρός δόξαν Ἐκείνου καί εὔκλεια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
   Κατά τήν τελευταία πεντηκονταετία εὐλογηθήκαμε στό Ρέθυμνο μέ τέσσερεις Πατριαρχικές Ἐπισκέψεις. Τό ἔτος 1963 ἐπισκέφθηκε τό Ρέθυμνο ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀοιδίμου Ἐπισκόπου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Ἀθανασίου. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε τό Ρέθυμνο τό ἔτος 1992,  ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Θεοδώρου, τό ἔτος 2002, ἐπί τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Ἀνθίμου, καί τελευταῖα τό ἔτος 2012, ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς ἰδικῆς μας ταπεινῆς Ἀρχιερατείας.
   Τρί­α χρό­νια πέ­ρα­σαν ἀ­πό τό­τε, καί ἐ­μεῖς αἰ­σθα­νό­μα­στε ὡς νά ἦ­ταν μό­λις ἐ­χθές, πού ὁ Οἰ­κου­με­νι­κός Πα­τριά­ρχης μέ τήν γλυ­κύ­τα­τη Πα­ρου­σί­α Του μᾶς θώ­πευ­ε ἁ­πα­λά σάν τήν αὔ­ρα τοῦ Βο­σπό­ρου. Σάν νά στα­μά­τη­σε ὁ χρό­νος ἀ­πό τήν ἡ­μέ­ρα ἐ­κεί­νη πού ὁ Πα­τριά­ρχης μας ἄ­νοι­γε τήν πα­τρι­κή ἀγ­κα­λιά Του, γιά νά μᾶς κλεί­σει μέ­σα στήν ἀ­γά­πη Του καί ἐ­μεῖς ἀ­κουμ­πού­σα­με στήν καρ­διά Του, γιά νά συν­το­νι­σθοῦν οἱ παλ­μοί της μέ τούς παλ­μούς τῶν δι­κῶν μας καρ­δια­κῶν χώ­ρων. Γιά νά αἰσθανθοῦμε γιά μία ἀκόμη φορά πώς ἔχομε Πατέρα καί πώς ἰσχύει πάντα στήν Ἐκκλησία ἡ ἀψευδής ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ μας «οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς» (Ἰωάν. ιδ΄, 18). Καί νά πάρομε ἐλπίδα καί ἀπαντοχή, ἀφοῦ ἡ πνευματική ὀρφάνια δέν ὑποφέρεται μέ τίποτα.
   Πῶς, λοιπόν, νά γίνομε ἐπιλήσμονες αὐτῆς τῆς μεγάλης εὐλογίας καί χάριτος, πού δεχθήκαμε ἀπό τόν ἐρχομό Του κοντά μας ἐκεῖνες τίς μεγάλες ἡμέρες; Πῶς νά μήν εἴμαστε εὐγνώμονες ἐσαεί στόν Πατριάρχη μας, τόν Ὁποῖο, ὀλίγον πρό τῆς ἀναχωρήσεως Του ἀπό τήν Κρήτη μετά ἀπό ἐκείνη τήν Ἐπίσκεψη, ἀκούσαμε νά λέγει ὅτι αἰσθάνθηκε πολύ ἔντονα τό σεβασμό καί τήν ἀγάπη ὅλων, «ἀπὸ τοῦ μεγαλυτέρου ἕως τοῦ μικροτέρου, ἀπὸ τοῦ ἐπισημοτέρου ἕως τοῦ πλέον ἁπλοῦ καὶ ταπεινοῦ κατοίκου τῶν πόλεων» τίς ὁποῖες ἐπισκέφθηκε; Καί ἀκόμη τόν ἀκούσαμε «ἰδίοις ὡσί», νά ἐπιμαρτυρεῖ ὅτι ἀναχωρῶντας ἀπό τόν εὐλογημένο Τόπο μας δέν ἔφευγε μόνος, ἀλλά ἐλάμβανε «τὴν ἀγάπην καὶ τὴν ἀφοσίωσιν τῶν Κρητῶν εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὴν τροφὸν καὶ παιδαγωγὸν τοῦ Γένους ἡμῶν, καὶ τὰ αἰσθήματά αὐτῶν πρὸς τὸν Πατριάρχην των, αἰσθήματα ἀγάπης εἰλικρινοῦς καὶ θερμουργοῦ πρὸς τὴν μαρτυρικὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τοῦ Γένους, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ ἔχῃ ὑπὸ τὰς πτέρυγάς της τὰ εὐσεβῆ τέκνα τῆς ἡρωοτόκου Κρήτης, τὰ ἰσχυροποιοῦντα αὐτὰς διὰ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀφοσιώσεώς των πρὸς τὸν πανίερον θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως».
   Χρέος ἱερό καί ἀπόδοση ὀφειλομένης τιμῆς καί εὐχαριστίας γιά τήν εὐεργεσία πού δεχθήκαμε μέ τήν Πατριαρχική Ἐπίσκεψη μᾶς ὁδήγησε στήν ἀπόφαση γιά τήν ἔκδοση τοῦ Ἀναμνηστικοῦ αὐτοῦ Λευκώματος. Ἐπιπλέον, γιά νά δίδεται διαρκῶς σέ ὅλους μας ἡ δυνατότητα νά ψηλαφοῦμε τό ἱστορικό αὐτό γιά τήν Ἐκκλησία μας γεγονός, νά μνημονεύομε ἔργα καί λόγους, στιγμές ἱερές καί μοναδικές, νά αἰσθανόμαστε τήν εὐλογία καί νά ἀποδίδομε τό σέβας καί τήν ἀγάπη στόν Πατριάρχη τοῦ Γένους καί στή Μητέρα μας Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
   Τό Λεύκωμα αὐτό ἀποτελεῖ «λήθης ἀντίδοτον» γιά ὅσους ἐκ τοῦ σύνεγγυς ζήσαμε ἐκεῖνες τίς μεγάλες ἡμέρες, ἀλλά καί πληροφόρηση τῶν νεωτέρων γιά τή στοργή, τήν ὁποία τό Σεπτό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο καί ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης μας ἐπιδεικνύει πατρικά πρός τήν Τοπική μας Ἐκκλησία, τήν ἱστορική καί θεοτίμητη Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐγενῆ καί χαριτωμένο Λαό μας.
   Εὐχαριστοῦμε ὅλους τούς συντελεστές γιά τήν ἔκδοση τοῦ Λευκώματος. Τόν Παν. Ἀρχιμ. Ρωμανό Ἀναστασιάδη, ὁ ὁποῖος μᾶς βοήθησε στήν ἐκδοτική ἐπιμέλεια τοῦ Λευκώματος. Τόν κ. Κωστή Ἠλ. Παπαδάκη, πού ἐπιμελήθηκε φιλολογικά τήν ἔκδοση. Τούς φωτογράφους, κ. Νικόλαο Μαγγίνα, κ. Μαρία Μυλωνᾶ, κ. Δημήτριο Πολιτάκη, κ. Νικόλαο Σταματάκη, κ. Κωνσταντῖνο Τζιβανίδη καί κ. Γεώργιο Χριστοδουλάκη, τῶν ὁποίων ὁ φακός ἀπαθανάτισε τήν Πατριαρχική Ἐπίσκεψη. Καί φυσικά τίς ἐκδόσεις «ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ», γιά τήν ἄψογη συνεργασία μας καί τήν ἄρτια καί καλαίσθητη ἐκτύπωση τοῦ Ἀναμνηστικοῦ Λευκώματος. Ἰδιαίτερα δέ τήν κ. Μαρία Τρουλλινοῦ, γιά τήν ἠλεκτρονική σελιδοποίηση τοῦ Τόμου.
   Εὐχαριστοῦμε πολύ τόν Δῆμο Ρεθύμνης γιά τήν παραχώρηση τῆς αἴθουσας γιά τήν ἀποψινή παρουσίαση. Εὐχαριστοῦμε καί ὅσους ἐργάσθηκαν γι’αὐτήν. Τόν συντονιστή κ. Μανοῦσο Κλάδο, τούς ὁμιλητές, κ. Κωστή Ἠλ. Παπαδάκη, φιλόλογο-θεολόγο-συγγραφέα, καί κ. Νικόλαο Ξεξάκη, Ὁμότιμο Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν καί Πρόεδρο τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, τόν κ. Γεώργιο Τζατζάνη καί τόν κ. Ἀνδρέα Πιτσιλάδη, γιά τήν ἐπιμέλεια τοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ πού θά προβληθεῖ ἀπόψε καθώς καί γιά τήν τεχνική ὑποστήριξη τῆς παρουσίασης, καί τόν κ. Εὐάγγελο Καπαϊδονάκη, διευθυντή τῆς Σχολῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τούς μαθητές του, οἱ ὁποῖοι θά κλείσουν μουσικά τήν ἐκδήλωσή μας.
   Αὐτά, λοιπόν, ὅσα ζήσαμε, ὅσα χαρήκαμε, ὅσα ἀπολαύσαμε, ὅσα διδαχθήκαμε, ὅσα ἀγαπήσαμε, κοντά καί μαζί μέ τόν Πατριάρχη μας, στό Ρέθυμνό μας, τό ἔτος 2012 δέν ξεχνιοῦνται, δέν εἶναι δυνατόν νά ξεχασθοῦν. Ἐμεῖς στήν Μητρόπολή μας, ζοῦμε πλέον καί τρεφόμαστε πνευματικά μέ τίς ἀγαθές ἀναμνήσεις ἐκείνης τῆς Πατριαρχικῆς Ἐπισκέψεως, εὐχαριστοῦμε καί δοξάζομε τόν Θεό καί γι’ αὐτήν τήν εὐλογία Του καί ἀναμένομε ξανά τόν ἐρχομό τοῦ Πατέρα στό σπίτι τῶν παιδιῶν Του καί δυό φορές σπίτι Του.
   Χαιρόμαστε γιά τήν παρουσία τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων τῆς Ἐκκλησίας μας, τούς εὐχαριστοῦμε γιά τόν ἀδελφικό ἐπιστηριγμό τους, ὅπως εὐχαριστοῦμε καί τούς ἐκπροσώπους ἐκείνων πού δέν μπόρεσαν νά παραστοῦν. Χαιρόμαστε ἰδιαίτερα τήν παρουσία τοῦ Ἐκπροσώπου τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, τοῦ Σεβασμιωτάτου νέου Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ.κ. Γερασίμου, τοῦ εὐχόμαστε καί ἀπό τή θέση αὐτή πολύκαρπη καί καλλίκαρπη διακονία στό γεώργιο τῆς Ἐκκλησίας εἰς διαδοχήν τοῦ μακαριστοῦ Μεγάλου Ἱεράρχου καί Γέροντός μας Μητροπολίτου Νεκταρίου, καί τόν παρακαλοῦμε νά ἀνέλθει στό βῆμα, γιά νά μᾶς ἀπευθύνει τόν χαιρετισμό του ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου μας.
   Σεβασμιώτατε, ὁ Τόμος αὐτός, «Εὐγνωμοσύνης Κανίσκιον» στόν Πατριάρχη τῆς καρδιᾶς μας, τόν ὁποῖο πρόσφατα ἐπιδώσαμε στόν Παναγιώτατο, παραδίδεται πλέον στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρεθυμνίων καί τοῦ Τόπου μας, ἀλλά καί στήν Ἱστορία τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας. Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!
   Σᾶς παρακαλοῦμε νά διαβιβάσετε στόν Παναγιώτατο τό βαθύτατο σεβασμό, τήν υἱϊκή ἀγάπη καί τήν διηνεκῆ ἀφοσίωσή μας καί νά Τοῦ πεῖτε πώς ἐμεῖς σ’ αὐτόν ἐδῶ τόν τόπο, Ἱερός Κλῆρος, Μοναστικές Ἀδελφότητες, λαός καί Ἄρχοντες, ἡ περιώνυμη Ἐκκλησία τῶν Ρεθυμνίων καί ὁ ταπεινός τῆς Ἐπίσκοπος, προσευχόμαστε νά Τοῦ δίδει ὁ Θεός ὑγεία καί δύναμη, νά συνεχίζει νά μαρτυρεῖ τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ σέ ἕνα κόσμο πού συχνά φρονεῖ ἀλλότρια. Τήν προσευχή μας, νά Τοῦ πεῖτε, τήν κάνομε μ᾿ ἕνα ἰδιαίτερο τρόπο, ὅπως τοῦ γράψαμε στήν κατακλεῖδα τοῦ Λευκώματος. Πατῶντας στέρεα στά ριζιμιά χαράκια τῆς κληρονομιᾶς μας, κοιτάζοντας τόν οὐρανό ψάλλομε καί τραγουδοῦμε ταυτόχρονα καί ἴσως γιά κάποιους ἰδιότυπα:
Πάντα στήν πιο ψηλή κορφή
χτυπᾶ ἡ ὀργή τ’ ἀνέμου,
γι’ αὐτό στόν Πατριάρχη μας
δίνε κουράγιο, Θεέ μου».
   Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος δέν μπόρεσε νά παραστεῖ, λόγῳ προγραμματισμένης ἐπίσημης ἐπίσκεψης στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, σέ ἐπιστολή του πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο ἀνέφερε μεταξύ ἄλλων:
   «Σεβασμιώτατε,
   Αἰσθάνομαι ὅμως βαθύτατη τήν ἀνάγκη, διά τῆς παρούσης, νά ἐκφράσω τά εἰλικρινῆ καί ἐγκάρδια συγχαρητήριά μου πρός Ἐσᾶς, γιά τήν ὡραία πρωτοβουλία, τήν προσωπική ἐπιμέλεια καί τήν ἀνύστακτη φροντίδα γιά τήν προετοιμασία καί ἔκδοση τούτου τοῦ Λευκώματος, τό ὁποῖο καταγράφει καί ἀποτυπώνει ἐν τύποις τήν ἱστορική καί ἀλησμόνητη Ἐπίσκεψη τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, στή Θεόσωστη Ἐπαρχία Σας, στίς 2 καί 3 Σεπτεμβρίου 2012.
   Φιλαδέλφως Σᾶς συγχαίρομε γιά τό ἄριστο τοῦτο ἐκδοτικό ἔργο, τό ὁποῖο, μέ τά κείμενα, τίς ὁμιλίες καί τό πλούσιο φωτογραφικό ὑλικό, μνημειώνει τή σεπτή Πατριαρχική Ἐπίσκεψη στό Ρέθυμνο καί προβάλλει τόν πλοῦτο τῆς ἀγάπης καί τό μέγεθος τῆς εὐγνωμοσύνης πρός τόν Πρωτεπίσκοπο τῆς καρδιᾶς μας, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη καί τήν διαρκῶς σταυρουμένη Μητέρα μας Ἐκκλησία».
   Διεξοδική παρουσίαση τοῦ Λευκώματος ἔκαμε ὁ κ. Κωστής Ἠλ. Παπαδάκης, φιλόλογος-θεολόγος-συγγραφέας, ὁ ὁποῖος εἶχε καί τήν φιλολογική ἐπιμέλεια τῆς ἐκδόσεως. Ἐπίσης, γιά τό νόημα καί τό μήνυμα τῆς Πατριαρχικῆς Ἐπίσκεψης στό Ρέθυμνο, ἰδιαίτερα σέ μιά δύσκολη γιά τήν πατρίδα καί τό λαό μας χρονική συγκυρία πολύπλευρης κρίσης, μίλησε κατάλληλα ὁ Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν καί Πρόεδρος τῆς Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης κ. Νικόλαος Ξεξάκης. Συντονιστής τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ δημοσιογράφος κ. Μανοῦσος Κλάδος, ἐνῶ κατά τήν διάρκειά της προβλήθηκε ὀπτικοακουστικό ὑλικό ἀπό τήν Πατριαρχική Ἐπίσκεψη.
   Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, οἱ Πρωτοσύγκελλοι τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου Παν. Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Λιονάκης, καί Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Παν. Ἀρχιμ. Κορνήλιος Ἀθανασάκης, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων, Αἰδεσ. Πρωτ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Κοπανάκης, Ἡγούμενοι καί Ἡγουμένες, Κληρικοί, Μοναχοί καί Μοναχές ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου καί ἀπό ἄλλες Μητροπόλεις τῆς Κρήτης. Ἐπίσης, παρέστησαν ὁ Βικάριος τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στήν Κρήτη Πέτρος Ροῦσσος, ὁ Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταῦρος Ἀρναουτάκης, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ρεθύμνης κ. Μαίρη Λιονῆ, ὁ Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Μαρινάκης, ὁ Δήμαρχος Ἁγίου Βασιλείου κ. Ἰωάννης Ταταράκης, ὁ Γενικός Ἀστυνομικός Διευθυντής τῆς Περιφέρειας Κρήτης κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης, ὁ Ἀστυνομικός Διεθυντής Ρεθύμνης κ. Κωνσταντῖνος Λαγουδάκης, ὁ Διοικητής τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος Ρεθύμνης κ. Δημοσθένης Μπουντουράκης, ὁ Λιμενάρχης Ρεθύμνης κ. Φραγκίσκος Δασκαλάκης, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Σκορδίλης, Ἀντιδήμαρχοι καί Δημοτικοί Σύμβουλοι τοῦ Δήμου Ρεθύμνης καί ἐκπρόσωποι Συλλόγων καί Φορέων τοῦ Ρεθύμνου. Ἐπίσης, παραβρέθηκαν ὁ Γενικός Διευθυντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς καί ὁ πρ. Νομάρχης Ρεθύμνης κ. Γεώργιος Παπαδάκης.
   Στό τέλος τῶν ὁμιλιῶν καί μετά τήν προβολή τῶν βίντεο, ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε ἀπό μέλη τῆς χορωδίας τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ὑπό τήν διεύθυνση τοῦ χοράρχη καί διευθυντοῦ της κ. Εὐαγγέλου Καπαϊδονάκη, οἱ ὁποῖοι ἀπέδωσαν ὕμνους τῆς Ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων καί τόν Πολυχρονισμό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.
   Μετά τό πέρας τῆς ἐκδηλώσεως τό Ἀναμνηστικό Λεύκωμα προσφέρθηκε ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου σέ ὅλους τούς παρισταμένους.


Δεν υπάρχουν σχόλια: