e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

Ειδήσεις εκ Φαναρίου της 11ης Μαΐου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

     
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, ἐκζητήσαντα τήν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, καί μελῶν τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱ. Ναῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί Ἁγίας Τριάδος.
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σηλυβρίας κ. Μάξιμον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Κασάπογλου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, μέλους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Τσιτσέκογλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Θείας Ἀναλήψεως.
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βρυούλων κ. Παντελεήμονα. 
- Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Κορωνείας κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μαξίμου Ἀδαμίδου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως, καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἐμμανουήλ Καροφυλλάκη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Δεληχρῆστον, Κληρικόν της Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, καί τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν κ. Θεωνᾶν, ἐκ τοῦ Ἱ. Κελλίου Ἁγίου Γεωργίου Σκουρταίων Καρυῶν Ἁγίου Ὄρους, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Γεωργίας. 
- Τόν Ἱερολογ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Βοσπόριον Μαγκαφᾶν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις του. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐξοχ. ἐν Ἰατροῖς κ. Γεώργιον Πετρίδην, τήν Εὐγεν. δίδα Γεωργίαν Μ. Μπίτση καί τήν Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Δημητρίογλου - Ἀμπατζῆ, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Ἄγγελον Χανιώτην, Καθηγητήν Ἀρχαίας Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Princeton, καί Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Καθηγητήν ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Ἐκκλησιαστικῇ Ἀκαδημίᾳ Βιέννης.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Δημήτριον Γκαζίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Κοσμᾶν Σετσίδην, ἐκ Θεσσαλονίκης, Στελέχη τοῦ Τουριστικοῦ Ὁμίλου Μουζενίδη.   
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Εὐστάθιον Ἰωαννίδην καί Ἄγγελον Μπόνιαν, Ἀστυνομικούς, ἐπί τῇ ἀναλήψει ὑπηρεσίας παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος. 

* * *

 Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Moris Levi, Ἀντιπροέδρου τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, ἐκπρoσώπου τῶν Μειονοτικῶν Βακουφίων ἐν τῷ Συμβουλίῳ τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Βακουφίων, ἔκθεσιν ζωγραφικῆς, ἐπί τοῦ θέματος «Mesleklerinde İlkleri Başaran Kadınlarımız», ἐν τῇ Ζαππείῳ Σχολῇ, τήν Δευτέραν, 7ην Μαΐου.   
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό πόνημα ὑπό τόν τίτλον «Πολεμικές ἀναμνήσεις ἑνός Ρωμαιορθοδόξου Καραμανλῆ στρατιώτη στά μέτωπα τῶν Δαρδανελίων καί Ἀνατολῆς (1915 - 1919)», ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Πέμπτην, 10ην Μαΐου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: