e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018

Πατριαρχική Παράκληση στην Κουμαριώτισσα Νιχωρίου και παρουσίαση της τουρκικής έκδοσης της νεανικής ποιητικής ανθολογίας Βαρθολομαίου «Şiirler»

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
[Φωτογραφίες: Ηλίας Κουλουρίδης]

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 13ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. 
     Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ, τόν Πατριάρχην καλωσώρισαν διά καταλλήλων προσφωνήσεων ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀγαθάγγελος Σῖσκος, Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων, καί ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας κ. Παντελεήμων Βίγκας, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα τῶν πολυσχιδῶν δραστηριοτήτων αὐτῆς κατά τό τελευταῖον χρονικόν διάστημα. 

Ἀκολούθως, ἐπραγματοποιήθη ἡ παρουσίασις τῆς ἐκδόσεως εἰς τήν τουρκικήν γλῶσσαν τῆς ποιητικῆς ἀνθολογίας τῶν νεανικῶν χρόνων τοῦ Παναγιωτάτου, ὑπό τόν τίτλον «Şiirler», ὑπό τοῦ μεταφραστοῦ αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενειακῆς Παιδείας, καί ἡ ἀπαγγελία ποιημάτων ἑλληνιστί καί τουρκιστί. 
     Ἀπαντητικῶς, ὁ Πατριάρχης ηὐχαρίστησεν ἐπί ταῖς ἐκδηλώσεσι καί ἐξέφρασε τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν καί τά συγχαρητήριά Του πρός τούς ὁμιλητάς, διά τό ἐπιτελούμενον ὑποδειγματικόν ἔργον τῆς εἰρημένης Κοινότητος, ὡς καί πρός τούς ἐπιμελητάς τῆς ἐκδόσεως. Τέλος, ηὐλόγησε τούς προσελθόντας πιστούς, εἰς οὕς διένειμεν ἱερά ἐνθύμια.

*     *     *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Σαμουήλ Ἐφέν, Κληρικόν τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Φιλόθεον Μαροῦδαν, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐκ Dortmund. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Πασχάλην Βαλσαμίδην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Πηλιχόν, Ἱστορικόν τέχνης – Συγγραφέα, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Τουφεξῆ, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἑλλάδι Παραρτήματος «AGAPE HELLAS», καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Tamir Aharale, Προέδρου τοῦ Ἱδρύματος «International March of the living», ἐκ Tel Aviv.
- Tόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Πνευματικόν, Πολιτευτήν, ἐξ Εὐβοίας. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Καβαλιεράκη, Στέλεχος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου, ἐκ Βρυξελλῶν.
- Tόν Ἐντιμ. κ. Παῦλον Τροχόπουλον, Στέλεχος τοῦ Πειραματικοῦ Ἐργαστηρίου Βεργίνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: