e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 27 Απριλίου 2014

Το χρονικό της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ολλανδία (23-27.4.2014)
Ἡ ἄφιξις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ὁλλανδίαν

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 23ης Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, ἀφίχθη εἰς τό ἀεροδρόμιον Schiphol τοῦ Ἄμστερνταμ, γενόμενος μετά τιμῶν δεκτός ἐν τῇ αἰθούσῃ ἐπισήμων τοῦ ἀεροδρομίου, ἐν τῇ ὁποίᾳ ὑπεδέχθησαν Αὐτόν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης τῶν Παλαιοκαθολικῶν κ. Joris Vercammen καί Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Haarlem κ. Dick Jan Schoon, Κληρικοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βελγίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Sadık Arslan, Πρέσβυς τῆς Τουρκίας ἐν Χάγῃ, καί ἡ Ἐξοχ. κ. Θηρεσία Ἀγγελάτου, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Haarlem καλωσώρισε τόν Παναγιώτατον διά λίαν θερμῶν λόγων, τοῦ Πατριάρχου ἀντιφωνήσαντος καταλλήλως.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ μετέβησαν εἰς τήν πόλιν τῆς Οὐτρέχτης καί κατέλυσαν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Karel V.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Πρέσβυς τῆς Τουρκίας παρέθεσε, πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπίσημον δεῖπνον ἐν τῇ ἐν Χάγῃ Πρεσβευτικῇ κατοικίᾳ, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν οἱ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοποι κ. Joris Vercammen καί κ. Πολύκαρπoς, τῶν Συροϊακωβιτῶν, ὁ Σοφιολ. Ραββῖνος κ. Awraham Soetendrop, οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Marco Hennis, Αὐλάρχης τῶν Ἀνακτόρων, καί Πρέσβυς Jan-Paul Dirkse, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Δάφνης Bergsma, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Τμήματος Εὐρώπης τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ὁλλανδίας, καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Mustafa Ünver, Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν. Κατά τήν διάρκειαν τοῦ δείπνου ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Ἐξοχ. οἰκοδεσπότου.

Ἡ συνέχεια τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Ὁλλανδίαν

Τήν Πέμπτην, 24ην Ἀπριλίου, ὁ Πατριάρχης ἔσχε συνάντησιν μετά τῶν ἐν Ὁλλανδίᾳ Σοφολ. Ραββίνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σοφολ. κ. Raphael Evers, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ἀντηλλάγησαν ἀπόψεις ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς προβλήματα τῆς συγχρόνου κοινωνίας, ὡς ἡ θρησκευτική βία, αἱ προσπάθειαι ὑπέρ τῆς εἰρήνης, ἡ ἀνεκτικότης καί ἡ σημασία τῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν νέων, ἐνῷ ὁ Παναγιώτατος ἀνεφέρθη εἰς τόν διεξαγόμενον ἀκαδημαϊκόν διάλογον μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί Ἰουδαϊσμοῦ.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης συνηντήθη μετά τῶν ἐν Ὁλλανδίᾳ ἐκπροσώπων τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, τῶν Παλαιοκαθολικῶν καί τῶν Ἀγγλικανῶν, τῇ συμμετοχῇ τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Πολυκάρπου τῶν Συροϊακωβιτῶν, τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Ἀρσενίου τῆς Κοπτικῆς Ἐκκλησίας καί ἄλλων. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης τῶν Παλαιοκαθολικῶν κ. Joris Vercammen καί ὁ Παναγιώτατος καί διεξήχθη συζήτησις ἐν ἀδελφικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος καί τῆς Χριστιανικῆς μαρτυρίας ἐντός τῆς σημερινῆς ἐκκοσμικευμένης κοινωνίας.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ παρέστη κατά τόν
τελεσθέντα ἐν τῷ ἐν Οὐτρέχτῃ Καθεδρικῷ ναῷ τοῦ ἁγίου Gertrudis τῶν Παλαιοκαθολικῶν ἑσπερινόν, καθ’ ὅν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Willem Eijk, Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης, ὁ Ἐντιμ. Δήμαρχος τῆς πόλεως κ. Jan Van Zanen καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Ἐπηκολούθησε δεῖπνον ἐν αἰθούσῃ τοῦ ναοῦ, μετά τό τέλος τοῦ ὁποίου ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔδωκε διάλεξιν ἐντός τοῦ ὡς ἄνω ναοῦ ἐπί τοῦ θέματος «Faith and Environment An inspirational perspective», τήν ὁποίαν παρηκολούθησαν ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ. Willem Eijk, ἐκπρόσωποι τῶν ἐν Ὁλλανδίᾳ Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί διαφόρων χριστιανικῶν δογμάτων, ὁ Ἐξοχ. κ. Jan-Peter Balkenende, πρώην Πρωθυπουργός τῆς Ὁλλανδίας, Ἐλλογιμ. Καθηγηταί, ἄλλοι ἐπίσημοι καί πλῆθος κόσμου, ὑπερπληρώσαντος τόν Καθεδρικόν ναόν. Ἐπίσης ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμολ. κ. Mattijs Ploeger, ὁ Ἐξοχ. κ. Jan-Peter Balkenende, ὁ Ἐντιμ. κ. Erik Kemink καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης κ. Joris Vercammen, οἱ ὁποῖοι ἐσχολίασαν διά λίαν τιμητικῶν λόγων τήν ὁμιλίαν καί τάς διαχριστιανικάς, οἰκολογικάς καί ἄλλας πρωτοβουλίας τῆς Α.Θ.Παναγιότητος. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

3η ἡμέρα τοῦ Πατριάρχου εἰς Ὁλλανδίαν

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 25ης Ἀπριλίου, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς Χάγην, ἔνθα ἔσχε συνάντησιν, διαρκείας μιᾶς περίπου ὥρας, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Frans Timmermans, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ὁλλανδίας, ἐντός λίαν ἐγκαρδίου κλίματος, ὁ δέ κ. Ὑπουργός ἐπέδειξε ζωηρόν ἐνδιαφέρον διά τόν θεσμόν καί τήν λειτουργίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ὁ Πατριάρχης παρεκάλεσε τόν Ἐξοχ. κ. Ὑπουργόν ὅπως μεταφέρῃ τάς εὐχάς Αὐτοῦ τε καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Ἐξοχ. κ. Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας καί τήν Κυβέρνησίν του.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης συνηντήθη ἐντός τοῦ ἐν Χάγῃ Παλαιοκαθολικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου μετά τῶν ἐκπροσώπων τοῦ ἐν Ὁλλανδίᾳ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν. Κατά τήν συνάντησιν ταύτην ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης κ. Joris Vercammen, ἡ Ἐλλογ. κ. Katja Tolstaja, ὁ Ἐλλογιμ. Gijsbert van de Brink καί ἡ Α.Θειοτάτη Παναγιότης ἐπί τοῦ κειμένου τῆς Ἐπιτροπῆς Πίστεως καί Τάξεως τοῦ Π.Σ.Ε. μέ θέμα «The Church: Towards a Common Vision», τό ὁποῖον ἐκλήθησαν νά σχολιάσουν καί οἱ λοιποί ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν. Συντονιστής τῆς συζητήσεως ἦτο ὁ Θεοφιλ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Rotterdam κ. Van Kende.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, ἡ Ἐξοχωτάτη κ. Θηρεσία-Παρασκευή Ἀγγελάτου, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ὁλλανδίᾳ, παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος κ. André Dupuis, Νούντσιος τοῦ Βατικανοῦ, οἱ ἐν Χάγῃ Ἐξοχ. Πρέσβεις κ.κ. Sadık Arslan, τῆς Τουρκίας, Timothy Broas, τῶν Η.Π.Α., Haim Daim, τοῦ Ἰσραήλ, Πέτρος Vico, τῆς Σερβίας, Κυριακός Κοῦρος, τῆς Κύπρου, καί Faher Farahat , τῆς Αἰγύπτου, καί οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Ahmet Üzüncü, Τοῦρκος Διπλωμάτης, Γενικός Διευθυντής τοῦ Ὀργανισμοῦ διά τήν ἀπαγόρευσιν τῶν Χημικῶν Ὅπλων, καί Sang-Hyun Song, Πρόεδρος τοῦ Ποινικοῦ Δικαστηρίου τῆς Χάγης, καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Ἐξοχ. κ. Ἀγγελάτου.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως τῆς Ὁλλανδίας Willem-Alexander ἐν τῇ κατοικίᾳ αὐτοῦ. Μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν διεξήχθη συζήτησις ἐπί θεμάτων ἀφορώντων εἰς τήν θέσιν τῶν Μειονοτήτων ἐν Τουρκίᾳ, τήν προοπτικήν ὀργανώσεως οἰκολογικοῦ Συμποσίου ἐν Ὁλλανδίᾳ, τάς κατά τό παρελθόν ἐπισκέψεις τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Χώραν καί τάς συναντήσεις Αὐτοῦ μετά τῆς τότε Βασιλίσσης Βεατρίκης, ὡς καί τάς ἐπισκέψεις τοῦ Βασιλέως εἰς Τουρκίαν καί Ἑλλάδα.

Τό ἑσπέρας, ἐγένετο ἀδελφική συνάντησις τοῦ Πατριάρχου μετά τῶν Παλαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων Ὁλλανδίας καί Ἑλβετίας ἐν αἰθούσῃ τοῦ ἐν Οὐτρέχτῃ Καθεδρικοῦ Ναοῦ.
Ἐπηκολούθησεν ἑσπερινός ἐν τῷ Καθεδρικῷ ναῷ Οὐτρέχτης καί δεῖπνον, εἰς τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Vercammen καί τοῦ τιμωμένου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

4η ἡμέρα τῆς Πατριάρχου εἰς τήν Ὁλλανδίαν 

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 26ης Ἀπριλίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης συνηντήθη μετά τῶν μελῶν τῆς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ Διαλόγου μεταξύ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Παλαιοκαθολικῶν καί συνωμίλησε μετ᾽αὐτῶν ἐπί τῆς πορείας τοῦ Διαλόγου, ἀπευθυνθείς αὐτοῖς δι᾽ὁμιλίας.

Μετά ταῦτα, ὁ Παναγιώτατος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς πρότυπον ἀγρόκτημα τῆς περιοχῆς Bunschoten, ἐν τῷ ὁποίῳ ἐξεναγήθη ὑπό τοῦ ἰδιοκτήτου Ἐντιμ. κ. Jan Huijgen καί ἐγευμάτισε. Κατά τό γεῦμα παρέστη ὁ Ἐντιμ. Δήμαρχος τῆς περιοχῆς κ. Melis van de Croep, ὁ ὁποῖος καλωσώρισε τόν Παναγιώτατον, Ὅστις ἀντεφώνησε καταλλήλως.

Ἐπηκολούθησεν ἡμερίς ἐπί τοῦ θέματος Our Daily Bread- Sustaining life and human dignity through food and agriculture. Ὁ Ἐλλογιμ. κ. Cees Veerman, πρώην Ὑπουργός Γεωργίας τῆς Ὁλλανδίας, ἦτο ὁ συντονιστής τῆς ἡμερίδος, ἐνῷ κατ᾽αὐτήν ὡμίλησαν οἱ Ἐλλογιμ. κ.κ. Rudy Rabbinge, Gert van Dijk, Erik Borgman καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Οὐτρέχτης κ. Joris Vercammen. Παρέστησαν οἱ Ἐξοχ. κ.κ. Peter Van Dalen, Εὐρωβουλευτής τοῦ Κόμματος Χριστιανική Ἕνωσις, καί Ruud Lubbers, πρῴην Πρωθυπουργός τῆς Ὁλλανδίας, Καθηγηταί καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Κατά τό δεύτερον ἥμισυ τῆς ἡμερίδος ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης ἐπί τοῦ θέματος αὐτῆς καί ἐπηκολούθησε συζήτησις στρογγύλης τραπέζης.

Μετά τήν ἡμερίδα, ὁ Παναγιώτατος καί οἱ σύνεδροι ἐξεναγήθησαν εἰς τούς χώρους παραγωγῆς γάλακτος γειτονικοῦ ἀγροκτήματος, ἐν τῷ ὁποίῳ ἐκτρέφονται 190 ἀγελάδες.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου Asten καί ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα Μ. Ἑσπερινόν, καθ᾽ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐμενείας κ. Μάξιμος, πλεῖστοι Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως καί πλῆθος πιστῶν ἐξ Ὁλλανδίας καί Βελγίου.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου, ἡ Ὁσιωτάτη Μοναχή Μαρία, Ἡγουμένη τῆς Μονῆς, καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, εὐλογήσας τήν ἀδελφότητα αὐτῆς καί τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς καί διανείμας εἰκονίδια, ὡς καί ἀναμνηστικά δῶρα εἰς εὐεργέτας τῆς Ἱ. Μονῆς. Ἐπηκολούθησε δεῖπνον ἐν αὐτῇ, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου ὡμίλησε καί αὖθις ὁ Πατριάρχης μεταγλωττίζοντος εἰς τά Φλαμανδικά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: