e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 1 Μαρτίου 2020

Δελτίο εκκλησιαστικών ειδήσεων εκ Φαναρίου, 29.2-1.3.2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν καί Ὁμολογητοῦ Κασσιανοῦ τοῦ Ρωμαίου, καθ’ ἥν ἄγει τά γενέθλια Αὐτοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῆς Τυρινῆς, 29ης Φεβρουαρίου, καθ’ ἥν μετέλαβε τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη τούς ἐν τῇ Πόλει ἁγίους Ἀρχιερεῖς τοῦ Θρόνου, ὑποβαλόντας τά ἑαυτῶν σέβη ἐπί τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ καί ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν καί ἀνταλλάξαντας μετ᾿ Αὐτοῦ τόν ἐπί τούτῳ ἀδελφικόν ἐν Χριστῷ ἀσπασμόν εἰς ἀμοιβαίαν συγχώρησιν. 

* * *

Ἐπί τοῖς γενεθλίοις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐπεκοινώνησαν πρός Αὐτήν τηλεφωνικῶς ὁ Ἐξοχ. κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἐξοχ. κ. Νίκη Κεραμέως, Ὑπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Βλάσης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, καί ὁ Ἐξοχ. κ. Petro Poroshenko, πρῴην Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, ἐκφράσαντες τάς συγχαρητηρίους των εὐχάς ὑπέρ ὑγείας καί μακροημερεύσεως τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδοξίας. Συγχαρητήρια δέ μηνύματα πρός τόν Παναγιώτατον ἀπέστειλαν, μεταξύ ἄλλων, ἡ Α. Ἁγιότης, ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκῖσκος καί ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας κ. Frank-Walter Steinmeir. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά:

α) τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου τῆς Τυρινῆς, 29ης Φεβρουαρίου, καθ’ ὅν συμπροσηυχήθησαν ἐκπρόσωποι τῶν Πατριαρχείων Ἀλεξανδρείας καί Γεωργίας καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας,  ἡ ἐνταῦθα Ἱεραρχία τοῦ Θρόνου καί οἱ ἐπί τοῖς γενεθλίοις τοῦ Παναγιωτάτου παρεπιδημοῦντες ἐν τῇ Πόλει Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία ἐξ Οὐκρανίας μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἐξοχ. κ. Volodymyr Borodianskyi, Ὑπουργόν Πολιτισμοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Ἰωάννης Ραπτάκης, ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, καί πλεῖστοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. 
     Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν καταλλήλως ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μαργκβέτι καί Οὐμπίσα κ. Μελχισεδέκ, ἐκ προσώπου τοῦ Μακ. Πατριάρχου Γεωργίας κ. Ἠλία, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Πολτάβας καί Κρεμεντσούκ κ. Θεόδωρος, ἀναγνώσας γράμμα τοῦ Μακ. Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφανίου, καί ὁ Πατριάρχης, εὐχαριστήσας πάντας τούς προσελθόντας καί ἀναφερθείς ἀκροθιγῶς εἰς τούς βασικούς σταθμούς τῆς μακρᾶς πατριαρχίας Αὐτοῦ, ἐνῷ ἐπεδαψίλευσε τάς εὐχάς Του πρός ἅπαντας τούς τιμήσαντας Αὐτόν,

β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, 1ης Μαρτίου, καθ᾿ ἥν ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ Κατηχητήριος Λόγος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν. Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος, Γουϊνέας κ. Γεώργιος, Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μαργκβέτι καί Οὐμπίσα κ. Μελχισεδέκ καί Μελιτηνῆς κ. Μάξιμος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καί 

γ) τόν Α´ Κατανυκτικόν Ἑσπερινόν, αὐθημερόν, εἰς τό τέλος τοῦ ὁποίου οἱ Κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῶν Πατριαρχείων, ὡς καί οἱ ἐκκλησιασθέντες προσκυνηταί, ἠσπάσθησαν τήν Δεξιάν Αὐτοῦ πρός ἐκζήτησιν συγχωρήσεως, ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
 • Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γουϊνέας κ. Γεώργιον, ἐκπροσωποῦντα τό Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας ἐπί τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ. 
 • Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μαργκβέτι καί Οὐμπίσα κ. Μελχισεδέκ, ἐκπροσωποῦντα τό Πατριαρχεῖον Γεωργίας ἐπί τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ.
 • Τούς Σεβ. Ἀρχιεπισκόπους Πολτάβας καί Κρεμεντσούκ κ. Θεόδωρον καί Βίσγκοροντ κ. Ἀγαπητόν, ἐπί κεφαλῆς ἑξαμελοῦς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἐπί τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ.
 • Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν, ἡγουμένου τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου. 
 • Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου καί Κάσου κ. Ἀμβρόσιον.   
 • Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ. 
 • Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, μετά τοῦ Θεοφιλ. Βοηθοῦ αὐτοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς κ. Μαξίμου. 
 • Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντῖνον. 
 • Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπαν.
 • Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Εὐφημιανοῦ Παρασκευοπούλου.
 • Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμβροσίου Σκαρβέλη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, ᾧτινι συνεχάρη πατρικῶς ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν πολυευθύνων διοικητικῶν αὐτοῦ καθηκόντων ὡς νέου Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Παναγίας Ἀκρωτηριανῆς καί Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Τοπλοῦ Σητείας.
 • Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν Πανεπι-στημίου.  
 • Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Βαρθολομαῖον Ἰατρίδην, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς. 
 • Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.  
 • Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Γιαννίδην, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σπυρίδωνος Ράπτου καί τῶν Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρων κ.κ. Πελοπίδα Βουρνᾶ καί Ἀποστόλου Κοκκινέλη, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 
 • Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον Ἐπιφάνιον καί τόν Ὁσιωτ. Μοναχόν Νεῖλον, Παντοκρατορινούς. 
 • Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἐλευθέριον Χρυσοχόον, μετά τῆς εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ Αἰκατερίνης Παγώνη καί τῶν τέκνων αὐτῶν Μαρίας καί Νικήτα, ἐξ Ἀθηνῶν. 
 • Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἡρακλῆ Jinjolava, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Γεωργίας, μετεκπαιδευόμενον ἐν Γερμανίᾳ. 
 • Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Χρυσοπηγῆς Χανίων, μετά μελῶν τῆς ὑπ’ αὐτήν ἀδελφότητος καί στελεχῶν τῆς κατασκηνώσεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου.
 • Τήν Ὁσιωτ. Μοναχῆν Ἰακώβην, Ἡγουμένην τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σιδηροκάστρου, μετά μελῶν τῆς ὑπ’ αὐτήν ἀδελφότητος.
 • Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Κεχαγιόγλου, Ἄρχοντα Χαρτοφύλακα, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν. 
 • Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγε-λικῆς, ἐκ Ξάνθης. 
 • Τόν Ἐντιμολ. κ. Βαρθολομαῖον Savoiu, Ἄρχοντα Δεπουτᾶτον, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐκ Ρουμανίας. 
 • Τούς Ἐξοχ. κ.κ. Volodymyr Borodianskyi, Ὑπουργόν Πολιτισμοῦ τῆς Οὐκρανίας, καί Vasyl Bodnar, Ἀν. Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν, μετά πολυμελοῦς συνοδείας, κομίσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς τῶν Ἀρχῶν τῆς χώρας αὐτοῦ ἐπί τοῖς γενεθλίοις Αὐτοῦ. 
 • Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χαριτόπουλον, Δήμαρχον Μαρωνείας – Σαπῶν. 
 • Τήν Ἐλλογ. κ. Λυδίαν Μουζάκα, Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῶν συνοδῶν αὐτῆς.
 • Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Κατσάλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἥβης, ἐκ Βόλου.  
 • Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀναστάσιον Ἀντωνιάδην, Πρόεδρον τῆς Ἀδελφό-τητος Κρωμναίων Καλαμαριᾶς, ἐπί κεφαλῆς πολυπληθοῦς ὁμάδος αὐτῆς.
 • Τόν Ἐλλογ. κ. Λεωνίδαν Τζώνην, Καθηγητήν, Οἰκονομικόν Διευθυντήν τοῦ «Hellenic – American University», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Τζότζολα, Νομικῆς Συμβούλου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, καί τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Barton, Ἀν. Διευθυντήν Διεθνῶν Συνεργασιῶν τοῦ ἐν λόγῳ Πανεπιστημίου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. Δίδος Sherah Powers, ἐξ Η.Π.Α.. 
 • Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Ἀναστασιάδην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
 • Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Γόδαν, Σκηνοθέτην, ἐξ Ἀθηνῶν. 
 • Τά μέλη τῆς Φιλαρμονικῆς Κυνοπιαστῶν Κερκύρας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Πουλημένου, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. αὐτῆς. 
 • Ὅμιλον Καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ 13ου Γυμνασίου Ἡρακλείου Κρήτης, μέ ἐπί κεφαλῆς τήν Ἐλλογ. κ. Ἄνναν Κλεινάκη, Διευθύντριαν.
 • Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Haydar Karsavuranoğlu, Abdullah Nebioğlu, Ἀξιωματικούς τῆς Τουρκικῆς Ἀστυνομίας, καί Metin Taşdemir, Ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: