e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 14 Αυγούστου 2021

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: "Ηγήτορας και ηνίοχος της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο απλούς και εν ταυτώ μεγαλοπρεπής Βαρθολομαίος"

Εορτάστηκαν στην Ίμβρο τα 60 χρόνια από την εις διάκονο χειροτονία του Οικουμενικού Πατριάρχη συλλειτουργούντων των Αλεξανδρείας, Κιέβου , Κιτίου και Μαρωνείας

“Απευθύνομεν τον εναγώνιον λόγον ημών προς άπαντας τους αδελφούς εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία: «Στώμεν καλώς, αδελφοί, στώμεν καλώς! Άπαντες, ομοθυμαδόν, επί τω άρματι της μιάς αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας, με απλανή ηγήτορα και ηνίοχον τον απλούν και εν ταυτώ μεγαλοπρεπή Βαρθολομαίον, αφήνοντες όπισθεν ημών τας ψυχοφθόρους αποσκευάς των εγωισμών, των προσωπικών απόψεων και των εθνικών επιδιώξεων, ώστε να οδηγήση την του Χριστού Νύμφην, Εκκλησίαν εις νομάς σωτηρίους «έως εσχάτου της γης» (Πραξ. Α΄ 8)”. Με τους λόγους αυτούς έκλεισε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄ τον χαιρετισμό του για την σημερινή 60η επέτειο της εις διάκονον χειροτονίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. 

Στον χαιρετισμό, που ανέγνωσε στο τέλος του συλλείτουργου ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας Κύπρου και του Προκαθημένου της, Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος, ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’ , αναφερόμενος στην προσωπικότητα και το έργο του Οικουμενικού Πατριάρχη (το πλήρες κείμενο ακολουθεί), μεταξύ άλλων, τόνισε ότι ο κ. Βαρθολομαίος :

*Λαμπρύνει επί τρεις δεκαετίας όχι μόνον τον Πατριαρχικόν θρόνον, αλλά έτι μάλλον και την καθόλου Ορθοδοξίαν, την οποίαν αναδεικνύει αενάως πολύκαρπον και αγλαόκαρπον! Το εκκλησιαστικόν αυτού έργον κατά την διαρρεύσασα τριακονταετία υπήρξεν – και συνεχίζει να είναι – πολύμορφον, πολυσήμαντον και πολυσχιδές.

*Άσβεστος πόθος Του είναι να μπορέσει η Ορθόδοξος Εκκλησία να ανταποκριθή εις τα αγωνιώδη κελεύσματα των καιρών, να εμπνεύση την πίστιν εις την Θεία του Κυρίου Πρόνοια, και να προσδώση πνευματικήν κατάφασιν εις τα προβλήματα του ανθρώπου και ως προσώπου, και ως μέλους της κοινωνίας.

*Προσέτι δε, υψίστη μέριμνα και φροντίς αυτού, είναι”η διαφύλαξις και προστασία της αναγκαίας και πολυποθήτου ενότητος εν τοις κόλποις της καθόλου Ορθοδοξίας, τηρουμένης ταυτοχρόνως της κανονικής τάξεως, συνωδά τοις ιεροίς κανόσι”.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης προεξήρχε της Θείας Λειτουργείας στον Μητροπολιτικό Ναό Πααγίας της Ίμβρου, στον οποίο είχε χειροτονηθεί διάκονος, στις 13 Αυγούστου 1961, από τον τότε Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου και στην συνέχεια Γέροντα Χαλκηδόνος, μακαριστό σήμερα Μελίτωνα Χατζή, ο οποίος ήταν ο γέροντας Του. Ο μακαριστός Μελίτων έδωσε στον Δημήτριο Αρχοντώνη το όνομα Βαρθολομαίος προς τιμή του ευκλεούς γόνου της Ίμβρου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού (1772-1851).

Σήμερα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη συλλειτούργησαν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄, ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος, ο Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος και ο Μητροπολίτης Μαρωνείας (Εκκλησία Ελλάδος) Παντελεήμων. 

Πηγή: www.ageliaforos.com

Χαιρετισμός της Α.Μ.
του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
επί τη συμπληρώσει 60 ετών ιερωσύνης της Α.Θ.Π.
του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

(Ίμβρος, 13 Αυγούστου 2021)
Παναγιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικέ Πατριάρχα κύριε, κύριε Βαρθολομαίε,
Mακαριώτατοι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών Αλεξανδρείας και Ουκρανίας,
Σεβασμιώτατοι Εκπρόσωποι των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών,
Άγιοι Αρχιερείς,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ίμβρου και Τενέδου κύριε Κύριλλε,
Με αισθήματα βαθυτάτης συγκινήσεως χαιρετίζομεν την ιεράν ταύτην «επί τω αυτώ» τελουμένην Σύναξιν, εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της ευάνδρου νήσου Ίμβρου, της καλουμένης «όμορφης νύμφης του Αιγαίου», της και γενετείρας της Α.Θ.Π. του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου.
Η τελεσθείσα, σήμερον, Θεία Λειτουργία, ως και αι λοιπαί σεμνοπρεπείς εκδηλώσεις, λαμβάνουσι χώραν κατόπιν της αξιεπαίνου πρωτοβουλίας του αγαπητού εν Χριστώ αδελφού, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενέδου κυρίου Κυρίλλου, προς ον και απονέμομεν «έπαινον τον πρέποντα». Αι σεμνοπρεπείς και χρεωστικαί αυταί συνάξεις γίνονται επί τη ευκαιρία της συμπληρώσεως εξήκοντα ετών από της, ενταύθα, εις διάκονον χειροτονίας και τριάκοντα, από της αναρρήσεως εις τον Πατριαρχικόν της Κωνσταντινουπόλεως και της Οικουμένης θρόνον,της θεοτιμήτου κορυφής της Ορθοδοξίας, του Παναγιωτάτου και πολυσεβάστου αδελφού ημών κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου.
Εορτάζομεν, σήμερον, και δοξολογούμεν και εν ωδαίς πνευματικαίς ευχαριστούμεν, τον εν Τριάδι προσκυνούμενον ένα, αληθινόν Θεόν, ουχί επί ματαίω, αλλά διότι προ εξ δεκαετιών εδωρήσατο τη Εκκλησία και τω λαώ, τον μέλλοντα γενέσθαι «Πατριάρχην του Γένους», άνδρα «φωτιστικόν», κατά τον Συμεών Θεσσαλονίκης, διότι «πάντα ποιείν χάριτι Χριστού δύναται. Ως γαρ από πηγής φωτός, πάντα δι’ αυτού τα της Εκκλησίας τελείται».
Η αγάπη του Θεού επεφύλαξε εις ημάς την εξαιρετικήν τιμήν να γνωρίσωμεν προσωπικώς τον Παναγιώτατον από ικανών ετών. Ως ήτο επόμενον, εξετιμήσαμεν βαθέως, ευθύς αμέσως, τόσον την εξέχουσαν εκκλησιαστικήν φυσιογνωμίαν του όσον και την πολυτάλαντον χαρισματούχον προσωπικότητα αυτού. Είναι, κατά γενικήν ομολογίαν, ο σεπτός Οικουμενικός Πατριάρχης, ο άξιος διάδοχος των μεγάλων προκατόχων αυτού εις την πρωτόθρονον της Κωνσταντινουπόλεως Εκκλησίαν. Λαμπρύνει επί τρεις δεκαετίας ου μόνον τον Πατριαρχικόν θρόνον, αλλά έτι μάλλον και την καθόλου Ορθοδοξίαν, την οποίαν αναδεικνύει αενάως πολύκαρπον και αγλαόκαρπον! Το εκκλησιαστικόν αυτού έργον κατά την διαρρεύσασα τριακονταετία υπήρξεν ‐ και συνεχίζει να είναι ‐ πολύμορφον, πολυσήμαντον και πολυσχιδές.
Η αναδιοργάνωσις των απανταχού Επαρχιών του Θρόνου, η συντονισμένη προώθησις των διαχριστιανικών και διαθρησκειακών διαλόγων, η δραστική διεθνής παρέμβασις υπέρ του περιβάλλοντος ημάς κόσμου, η αγιοκατάταξις των νέων ευσεβεστάτων μοναστικών λειτουργών της Εκκλησίας μας, η παγκόσμιος αίγλη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και ιδιαιτέρως η επιτυχής σύγκλησις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου είναι μερικαί μόνον πτυχαί της ακαμάτου δραστηριότητος αυτού.
Και, ασφαλώς, δεν δυνάμεθα αναφερθώμεν εκτενώς εις απάσας, καθ’ ότι «επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος» (Εβρ. 11, 32).
Γενικώς, εστιάζομεν την προσοχήν ημών εις τον άσβεστον πόθον αυτού, ίνα δυνηθή η Ορθόδοξος Εκκλησία να ανταποκριθή εις τα αγωνιώδη κελεύσματα των καιρών, να εμπνεύση την πίστιν εις την Θεία του Κυρίου Πρόνοια, και να προσδώση πνευματικήν κατάφασιν εις τα προβλήματα του ανθρώπου και ως προσώπου, και ως μέλους της κοινωνίας.
Προσέτι δε, υψίστη μέριμνα και φροντίς αυτού, είναι η διαφύλαξις και προστασία της αναγκαίας και πολυποθήτου ενότητος εν τοις κόλποις της καθόλου Ορθοδοξίας, τηρουμένης ταυτοχρόνως της κανονικής τάξεως, συνωδά τοις ιεροίς κανόσι. Κατώρθωσεν εν τω προσώπω αυτού, να εκπροσωπήται και να γίνεται σεβαστή παγκοσμίως, η πατρώα εκκλησιαστική τάξις και παράδοσις του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και κυρίως η της Ορθοδοξίας πληρότητα και αλήθεια. Πάντα ταύτα συνοψίζονται εις ολίγους μεν, αλλά μεστούς υψηλοφρόνων ιδεών και αληθειών ποιητικούς στίχους του Μητροπολίτου Προικοννήσου:
«Ποιός είσαι Συ, που περιφέρεις την αξιοπρέπεια του Γένους
μέσα σε αλησμόνητες εστίες, σε μεγαλοπρεπή ερείπια ναών,
Συ, που ανάβεις με το λάδι των παρθένων της Ορθοδοξίας
Φανάρι ολόφωτο, για να φωτίζη Ανατολή και Δύση και Βορρά και Νότο;
……………………………….
Συνισταμένη, Εσύ, σαγήνης Αποστολικής, σταυρόσχημης ελπίδας,
καρδιακών δακρύων, και ιλαρού φωτός αγίας δόξης, μακαρίας, ουρανίου,
ναι, ο Βαρθολομαίος είσαι, στου Χρυσοστόμου τη σειρά,
του Θεολόγου Γρηγορίου και του ιερού Φωτίου»!
Συγχαίροντες Υμάς, Παναγιώτατε, δια τας λαμπράς ταύτας επετείους και εκ νέου τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ίμβρου και Τενέδου κύριον Κύριλλον και άπαντας τους συντελεστάς των σεμνοπρεπών αυτών τελετών, μετ’ αγάπης πολλής και μετά δακρύων, απευθύνομεν τον εναγώνιον λόγον ημών προς άπαντας τους αδελφούς εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία: «Στώμεν καλώς, αδελφοί, στώμεν καλώς! Άπαντες, ομοθυμαδόν, επί τω άρματι της μιας αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας, με απλανή ηγήτορα και ηνίοχον τον απλούν και εν ταυτώ μεγαλοπρεπή Βαρθολομαίον, αφήνοντες όπισθεν ημών τας ψυχοφθόρους αποσκευάς των εγωισμών, των προσωπικών απόψεων και των εθνικών επιδιώξεων, ώστε να οδηγήση την του Χριστού Νύμφην, Εκκλησίαν εις νομάς σωτηρίους «έως εσχάτου της γης» (Πραξ. 1:8).
Ευχέτης προς Κυριον
ο Κύπρου Χρυσόστομος
Εν τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Κυπρου,
τη 13η Αυγούστου 2021


Δεν υπάρχουν σχόλια: