e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχου στην 46η Κληρικολαϊκή Συνέλευση Αρχιεπισκοπής Αμερικής [video]


Του Θεοδώρου ΚαλμούκουΕθνικός Κήρυξ

ΒΟΣΤΩΝΗ. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του εκ Φαναρίου, κήρυξε επίσημα την έναρξη της 46ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στην μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου Marriot Marquis της Νέας Υόρκης το εσπέρας της Δευτέρας 4ης Ιουλίου 2022.

Ο Πατριάρχης τόνισε πως «η μεγάλη επέτειος δίδει εις ημάς την ευκαιρίαν να τονίσωμεν ότι μόνον ηνωμένοι, με σύμπνοιαν αδιατάρακτον και με δημιουργικήν συνεργασίαν κλήρου και λαού, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής δύναται να πορευθή ενθέως εις τον αρχόμενον νέον αιώνα της ιστορίας της, πάντοτε εν εσωτάτη συνδέσει και αναφορά προς το καθ᾽ ημάς Ιερόν Κέντρον. Αποτελείτε, αγαπητοί, ζωτικόν τμήμα της Μητρός Εκκλησίας».

Ολόκληρο το μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου έχει ως εξής:

"Τιμιώτατοι αδελφοί και προσφιλέστατα τέκνα,

Η εφετεινή επετειακή Κληρικολαική Συνέλευσις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής είναι καιρός μνημοσύνης και τιμής προς πάντας τους μακαρία τη λήξει γενομένους Αρχιεπισκόπους, Ιεράρχας, ιερείς, διακόνους, μοναστάς και τους ευσεβείς πιστούς, οι οποίοι εξεδαπάνησαν εαυτούς υπέρ της Εκκλησίας εν Αμερική καθ’ όλην την εκατονταετή ευλογημένην πορείαν της, διά της πνευματικής και ποιμαντικής αυτών εργασίας, διά της εθελοντικής συμμετοχής των εις την ζωήν των ενοριών και αλλαχού. Διά της καθοριστικής αυτής συμβολής των προήγαγον και εστερέωσαν την μεγάλην αυτήν Επαρχίαν του Οικουμενικού Θρόνου και παρέδωκαν αυτήν ως άμπελον ευκληματούσαν, σέμνωμα και καύχημα της Μητρός Εκκλησίας. Είη η μνήμη αυτών αιωνία!

Η μεγάλη επέτειος δίδει εις ημάς την ευκαιρίαν να τονίσωμεν ότι μόνον ηνωμένοι, με σύμπνοιαν αδιατάρακτον και με δημιουργικήν συνεργασίαν κλήρου και λαού, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής δύναται να πορευθή ενθέως εις τον αρχόμενον νέον αιώνα της ιστορίας της, πάντοτε εν εσωτάτη συνδέσει και αναφορά προς το καθ’ ημάς Ιερόν Κέντρον. Αποτελείτε, αγαπητοί, ζωτικόν τμήμα της Μητρός Εκκλησίας. Η φιλόθεος και φιλάνθρωπος μαρτυρία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής ενσαρκώνει και εκφράζει την ζωήν, τας αξίας και τας παραδόσεις του Φαναρίου, το οποίον προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρη πάμπολλα και τιμαλφέστατα εις τον παγκόσμιον πνευματικόν πολιτισμόν και αποτελεί ελπίδα διά το μέλλον, πάντοτε υπό την σκέπην του Αρχηγού και τελειωτού της πίστεως ημών, του «εκκλησίας σάρκα αναλαβόντος» Χριστού.

Εκφράζομεν την βεβαιότητα ότι και κατά τον νέον αιώνα, εις τον οποίον εισέρχεται όντως με πολύν δυναμισμόν η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής, υπό την στιβαράν ηγεσίαν και συνετήν ποιμαντορίαν του Ιερωτάτου αδελφού Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου, αυτή θα αποτελή τόπον και τρόπον ενθέου βιοτής, εκκλησιοτραφούς πνευματικότητος, φιλανθρώπου παρουσίας, ότι θα εκπορεύωνται εκ της ζωής της και θα καρποφορούν εν αυτή δημιουργικαί δυνάμεις, πίστις, ελπίς και αγάπη, επ’ αγαθώ του λαού του Θεού και της ανθρωπίνης κοινωνίας.

Εν τω πνεύματι τούτω και με χρηστάς ελπίδας, διατρανούντες την στοργήν της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας και ημών προσωπικώς προς υμάς, τους αδελφούς και τα τέκνα της ημών Μετριότητος, δεόμεθα εκτενώς του Δομήτορος της Εκκλησίας και Δοτήρος παντός αγαθού, όπως σκέπη και ευλογή την Εκκλησίαν Του και κρατύνη πάντας ημάς εις τον προκείμενον ημίν κοινόν αγώνα, διά να δοξάζεται το υπερουράνιον και πάντιμον όνομα Αυτού."


Δεν υπάρχουν σχόλια: