e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 29 Απριλίου 2018

Φαναριώτικα του Σαββατοκύριακου 28 και 29 Απριλίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδησεις


Ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐν Τορόντο πολυνέκρου ἐπιθέσεως καί τῶν συνεπείᾳ αὐτῆς ἀνθρωπίνων ἀπωλειῶν, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀπέστειλε θερμόν μήνυμα συμπαραστάσεως πρός τόν Ποιμενάρχην τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Τορόντο Σεβ. Μητροπολίτην κ. Σωτήριον, ἐκφράσας τήν συμπαράστασίν Του καί τήν συμπάθειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας εἰς τό δοκιμαζόμενον ποίμνιον αὐτῆς.

*   *   *Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 28ης Ἀπριλίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πριγκήπου, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ νέου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κ. Δημητρίου. Κατ’ αὐτήν ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησε καταλλήλως καί ηὐχήθη τῇ Α. Σεβασμιότητι εὐλογημένην παρά Θεοῦ ποιμαντορίαν καί ἐδώρησεν εἰς αὐτήν ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον. 

*   *   *Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, κατόπιν εὐλαβοῦς προσκλήσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, ἐτέλεσε τόν Ἁγιασμόν τῶν Θυρανοιξίων τοῦ ἄρτι ἱδρυθέντος ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς Παναγίας Κουμαριωτίσσης Ἱ. Παρεκκλησίου, τιμωμένου ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Βυζαντίου, γόνου τῆς περιοχῆς, ἐπί τῇ 220ῇ ἐπετείῳ τῆς ἐν Μυτιλήνῃ ἀνακομιδῆς τοῦ Τιμίου Αὐτοῦ Λειψάνου, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 28ης ἰδίου, καθ᾿ ὅν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ἰκονίου κ. Θεόληπτος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός καί Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, Κοινοτικοί παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, πλῆθος πιστῶν, ἑλκόντων τήν καταγωγήν των ἐκ Νεοχωρίου, καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος.

Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἀναφερθείς εἰς πλεῖστα ἱστορικά στοιχεῖα περί τοῦ τιμωμένου Ἁγίου Θεοδώρου, ὁ Ἐντιμολ. Ἄρχων Μ. Χαρτοφύλαξ κ. Παντελεήμων Βίγκας, Πρόεδρος τῆς Κοινότητος, ὅστις προσέφερεν ὡς ἀναμνηστικόν δῶρον τῆς Κοινότητος εἰς τόν Πατριάρχην ἀντίγραφον τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου καί ὑπέμνησε τάς προσπαθείας τῆς ὑπ’ αὐτόν Ἐπιτροπῆς διά τήν ἀνάδειξιν τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἐξάρας τήν σχετικήν μέριμναν καί δραστηριότητα τοῦ Βιβιλοφύλακος τῶν Πατριαρχείων Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου αὐτῆς, καί, τέλος, ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τούς καθ᾿ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τά γενόμενα ἔργα ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Ἐπόπτου καί τοῦ δραστηρίου καί φιλογενοῦς Προέδρου τῆς Κοινότητος, ἐκφράσας τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό φιλότιμον ἔργον τοῦ π. Ἀγαθαγγέλου εἰς τήν εἰρημένην Κοινότητα καί ἐπιδαψιλεύσας ἐπί πάντας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ Ἀλεξανδρινοῦ Ποιητοῦ Κωνσταντίνου Καβάφη πρό τῆς προτομῆς αὐτοῦ, εὑρισκομένης ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ὡς γνωστόν, ὁ Καβάφης ἔζησεν ἐπί τι διάστημα εἰς τό Νεοχώριον. 

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ «Selamlık» τοῦ ἐν Νεοχωρίῳ θερέτρου «Sait Halim Paşa Yalısı» , καθ᾿ ἥν ἐδόθη συναυλία παραδοσιακῆς μουσικῆς ὑπό τῆς ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Εὐστρατίου Γιουσμᾶ Χορῳδίας τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μυτιλήνης «Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Βυζάντιος». 

*   *   *


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου, 29ης τ.μ., μετέβη εἰς Μουδανιά (Mudanya), ἀδελφικῇ προσκλήσει τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Θ. Λειτουργίαν ἐν τῷ ἐκεῖσε Ἱ. Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖται σήμερον ὡς Πολιτιστικόν Κέντρον.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Oleksandr Gaman, Γεν. Πρόξενος τῆς Οὐκρανίας ἐνταῦθα, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Maksym Vdovychenko, Προξένου, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Καρρᾶς, Δήμαρχος Ν. Προποντίδος, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου δημοτῶν  - προσκυνητῶν ἐκ τῆς περιοχῆς τῶν Ν. Μουδανιῶν, ὁ Ἐντιμ. κ. Hayri Türkyılmaz, Δήμαρχος Μουδανιῶν, καί σλαυόφωνοι πιστοί ἐκ Προύσης καί ἐκ τῶν παρακειμένων περιοχῶν.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν τῇ περιοχῇ ἀναπαυομένων ἀειμνήστων προγόνων ἡμῶν, τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων.

Ἀκολούθως, ὁ ἁγ. Προύσης καλωσώρισε διά λόγων εὐλαβείας τόν Παναγιώτατον, Ὅν καί ηὐχαρίστησε διά τήν εὐλογητήν πασχάλιον ἐπίσκεψίν Του εἰς τήν κατ’ αὐτόν θεόσωστον Ἐπαρχίαν. Μετ’ αὐτόν ὡμίλησεν ἐν συγκινήσει ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἀθανάσιος Ραμαδάνης, ἐκ Ν. Μουδανιῶν, ὅστις ἐκόμισε καί τόν χαιρετισμόν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κασσανδρείας κ. Νικοδήμου.  

Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν συγκίνησίν Του διά τήν, χάριτι Θεοῦ, πραγματοποίησιν τῆς πρώτης ταύτης Θ. Λειτουργίας μετά πάροδον ἑννενήκοντα καί ἕξ ἐτῶν, ἐξῇρε τό  ποιμαντικόν ἔργον, τό ὁποῖον ἀπό ἑπταετίας ἐκδιπλοῦται ἐπί τό ἐντατικώτερον πρός τούς ὁμοδόξους ἀδελφούς τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς μέ καταγωγήν ἐκ Ρωσσίας, Βουλγαρίας, Οὐκρανίας καί ἀλλαχόθεν, ἐξέφρασε δέ τήν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τόν Ποιμενάρχην αὐτῆς διά τό ἐπιδεικνύμενον ὑπ’ αὐτοῦ ἐνδιαφέρον πρός ἀνάκτησιν, ἀναστήλωσιν καί ἐξωραϊσμόν τῶν ἐρειπωμένων ἐν τῇ Ἐπαρχίᾳ αὐτοῦ Ἱερῶν Σκηνωμάτων τοῦ Γένους,ἤτοι τῆς Παναγίας Παντοβασιλίσσης εἰς Τρίγλιαν καί τῶν Ταξιαρχῶν εἰς Σιγήν, ἅτινα διά καταλλήλων χειρισμῶν τοῦ ἁγίου Προύσης περιῆλθον καί πάλιν εἰς τήν κυριότητα τῆς Ἐκκλησίας. 

Πρός τούτοις, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπῄνεσε τήν καλλιέργειαν ἁρμονικῆς καί λίαν ἐποικοδομητικῆς συνεργασίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Προύσης μετά τῶν τοπικῶν ἀρχῶν, φορέων, ἀλλά καί τῆς ἐνταῦθα κοινωνίας, ὡς καί τήν ἐνίσχυσιν τῆς ἐπικοινωνίας αὐτῆς μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν δογμάτων τῆς περιοχῆς. 

Τέλος, ὁ Πατριάρχης, ἀπευθυνόμενος πρός τόν κ. Δήμαρχον τῶν Μουδανιῶν τουρκιστί, ηὐχαρίστησεν ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ τάς τοπικάς ἀρχάς διά τήν παροχήν τῆς νενομισμένης ἀδείας, ὡς καί διά τήν συμπαράστασίν των πρός τό ἔργον τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, μετά τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισημάνσεως ὅτι ὁ ρόλος τῆς θρησκείας καί τῶν λειτουργῶν αὐτῆς συνίσταται εἰς τήν προαγωγήν τῆς ἀδελφωσύνης καί τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως μεταξύ τῶν λαῶν καί τῶν διαφόρων πολιτισμικῶν καί ἐθνικῶν ὁμάδων. 

Ἐπηκολούθησε γεῦμα εἰς Ξενοδοχεῖον τῆς περιοχῆς, εὐλογηθέν ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου.      

*   *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.

*   *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Ἀγγελῆ, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κέντρου Τέχνης τῆς Ἑλλάδος ἑσπερίδα ἀπονομῆς τοῦ Ἀριστείου «Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου» εἰς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυρήνης κ. Ἀθανάσιον Κυκκώτην, Ἔξαρχον τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας ἐν Μόσχᾳ, ἐν τῇ ἐν Παιανίᾳ Ἀττικῆς ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό Σάββατον, 28ην Ἀπριλίου.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: