e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019

Βαρθολομαίος: “Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον αγωνίζεται σήμερα να διαφυλάξη την πίστιν των Πατέρων”

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας


“Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον αγωνίζεται σήμερα, ενώπιον των πολλών συγχύσεων και αξιολογικών ανατροπών, να διαφυλάξη την πίστιν των Πατέρων, την δοξολογικήν λατρείαν του Θεού και το εκκλησιαστικόν ήθος, δίδον εν ταυτώ την μαρτυρίαν της αγάπης προς τον πλησίον, κατά τα λόγια του Κυρίου: «εφ᾿ όσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε»”, επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά τη Θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε, την Κυριακή, 27 Οκτωβρίου, στον πανηγυρίσαντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας. 

“Η Μεγάλη Εκκλησία εκφράζει την ορθόδοξον παρουσίαν, ταυτότητα και μαρτυρίαν, απηλλαγμένην από τον άγονον συντηρητισμόν, τον φονταμενταλισμόν, τον εθνοφυλετισμόν και την άρνησιν του διαλόγου με τον σύγχρονον κόσμον. 
     Εις την εποχήν μας διαδίδεται ταχύτατα η «ιδεολογία της αυτοπραγματώσεως», η οποία λειτουργεί κατά της θυσιαστικής αγάπης και του πολιτισμού της αλληλεγγύης. Αποτελεί όμως επικίνδυνον αυταπάτην να πιστεύωμεν ότι η ενασχόλησις με τον εαυτόν μας και τας πολλάς ανάγκας μας, καλύπτει το υπαρξιακόν κενόν, δίδει νόημα εις την ζωήν και απαντήσεις εις τα μεγάλα υπαρξιακά προβλήματα. Αντιθέτως, ο εαυτοκεντρισμός γιγαντώνει τα αδιέξοδα και εξουθενώνει τας δημιουργικάς δυνάμεις του ανθρώπου. Το «ορθόδοξον δέον περί του ανθρώπου» εμπεριέχει την διακονίαν και την αγάπην ως την απάντησιν εις το πως πρέπει να ζώμεν ως χριστιανοί εν τω κόσμω, ως απόκρισιν εις το ερώτημα, ποίον είναι το αληθές περιεχόμενον της ελευθερίας μας, ποίος ο αιώνιος προορισμός μας”.


Προηγουμένως, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στον λαοφιλή Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο τον Μυροβλύτη, προς τιμήν του οποίου αφιερώθηκαν πολλοί Ναοί σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, και ασφαλώς και στην Πόλη, στην οποία λειτουργούν πέντε επιβλητικοί ναοί προς τιμήν του. 

“Ο Ναός, εις τον οποίον ευρισκόμεθα, έχει την ιδικήν του ιστορίαν. Διετέλεσεν επί ολίγα έτη έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και υπενθυμίζει τας περιπετείας της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, όταν αυτή εξηναγκάσθη να εγκαταλείψη την ιστορικήν έδραν της και να καταντήση σκηνίτης, έρμαιον των διαθέσεων των εν εξουσίαις. Μετεκινήθη η έδρα της Μεγάλης Εκκλησίας, αλλά δεν ηλλοιώθη ο τρόπος της διακονίας του λαού του Θεού υπ᾿ αυτής. Αμετακίνητος παρέμεινεν η πιστότης εις την Παράδοσιν της Ορθοδοξίας, η καλή μαρτυρία «εν τω κόσμω» περί της «ουκ εκ του κόσμου» Αληθείας, η οποία είναι Πρόσωπον, είναι ο ένσαρκος Λόγος του Θεού, και η σχέσις με Εκείνον, ως υπαρξιακή δέσμευσις και απάντησις εις την σωτηριώδη κίνησιν και σχέσιν Αυτού προς ημάς, κατά το Ιωάννειον: «εν τούτω εστίν η αγάπη, ουχ ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ᾿ ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών» (Α’ Ιωάν. δ’, 10)”.


Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε και στην παρουσία μεγάλου αριθμού προσκυνητών από την Ελλάδα.

“Χαιρόμεθα ιδιαιτέρως, διότι αυτό το εορταστικόν τριήμερον κατέφθασαν εις την Πόλιν πολλοί επισκέπται και προσκυνηταί εξ Ελλάδος. Βεβαίως, όλοι οι Έλληνες οι οποίοι έρχονται εις την Πόλιν του Κωνσταντίνου, εις την Καθέδραν της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, είναι προσκυνηταί. Εις τα ευλογημένα χώματα της Βασιλευούσης υπάρχει παντού η σφραγίδα του ιδικού μας, του Ορθοδόξου τρόπου του βίου, η εύλαλη σιωπή του ιδικού μας παρελθόντος και των μεγαλείων του Γένους, οι ναοί και τα ιερά προσκυνήματά μας, τα σχολεία και τα ιδρύματα, όλα αποτύπωμα της πίστεως, της ευφυίας, της δημιουργικής δυνάμεως, του ήθους των προγόνων μας. Τίποτε από αυτά δεν είναι ξένον διά εσάς, αγαπητοί, ούτε εσείς είσθε εδώ απλοί επισκέπται και ξένοι.
     Εύχεσθε, αδελφοί και τέκνα, ο Κύριος της δόξης και Θεός του ελέους, να σκέπη και να κρατύνη την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν, το Πατριαρχείον μας, διά να δίδη ενθέως την καλήν μαρτυρίαν της πίστεως, της αγάπης και της ελπίδος εις τον σύγχρονον άνθρωπον.
     Ο Πατριάρχης σας προσεύχεται αδιαλείπτως, ο πάνδωρος Θεός να ευλογή και να σκέπη τα ανά την οικουμένην τέκνα της Μητρός Εκκλησίας, να τα οδηγή εις οδούς ευθείας και να χαρίζη εις αυτά την άνωθεν ειρήνην, την υπερέχουσαν πάντα νούν”.
Νωρίτερα, τον Παναγιώτατο καλωσόρισε ο Επίσκοπος Αλικαρνασσού Αδριανός, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου. Στην ομιλία του και με αφορμή την πρόσφατη επέτειο από την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχου, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Παναγιωτάτου και στους σημαντικότερους σταθμούς κατά την 28ετή Πατριαρχία του. Ακολούθως το έργο της Κοινότητας παρουσίασε ο Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής Νικόλαος Καλαμάρης. Ο Παναγιώτατος εξέφρασε την ευαρέσκεια και τα συγχαρητήριά του προς τον Επίσκοπο Αλικαρνασσού για την αφοσίωση και το έργο του, αλλά και προς τον εφημέριο του Ναού, π.Αθανάσιο Μαμάση και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ν.Καλαμάρη και τους Επιτρόπους για την καλή διαχείριση των εκκλησιαστικών και κοινοτικών ζητημάτων.

Κατά τη Θεία Λειτουργία, εκκλησιάστηκαν οι Μητροπολίτες Μύρων Χρυσόστομος και Κυδωνιών Αθηναγόρας, ο απερχόμενος Πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα Πέτρος Μαυροειδής, ο Γενικός Πρόξενος της Ουκρανίας στην Πόλη Ολεκσάντρ Γκαμάν, και πλήθος πιστών από την Πόλη και προσκυνητών από την Ελλάδα. 


Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος δέχθηκε σε κατ’ ιδίαν ακρόαση στο Πατριαρχικό Γραφείο, στο Φανάρι, τον Πρέσβη Πέτρο Μαυροειδή, τον οποίο και ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον του προς τα ζητήματα του Πατριαρχείου και της Ομογενείας, και παρέθεσε επίσημο αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν του.

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Δεν υπάρχουν σχόλια: