e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 21 Απριλίου 2019

Κυριακή των Βαΐων 2019 στην Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων [φωτογραφίες + video]


Τήν Κυριακήν, 8ην/ 21ην Ἀπριλίου 2019, Κυριακήν τῶν Βαΐων ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς θριαμβευτικῆς Εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς τά Ἱεροσόλυμα, ὀλίγον πρό τοῦ πάθους Αὐτοῦ, ἐν ᾧ οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων ὑπεδέχθησαν Αὐτόν μετά βαΐων καί κλάδων κράζοντες «ὡσαννά τῷ υἱῷ Δαυΐδ».

Α. Μέγας Ἑσπερινός

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη ἀφ’ ἑσπέρας εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως διά Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, τοῦ ὁποίου προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου καί προσευχομένου λαοῦ ἐκ τῶν πρώτων ἀφιχθέντων ἐκ διαφόρων χωρῶν Ὀρθοδόξων προσκυνητῶν.

Β. Ἡ Βαϊοφόρος Λιτανεία
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 7ης/20ῆς  Ἀπριλίου 2019, Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, εὐθύς μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, πολλοί τῶν πιστῶν ἔσπευσαν νά ἀνέλθουν πρός τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν πρός τήν νότιον πλευράν αὐτοῦ, τήν ἀτενίζουσαν πρός τήν Βηθανίαν καί ἐπονομαζομένην Βησφαγῆν.

Ἐνταῦθα ἔφθασεν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου.

Ἐντεῦθεν ηὐλόγησε τά βαΐα, ἀναγνώσας τήν εὐχήν καί ἀνέθεσεν εἰς τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Σεβαστείας κ. Θεοδόσιον νά προεξάρξῃ τῆς λιτανείας εἰς ἀνάμνησιν τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου εἰς τά Ἱεροσόλυμα, ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων προϋπάντησαν Αὐτόν στρωννύοντες τά ἱμάτια αὐτῶν καί κράζοντες τό «Ὡσαννά τῷ Υἱῷ Δαυΐδ».

Ἡ λιτανεία, τῇ ἀθρόᾳ συμμετοχῇ ἐντοπίων καί προσκυνητῶν ψαλλόντων «τήν κοινήν ἀνάστασιν πρό τοῦ Σοῦ πάθους πιστούμενος», κατῆλθεν  ἀπό τοῦ Ὄρους, διῆλθε διά τῆς κοιλάδος τῆς Γεθσημανῆς ἐν ᾗ τό Θεομητορικόν Μνῆμα καί κατέληξεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης παρά τήν Πύλην τῶν Λεόντων ἢ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.

Γ. Πατριαρχική θεία Λειτουργία

Ἔτι πανηγυρικώτερον ἑωρτάσθη τό γεγονός τοῦτο τήν πρωΐαν, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως πάλιν διά θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων τοῦ Θρόνου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ παρεπιδημοῦντος Ἀρχιερέως,  Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ντιβιέγεβο κ. Γεωργίου καί ἄλλων Ἀρχιεπισκόπων ἐκ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσσίας, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί ἱερέων παρεπιδημούντων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, τῇ συμμετοχῇ ἀθρόου ἐκκλησιάσματος πληροῦντος τό Καθολικόν.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἠκολούθησεν ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου καί ἀνά τά προσκυνήματα μετά κλάδων βαΐων ἀνά χεῖρας καί ἡ ἀνάγνωσις τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς πρό τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Μετά τήν λιτανείαν ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος, τῶν κωδώνων κρουομένων καί πάντων κρατούντων εἰς τάς χεῖρας τά βαΐα εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας


Δεν υπάρχουν σχόλια: