e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 9 Μαρτίου 2014

Το επίσημο Ανακοινωθέν του Φαναρίου για την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνάξεως των Ορθοδόξων Εκκλησιών [ελληνικά και αγγλικά]


Ἀνακοινωθέν (09/03/2014)

Διά τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου ὡλοκληρώθησαν σήμερον, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως τῶν Μακ. Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη ἐν Φαναρίῳ ἀπό 6ης ἕως 9ης Μαρτίου ἐ.ἔ., κατόπιν προσκλήσεως καί ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, καί τῆς ὁποίας μετέσχον πάντες οἱ Μακαριώτατοι Προκαθήμενοι αὐτοπροσώπως, πλήν τοῦ ἀσθενοῦντος Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ. κ. Ἰωάννου, ἐκπροσωπηθέντος ὑπό Ἀρχιερέων τῆς κατ᾿ αὐτόν Ἐκκλησίας.

Αἱ ἐργασίαι τῆς Συνάξεως διεξήχθησαν εἰς λίαν ἀδελφικόν κλίμα, συνεζητήθησαν δέ κατ᾿ αὐτήν ζητήματα ἀφορῶντα εἰς τήν ζωήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ, ἰδιαιτέρως εἰς περιοχάς ὅπου ἡ Ὀρθοδοξία καί ὁ χριστιανισμός ἐν γένει ἀντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καί δυσκολίας, διεδηλώθη δέ ἡ συμπαράστασις καί τό ἔντονον ἐνδιαφέρον συνόλου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τούς δοκιμαζομένους ἐκεῖ συνανθρώπους μας. Ὅλως ἰδιαιτέρως ἀπησχόλησε τήν Σύναξιν ἡ κρατοῦσα σήμερον κατάστασις ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καί αἱ πρόσφατοι ἐξελίξεις ἐν Οὐκρανίᾳ, ὡς καί ἡ συνεχιζομένη ἄγνοια περί τῆς τύχης τῶν πρό πολλοῦ χρόνου ὑπό ἀγνώστων ἀπαχθέντων Ἱεραρχῶν, Μητροπολίτου Χαλεπίου Παύλου καί Yuhanna Ibrahim τῆς Συροϊακωβιτικῆς Ἐκκλησίας.

Εἰς τά πλαίσια τῆς Συνάξεως αὐτῶν οἱ Προκαθήμενοι συνεζήτησαν ἐπίσης τό θέμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἀπεφασίσθη ὅπως, ἐπιταχυνομένης τῆς προπαρασκευῆς αὐτῆς προσεχῶς, συγκληθῇ αὕτη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί ὑπό τήν προεδρίαν αὐτοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐντός τοῦ ἔτους 2016.

Ἐν σχέσει πρός τό θέμα τοῦτο, οἱ Προκαθήμενοι καθώρισαν ὡσαύτως τά τῆς ἐκπροσωπήσεως καί συμμετοχῆς τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν εἰς τήν ἐν λόγῳ Σύνοδον, καθώς καί τόν τρόπον λήψεως τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 9ης Μαρτίου, ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ Προκαθήμενοι συνελειτούργησαν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐν Φαναρίῳ, ὅτε καί ἀνεγνώσθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Ἄμβωνος τό Μήνυμα αὐτῶν πρός τούς ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδόξους πιστούς, τούς ἁπανταχοῦ ἀδελφούς χριστιανούς καί πάντα ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως.

Φανάριον, 9 Μαρτίου 2014

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἀγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.COMMUNIQUÉ (09/03/2014)

By the grace of God, the proceedings of the Synaxis of the Primates of the Orthodox Autocephalous Churches concluded today, on the Sunday of Orthodoxy. The Synaxis took place at the Phanar from 6-9 March, 2014, at the invitation and under the presidency of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, and was attended by all the most venerable Primates in person, with the exception of His Beatitude Patriarch John of Antioch, who, due to illness, was represented by Hierarchs of his Church.

The proceedings of the Synaxis were carried out in a very fraternal spirit; the Hierarchs discussed maters concerning the life of the Orthodox Church in the contemporary world, and particularly in regions where Orthodoxy and Christianity in general face serious problems and difficulties; the Hierarchs also expressed their support and profound interest of the Orthodox Church in its entirety concerning their fellow human beings suffering in those regions. Above all, the Synaxis considered the prevailing situation in the Middle East and recent developments in Ukraine, as well as the ongoing uncertainty about the fate of the bishops, Metropolitan John of Aleppo, and Yuhanna Ibrahim of the Syriac Church, who were kidnapped by unknown persons a very long time ago.

In the framework of their Synaxis, the Primates also deliberated on the matter of the Holy and Great Council of the Orthodox Church and decided that, upon expediting the process of preparation, it will be convened and presided by the Ecumenical Patriarch in Constantinople in 2006.

With regard to this matter, the Primates also determined issues related to representation and participation of the Orthodox Autocephalous Churches in this Council, as well as the manner of decision-making at the Council.

On Sunday morning, 9th March, the feast of Orthodoxy, the Primates concelebrated in the Patriarchal Church of St. George at the Phanar, where their Message to the Orthodox faithful throughout the world, their Christian brothers and sisters everywhere, and all people of goodwill, was read officially from the pulpit.

At the Phanar, March 9, 2014

From the Chief Secretariat
of the Holy and Sacred Synod

Δεν υπάρχουν σχόλια: